• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozstrzygnięto konkurs Zobaczyć Matematykę

  28.03.2011. 18:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Aleksander Konior, uczeń Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Oświęcimiu zdobył pierwsze miejsce w konkursie "Zobaczyć Matematykę", organizowanym po raz trzeci przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod patronatem Zarządu Województwa Małopolskiego.

  W konkursie przyznano również dwie drugie nagrody, które otrzymały: Anita Ciosek z LO w Grybowie i Anna Szczepańska z II LO w Krakowie, oraz trzy wyróżnienia. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni będą mieli szansę otrzymać stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe, przyznawane przez Małopolską Fundację Stypendialną "Sapere Auso"

   

   

  Uczestnicy konkursu "Zobaczyć Matematykę" (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski) musieli się zmierzyć z zadaniem przygotowania strony w języku HTML z użyciem animacji, ilustrującej dowolnie wybrane zagadnienie matematyczne. Zwycięzca sprostał zadaniu najlepiej wykonując m.in. animację twierdzenia Napoleona. To przypisywane cesarzowi Francuzów twierdzenie głosi, że jeżeli na bokach dowolnego trójkąta zbudujemy trójkąty równoboczne, to ich ortocentra (punkty przecięcia się wysokości trójkąta) utworzą również trójkąt równoboczny.

   

  Konkurs "Zobaczyć Matematykę" odbył się po raz pierwszy w roku 2009. Startowało w nim wówczas 35 osób. Do tegorocznej edycji przystąpiło 207 uczniów, z czego do ścisłego finału zakwalifikowało się 36 prac. Finaliści, którzy zdecydują się na podjęcie studiów matematycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ będą zwolnieni z zajęć z "Technologii informacyjnej" i automatycznie uzyskają z tego przedmiotu ocenę bardzo dobrą.

   

  Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbyło się 25 marca w Dniu Otwartym Wydziału. Szczegóły na stronie: www.zobaczycmatematyke.pl oraz na stronie:www.malopolskie.pl

   

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

   

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Twierdzenie trysekcji Morleya w geometrii euklidesowej, stwierdza, że w dowolnym trójkącie, trzy punkty powstałe przez przecięcie prostych dzielących kąty trójkąta na trzy równe części, tworzą trójkąt równoboczny, zwany ”trójkątem Morleya”. Twierdzenie zostało odkryte w 1899 r. przez anglo-amerykańskiego matematyka Franka Morleya. Twierdzenie ma różne uogólnienia m.in.: jeżeli wszystkie linie dzielące kąty trójkąta na trzy równe części przecinają się, otrzymuje się 4 nowe trójkąty równoboczne. Istnieje kilka dowodów twierdzenia Morleya, niektóre dość głębokie. Większość obiera jako punkt wyjścia trójkąt równoboczny sprowadza się do wykazania, że można zbudować wokół niego trójkąt, który po skalowaniu jest przystający do wybranego trójkąta. Są dostępne bardziej bezpośrednie dowody.

  Nierówność trójkąta – twierdzenie matematyczne mówiące, że dla dowolnego trójkąta miara jednego boku musi być mniejsza lub równa sumie miar dwóch pozostałych, ale większa lub równa od różnicy ich miar. W obu przypadkach równości zachodzą dla trójkątów zdegenerowanych, czyli mających postać odcinka: jeden kąt ma wówczas 180°, dwa pozostałe 0°.

  W matematyce n-ta liczba trójkątna Tn to liczba obiektów, które – ustawione w regularnej trójkątnej siatce – mogą utworzyć kształt wypełnionego trójkąta równobocznego, w którego boku stoi n obiektów. Początkowymi liczbami trójkątnymi (włączając "zerową" liczbę trójkątną T0 = 0, odpowiadającą "trójkątowi pustemu") są

  Magazyn Miłośników Matematyki (MMM) - kwartalnik poświęcony tematyce matematycznej, adresowany do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych oraz do wszystkich fanów matematyki i łamigłówek logicznych. Zajmuje się m.in. przystępnym przedstawianiem różnych zagadnień związanych z matematyką i jej zastosowaniami (np. w fizyce, astronomii, lingwistyce), opisywaniem ważnych wydarzeń bieżących i historycznych z matematyki, prezentacją rozmaitych konkursów matematycznych (międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), ciekawych postaci, a także anegdot i ciekawostek. Pismo prowadzi własny konkurs zadaniowy "Łamanie głowy, czyli burza w mózgu". W każdym numerze jest wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, z rozwiązaniami z numerze bieżącym lub następnym.

  MATMIX - konkurs matematyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2005/2006 i była organizoana przez VI LO im. I. Paderewskiego w Poznaniu. Począwszy od drugiej edycji konkurs organizowany jest przez XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Pomysłodawcą konkursu jest nauczycielka matematyki Danuta Zarzycka.

  Trygonometria (łac. trigonometria, od trigonum: z gr. τρίγωνον trigōnon, neutr. od τρίγωνος trigōnos, „trójrożny, trójkątny”, od -γωνον -gōnon, od γωνία gōnia, „róg, kąt”; spokr. z γόνυ gónu, „kolano” oraz: łac. -metria, od gr. μετρεῖν metrein, „mierzyć”, od μέτρον metron, „miara, kij/pręt mierniczy”) – dział matematyki, którego przedmiotem badań są związki miarowe między bokami i kątami trójkątów oraz funkcje trygonometryczne. Trygonometria powstała i rozwinęła się głównie w związku z zagadnieniami pomiarów na powierzchni Ziemi oraz potrzebami żeglugi morskiej (określenia położenia i kierunku przy pomocy ciał niebieskich). Na rozwój trygonometrii miały też znaczący wpływ badania astronomiczne.

  Twierdzenie Stewarta - twierdzenie geometrii płaskiej dotyczące związku między długościami boków trójkąta a tzw. czewianą. Twierdzenie udowodnione i opublikowane przez szkockiego matematyka Matthew Stewarta w roku 1746.

  Dodano: 28.03.2011. 18:04  


  Najnowsze