• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • XV edycja konkursu Historia Bliska

  28.03.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Spotkania w XX wieku. Polacy-Rosjanie: przyjaciele, wrogowie, sąsiedzi?" i "Warszawa zbudowana, zburzona, odbudowywana. Moje miejsca i w tych miejscach ludzie..." to niektóre z tematów XV edycji konkursu "Historia Bliska" ogłoszonego przez Ośrodek KARTA.  Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mają do wyboru także tematy: "Dzieci wojny - żołnierze i ofiary" oraz "Szkolna fotografia - wojenne losy kolegów, przyjaciół i nauczycieli".

  Prace w formie pisemnej, dźwiękowej lub audiowizualnej powinny dotyczyć jednego z zaproponowanych tematów. Wszystkie prace będą podlegały ocenie jury według takich samych kryteriów i będą nagradzane ze wspólnej puli bez wyodrębniania kategorii tematycznych.

  Forma pracy może być dowolna, ale adekwatna do założeń badawczego konkursu historycznego. Może być to: krytycznie opracowany dziennik, wspomnienie czy zbiór dokumentów oraz pozyskana i krytycznie opracowana relacja świadków historii. Prace mogą mieć także formę zbioru zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; filmu DVD, audycji radiowej czy prezentacji multimedialnej wykorzystującej materiały źródłowe. Dopuszczalne są również inne formy, także mieszane. Nieakceptowane będą tylko formy czysto plastyczne, takie jak plakat, rysunek czy makieta.

  Udział w konkursie mogą brać wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych, wcześniej niepublikowanych materiałach źródłowych, pozyskanych w wywiadach, kwerendach w archiwach środowiskowych, publicznych czy domowych. Powinny zawierać krytyczną ocenę wiarygodności źródeł, dowodzić zdolności wyciągania wniosków; ważna jest również atrakcyjność prezentacji wyników badań.

  W konkursie można uczestniczyć indywidualnie lub zespołowo (do 6 osób), pod opieką dorosłych lub samodzielnie. Organizatorzy zachęcają do uczestniczenia w konkursie jako instytucje wspierające - obok szkół czy drużyn harcerskich - także biblioteki.

  Prace można przesyłać do 30 kwietnia pod adresem: Ośrodek KARTA, 02-536 Warszawa, ul. Narbutta 29, z dopiskiem "Historia Bliska - konkurs".

  Jury przyzna laureatom pieniężne nagrody i wyróżnienia, a nauczycielom wspierającym uczniów - nagrody i wyróżnienia specjalne. Przewidziane są także nagrody dodatkowe - rzeczowe, także w postaci udziału uczniów i nauczycieli w seminariach i warsztatach historycznych, w kraju i za granicą. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w konkursie zaplanowano na 12 września.

  Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie www.historiabliska.pl.

  XV edycja konkursu "Historia Bliska" objęta została honorowym patronatem przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. AKN

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera – konkurs plastyczny organizowany przez Bibliotekę Śląską w Katowicach. Prace biorące udział w konkursie muszą być wykonane w technikach wypukłodruku. Jury przyznaje trzy nagrody regulaminowe, wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Po przeglądzie ekslibrisy zostają włączone do zbiorów Biblioteki Śląskiej. Każdej edycji towarzyszy wystawa pokonkursowa (trzecia w 2001, czwarta – 2004, piąta – 2007).

  Z klasy do kasy – konkurs giełdowo-ekonomiczny o charakterze gry giełdowej, która umożliwia wirtualne inwestowanie pieniędzy w wybrane instrumenty finansowe. Organizatorami konkursu są: Gazeta Wyborcza, Narodowy Bank Polski, od roku 2003 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz od roku 2012 portal wyborcza.biz. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych czyli gimnazjów, liceów, techników i uczniów szkół zawodowych (nie mogą w nim brać udziału uczniowie szkół dla dorosłych).

  Blog Roku – konkurs organizowany od 2005 roku przez portal Onet.pl, mający na celu wyłonienie najlepszego polskojęzycznego blogu. Początkowo mogli w nim uczestniczyć tylko blogerzy z platformy Blog.onet.pl, od III edycji z 2007 roku konkurs został otwarty na całą polską blogosferę. W konkursie Blog Roku mogą wziąć udział wszyscy blogerzy, bez względu na to w jakiej domenie prowadzą swój blog. Wyboru dokonują zarówno członkowie specjalnie powołanej Kapituły Konkursu, jak i internauci. W każdej z czterech dotychczasowych edycji w jury zasiadały osobowości ze świata kultury i mediów.

  MATMIX - konkurs matematyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2005/2006 i była organizoana przez VI LO im. I. Paderewskiego w Poznaniu. Począwszy od drugiej edycji konkurs organizowany jest przez XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Pomysłodawcą konkursu jest nauczycielka matematyki Danuta Zarzycka.

  Dobry Wzór – konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku. Organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jest przygotowywany i prowadzony zgodnie z zasadami określonymi przez ICSID (International Council of Societies of Industrial Design). Od samego początku, stałym elementem konkursu jest monitoring polskiego rynku. Eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyszukują i dopuszczają do konkursu dostępne na polskim rynku produkty i usługi. Nagrodą w konkursie jest znak i certyfikat Dobry Wzór. Konkurs istnieje na rynku od 1993 roku i jest pierwszą polską nagrodą za wzornictwo. Od 1995 roku swoją nagrodę: Wzór Roku, przyznaje Minister Gospodarki. Największe zmiany w Dobrym Wzorze zaszły w 2006 roku, kiedy po raz pierwszy w konkursie mogły wziąć udział również produkty producentów zagranicznych. Od tego momentu polskie produkty i polscy przedsiębiorcy konkurują z zagranicznymi markami. Od tego roku również swoją nagrodę – Designer Roku dla najlepszego polskiego projektanta – przyznaje prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Mamy już sześciu projektantów – Designerów Roku. Są nimi Marek Adamczewski (2007), Tomasz Rudkiewicz (2008), Andrzej Śmiałek (2009), Tomasz Augustyniak (2010), Marek Liskiewicz i Triada Design (2011) oraz Piotr Kuchciński (2012). Produkty, niezależnie od kraju pochodzenia, są oceniane w 3 sferach: domu, pracy i publicznej. Od 2010 roku wprowadzona została nowa sfera usług. Od 2013 roku zgłoszone do konkursu produkty i usługi oceniane są w 7 kategoriach: DOM PRACA SFERA PUBLICZNA USŁUGI NOWE TECHNOLOGIE GRAFIKA UŻYTKOWA i OPAKOWANIA NOWE MATERIAŁY PRODUKCYJNE W każdej kategorii jury wyłania laureatów i przyznaje nagrody Dobry Wzór. Minister Gospodarki nagradza znakiem Wzór Roku najlepszy polski produkt lub usługę, a prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyróżnia najlepszego projektanta tytułem Designer Roku.

  Jan Malik (ur. 1920) – szopkarz krakowski, z zawodu inspektor TOZ. W Konkursie szopek krakowskich brał udział w latach 1962-1993. Jest sześciokrotnym laureatem I nagrody w konkursie (lata 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975). W innych latach zdobył kilka nagród II i III. Specjalizował się w szopkach dużych. Jego prace znajdują się w kolekcji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i były prezentowane na wielu wystawach w kraju i za granicą. Jan Malik nie jest spokrewniony ze znaną rodziną szopkarską z Krakowa noszącą to samo nazwisko.

  Międzynarodowe Biennale Miniatury – cykliczny konkurs plastyczny o zasięgu światowym, organizowany przez Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie. Adresowany jest do artystów profesjonalnych oraz studentów lat dyplomowych uczelni artystycznych. Uczestnicy przesyłają do trzech prac w formacie nie większym niż 10 x 10 cm. Jury powoływane przez organizatorów przyznaje Grand Prix, nagrody pieniężne oraz wyróżnienia honorowe.

  Dodano: 28.03.2011. 00:11  


  Najnowsze