• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zgłoszenia do Plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku

  14.01.2012. 13:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Do 31 stycznia można zgłaszać najciekawsze przedsięwzięcia o charakterze historycznym, m.in. wystawy, rekonstrukcje, konferencje oraz strony internetowe do udziału w Plebiscycie na Wydarzenie Historyczne Roku. 

  Celem plebiscytu, który odbywa się po raz czwarty, jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku.

  ,,To nie jest konkurs, w którym się dostaje nagrody. Chcemy pokazać najbardziej twórcze propozycje inicjatyw historycznych. Wyróżnieniem jest to, że poinformujemy o nich świat, zainteresujemy tymi inicjatywami media. Nadrzędnym celem plebiscytu jest jednak zainteresowanie historią" - powiedział PAP w czwartek rzecznik Muzeum Historii Polski Marek Stremecki.

  Według Wojciecha Ducha, redaktora naczelnego portalu historia.org, jest to jedyny w Polsce plebiscyt, który nagradza inicjatywy historyczne. "Nie chodzi w tym przypadku o bieżącą politykę, o wydarzenia roku, ale o imprezy ściśle związane z historią, m.in. otwarcia muzeów, wystaw, rekonstrukcje, powstawanie projektów multimedialnych" - powiedział Duch.

  Plebiscyt składa się z dwóch etapów. W pierwszym - osoby prywatne i instytucje mają prawo do zgłoszenia dwóch kandydatur. Do propozycji należy dołączyć uzasadnienie oraz opis inicjatywy i jej realizacji. Po zakończeniu pierwszego etapu jury, w skład którego wchodzić będą członkowie redakcji historia.org.pl, pracownicy Muzeum Historii Polski oraz przedstawiciele nauki, wybierze maksymalnie 12 wydarzeń, które zostaną zakwalifikowane do II etapu rywalizacji. Wyłonione propozycję będą oceniali internauci w drodze powszechnego głosowania.

  Zgłoszenia w pierwszym etapie plebiscytu należy kierować pod adresem e-mailowym: [email protected] do 31 stycznia 2012 r.

  Organizatorami Plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku są Muzeum Historii Polski i portal historia.org.pl.

  W ubiegłym roku głosami internautów Wydarzeniem Historycznym Roku zostało otwarcie nowoczesnej ekspozycji ,,Śladem europejskiej tożsamości Krakowa" w podziemiach Rynku Głównego w Krakowie. Tam też odbył się uroczysty finał plebiscytu, a honorową statuetkę odebrał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

  PAP - Nauka w Polsce

  wmk/ abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Żywe muzeum (ang. living museum) – rodzaj muzeum, w którym bądź odgrywane są historyczne wydarzenia ukazujące życie w dawnych czasach, zwłaszcza w perspektywie etnograficznej lub historycznej, bądź zainscenizowane jest proces wytwarzania danego towaru handlowego w aspekcie techniczno-technologicznym, zwłaszcza rzemieślniczym (tzw. lekcje żywej historii). Szczególną odmianą żywego muzeum jest żywy skansen (tylko w języku polskim, w pozostałych językach nie ma wyodrębnienia). Niekiedy jako żywe muzeum określa się grupy rekonstrukcji historycznej odgrywające scenki historyczne na zamówienie w muzealnych obiektach historycznych. Weekend z historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim w Poznaniu – impreza cykliczna, organizowana w Poznaniu, której celem jest pogłębienie świadomości historycznej mieszkańców, upowszechnienie historii Poznania a także ukazanie miejsc ważnych dla historii nie tylko miasta, ale całego narodu. Zwyczajowo na program weekendu składają się: wykłady historyczne, koncerty, wystawy okolicznościowe, inscenizacje historyczne, akcje plastyczne dla dzieci oraz wycieczki z przewodnikiem. Udział we wszystkich atrakcjach weekendu jest bezpłatny. Każdy weekend z historią poprzedza akcja edukacyjna prowadzona w poznańskich szkołach i przedszkolach. Głównym organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, które działa w ścisłej współpracy z partnerami programu. Plebiscyt Przeglądu Sportowego na najlepszego polskiego sportowca roku – plebiscyt mający na celu wyłonienie najlepszego sportowca danego roku kalendarzowego w Polsce, wymyślony i organizowany przez redakcję Przeglądu Sportowego. Później do organizatorów plebiscytu dołączyła także Telewizja Polska, która transmituje Galę Mistrzów Sportu. Nazwa TVP jest także w oficjalnym tutule plebiscytu. Faktycznie jest to wybór 10 najlepszych polskich zawodników (pod uwagę brane są zarówno kobiety, jaki i mężczyźni we wszystkich dyscyplinach), z których jeden zostaje uznany za sportowca roku. Pierwsza edycja konkursu została przeprowadzona w 1926, a wygrał ją Wacław Kuchar. Od tego czasu plebiscytu nie organizowano jednak regularnie, bowiem w latach 1939–1947 (z uwagi na wybuch II wojny światowej) oraz w roku 1953 (względy organizacyjne) wyboru nie dokonywano. Dziesiątka Plebiscytu w 1953 wytypowana została dopiero w 1989 przez grono ekspertów.

  Muzeum Historii Bet Sze’an (hebr. מוזיאון הילדים לתולדות בית שאן) – muzeum historyczne położone w mieście Bet Sze’an na północy Izraela. Muzeum jest poświęcone historii tego miasta i jest specjalnie dostosowane dla dzieci. Bet ha-Me’iri (hebr. בית המאירי; ang. Beit HaMeiri) – muzeum historyczne położone w mieście Safed, na północy Izraela. Kompleks złożony z muzeum, instytutu badawczego i centrum edukacyjnego przeznaczony jest dla turystów. Jego celem jest propagowanie wiedzy o historii Safedu i walce miejscowej społeczności żydowskiej o przetrwanie.

  Fenomeny "Przekroju" – nagroda przyznawana przez tygodnik Przekrój na drodze plebiscytu redakcyjnego, mająca co roku wskazywać osoby i zdarzenia z roku poprzedniego uznane za najbardziej fenomenalne. Pierwsza edycja tego plebiscytu odbyła się w roku 2005 z okazji rocznicy 60-lecia tygodnika. Historia kontrafaktyczna (historia wirtualna) – kierunek w naukach historycznych wykorzystujący hipotetyczne założenie, że pewne kluczowe zdarzenia historyczne nie miały miejsca lub zakończyły się inaczej niż w rzeczywistości. Szukając metodami naukowymi odpowiedzi na pytanie "Co by było gdyby...?" historia kontrafaktyczna jest instrumentem umożliwiającym lepsze zrozumienie i poznanie złożonych procesów historycznych.

  Fenomen „Przekroju” – nagroda przyznawana przez tygodnik „Przekrój” na drodze plebiscytu redakcyjnego, mająca co roku wskazywać osoby i zdarzenia z roku poprzedniego uznane za najbardziej fenomenalne. Pierwsza edycja tego plebiscytu odbyła się w roku 2005 z okazji rocznicy 60-lecia tygodnika. Geografia historyczna - dział geografii oraz jedna z nauk pomocniczych historii. Zajmuje się badaniem zróżnicowania przestrzeni w przeszłości, względnie wymiarem historycznym świata współczesnego. Celem geografii historycznej jest zrozumienie dawnej organizacji przestrzennej danego obszaru, jego ewolucję oraz wpływ na stan aktualny.

  Muzeum Historyczne Miasta Lwowa (MHML) – polskie muzeum historyczne we Lwowie, samorządowa instytucja kultury m. Lwowa, istniejące od roku 1891; dokumentowało historię Lwowa.

  Muzeum Polskie w Rapperswilu – polskie muzeum historyczne w Rapperswilu, założone w 1870 jako Muzeum Narodowe Polskie z inicjatywy Agatona Gillera przez Władysława Platera w celu zabezpieczenia polskich zabytków historycznych i propagowania spraw polskich.

  Muzeum Starożytności w Wilnie, muzeum historyczne i historii naturalnej w Wilnie, założone w 1855 roku przez Eustachego Tyszkiewicza, otwarte w 1856 roku przy Uniwersytecie Wileńskim; zamknięte w 1863 roku, w 1865 roku zlikwidowane na polecenie Michaiła Murawjowa i zagrabione przez rosyjskie instytucje naukowe; ponownie zorganizowane przy Uniwersytecie Stefana Batorego w 1919 roku, w 1941 roku zagrabione przez Litewską Akademię Nauk. Drugie najstarsze polskie muzeum, pierwsze muzeum na Litwie, dokumentowało historię Rzeczypospolitej Obojga Narodów na ziemiach zabranych; od 1992 roku zbiory muzeum znajdują się w posiadaniu Litewskiego Muzeum Narodowego w Wilnie. Historia idei – pole badań w historii i dziedzinach jej bliskich, zajmujące się wyrażaniem, kontynuacją i zmianami w ludzkich ideach na przestrzeni czasu. Uważa się tę dyscyplinę za siostrzaną wobec historii intelektualnej i zbliżoną do historii filozofii oraz historii literatury.

  Muzeum Historyczne we Lwowie (MHL) (dawniej Muzeum im. Lubomirskich we Lwowie) – muzeum historyczne we Lwowie, samorządowa instytucja kultury m. Lwowa, założone w 1940 w oparciu o zagrabione przez władze radzieckie zbiory Muzeum Narodowego we Lwowie i Muzeum Historycznego Miasta Lwowa; dokumentuje historię Lwowa. Martin Schieck - niemiecki historyk, doktor nauk historycznych, muzealnik i publicysta. Dyrektor Museum Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, sekretarz Towarzystwa Historycznego w tym samym mieście. Autor publikacji na temat historii Frankfurtu nad Odrą, w tym na temat historii prawobrzeżnej dzielnicy Dammvorstadt, czyli dzisiejszych Słubic.

  Hubert Łaszkiewicz (ur. 17 października 1961 w Warszawie) – polski historyk dziejów nowożytnych. W 1985 ukończył studia historyczne na KUL. Od 1989 tamże zatrudniony – w Katedrze Historii Powszechnej Wieków Średnich oraz w Katedrze Historii Szkolnictwa. Obecnie kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii KUL. Zainteresowania naukowe: historia dawnej Rzeczypospolitej i Carstwa Moskiewskiego, Europy Środkowo-Wschodniej XVI-XVII wieku, historia gospodarcza, idei, religii oraz historia historiografii. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Centrum Dialogu „Przełomy” – multimedialne muzeum historyczne wojennego i powojennego Szczecina i Pomorza Zachodniego, dział Muzeum Narodowego w Szczecinie. Pomysłodawczynią i kierownikiem Centrum jest Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. Otwarcie ekspozycji stałej jest przewidziane na sierpień 2014 r. Budowa pawilonu wystawowego na placu Solidarności w Szczecinie rozpoczęła się w 2012 r.
  Celem ekspozycji jest pokazanie przełomowych momentów historii miasta oraz ziem zachodnich od roku 1939 (okres niemiecki), przez 1945 (przejęcie władzy przez stronę polską), po rok 1989 na tle wydarzeń ogólnopolskich i europejskich. Obok zagadnień politycznych będzie pokazany proces tworzenia się po 1945 r. nowego, polskiego społeczeństwa, życia codziennego oraz wydarzeń przełomowych – budujących drogę do wolności.
  Ważną część działalności Centrum Dialogu „Przełomy” stanowią przedsięwzięcia edukacyjne. Misją placówki jest przywracanie pamięci, pomoc w budowie tożsamości regionalnej, propagowanie idei wolności i solidarności, budowanie sprzeciwu wobec totalitaryzmów i nacjonalizmów.


  Dodano: 14.01.2012. 13:04  


  Najnowsze