• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyniki konkursu pt. "Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP" (Muzeum Historii Polski)

  29.06.2013. 14:42
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Ponad dwustu, głównie lokalnych, bohaterów i patriotów zaprezentowali uczniowie szkół z całej Polski w tegorocznej edycji konkursu „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP”, organizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono sześć prac, na podstawie których powstaną etiudy filmowe prezentujące sylwetki bohaterów.

  „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP” to projekt filmowo-historyczny, w ramach którego uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poszukiwali i opisywali osoby, które miały wpływ na wychowanie młodego człowieka w II Rzeczypospolitej. W tegorocznej edycji obok postaci znanych – takich jak Janusz Korczak – opisane zostały osoby ważne dla środowisk lokalnych: założyciele i nauczyciele miejscowych szkół, działacze harcerscy, pedagodzy oraz duchowni. W pracach opisano także historie szkół, środowisk harcerskich, towarzystwa gimnastycznego „Sokół” i klubów sportowych działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

   

  W tym roku I miejsce w kategorii „szkół gimnazjalnych” przyznano uczniom Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum za pracę o Bolesławie Srockim – publicyście i pośle na Sejm, II miejsce – reprezentantom Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarosławicach za pracę o ks. Janie Francuzie – kapelanie Wojska Polskiego podczas wojny bolszewickiej w 1920 r. i Kampanii wrześniowej w 1939 r. Kolejne miejsce otrzymało Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku za prezentację aktywnej działaczki społecznej w czasie II Wojny Światowej, Wandy Roguskiej.

   

  W kategorii „szkół ponadgimnazjalnych” I miejsce zajął Zespół Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu za pracę o Wacławie Chrzanowskim, który poświęcił swoje całe życie nauczaniu. Na II miejscu znalazła się młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim za opisanie losów ks. Lecha Ziemskiego „Siwego Sokoła” – harcerza i działacza społecznego. III miejsce za pracę o doktorze prawa kanonicznego, ks. Julianie Młynarczyku przypadło Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce.

   

  Autorzy sześciu nagrodzonych prac wezmą udział w warsztatach filmowych realizowanych we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi. Warsztaty rozpoczną się już 1 lipca 2013 roku, a ich opiekunami merytorycznymi będą Dorota Wardęszkiewicz i Maciej Drygas. Efektem końcowym spotkania młodzieży i studentów łódzkiej szkoły filmowej będą etiudy filmowe o wybranych bohaterach. Zostaną one zaprezentowane podczas gali finałowej projektu w listopadzie 2013 roku w warszawskim kinie Iluzjon.

   

  „Po raz kolejny tegoroczne prace pokazały, że mamy w historii wielu nieznanych szerszej publiczności bohaterów. Dzięki takim opracowaniom poznajemy ich sylwetki oraz całe życiorysy, często mocno naznaczone przez los. Mam nadzieję, że widzowie chętnie zapoznają się z etiudami na temat naszych lokalnych bohaterów” – mówi Gabriela Sierocińska-Dec z Muzeum Historii Polski.

   

  Projekt „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP” został objęty honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny objęli: „Rzeczpospolita”, Polska Agencja Prasowa, portal historyczny dzieje.pl,” Gość Niedzielny”, „KINO”, „Cogito”, TVP HISTORIA oraz „Głos Nauczycielski”.

   

  Organizatorami konkursu są: Muzeum Historii Polski oraz Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi. Sponsorem konkursu jest Wydawnictwo Naukowe PWN.


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Katarzyna Anzorge (ur. 9 lipca 1981 roku w Legionowie) – polska aktorka. W 2006 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi. Jacek Filipiak (ur. 2 marca 1967 w Żarach) – polski reżyser filmowy. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu (1994) i Wydział Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (1997). Tadeusz Majda (ur. 15 lipca 1946 w Nowej Wsi, zm. 19 czerwca 2013 w Łodzi) – polski malarz, grafik, scenograf teatralny, filmowy i telewizyjny, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (PWSFTviT).

  Szkoła – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel. Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione – znajduje się przy ul. Tadeusza Kościuszki 24 w Kaliszu. Prowadzony jest przez księży orionistów. Wychowankami są chłopcy w wieku szkolnym niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Większość z nich pochodzi z rodzin ubogich, często dotkniętych patologią. Ich opiekunowie w wielu przypadkach są nieporadni życiowo. Obecnie w ośrodku przebywa 44 wychowanków pochodzących z całej Polski. Placówka zapewnia im całodobową opiekę przez cały rok. Uczęszczają oni do szkół powszechnych – szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Budowlanych w Kaliszu, a starsi do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka przy ul. Handlowej w Kaliszu.

  Profesor zw. dr hab.Tadeusz Stegner (ur. 1952 w Gdańsku) – polski historyk, pracuje na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii UG, a także przewodniczącego Rady Muzeum Miasta Gdyni. Specjalizuje się w historii Polski XIX i XX wieku, w szczególności dziejami polskiej myśli politycznej, sprawami narodowo-wyznaniowymi oraz historią protestantyzmu na ziemiach polskich. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, medalem 70-lecia Gdyni oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Był organizatorem kilkunastu sesji naukowych, w swoim dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji. Rafał Latoszek (urodzony w Warszawie) absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Ma na swoim koncie ponad sto portretów ludzi kultury i sztuki oraz osób publicznych.

  Agnieszka Żulewska (ur. 26 czerwca 1987 w Ozimku) – polska aktorka filmowa i telewizyjna. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Bogdan Horodyski (ur. 9 maja 1904 w Opatowie zm. 24 maja 1965 w Warszawie) - historyk, bibliotekarz. Edukację rozpoczął w rodzinnym mieście, a świadectwo dojrzałości otrzymał w 1925 roku w Miejskim Gimnazjum Realnym w Radomiu. Studia wyższe ukończył na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 30 maja 1932 roku otrzymał dyplom magistra filozofii w zakresie historii. Od 1936 roku był pracownikiem i kustoszem biblioteki Ordynacji Zamoyskiej.W latach 1937-1939 był uczestnikiem seminarium doktoranckiego Oskara Haleckiego. Gotowa już praca doktorska na temat roli Ziemowita Mazowieckiego w czasie przedjagiellońskiego bezkrólewia spłonęła we wrześniu 1939 roku. W czasie okupacji współpracował też z tajnym Uniwersytetem oraz gromadził w Bibliotece Narodowej polską prasę konspiracyjną. W 1945 podjął pracę w Bibliotece Narodowej. W 1956 pełnił obowiązki dyrektora Biblioteki Narodowej (ówczesny dyrektor Władysław Bieńkowski został powołany na stanowisko ministra oświaty). W latach 1953-1960 prowadził zajęcia z bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1950 redaktor "Przeglądu bibliotecznego". Od 1957 roku aż do śmierci był przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Za wybitne zasługi dla rozwoju bibliotekarstwa polskiego otrzymał: Medalem Dziesięciolecia Polski Ludowej (1954), i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1955) oraz Odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury". .

  ODQL (ang. Object Database Query Language) &ndash język zapytań dla obiektowych baz danych z rozwinięciem o możliwość definiowania struktury bazy.

  Marta Alaborska (ur. 1971) – polska aktorka głównie teatralna, także filmowa i telewizyjna. Absolwentka łódzkiej PWSFTviT. Od 1994 roku jest aktorką Teatru Polskiego w Warszawie. Popularność przyniosła jej rola świetliczanki Zosi w Klanie.

  Wychowanie do życia w rodzinie (w skrócie WDŻWR, WDŻ, WŻR, WDR albo WDŻR) – przedmiot dla uczniów polskiej szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie. Arbetets museum (pol. Muzeum Pracy) – muzeum poświęcone pracy jako działalności człowieka, otwarte w roku 1991 w mieście Norrköping. Muzeum nie gromadzi żadnych eksponatów, zajmuje się natomiast zbieraniem ludzkich wspomnień i historii z życia codziennego, ilustrowanych fotografią dokumentalną. Mieści się w budynku zwanym „Strykjärnet” („Żelazko”), uznanym swego czasu przez rzeźbiarza Carla Millesa za najładniejszy zakład przemysłowy w Europie.

  Praca klasowa (potocznie klasówka, zwrot używany częściej niż jej bardziej formalny źródłosłów) – pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Klasówka sprawdza wiedzę zwykle całej klasy szkolnej a jej uczniowie piszą ją przeważnie w tym samym czasie i miejscu (zwykle w klasie szkolnej, w której mają zajęcia z danego przedmiotu). Nie stosuje się tego terminu dla sprawdzianu ustnego. Pedagogika pracy – dział pedagogiki, którego przedmiotem badań jest praca człowieka, jej różnorodne uwarunkowania i wpływ wychowawczy na jednostkę, znaczenie pracy wytwórczej w kształceniu ogólnym, dostosowane stanowiska pracy do człowieka, przystosowanie pracownika do jego warunków pracy itp.

  Robert Ignacy Gliński (ur. 17 kwietnia 1952 w Warszawie) – polski reżyser. Były rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Izabela Kurczewska (ur. 1 września 1985 w Brzezinach) – polska aktorka oraz producentka filmowa i telewizyjna. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, Wydziału Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, a także Lee Strasberg Institute w Los Angeles. Studentka Ivany Chubbuck.

  Dodano: 29.06.2013. 14:42  


  Najnowsze