• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1,7 mln zł dotacji dla Katedry Medycyny Sądowej UJ na nową pracownię

  29.07.2010. 03:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  1,7 mln zł dotacji otrzyma Katedra Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na stworzenie nowoczesnej pracowni radiologii tanatologicznej wyposażonej w tomograf komputerowy - zdecydował Zarząd Województwa Małopolskiego. Pieniądze będą pochodzić z środków UE zagwarantowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

  W pierwszej kolejności w Katedrze Medycyny Sądowej CM UJ mają być przebudowane pomieszczenia dawnej pracowni histopatologii, dzięki czemu powstanie nowoczesna pracownia radiologii tanatologicznej wyposażona w tomograf komputerowy.

  Badanie zwłok tomografem pozwala specjalistom m.in. na bardzo dokładną analizę uszkodzeń i urazów kości, wykazanie obecności ciał obcych np. pocisku i określenie przebiegu kanałów ran.

  "Badania tomografem komputerowym ciał są przeprowadzone w szczególnych przypadkach, to pewien przełom w medycynie sądowej. Do tej pory wykonywaliśmy je w Katedrze Radiologii Collegium Medium UJ. Gdybyśmy mieli własny tomograf, liczba badań mogłaby się zwiększyć" - powiedziała PAP kierownik Katedry Medycyny Sądowej CM UJ Małgorzata Kłys.

  Jak dodała taką metodą badane były w listopadzie 2008 r. po ekshumacji z Katedry na Wawelu zwłoki gen. Władysława Sikorskiego. Od tej pory krakowscy specjaliści wykorzystali tomografię w 88 przypadkach.

  W Katedrze Medycyny Sądowej planowano także przebudowę i wyposażenie sali wykładowej. Realizacja całego projektu ma kosztować 2,5 mln zł, z czego ponad 1,7 mln zł stanowić będzie dotacja unijna.

  Ponad 5,4 mln zł otrzyma Uniwersytet Jagielloński na modernizację i rozbudowę swoich pracowni, by uatrakcyjnić kształcenie na kierunkach ścisłych i przyrodniczych. Pracownie zostaną wyposażone w supernowoczesny sprzęt, a studenci będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi technologiami spotykanymi w przemyśle. 2,5 mln zł unijnej dotacji otrzyma na zakup urządzeń laboratoryjnych Politechnika Krakowska.

  W sumie na realizację trzech projektów, które dotychczas były na liście rezerwowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przekazane zostanie niemal 10 mln zł.

  Jak poinformował we wtorek rzecznik urzędu marszałkowskiego Jarosław Kostrzewa pieniądze udało się wygospodarować dzięki oszczędnościom po przetargach, korzystnym zmianom kursu euro oraz dzięki skreśleniu z listy projektów jednego zadania, które zostało sfinansowane z innego źródła. WOS

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ dym/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Leon Jan Wachholz (ur. 20 czerwca 1867 w Krakowie, zm. 1 grudnia 1942 w Krakowie) – polski lekarz medycyny sądowej, jeden z najwybitniejszych polskich przedstawiciel tej dziedziny w XX wieku, autor pierwszych nowoczesnych podręczników medycyny sądowej (już w pierwszym wydaniu w 1899 zamieszczono informacje dotyczące daktyloskopii i jej znaczenia w identyfikacji osób), jak również dotyczących psychopatologii sądowej i techniki sekcyjnej, które przez lata służyły studentom, lekarzom i prawnikom. Sergiusz Schilling-Siengalewicz (ur. 17 kwietnia 1886 w Romanowie k. Lwowa, zm. 28 listopada 1951 w Poznaniu) – polski lekarz, specjalista medycyny sądowej, toksykolog, medyk sądowy; kierownik Katedr Medycyny Sądowej przy Uniwersytetach w Wilnie, Lublinie i Poznaniu, profesor medycyny sądowej na wymienionych uniwersytetach. Frederick Thomas Zugibe(ur.1928), amerykański ekspert w dziedzinie medycyny sądowej. Był patologiem z Nowego Jorku od 1969 do 2002. Zugibe jest jednym z najbardziej znanych ekspertów w dziedzinie medycyny sądowej, znany z książek i badań nad Całunem Turyńskim. Zugibe badał też jeden z cudów eucharystycznych.

  Tomografia rentgenowska - klasa technik badań radiologicznych, których wspólną cechą jest ruch lampy rentgenowskiej. Ruch ten pozwala uzyskać wyraźny obraz struktur wewnątrz ciała pacjenta. Urządzenie wykonujące badanie nazywamy tomografem, a uzyskany obraz, tomogramem. Słowo tomografia pochodzi od greckich słów tomos (warstwa) i graphia (opisywać). Nazwa ta została przyjęta w 1962 przez International Commission on Radiologic Units and Measurements jako określenie wszystkich technik radiograficznych wykonujących zdjęcia warstwowe. Innymi funkcjonującymi nazwami są: planigrafia, stratygrafia, laminografia. Leon Blumenstok-Halban (ur. 1838 w Krakowie, zm. 1897 tamże) – polski lekarz psychiatra, profesor medycyny sądowej na wydziale prawa i medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny Przeglądu Lekarskiego (1877-1892), członek honorowy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Na krótko przed śmiercią (1896) otrzymał szlachectwo I stopnia, z tytułem "Edler". Autor ponad 100 prac naukowych.

  Wiktor Grzywo-Dąbrowski (ur. 15 sierpnia 1885 w Zadońsku, zm. 21 grudnia 1968 w Warszawie) – polski lekarz, specjalista medycyny sądowej, profesor medycyny sądowej na Uniwersytecie Warszawskim, kierownik Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie. Pomnik Macieja Miechowity – pomnik znajdujący się w Krakowie w Dzielnicy I Stare Miasto przy ul. Kopernika 7, na skwerku przed budynkiem Katedry Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: rozwój regionalny; budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka morska; transport. Aćim Medović, Joachim Midowicz (serb. Аћим Медовић, ur. 20 marca 1815 w Pogwizdowie, zm. 11 maja/23 maja 1897 w Belgradzie) – serbski lekarz polskiego pochodzenia, profesor medycyny sądowej, autor pierwszego podręcznika medycyny sądowej w języku serbskim (1865).

  Teresa Adamek-Guzik (ur. 11 września 1939 w Sułkowicach, zm. 29 kwietnia 2008 w Krakowie) – prof. dr hab. med., specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, od 1993 roku kierowniczka Kliniki i Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która znajduje się w Szpitalu im. J. Dietla w Krakowie.

  Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.

  Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska (ur. 2 października 1932 w Łazach koło Zawiercia, zm. 27 sierpnia 2013 w Krakowie) – polski dermatolog, prof. dr hab. med., wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika oraz Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, stanowisko to piastowała w latach 1977-2003, jako następczyni prof. Kazimierza Lejmana. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – urząd administracji rządowej, obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, działu - gospodarka morska oraz działu - transport, utworzone 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011.

  B2A (Business-to-Administration) – kontakty między firmami a urzędami administracji rządowej i samorządowej z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych, które w sposób automatyczny wspomagają transakcje między stronami poprzez Internet. Tomografia komputerowa, TK (ang. Computed Tomography – CT) jest rodzajem tomografii rentgenowskiej, metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Urządzenie do TK nazywamy tomografem, a uzyskany obraz tomogramem. Tomografia komputerowa jest szeroko wykorzystywana w medycynie i technice.

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Administracji i Cyfryzacji, właściwego do spraw 4 działów administracji rządowej – administracja, informatyzacja, łączność oraz wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne. Ministerstwo zostało utworzone w dniu 21 listopada 2011 roku, z mocą obowiązującą od dnia 18 listopada 2011 roku.

  Dodano: 29.07.2010. 03:18  


  Najnowsze