• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 3 tys. lekarzy rodzinnych z całego świata na konferencji w Warszawie

  08.09.2011. 14:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 3 tysiące lekarzy rodzinnych z całego świata będzie w Warszawie dyskutować o chorobach układu krążenia, szczepieniach ochronnych, antybiotykoterapii, chorobach przewodu pokarmowego oraz cukrzycy. Konferencje Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych organizowane są od kilkunastu lat w różnych państwach. Ta, która rozpoczyna się w czwartek w Warszawie, potrwa trzy dni. Przyjechali na nią lekarze z 58 państw, w tym około 400 lekarzy z różnych regionów Polski.

  Konferencja organizowana jest pod hasłem: "Family medicine - practice, science and art" (Medycyna rodzinna - praktyka, nauka i sztuka). Jak powiedział PAP rzecznik prasowy konferencji Marcin Mikos, w czwartek odbędzie się konferencja lekarzy państw Unii Europejskiej o priorytetach prezydencji.

  W ramach konferencji organizowane będą "okrągłe stoły", w tym - jak powiedział Mikos - np. okrągły stół lekarek-feministek, które uważają, że kobiety powinny mieć większy wpływ na medycynę rodzinną, a także okrągły stół młodych lekarzy. Światowa Organizacja Lekarzy Rodzinnych postuluje, by więcej problemów zdrowotnych było rozwiązywanych przez lekarzy rodzinnych. "Tak jest np. w Holandii, gdzie do lekarzy rodzinnych zwraca się około 90 proc. wszystkich pacjentów" - powiedział Mikos.

  "Podstawą podejmowanych przez nas działań jest nauka, z drugiej strony konieczne są dobre warunki do praktykowania, organizowania, finansowania medycyny rodzinnej. Niezwykle istotna jest także rozmowa z pacjentem, kontakt, zdobycie jego zaufania" - powiedział wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr hab. med. Adam Windak.

  O to, by konferencja Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych odbyła się w Polsce, zabiegano od kilku lat. "Musieliśmy pokazać władzom Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych, że polski system jest już modelem dojrzałym, a jego wkład np. w europejską medycynę rodzinną jest istotny" - powiedział Windak. Organizacja ta skupia ponad 6 tys. lekarzy rodzinnych w Polsce.

  W trakcie trzydniowego kongresu odbędzie się ok. 150 sesji, w trakcie których uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach praktycznych, wysłuchać wykładów naukowych, a także zaprezentować wyniki własnych badań oraz doświadczenia z zakresu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej.

  Wśród wiodących tematów kongresu są m.in. choroby układu krążenia, szczepienia ochronne, antybiotykoterapia, astma u dzieci, choroby przewodu pokarmowego, bezpieczeństwo farmakoterapii oraz cukrzyca.

  Światowa Organizacja Lekarzy Rodzinnych (WONCA) skupia ponad 250 tysięcy lekarzy z blisko 100 państw. Celem działalności tej organizacji jest poprawa jakości życia pacjentów. Od kilkunastu lat lekarze rodzinni spotykają się na dorocznych konferencjach, aby zaprezentować swój dorobek naukowy i doświadczenia w organizacji podstawowej opieki zdrowotnej.

  Honorowymi gośćmi kongresu będą m.in. prof. Theo Verheij z Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii, który będzie zachęcał lekarzy do uczestnictwa w europejskiej sieci współpracy naukowej, dr Bjorn Gjelsvik z Norwegii, współautor europejskich wytycznych dla lekarzy rodzinnych w zakresie prewencji chorób układu krążenia, a także dr Mukesh Chawla z Banku Światowego.

  W trakcie kongresu zaprezentowane zostaną po raz pierwszy wstępne wyniki międzynarodowego projektu badawczego, którego celem było określenie różnic w sposobie organizacji, finansowania i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w 31 krajach Europy. Europejski Kongres Lekarzy Rodzinnych potrwa do 11 września.

  Konferencja została objęta honorowym patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego.

  PAP - Nauka w Polsce

  edom/ itm/ ura/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Réseau Sentinelles (Sieć Wartowników) – organizacja 1323 lekarzy wolontariuszy podstawowej opieki zdrowotnej działających w metropolitalnej Francji (2,2% wszystkich lekarzy ogólnych w tej części Francji). Celem organizacji jest monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w kraju realizowane poprzez kontrolę siedmiu wskaźników związanych z chorobami zakaźnymi i trzech związanych z chorobami przewlekłymi. Światowe Stowarzyszenie Lekarzy, ang. World Medical Association WMA – niezależna i największa organizacja lekarska na świecie, zrzeszająca krajowe organizacje lekarskie z ponad 100 państw świata. Założona 18 września 1947 roku przez przedstawicieli z 27 państw podczas pierwszego Zgromadzenia Ogólnego Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA) w Paryżu. Od 2007 roku Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (WMA) reprezentuje 102 Krajowe Stowarzyszenia Medyczne, skupiając ponad 10 milionów lekarzy. Stowarzyszenie Lekarzy Kolejowych R.P., jedna z działających w okresie międzywojennym w środowisku pracowników kolejowych organizacji związkowych, powstała w 1929 jako Zrzeszenie Lekarzy Kolejowych.

  Amerykański Komitet Medycyny Rodzinnej - (j. ang. American Board of Family Medicine) - non-profit, niezależna, organizacja lekarzy, certyfikująca lekarzy medycyny rodzinnej w USA. Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej – stowarzyszenie powstałe na początku kwietnia 2004 roku, z inicjatywy lekarzy tworzących Komitet Założycielski. Skupia wyłącznie lekarzy specjalistów seksuologii, oraz lekarzy innych specjalności o uznanym dorobku naukowym i zawodowym, którzy w swej codziennej pracy zajmują się pacjentami z problemami w życiu seksualnym.

  Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich – organizacja zrzeszająca katolickich lekarzy powstała w 1994. Celem stowarzyszenia jest promowanie wartości chrześcijańskich w środowisku medycznym i nauczania Kościoła katolickiego w zakresie bioetyki. Funkcję prezesa pełni dr n. med. Wanda Terlecka. Kodeks Etyki Lekarskiej (w skrócie: KEL) – uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991 z późniejszymi zmianami. Dokument, który ustanawia etyczne zasady postępowania lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, określający priorytety, jakim winni się oni kierować w pracy zawodowej, wskazujący zasady, jakie winni brać pod uwagę w stosunkach z pacjentami, z innymi lekarzami oraz resztą społeczeństwa. Był on dwukrotnie zmieniany przez kolejne Krajowe Zjazdy Lekarzy, a po każdej zmianie ujednolicany obwieszczeniami Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, które również wprowadzały zmiany do jego tekstu. Na podstawie art. 8 pkt 1 w zw. z art. 38 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), lekarze i lekarze dentyści podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z postanowieniami KEL.

  Deklaracja Helsińska – zbiór zasad utworzonych przez Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (ang. World Medical Association), dotyczących przeprowadzania badań medycznych z udziałem ludzi. Naczelna Izba Lekarska, NIL — samorząd lekarski zrzeszający i reprezentujący lekarzy w tym lekarzy dentystów (daw. lekarzy stomatologów). Zajmuje się nadzorem nad należytym wykonaniem zawodów lekarza. Działa ona w Polsce od roku 1921. Obecnie obowiązująca ustawa regulująca jej działanie to ustawa z 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (zastąpiła ona ustawę z 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich).

  Krzysztof Bukiel (ur. 20 lutego 1962 w Szczecinie) – polski lekarz, działacz związkowy, publicysta, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL).

  Lekarski staż podyplomowy – rodzaj stażu zawodowego, odbywanego przez lekarzy i lekarzy dentystów po zakończeniu studiów.

  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – niezależny posiadający osobowość prawną organ Naczelnej Izby Lekarskiej (Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej), Okręgowej Izby Lekarskiej (Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) prowadzący postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy za czyny sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej. Zgodnie z art. 31 Ustawy z dn. 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708): Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej - ze skargi, zawiadomienia innych organów i instytucji lub z urzędu - w stosunku do lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem. Sprawuje również funkcję oskarżyciela przed właściwym sądem lekarskim. Marburger Bund - Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands e.V. (pol. Związek Marburski – Zrzeszenie Zatrudnionych i Mianowanych Lekarek i Lekarzy Niemiec) – niemiecki związek zawodowy zrzeszający lekarzy. Został założony w 1947 roku w Marburgu. Obecną siedzibą zarządu jest Berlin.

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) - związek zawodowy zrzeszający lekarzy. Jego obecnym szefem jest Krzysztof Bukiel. Grupy Balinta – grupy organizowane w 1950 roku w Londynie, początkowo dla lekarzy ogólnych, przez Michaela Balinta i jego trzecią żonę Enid. Miały one na celu uświadomienie lekarzom psychologicznych aspektów problemów ich pacjentów oraz umożliwienie przyjrzenia się psychologicznej stronie kontaktu z pacjentem. W dyskusjach w ramach grup Balinta główny nacisk kładzie się na relację lekarz – pacjent, a nie na problemy ściśle medyczne. Grupa taka liczy 8 do 12 osób, z czego jedna z osób prowadzi i nadzoruje przebieg spotkania, które odbywa się według ściśle określonych reguł. Początkowo grupy Balinta były prowadzone przez psychoanalityków, jednak współcześnie robią to także przeszkoleni lekarze lub psycholodzy kliniczni. Obecnie tworzy się grupy nie tylko dla lekarzy, ale także dla pielęgniarek i innego personelu medycznego. Mogą one mieć charakter homogeniczny lub obejmować osoby wykonujące różne zawody medyczne.

  e-Dentico – czasopismo naukowe skierowane do osób związanych zawodowo ze stomatologią (lekarzy dentystów, asystentek i higienistek stomatologicznych oraz studentów stomatologii), ukazujące się nieprzerwanie od roku 2004, początkowo jako kwartalnik, a od 2011 roku jako dwumiesięcznik. Od roku 2007 czasopismo dwujęzyczne – artykuły medyczne publikowane są w dwóch sąsiadujących wersjach językowych - polskiej i angielskiej. W 2004 roku, jako pierwsze pismo branżowe, "e-Dentico" wprowadziło program edukacyjny, umożliwiający prenumeratorom zdobywanie punktów edukacyjnych, do których pozyskiwania zobowiązuje lekarzy rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia lekarzy i lekarzy dentystów. Gay and Lesbian Medical Association (GLMA, tłum. Stowarzyszenie medyczne gejów i lesbijek) – międzynarodowa organizacja skupiająca około 1000 lekarzy i studentów medycyny o orientacji homo-, bi- lub transseksualnej oraz ich zwolenników w większości stanów USA i kilku innych państwach. Założona w 1981 jako American Association of Physicians for Human Rights (tłum. Amerykańskie stowarzyszenie lekarzy na rzecz praw człowieka). Nazwę zmieniono na Gay and Lesbian Medical Association w 1994. GLMA wydaje Journal of the Gay and Lesbian Medical Association.

  Komitet Lekarzy na Rzecz Medycyny Odpowiedzialnej - amerykańska organizacja non-profit zajmująca się promowaniem diety wegańskiej w ramach profilaktyki zdrowotnej wielu chorób cywilizacyjnych, a także popularyzacją takich metod prowadzenia badań naukowych, które nie wiążą się z wykorzystywaniem zwierząt. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne (PTOiTr) – stowarzyszenie naukowe założone w 1928 roku w Poznaniu. Zrzesza lekarzy ortopedów, lekarzy innej specjalności interesujący się zagadnieniami ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

  Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty – rodzaj stażu zawodowego w Polsce, odbywanego przez lekarzy i lekarzy dentystów po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów na kierunku lekarskim / lekarsko-dentystycznym. Odbycie stażu podyplomowego oraz pozytywne zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego są warunkami koniecznymi w celu uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

  Dodano: 08.09.2011. 14:19  


  Najnowsze