• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 16 października obchodzimy Europejski Dzień Walki z Depresją

  15.10.2010. 21:05
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pod hasłem "Walcz z depresją - wyjdź do ludzi", będzie obchodzony Europejski Dzień Walki z Depresją. Ma on pokazać, że osoby dotknięte tą chorobą nie są osamotnione w swojej walce. Według WHO depresja jest 4. pod względem występowania chorobą na świecie.  Zjawisko depresji to problem, który wciąż rośnie. Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2020 roku znajdzie się ona na drugim miejscu wśród najczęściej występujących chorób - powiedziała PAP prezes Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji Joanna Chatizow.

  Podkreśliła, że choroba ta dotyka w krajach uprzemysłowionych - w Europie i Stanach Zjednoczonych - od 6 do 12 proc. populacji osób dorosłych i ok. 15 proc. osób w wieku podeszłym. Dodała, że dwa razy częściej na depresję zapadają kobiety. Podkreśliła też, że część chorych nigdzie się nie zgłasza i nie szuka pomocy.

  W sobotę, w Europejskim Dniu Walki z Depresją, akcja informacyjna Stowarzyszenia odbędzie się w Warszawie między godz. 12 a 16 na ul. Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat.

  W akcji weźmie udział ok. 50 wolontariuszy. "Są to młode osoby - głównie studenci psychologii lub medycyny, które przeszły odpowiednie przeszkolenie" - powiedziała Chatizow. Dodała, że wolontariusze będą rozdawać materiały informacyjne, ulotki, ale także sami będą udzielać informacji np., jak szukać pomocy.

  Celem akcji jest upowszechnianie i rozwijanie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych oraz zmiana postaw społecznych, by przeciwdziałać stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu osób z problemami psychicznymi.

  Jak podaje Stowarzyszenie - według niektórych badań - 64 proc. chorych przyznaje, że bliscy opiekowali się nimi w trakcie choroby, a 86 proc. osób, które dowiadują się, że ktoś z ich otoczenia ma depresję, wykazuje inicjatywę i chęć aby tej osobie pomóc. "To pokazuje, że lęk przed szukaniem pomocy, mówieniem o własnej chorobie, brakiem akceptacji przez innych jest często nieuzasadniony" - oceniają organizatorzy akcji.

  Stowarzyszenie informuje, że w każdą środę, między godziną 16 a 17 pod numerem telefonu: 22 843 18 75 dyżurują lekarz oraz psycholog, którzy odpowiadają na pytania, dotyczące nie tylko depresji, ale wszelkich zaburzeń psychicznych. KNO

  PAP - Nauka w Polsce

  itm/ mow/ agt/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dystymia (depresja nerwicowa, depresyjne zaburzenie osobowości, przewlekła depresja z lękiem) – typ depresji charakteryzujący się przewlekłym (trwającym kilka lat lub dłużej) obniżeniem nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Szacuje się, że około 2-5% populacji ogólnej wykazuje objawy dystymiczne. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją – święto obchodzone 23 lutego po ustanowieniu przez Ministerstwo Zdrowia od 2001 roku (lub od 2002 ustanowione przez Ministra Zdrowia Mariusza Łapińskiego, według niektórych źródeł). Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. Organizowane są akcje informacyjne m.in. przez Fundację ITAKA. Krytyk wewnętrzny to zbiór postaw o oceniającym, negatywnym charakterze, kształtujący się w osobie pod wpływem życiowych doświadczeń, głównie pod wpływem krytyki zewnętrznej ze strony rodziców i opiekunów we wczesnym okresie życia. Obiektem krytykującego jest on sam. Silny krytyk wewnętrzny może prowadzić do problemów psychicznych (niskie poczucie własnej wartości, depresja i inne).

  Atelophobia (z greckiego: ατελής, atelès, "niedoskonałe, niepełne" oraz φόβος, phóbos, "strach") - lęk przed niedoskonałością. W niektórych przypadkach może być to bardzo poważna przyczyna depresji. Depresja sezonowa – właściwie: sezonowe zaburzenie afektywne, sezonowe zaburzenie nastroju, choroba afektywna sezonowa, depresja o sezonowym wzorcu przebiegu (ang. SAD – seasonal affective disorder). W sezonowym zaburzeniu afektywnym depresja pojawia się każdego roku około października lub listopada i utrzymuje się przez zimę, aż do całkowitej remisji (czasem wręcz do przejścia w manię) około marca, kwietnia (gdy dni stają się wyraźnie dłuższe).

  Depresja maskowana – szczególna forma depresji atypowych, polegająca na tym, że depresja jako objaw podstawowy jest mało nasilona i trudna do wykrycia, a na pierwszy plan obrazu klinicznego wysuwają się objawy somatyczne lub zaburzenia zachowania. Zaburzenia lękowe należą do grupy zaburzeń nerwicowych mających wpływ na zachowanie, myślenie, emocje i zdrowie fizyczne. Są spowodowane zarówno czynnikami biologicznymi jak i indywidualnymi warunkami osobowymi. Ludzie dotknięci tymi zaburzeniami często cierpią na więcej niż jeden rodzaj zaburzeń lękowych, którym bardzo często może towarzyszyċ depresja, zaburzenia apetytu lub uzależnienie.

  Triada depresyjna – pojęcie wywodzące się z modelu poznawczego depresji, zwana także triadą poznawczą. Jest to pojęcie ukute przez Aarona Becka i oznacza występowanie negatywnych myśli w trzech obszarach: Tęsknota to uczucie braku czegoś lub kogoś istotnego dla danej osoby. Często pojawia się odczuwanie niepokoju, smutku, zamyślenia. Im bardziej odczuwany jest brak kogoś/czegoś, tym bardziej wzmaga się cierpienie psychiczne. Powodami uczucia tęsknoty mogą być: brak wszelkiego kontaktu z bliskimi lub ograniczenie kontaktu z nimi, spowodowane obiektywną sytuacją losową, subiektywnym stanem psychicznym. Tęsknota odczuwana jest także w związku z pragnieniem posiadania partnera, potrzebą akceptacji i zrozumienia przez niego. Stan tęsknoty może być powodem popadnięcia w depresję.

  Skala depresji Becka (ang. Beck Depression Inventory, BDI) – skala stosowana w diagnostyce depresji, autorstwa Aarona Becka.

  Nawrót choroby - ponowne wystąpienie objawów choroby po okresie poprawy. W medycynie znanych jest szereg takich chorób, które po pierwszym w życiu przechorowaniu ustępują, aczkolwiek czynnik etiologiczny pozostaje w ustroju (np. genom wirusa, czy domniemany, nieodgadniony czynnik psychozy i wiele innych). Nawrót choroby nie zawsze oznacza, że jest ona nieuleczalna. Pojęcie to dotyczy między innymi depresji, chorób nowotworowych, stwardnienia rozsianego, uzależnień, na przykład alkoholizmu czy narkomanii, .

  Depresja śródziemnomorska to depresja powstała wskutek kryzysu messyńskiego lub późniejszych podobnych procesowo zdarzeń. Rów Balsas, Depresja Balsas (hiszp. Depresión del Balsas) - szeroki region leżący poniżej poziomu morza pomiędzy Kordylierą Wulkaniczną a pasmem górskim Sierra Madre Płd. w Meksyku. W swym najniższym punkcie depresja ta osiąga głębokość 300-500 m. Z depresji Balsas źródło bierze rzeka o tej samej nazwie. Florę tego obszaru stanowią głównie krzewiaste zarośla oraz karłowate drzewa, jak również kaktusy

  Depresja oddechowa - zmniejszenie częstości oddechów oraz objętości oddechowej. Stłumienie oddychania może wystąpić wskutek przedawkowania m.in. narkotyków, leków nasennych, środków znieczulających, przeciwbólowych czy uspokajających. Depresja oddechowa może także pojawić się u osób wrażliwych na ww. środki. Meflochina — organiczny związek chemiczny, przyjmowany doustnie środek przeciwko malarii, stosowany w celach profilaktycznych lub leczniczych. Meflochina dostępna jest w sprzedaży w postaci leku pod nazwą Lariam. Może wywoływać wiele niepożądanych skutków ubocznych, takich jak zawroty głowy, utrata równowagi, a u pewnej liczby osób także bezsenność, halucynacje i depresję.

  Dodano: 15.10.2010. 21:05  


  Najnowsze