• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 10 szpitali otrzyma granty na szkolenia z zakresu laktacji

  04.08.2011. 10:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wybrano 10 szpitali, które otrzymają granty Fundacji Nutricia na szkolenia z zakresu laktacji - poinformowali PAP przedstawiciele organizacji.

  Jak przypomina kierownik Fundacji Nutricia Marta Szulc, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, porada laktacyjna jest obligatoryjną częścią opieki nad matką w szpitalach położniczych. Granty fundacji, w wysokości 7,5 tys., mają ułatwić placówkom medycznym wprowadzenie tych nowych standardów opieki okołoporodowej.

  Każdy szpital przeznaczy tę kwotę na kursy dokształcające z zakresu laktacji dla położnych, pielęgniarek i lekarzy, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych opiekują się kobietami podczas ciąży, porodu, połogu.

  Uczestnicy szkoleń będą mieli okazję dowiedzieć się, jak przygotować ciężarną do karmienia piersią, jak przebiega procedura pierwszego kontaktu matki z noworodkiem, poznają też zasady postępowania z kobietą karmiącą w pierwszych dobach po porodzie oraz wspierania jej w ciągu pierwszych miesięcy laktacji.

  Fundacja Nutricia rekomenduje szpitalom, które otrzymają granty wybór rzetelnych szkoleń akredytowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. Jednak, każda z placówek sama zdecyduje o tym, kto przeprowadzi kurs.

  Według Marty Szulc, z badań przeprowadzonych przez fundację wynika, że już po pierwszym miesiącu od porodu połowa matek rezygnuje z karmienia wyłącznie piersią. Przyczyną tego są problemy z laktacją.

  "Mamy nadzieję, że nasz program grantowy pozwoli położnym, pielęgniarkom i lekarzom podnieść kwalifikacje i wiedzę z zakresu laktacji. Dobrze wyedukowany personel szpitala będzie z kolei profesjonalnie i ze zrozumieniem wspierał matki, które chcą karmić piersią, służąc im pomocą i poradami, co w efekcie przyczyni się do tego, że będą karmiły piersią dłużej" - podkreśla Szulc.

  Wśród 10 wybranych w programie grantowym szpitali znalazły się m.in.: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

  Misją Fundacji Nutricia, która powstała w 1996 r. jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Wśród działań organizacji znajdują się m.in.: finansowanie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka (w formie grantów naukowych), wspieranie działań edukacyjnych w środowisku medycznym oraz wśród osób dotkniętych różnymi schorzeniami metabolicznymi.

  PAP - Nauka w Polsce

   

  jjj/ krf/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Mamka – kobieta zawodowo trudniąca się karmieniem własną piersią cudzych dzieci (noworodki i niemowlęta), które nie są z nią biologicznie spokrewnione. Zwykle pełni też rolę ich niani i opiekunki i pobiera za te czynności wynagrodzenie. W związku z taką funkcją okres laktacji mamki bywa znacznie przedłużony w stosunku do okresu typowego dla przeciętnej matki. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych – organizacja związkowa reprezentująca interesy środowiska pielęgniarskiego, utworzona przez Bożenę Banachowicz na bazie wielu organizacji regionalnych, m.in. założonego przez nią w 1992 związku zawodowego pielęgniarek we Włocławku. Metoda LAM (ang. lactational amenorrhea method (LAM) – metoda laktacyjnego braku miesiączki) – metoda regulacji poczęć, oparta na naturalnej, czasowej poporodowej bezpłodności, która występuje, gdy kobieta nie miesiączkuje i karmi wyłącznie piersią. Jeśli nie jest połączona ze stosowaniem środków chemicznych i mechanicznych, metoda ta może być uznana za jedną z metod naturalnego planowania rodziny (NPR). W celu skutecznego zapobiegania ciąży w razie powrotu miesiączek, zmniejszenia częstości lub długości trwania karmienia piersią, po wprowadzeniu karmienia butelką, a także po upływie 6 miesięcy od porodu, należy zastosować inną metodę antykoncepcji.

  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – jeden z największych szpitali w Polsce, położony w Łodzi w dzielnicy Górna. Ma profil ginekologiczno-położniczy i pediatryczny oraz status jednostki badawczo-rozwojowej Ministerstwa Zdrowia. Prowadzi działalność leczniczą, naukową oraz dydaktyczno-szkoleniową. W części ginekologiczno-położniczej mieści się 10 klinik z 396 łóżkami (oraz ok. 100 noworodkowych) i 30 poradni, w części pediatrycznej - 13 klinik z 404 łóżkami i 28 poradni; w instytucie funkcjonuje także 10 zakładów diagnostycznych. Rocznie instytut przyjmuje ok. 40 tysięcy pacjentów na oddziały szpitalne oraz udziela ok. 200 tysięcy porad lekarskich w poradniach przyszpitalnych. Od 1 marca 2011 poradnie szpitala zostały sprywatyzowane. Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) (ang. International Council of Nurses) – pierwsza międzynarodowa zawodowa organizacja kobieca powstała w 1899 roku. W roku 1953 stworzyła pierwszy kodeks dla pielęgniarek, który był wielokrotnie nowelizowany. Obecnie obowiązuje kodeks z 2005 roku. ICN skupia 128 krajowych zrzeszeń pielęgniarskich. Jej celem jest zapewnienie jakości opieki pielęgniarskiej oraz wywieranie wpływu na światową politykę dotyczącą ochrony zdrowia. Jej członkiem może być tylko jedno stowarzyszenie z danego kraju.

  Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) — państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Zdrowia. Została utworzona zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. Mieści się w Łodzi w kompleksie budynków Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu - Szpital Dziecięcy – szpital położony w dzielnicy Na skarpie w Toruniu przy ulicy Konstytucji 3 Maja 42. Do grudnia 2010 roku samodzielny szpital dziecięcy, włączony w struktury WSzZ, zachowując w pełni autonomię, stanowi oddzielną jednostkę organizacyjną (obok Szpitala Specjalistycznego oraz Centrum Stomatologii). Jeden z dwóch szpitali dziecięcych w województwie kujawsko-pomorskim. W Szpitalu znajduje się także oddział urazowo-ortopedyczny dla dorosłych. Został oddany do użytku w 1988. Szpital jest największą i najnowocześniejszą placówką dziecięcą w regionie, posiadającą m.in. hotel dla matek. Przez pewien czas oficjalna nazwa brzmiała: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziecka i Matki. Przy szpitalu działają Fundacja o Uśmiech Dziecka oraz oddział toruński Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

  Instytut Badań Seksualnych - niezależna, pozarządowa placówka naukowo-badawcza, prowadzona w formie fundacji mająca swoja siedzibę w Opolu. Instytut rozpoczął działalność w 2008 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Jego celem nadrzędnym jest przyczynianie się do rozwoju badań naukowych nad seksualnością człowieka. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów – szpital wybudowany w 1937 w Łodzi, którego działalność i tradycje są związane z działalnością wojskowej służby zdrowia, obecnie stanowiąc bazę dydaktyczną m.in. dla nauki studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i szkolenia lekarzy wojskowych w ramach Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi.

  Salowa – pracownik służby zdrowia, zajmujący się utrzymaniem czystości w placówkach ochrony zdrowia, w szczególności w salach szpitalnych (stąd nazwa). Podlegając służbowo (w szpitalach) pielęgniarce oddziałowej pełni także funkcje pomocnicze przy obsłudze chorych i opiece nad nimi.

  Dorota Gardias (ur. 1963) – polska pielęgniarka i działaczka związkowa, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w latach 2005–2011.

  Dodano: 04.08.2011. 10:19  


  Najnowsze