• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 17 listopada - Światowym Dniem Wcześniaka

  17.11.2011. 17:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dzieci urodzone przedwcześnie są znacznie bardziej narażone na różne powikłania zdrowotne niż noworodki urodzone o czasie, dlatego wymagają szczególnej opieki - przypominają rodzice maluchów w Światowym Dniu Wcześniaka, który obchodzony jest 17 listopada.  Z tej okazji, Europejska Fundacja na rzecz Opieki nad Noworodkami (EFCNI), we współpracy z polską Fundacją Wcześniak oraz innymi organizacjami zrzeszającymi rodziców wcześniaków w całej Europie planuje 23 listopada br złożyć w Parlamencie Europejskim ,,Apel o działania na rzecz zdrowia wcześniaków". Celem tej inicjatywy jest wdrożenie ogólnoeuropejskich standardów jakości w leczeniu i opiece nad przedwcześnie urodzonymi dziećmi.

  Wsparcia dla niej może udzielić każdy, kto zagłosuje na stronie internetowej kampanii ,,Ene, mene, mini: Oddaj swój głos na wcześniaki!" (www.ene-mene-mini.eu).

  ,,Każdy głos oddany w internecie pomaga nagłośnić nasz apel i podnieść jego znaczenie. Dzieci są przyszłością naszych społeczeństw" - zachęca posłanka do PE dr Angelika Niebler, która przedstawi apel 23 listopada.

  Jak ocenił w rozmowie z PAP współzałożyciel i prezes Fundacji Wcześniak Tomasz Makaruk, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, opieka nad wcześniakami w Polsce stoi na bardzo wysokim poziomie. Mimo to, jest kilka obszarów, które wymagają poprawy.

  Jego zdaniem, konieczne jest m.in. rozwiązanie sprawy urlopów macierzyńskich dla matek dzieci urodzonych przedwcześnie. W krajach starej UE taki urlop liczy się od dnia wyjścia dziecka ze szpitala, a w Polsce od dnia jego przyjścia na świat. ,,Dlatego, zdarza się - zwłaszcza w przypadku bardzo wcześnie urodzonych dzieci - że urlop macierzyński kończy się wtedy, gdy dziecko nie powinno jeszcze przyjść na świat, a matka nie wyszła z nim nawet ze szpitala" - wyjaśnił.

  Drugim istotnym problemem są kwestie finansowe. ,,Bycie rodzicem wcześniaka kosztuje znacznie więcej niż bycie rodzicem dziecka urodzonego o czasie" - podkreślił Makaruk, którego syn Joachim urodził się przed czasem w 29. tygodniu ciąży. Jak wynika z wyliczeń neonatologów, leczenie szpitalne wcześniaka (do czasu opuszczenia szpitala) kosztuje minimum 50 tys. złotych. Część z tych kosztów pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, ale część rodzice muszą pokryć sami. Chodzi głównie o szczepionki, bo niektóre są refundowane tylko w części, a niektóre wcale. Na przykład, jeden z preparatów jest refundowany na bardzo restrykcyjnych zasadach grupie ok. 600 wcześniaków, podczas gdy w Polsce co roku rodzi się ich ok. 17-18 tys. - podkreślił Makaruk.

  Jak ocenił, ważne byłoby również stworzenie systemowego rozwiązania, które pozwoliłoby gromadzić dane na temat losów przedwcześnie urodzonych dzieci - jak się rozwijają, jakie mają problemy zdrowotne - do czasu, gdy osiągną 7-8 lat. Obecny system pozwala śledzić ich stan zdrowia i rozwój tylko przez pierwszy rok życia.

  Według prezes EFCNI Silke Mader, konieczne jest ujednolicenie edukacji i informacji na temat wcześniactwa w krajach UE. ,,Do dzisiaj wiele ciężarnych kobiet nie jest świadomych czynników ryzyka oraz możliwości zapobiegania przedwczesnym porodom" - podkreśliła Mader. Rodzice potrzebują również wsparcia we właściwej opiece nad swoim wcześniakiem podczas jego pobytu w szpitalu i po wypisie do domu.

  W Polsce dostęp do merytorycznej wiedzy nt. wcześniactwa jest utrudniony - ocenił Makaruk. ,,W szkołach rodzenia jest to ciągle temat tabu, a dla większości rodziców przyjście na świat wcześniaka jest ogromną niespodzianką. Dlatego nasza fundacja stara się edukować na ten temat prostym językiem rodziców, którzy doświadczyli tego problemu" - powiedział Makaruk.

  Jak wynika z raportu fundacji EFCNI na lata 2009/2010 pt. ,,Too Little, Too Late?", w Polsce rodzice nie otrzymują wystarczających informacji na temat ryzyka i potencjalnych długofalowych powikłań, które mogą wystąpić w pierwszych latach życia wcześniaka. Szczególnie zauważalny jest też brak wsparcia psychologicznego dla rodziców i dostępu do wyspecjalizowanej opieki długoterminowej.

  W naszym kraju co roku maleje odsetek dzieci urodzonych przed czasem. Z danych podanych przez neonatologów na konferencji prasowej w październiku 2011 r. wynika, że w 2010 r. wyniósł on 5,7 proc., co odpowiada 17-18 tys. noworodków. Eksperci szacują, że ciągle jest on jednak za wysoki. Dla porównania, w krajach skandynawskich tylko 2 proc. noworodków przychodzi na świat przedwcześnie.

  Więcej na temat porodów przedwczesnych oraz leczenia wcześniaków i długofalowej opieki nad nimi można znaleźć na stronach internetowych EFCNI (www.efcni.org), kampanii ,,Ene, mene, mini: Oddaj swój głos na wcześniaki!" (www.ene-mene-mini.eu) oraz Fundacji Wcześniak (www.wczesniak.pl).

  PAP - Nauka w Polsce, Joanna Morga

  jjj/ tot/  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wcześniactwo – urodzenie dziecka między 22 a 37 tygodniem ciąży (przed 259 dniem ciąży). Poród przed ukończeniem 22 tygodnia ciąży uznawany jest za poronienie, ze względu na skrajną niedojrzałość organizmu dziecka, uniemożliwiającą samodzielne życie poza organizmem matki. Noworodek urodzony po 42 tygodniu ciąży uznawany jest za noworodka przenoszonego. Dokonywany jest duży postęp w kwestii opieki nad przedwcześnie urodzonym noworodkiem, ale częstość występowania wcześniactwa nie ulega zmniejszeniu. Martwicze zapalenie jelit (łac. enterocolitis necroticans neonatotum, ang. necrotizing enterocolitis, NEC) – najczęstsza choroba przewodu pokarmowego wymagająca interwencji chirurgicznej u noworodków, występuje przede wszystkim u wcześniaków, chociaż sporadycznie także u dzieci urodzonych o czasie. Jest to zwykle powikłanie niedotlenienia płodu, niedokrwienia albo czynników zakaźnych, nakładających się na niedojrzałość mechanizmów obronnych dziecka. Rokuje źle, a śmiertelność wśród dzieci o wadze mniejszej niż 1500 g sięga 50%. Retinopatia wcześniaków (retinopathia praematurorum) ang.: Retinopathy of Prematurity – ROP – naczyniopochodne, związane z rozplemem naczyń (wazoproliferacją) uszkodzenie siatkówki powstałe w okresie okołourodzeniowym, które pojawiło się wraz z rozwojem neonatologii i zwiększoną przeżywalnością dzieci urodzonych przedwcześnie, zwłaszcza z małą masą urodzeniową. Obecnie szacuje się, że ROP występuje u 10-15% wcześniaków. Aktualnie retinopatia jest najczęstszą przyczyną występowania ślepoty u dzieci.

  Temat-remat - w gramatyce funkcjonalnej jest to opozycja między tym, czego dotyczy wypowiedź (tematem), a tym, co o temacie jest powiedziane (rematem). Temat jest znaną, określoną wcześniej częścią wypowiedzi (informacją wyjściową), zaś remat wprowadza dodatkowe informacje. Podział zdania na temat i remat nazywa się aktualnym rozczłonkowaniem zdania. COIK (clear only if know) - kwestia przejrzystości przekazu reklamowego,tylko w sytuacji gdy odbiorca dysponuje już jakąś wiedzą na temat danego produktu. Jednak bardzo często potencjalny klient nie miał wcześniej kontaktu z produktem i nie dysponuje wiedzą na jego temat. Dlatego dobrze skonstruowany przekaz reklamowy powinien być zrozumiały także dla nowych nabywców.

  Kiła wrodzona – zakażenie krętkiem Treponema pallidum może nastąpić w każdym okresie ciąży, ale zmiany charakterystyczne dla kiły wrodzonej obserwuje się w przypadku zakażenia po 4 miesiącu ciąży, gdy zaczyna rozwijać się układ odpornościowy płodu. Wynika z tego, że patogeneza kiły wrodzonej zależna jest bardziej od odpowiedzi immunologicznej gospodarza niż od bezpośredniego szkodliwego wpływu T. pallidum. Ryzyko zakażenia płodu przez matkę chorą na kiłę wczesną wynosi 75–95% i zmniejsza się do około 35% jeżeli choroba trwa ponad 2 lata. Niewielkie ryzyko infekcji płodu dotyczy matek chorych na kiłę późną i utajoną. Natomiast zastosowanie odpowiedniego leczenia u matek przed 16 tygodniem ciąży powinno zapobiec zakażeniu płodu. Brak leczenia kiły u ciężarnej w 40% przypadków doprowadzi do śmierci płodu (częściej dochodzi do urodzeń martwych niż poronień), wcześniactwa, śmierci w okresie okołonoworodkowym lub rozwinięcia się objawów kiły wrodzonej. Przeprowadzone badania retrospektywne ujawniły, że u matek chorujących na kiłę ponad 2 lata 21% ciąż zakończyło się poronieniem lub urodzeniem martwego noworodka, 13% urodzeniem dziecka, która zmarło w pierwszych 2 miesiącach życia, 43% urodzeniem noworodka z cechami kiły wrodzonej a 23% urodzeniem zdrowego dziecka. Jak z powyższych danych wynika, najczęściej spotykaną sytuacją jest noworodek bez klinicznych cech choroby, ale z dodatnimi testami w kierunku kiły. W chwili obecnej uważa się, że wykonywanie testów w kierunku kiły we wczesnej ciąży jest uzasadnione ekonomicznie i zalecane wśród rutynowych badań w przebiegu ciąży. W grupach wysokiego ryzyka badania przesiewowe powinny być powtórzone także w III trymestrze ciąży jak i przy porodzie. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych (ang. premature rupture of membranes, PROM) – przerwanie błon płodowych w ciąży wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem porodu. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych określa się jako przedłużone, gdy występuje wcześniej niż 18 godzin przed rozpoczęciem porodu lub jako PPROM (preterm PROM), gdy do pęknięcia błon dochodzi przed 37 tygodniem ciąży. Jest to jedna z częstych patologii położniczych, występuje w 2–4% ciąż i jest przyczyną około jednej trzeciej porodów przedwczesnych.

  Dyskusja Wikipedii:Wiki Lubi Zabytki/małopolskie/powiat wielicki/gmina Kłaj: Witam. Mam problem ze wstawieniem zdjęcia do wpisu o Pałacu Żeleńskich. Moja żona już wcześniej wstawiła zdjęcie, które jednak również nie pojawiło się przy wpisie. Jak mogę usunąć obrazki, które już wcześniej były zamieszczone na wiki? Przewlekła choroba płuc (ang. Chronic Lung Disease, CLD) – ciężka, jatrogenna choroba płuc, wywołana długotrwałą sztuczną wentylacją i wysokimi stężeniami tlenu, stwierdzana głównie u wcześniaków.

  Efekt utopionych kosztów – jest to zjawisko polegające na tym, że ludzie maja skłonność do trzymania się wcześniej podjętych decyzji nawet w sytuacji gdy okazały się one niekorzystne. Jeśli tylko były związane z poniesieniem dużych kosztów lub ze znacznym wysiłkiem. Zachowanie to jest sprzeczne z teorią ekonomii która mówi, że tylko teraźniejsze oraz przyszłe zyski i koszty powinny mieć wpływ na podejmowanie decyzji. Koszty poniesione wcześniej nie powinny mieć znaczenia. Takie zachowanie tłumaczy teoria perspektywy. Człowiek wykazuje awersje do strat, więc stara się ich uniknąć.

  Lista zamachów terrorystycznych w 2011: Poniższe zestawienie prezentuje największe zamachy terrorystyczne w roku 2011. Podczas niego miało miejsce 10 283 zamachów (rok wcześniej 11 641), podczas których zginęło lub zostało rannymi 43 990 osób (rok wcześniej 49 928), co było potwierdzeniem XXI-wiecznych trendów, zgodnie z którymi terroryzm jest coraz mniejszym zagrożeniem.

  Lista zamachów terrorystycznych w 2012: Poniższe zestawienie prezentuje zamachy terrorystyczne w roku 2012. Podczas niego miało miejsce 6 771 zamachów (rok wcześniej 10 283), podczas których zginęło 11 098 osób (rok wcześniej 12 533), co było potwierdzeniem XXI-wiecznych trendów, zgodnie z którymi terroryzm jest coraz mniejszym zagrożeniem Trening indywidualny czyli (one by one) jest to praca trenera z tylko jednym podopiecznym, co wpływa pozytywnie na osiągane efekty treningowe. Trener podczas takiego treningu jest wstanie dużo bardziej zmobilizować podopiecznego, zintensyfikować trening oraz wyeliminować błędy treningowe i kontuzje. Trening indywidualny przeprowadzany jest w oparciu o wcześniej przygotowany plan treningowy ukierunkowany na potrzeby i możliwości psychofizyczne podopiecznego. Jest on stosowany we wszystkich dyscyplinach sportu, jak również wykorzystywany w pracy z osobami, które dopiero rozpoczynają ćwiczenia i nie mają wystarczającej wiedzy na temat prawidłowego przygotowania planu treningowego.

  Bunt dwulatka – zespół zachowań małego dziecka, pojawiający się mniej więcej między 18. a 26. miesiącem życia (może to nastąpić do dwóch miesięcy wcześniej lub znacznie później, zależnie od stopnia rozwoju osobniczego). Laktator (odciągacz pokarmu) – urządzenie pozwalające karmiącym kobietom na odciąganie pokarmu. Urządzenie pozwala w łatwy sposób odciągać pokarm i podawać go w butelce dzieciom, które nie potrafią samodzielnie ssać (np. wcześniakom), lub gdy kobieta karmiąca ma w planie kilkugodzinną nieobecność i chce podać dziecku swój pokarm; pozwala też poradzić sobie z bolesnością piersi lub nawałem pokarmu. Na rynku dostępne są laktatory ręczne oraz elektryczne.

  Dodano: 17.11.2011. 17:19  


  Najnowsze