• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 200 mln Chińczyków cierpi na nadciśnienie tętnicze!

  11.09.2008. 23:22
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  We wtorek, 9 września 2008r. Ministerstwo Zdrowia Chin ogłosiło że około 200 mln osób choruje w tym kraju na nadciśnienie tętnicze.  Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że zaledwie co trzeci Chińczyk jest świadomy swojej choroby, co 12-ty poddaje się leczeniu a tylko u 9% spośród osób świadomych udaje się osiągnąć satysfakcjonujące obniżenie ciśnienia tętniczego...  Z raportu Ministerstwa Zdrowia Chin możemy się dowiedzieć, że również kontrola wartości ciśnienia znajduje się na niezadowalającym poziomie. Wiele osób dowiaduje się o swojej chorobie dopiero wówczas, gdy przechodzą udar krwotoczny mózgu.  Mniej niż co trzeci pacjent dokonuje pomiaru wartości ciśnienia tętniczego we własnym domu - wynika z analizy przeprowadzonej na grupie 9 900 pacjentów z nadciśnieniem w 2007 roku w Pekinie.  Minister Zdrowia Chin mając na celu propagowanie samodzielnych pomiarów ciśnienia w domu powołał kampanię propagującą tą idee. (ang."Home Self-Monitoring") w skład które wchodzić będzie wiele imprez promocyjnych. Całość ma stanowić dopełnienie 11. Narodowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego przypadającego 8 października.  Nadciśnienie tętnicze często określane jest mianem cichego zabójcy. Często bowiem przebiega bezobjawowo aż do wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych. Receptą na to jest systematyczne kontrolowanie wartości ciśnienia.  Nadciśnienie tętnicze jest uznanym czynnikiem ryzyka wystąpienia m.in.: choroby niedokrwienneje mięśnia sercowego, zawału mięśnia sercowego, przerostu lewej komory serca i jej niewydolności, uszkodzenia nerek (nefropatia nadciśnieniowa) i siatkówi (retinopatia nadciśnieniowa).  Obecnie obowiązujące kryteria ESH/ESC:
  Kategoria Ciśnienie skurczowe

  (mmHg)
  Ciśnienie rozkurczowe

  (mmHg)
  Ciśnienie optymalne < 120 < 80
  Ciśnienie prawidłowe 120 - 129 80 - 84
  Ciśnienie wysokie prawidłowe 130 - 139 85 - 89
  Nadciśnienie stopień 1

  (łagodne)
  140 - 159 90 - 99
  Nadciśnienie stopień 2

  (umiarkowane)
  160 - 179 100 - 109
  Nadciśnienie stopień 3

  (ciężkie)
  ≥ 180 ≥ 110
  Nadciśnienie izolowane skurczowe ≥ 140 < 90


  Maksymilian W. Gajda

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Choroba nadciśnieniowa: Choroba nadciśnieniowa to stan stale podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienie tętnicze), które wywołuje szereg reakcji i zmian chorobowych w całym układzie krwionośnym, a także w różnych organach, zwłaszcza w mózgu, nerkach i narządzie wzroku. W chorobie nadciśnieniowej ciśnienie tętnicze utrzymuje się powyżej 140/90 mm Hg i więcej. Nadciśnienie tętnicze oporne (NTO) – postać nadciśnienia tętniczego, w którym nie uzyskuje się docelowych wartości ciśnienia tętniczego krwi, pomimo jednoczesnego stosowania 3 leków hipotensyjnych z różnych grup, stosowanych w optymalnych dawkach, przy czym diuretyki powinny być jedną ze stosownych grup leków. Jako nadciśnienie tętnicze oporne klasyfikuje się też często trudności z obniżeniem ciśnienia skurczowego poniżej 160 mm Hg u pacjentów w podeszłym wieku. Nadciśnienie naczyniowonerkowe (NNN, ang. renovascular hypertension) – nadciśnienie tętnicze spowodowane przez niedokrwienie nerki i nadmierną aktywację układu RAA. Jest najczęstszą postacią nadciśnienia tętniczego wtórnego o potencjalnie odwracalnej przyczynie, odpowiadając za około 1-2% wszystkich przypadków nadciśnienia tętniczego.

  Nadciśnienie nerkopochodne – nadciśnienie tętnicze wtórne, spowodowane chorobą miąższu nerek lub zwężeniem tętnic nerkowych (nadciśnienie naczyniowonerkowe). Nadciśnienie złośliwe (łac. hypertonia maligna, ang. malignant hypertension) – ciężka postać nadciśnienia tętniczego przebiegająca z wysokimi wartościami ciśnienia (zazwyczaj 120-140 mmHg rozkurczowego), uszkodzeniem małych naczyń w siatkówce i ostrą, szybko postępującą niewydolnością nerek i serca, a także innych narządów.

  Nadciśnienie Tętnicze – oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Andrzej Tykarski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Danuta Czarnecka. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, PTNT – stowarzyszenie medyczne zajmujące się problemami dotyczącymi patofizjologii, rozpoznawania i leczenia nadciśnienia tętniczego, a także upowszechnianiem wiedzy na ten temat i przeprowadzaniem szkoleń.

  Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ang. European Society of Hypertension, ESH) – europejska organizacja medyczna zajmująca się problemami dotyczącymi nadciśnienia tętniczego. Kaptopryl – organiczny związek chemiczny, lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, stosowany w nadciśnieniu tętniczym, zastoinowej niewydolności krążenia, po zawale mięśnia sercowego, niekiedy w zespole Barttera, także w diagnostyce naczyniowonerkowego nadciśnienia tętniczego.

  Hipertensjologia - dziedzina medycyny zajmująca się przebiegiem i leczeniem nadciśnienia tętniczego. Jako specjalność medyczna została wprowadzona w 2006 roku przez ministra zdrowia na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest dostępna dla lekarzy posiadających drugi stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych albo pediatrii. Czas trwania specjalizacji wynosi 2 lata.

  Losartan potasu (Losartan, ATC: C 09 DA 09) – lek obniżający ciśnienie tętnicze krwi z grupy antagonistów receptora angiotensyny II (typu AT1) (tak zwanych sartanów), stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

  Nadciśnienie tętnicze, choroba nadciśnieniowa, za (ang.) hipertensja (łac. hypertonia arterialis, niekiedy stosowane skróty HA i AH) – przewlekła choroba układu krążenia, która charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi zarówno skurczowym (górnym), jak i rozkurczowym (dolnym).

  Dodano: 11.09.2008. 23:22  


  Najnowsze