• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Nauk Medycznych PAN najlepszym przyznał nagrody

  21.11.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Badania nad regulacją funkcji nerek, nad biomarkerami w chorobach nowotworowych i nad chorobami układu nerwowego związanymi z wiekiem - m.in. za takie prace naukowe nagrodził swoich najlepszych naukowców Wydział Nauk Medycznych PAN.

  Medal Jędrzeja Śniadeckiego przyznano prof. Januszowi Sadowskiemu z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie. Naukowiec otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia w badaniach nad humoralną i nerwową regulacją funkcji nerek oraz wielki wkład we wdrożenie parametrycznego systemu oceniania działalności naukowej w naukach medycznych i biologicznych w Polsce.

  Za badania nad biomarkerami w chorobach nowotworowych nagrodzono Magdalenę Chechlińską, dr Magdalenę Kowalewską i Radosławę Nowak z Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Curie-Skłodowskiej w Warszawie. Zespół otrzymał nagrodę naukową Wydziału Nauk Medycznych PAN im. Jędrzeja Śniadeckiego. Jak wyjaśnia na swojej stronie PAN, autorki w sposób przejrzysty udowodniły, że szereg genów, których ekspresję uważa się za swoistą dla komórek nowotworowych, wykazuje aktywną transkrypcję i translację w komórkach normalnych, ulegających pobudzeniu. Może to być przyczyną powstawania fałszywych wyników dodatnich w badaniach na obecność nowotworu. Prace mają znaczenie dla krytycznej oceny materiału diagnostycznego i trafniejszych ocen prognostycznych dla pacjentów.

  Nagrodę Naukową Wydziału Nauk Medycznych PAN przyznano dr hab. Agnieszce Słowik, dr Aleksandrze Klimowicz-Mrowiec, dr Joannie Pera i dr Tomaszowi Dziedzicowi z Kliniki Neurologii UJ Collegium Medicum w Krakowie, za badania nad czynnikami ryzyka i czynnikami rokowniczymi chorób układu nerwowego związanych z wiekiem. Wyniki przedstawiono w 18 publikacjach oryginalnych w wysoko ocenianych czasopismach międzynarodowych.

  "Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla" przyznano 5 studentom. Pierwszy z Laurów trafił do Kamila Bojarczuka z Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW w Warszawie. Wyniki badań, w których młody naukowiec uczestniczył, zapewne wpłyną na zmianę sposobu stosowania leków w praktyce onkologicznej.

  Laur dostał również Michał Grąt z I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczył w badaniach uszkodzeń śródoperacyjnych pacjentów. Wnioski z pracy dotyczą zwiększenia uwagi przy operowaniu w sąsiedztwie dużych naczyń.

  Trzeci z Laurów Wydziału Medycznego otrzymała Karolina Kupczyńska z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.Autorka uczestniczyła w badaniach nad zjawiskiem tzw. spontanicznego echa kontrastującego (SEC spontaneus echo contrast). Badania mają znaczenie dla rozwoju diagnostyki kardiologicznej.

  Laur trafił też do Marcina Derwicha i Hanny Sobczak, z Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W swoich badaniach studenci skupili się nad aktywnością amylazy ślinowej i stężeniem kortyzolu w ślinie młodych, zdrowych osób palących i niepalących. Okazało się, że aktywność amylazy w ślinie osób niepalących jest statystycznie wyższa niż u palaczy, natomiast stężenie kortyzolu jest wyższe u palaczy niż u niepalących. Opisane zjawisko może mieć znaczenie dla procesów biologicznych w obrębie błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia i jest jeszcze jednym argumentem za porzuceniem palenia.

  Szczegółowe informacje na temat nagród znajdują się tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/ bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – jeden z czterech wydziałów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jego siedziba znajduje się przy ul. Fredry 10 w Poznaniu. Powstał w 1993 roku po podziale jednego Wydziału Lekarskiego na Wydział Lekarski I i Wydział Lekarski II Wydział Lekarski II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – jeden z czterech wydziałów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jego siedziba znajduje się przy ul. Bukowskiej 70 w Poznaniu. Powstał w 1993 roku po podziale jednego Wydziału Lekarskiego na Wydział Lekarski II i Wydział Lekarski I

  Piotr Zaborowski (ur. 20 lipca 1947 w Poznaniu) - polski profesor, nauczyciel akademicki i lekarz, specjalista w zakresie interny, gastroenterologii i chorób zakaźnych; w latach 2005-2008 prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i ordynatorem Kliniki Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii oraz wykładowca i członek rady naukowej Uniwersytetu Dzieci. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów – szpital wybudowany w 1937 w Łodzi, którego działalność i tradycje są związane z działalnością wojskowej służby zdrowia, obecnie stanowiąc bazę dydaktyczną m.in. dla nauki studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i szkolenia lekarzy wojskowych w ramach Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi.

  Bogusław Baczkowski, (ur. 10 sierpnia 1951 w Przasnyszu) - doktor habilitowany, specjalista ortopedii, traumatologii, i chirurgii urazowej, pracownik Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Akademii Medycznej w Gdańsku, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Kierownik i Ordynator Kliniki Chirurgii Ręki przy Katedrze Ortopedii i Traumatologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2011 roku kierownik Katedry Ortopedii i Traumatologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie . Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Został powstały 15 lutego 1965 jako piąty wydział w strukturze organizacyjnej UMCS. Na wydziale pracuje 134 nauczycieli akademickich, w tym: 21 profesorów (8 z tytułem naukowym), 70 doktorów, 43 magistrów. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – najmłodszy z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstał w roku 2002 na bazie Instytutu Biologii Molekularnej wchodzącego w owym czasie w skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Siedziba WBBiB mieści się przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie na terenie III Kampusu UJ. Wydział dysponuje nowoczesnymi laboratoriami oraz bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi.
  Prace naukowe prowadzone na WBBiB mają zróżnicowany charakter. Wśród nich można wyróżnić m.in.
  Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – jeden z czterech wydziałów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy ul. ul.Żołnierskiej 48 w Szczecinie.

  Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego (WM UR) - jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego powstały w 2004 roku wraz z wydzielenia Instytutów: Fizjoterapii oraz Pielęgniarstwa i Położnictwa z Wydziału Pedagogicznego. Kształci studentów na sześciu podstawowych kierunkach, należących do nauk medycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Uczelnie medyczne w Polsce – uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wyspecjalizowane w kształceniu w dziedzinach nauk medycznych (lekarze, lekarze dentyści, magistrzy pielęgniarstwa, magistrzy farmacji i inni). Działają jako samodzielne uczelnie (uniwersytet medyczny) lub – w trzech przypadkach – jako część uniwersytetów: bydgoskie Collegium Medicum UMK, krakowskie Collegium Medicum UJ oraz olsztyński Wydział Nauk Medycznych UWM. Poza kształceniem uczelnie medyczne prowadzą prace naukowo-badawcze oraz szpitale kliniczne.

  Dodano: 21.11.2011. 00:19  


  Najnowsze