• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W sobotę poznamy Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego

  13.08.2010. 23:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Obcokrajowcy z całego świata, którzy od dwóch tygodni uczą się w Cieszynie (Śląskie) języka polskiego, wezmą w sobotę udział w zmaganiach o tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego.

  Doroczny konkurs ortograficzny otwarty jest też dla innych przebywających w Polsce obcokrajowców, którzy chcą zmierzyć się z pułapkami polszczyzny.

  O główną nagrodę walczą cudzoziemcy, posiadający obce obywatelstwo, którzy nawet jeśli mieszkają w Polsce, to nie dłużej niż pięć lat. Oprócz tytułu, nagrodą jest możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kolejnej letniej szkole w Cieszynie. Mistrzowie zostają honorowymi członkami jury w kolejnych sprawdzianach.

  Organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego zmagania odbywają się w Cieszynie już od trzynastu lat. Tekst dyktanda układa prof. Aldona Skudrzyk z zakładu językoznawstwa pragmatycznego Wydziału Filologicznego śląskiej uczelni.

  W przeszłości cudzoziemcy zmagali się m.in. z takimi skomplikowanymi ortograficznie wyrażeniami jak: mrzonki o wojażach, rzężący rzęch, brudnoróżowy maluch, przyprószona kurzem antresola, pohukiwania odchodzącej z wolna nawałnicy czy przyżółkłe z lekka karty.

  Zwycięzcy sprawdzianu otrzymują tytuły cudzoziemskiego mistrza i wicemistrzów języka polskiego oraz wiele nagród dodatkowych, do których należą "5+" ("piątka z plusem"), Orzeł Polskiej Ortografii i Orzełek Polskiej Ortografii.

  Nagrody "5+" przeznaczone są dla osób początkujących i średnio zaawansowanych, które nie mają szans na zwycięstwo w głównym konkursie, a tytuły Orła i Orzełka Polskiej Ortografii dla Polaków z zagranicy czy nauczycieli języka polskiego za granicą, którym regulamin nie pozwala na start w głównym konkursie.

  W sprawdzianie biorą udział uczestnicy letniej szkoły i warsztatów polonistycznych organizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ w Cieszynie oraz uczestnicy innych zaprzyjaźnionych letnich szkół. Tradycyjnie od kilku lat przyjeżdżają goście z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum" Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji Języków Obcych "Linguae Mundi" z Warszawy.

  Od kilku lat w sprawdzianie uczestniczą także studenci polonistyki na zagranicznych uczelniach, z którymi cieszyńska szkoła współpracuje: z Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki (Lwów, Ukraina), Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (Mińsk, Białoruś) i Uniwersytetu we Florencji (Włochy).

  Przyjeżdżają też cudzoziemcy, którzy wakacje spędzają w Polsce, a o sprawdzianie dowiedzieli się z mediów czy internetu. Wszyscy laureaci otrzymują cenne nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy konkursu małe słowniczki i poradniki języka polskiego.

  Atrakcją sprawdzianu jest specjalny konkurs ortograficzny dla jury. Jurorzy - poloniści, wykładowcy różnych uczelni - zmagają się wtedy z egzotycznymi językami, a zadania są wymyślane przez cudzoziemców biorących udział w konkursie. To np. odczytywanie znaków japońskich, zapisywanie wyrazów węgierskich, fińskich, gruzińskich czy mongolskich, liczenie po tadżycku i chińsku.

  Dzień po sprawdzianie, w niedzielę, odbędzie się największa impreza letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie - Wieczór Narodów, podczas którego uczestnicy kursu zaprezentują na cieszyńskim rynku swoje kraje. W prezentacji wezmą udział przedstawiciele ponad 30 państw, m.in. Mołdawii, Japonii, Kanady, Kuby, Wietnamu, Hiszpanii, Belgii i Chin. Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie odtańczenie międzynarodowego poloneza na cieszyńskim rynku.

  W tym roku w zajęciach szkoły i warsztatach uczestniczy ok. 200 studentów. Program zajęć to 80 godzin intensywnej nauki języka polskiego, seminaria i wykłady o Polsce, literaturze, kulturze, historii, metodyce nauczania języka polskiego jako obcego, zajęcia kulturalne oraz turystyczno-rekreacyjne. Zagraniczni studenci korzystają też z zajęć dodatkowych: konwersacji, pracy z mediateką, czytania i pisania, wymowy oraz doskonalenia znajomości języka czy nauki specjalistycznych odmian języka i tłumaczeń. MAB

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ jbr/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Szkoła Języka i Kultury Polskiej – jednostka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstała w 1991 roku jako Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej, a aktualną nazwę nosi od końca 1996 roku. Przemysław Wacław Turek (ur. 1960) – polski językoznawca arabista i polonista, pracownik naukowy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego (jednostce Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) od III 2013 roku, współpracownik Instytutu od 2002 roku.
  Pracownik naukowy Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) w latach 1990-2013 (współpracownik tejże jednostki od III 2013).
  Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego: mgr filologii polskiej (1985) i mgr filologii orientalnej - arabistyka (1990).
  Doktorat w 2000 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Kontakty językowe polsko-arabskie w historii języka polskiego i we współczesnej polszczyźnie”.
  Habilitacja w 2011 r. na podstawie pracy „Od Gilgamesza do kasydy. Poezja semicka w oryginale i w przekładzie”.
  Członek Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego od 2003.
  W latach 2005-2007 sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
  Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.
  Od 2012 członek Rady Redakcyjnej "Rocznika Orientalistycznego".
  W latach 1985-1986 stypendysta rządu polskiego w Arabic Teaching Institute for Foreigners w Damaszku (Syria).
  W latach 1988-1989 tłumacz języka arabskiego w Polimex Cekop Ltd w Libii.
  W latach 1996-1997 wykładowca języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Stanforda (Stanford, USA), a w latach 1997-1998 na Uniwersytecie Rutgersa w Nowym Brunszwiku (USA).
  Specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej (stosunki arabsko-izraelskie, mniejszości religijne i etniczne, blogosfera w świecie arabskim), językoznawstwie semickim, zagadnieniach przekładu poezji semickiej, języku polskim jako obcym, etymologii (zapożyczeniach, onomastyce), gramatyce kontrastywnej polsko-słowiańskiej i indoeuropejskiej.
  Ogólnopolskie Dyktando – najstarsza i największa impreza promująca kulturę języka polskiego. Jej uczestnicy piszą tekst specjalnie opracowany na tę okazję przez znanych polskich językoznawców. Osoba, która popełni najmniejszą liczbę błędów lub napisze dyktando bezbłędnie, otrzymuje tytuł Mistrza Polskiej Ortografii. Twórcą Ogólnopolskiego Dyktanda była wieloletnia dziennikarka radiowa, następnie senator i wicemarszałek Senatu, Krystyna Bochenek, zmarła tragicznie w katastrofie lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku.

  Jerzy Waligóra (ur. 23 czerwca 1952 w Gliwicach) - absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny), gdzie w r. 1986 otrzymał doktorat oraz habilitację z zakresu literaturoznawstwa (2005). Ukończył Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Warszawskim (1985). W macierzystej Uczelni pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Literatury Polskiej XIX wieku. Specjalizuje się w historii literatury polskiej i metodyce nauczania języka polskiego. Obowiązek nauki języka szwedzkiego w Finlandii – obowiązek nauki języka szwedzkiego w fińskich szkołach podstawowych w klasach 7-9, a także w szkołach średnich i na wyższych uczelniach; obejmuje również egzamin z języka szwedzkiego na poziomie służby cywilnej. Szwedzkojęzycznych Finów dotyczy natomiast obowiązek nauki języka fińskiego. W Finlandii 90,4% obywateli jest fińskojęzyczna, 5,5% używa fińskiej odmiany języka szwedzkiego. Sytuacja ta dotyczy wyłącznie kontynentalnej Finlandii; na Wyspach Alandzkich jedynym oficjalnym językiem jest szwedzki.

  Ireneusz Bobrowski (ur. 19 listopada 1954 w Warszawie), profesor językoznawstwa, w l. 2002-2008 dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, kierownik Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ. Zajmuje się składnią języka polskiego, metodologią językoznawstwa i teorią języka. Członek Komitetu Językoznawstwa PAN, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim i autorem książek „Zaproszenie do językoznawstwa” i „Językoznawstwo racjonalne”. Antoni Kiszewski (ur. 10 czerwca 1810 w Pile, zm. ok. 1887) – polski pedagog, autor podręczników do nauki języka polskiego, propagator jedwabnictwa. Autor między innymi: Nauka polskiego czytania i pisania na kl. I (1845), Czterdzieści tablic ściennych do pisania i czytania dla szkół elementarnych polskich (1846), Nauka o świecie – podręcznik do nauki języka polskiego na kl. II (1847), Czytelnia, czyli zbiór rozmaitych powieści, podań, klecht, legend, opisów geograficznych, wspomnień historycznych, zadań i myśli, fraszek i dowcipów itp. ku nauce, zbudowaniu i rozrywce (1866), Wzory poezji polskiej (1876).

  Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 2004 roku. Powstał on po odłączeniu od Wydziału Filologicznego. W jego skład wchodzi 17 katedr, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów. Dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Renata Przybylska. Polskie transkrypcje języka chińskiego – szereg transkrypcji języka chińskiego na alfabet łaciński opracowanych przez polskich autorów z myślą o użytkownikach języka polskiego, w sposób najbardziej zbliżony do polskiej ortografii oraz oryginalnej wymowy. W przeciwieństwie do transkrypcji zachodnich, żadna z nich nie uzyskała statusu uniwersalnej, dlatego w ostatnich latach polscy wydawcy coraz częściej stosują spopularyzowaną przez chińskie władze oficjalną transkrypcję hanyu pinyin. Brak transkrypcji uniwersalnej sprawia, że w polskim piśmiennictwie nie istnieje pisownia ujednolicona nazw chińskich, co utrudnia osobom nieobeznanym z tą problematyką np. porównywanie różnych źródeł.

  Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza – organizacja pozarządowa, której cel polega na odrodzeniu i rozpowszechnieniu tradycyj, języka i kultury Polski, oraz zrzeszeniu Polaków i ludzi polskiego pochodzenia, odnalezienia nimi swoich korzeni i ocalenie ich od zapomnienia.

  Katedra Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (KFR UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstała w jako jedna z pierwszych placówek w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie w 1965 roku. Dzieli się na 3 zakłady. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z rozwojem i funkcjami wybranych gatunków literackich w literaturze rosyjskiej i radzieckiej, związkami literackimi polsko-rosyjskimi i polsko-ukraińskimi, wybranymi problemami literatury rosyjskiej XIX wieku, sacrum w literaturze rosyjskiej, składnią porównawczą języka polskiego i rosyjskiego, historią języka rosyjskiego w połączeniu z gramatyką historyczną i gramatyką języka scs, dydaktyką języka rosyjskiego. Katedra oferuje studia na kierunku filologia rosyjska oraz studia podyplomowe. Aktualnie w katedrze kształci się 393 studentów w trybie dziennym (326 studentów) i zaocznym (67 studentów) oraz 48 słuchaczy studiów podyplomowych. Katedra wydaje własne zeszyty naukowe Glottodydaktyka, które wydawane są w ramach Serii Filologicznej.

  Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk – jedyna w Polsce placówka naukowo-badawcza zajmująca się badaniem języka polskiego we wszystkich jego aspektach i odmianach. Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawiewydawca słowników dwujęzycznych i podręczników do nauki języków obcych, słowników i poradników języka polskiego, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz popularnych rozmówek, a także leksykonów i książek popularnonaukowych z różnych dziedzin.

  Malina – imię żeńskie, które prawdopodobnie jest zdrobnieniem imienia Magdalena, powstałym na gruncie kilku języków wschodniosłowiańskich bądź w Skandynawii. Imię otrzymało negatywną opinię Rady Języka Polskiego.

  Dodano: 13.08.2010. 23:17  


  Najnowsze