• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania naukowe finansowane ze środków unijnych: podwyższony cholesterol po czterdziestce zwiększa ryzyko demencji w późnym wieku

  07.08.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Według badań naukowych finansowanych z funduszy unijnych, zagrożenie chorobą Alzheimera i demencją naczyniopochodną jest wyższe w przypadku osób, które mają podwyższony poziom cholesterolu po 40. roku życia w porównaniu do tych, u których poziom cholesterolu jest optymalny. Wyniki badań, w części sfinansowanych z unijnego programu szkolenia początkujących naukowców (EST) Marie Curie, opublikowano w czasopiśmie Dementia & Geriatric Cognitive Disorders.

  Naukowcy z Kaiser Permanente Division of Research w USA i z Uniwersytetu w Kuopio, Finlandia, przeanalizowali dane 9.844 mężczyzn i kobiet za okres 40 lat. Zgodnie z ich obliczeniami, ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera w późnym wieku wzrasta o 66% u osób, których poziom cholesterolu w średnim wieku wynosił co najmniej 240 miligramów na decylitr (mg/dL) krwi.

  Naukowcy stwierdzili również, że nawet poziom między 200 a 239 mg/dL w średnim wieku powodował wzrost ryzyka demencji naczyniopochodnej w późnym wieku o 52%. Demencja naczyniopochodna to druga najczęstsza postać demencji po chorobie Alzheimera, która wiąże się z problemami obiegu krwi do mózgu.

  Poziom cholesterolu podzielono na 3 zakresy na podstawie wytycznych ATP III (Adult Treatment Panel) 2002: 200 mg/dL (pożądany), 200-239 mg/dL (graniczny) i 240 mg/dL (wysoki).

  "Wyniki naszych badań pokazują, że nawet umiarkowanie wysoki poziom cholesterolu w wieku 40 lat naraża ludzi na wyższe ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera i demencję naczyniopochodną lata później" - wyjaśnia dr Rachel Whitmer z Kaiser Permanente Division of Research. "To niepokojące odkrycie, zważywszy na fakt, że poziom cholesterolu niemal 100 milionów Amerykanów jest wysoki lub graniczny" - wyjaśnia autorka badań.

  "Dobra wiadomość jest taka, że to co dobre dla serca jest również dobre dla umysłu - mamy do czynienia z wczesnym czynnikiem ryzyka zachorowania na demencję, który można zmodyfikować i kontrolować obniżając poziom cholesterolu poprzez zmianę trybu życia na zdrowszy" - dodaje.

  Badanym, z których wszyscy byli członkami Kaiser Permanente Northern California Medical Group, badano krew w okresie od 1964 do 1973, kiedy mieli 40-45 lat. Osoby te uczestniczyły również w planie zdrowotnym grupy w 1994 r. Choroba Alzheimera i demencja naczyniopochodna zostały potwierdzone w dokumentacji medycznej z lat 1994-2007.

  Wyniki pokazały, że z grupy 9.844 osób, u 598 zdiagnozowano chorobę Alzheimera lub demencję naczyniopochodną, kiedy osiągnęły wiek między 61 a 88 lat.

  "Nasze odkrycia powiększają istniejący korpus danych na temat stopnia pokrywania się tych dwóch typów demencji pod względem czynników ryzyka, objawów i neuropatologii" - mówi naczelna autorka, dr Alina Solomon z Wydziału Neurologii Uniwersytetu w Kuopio.

  "Demencja i choroby sercowo-naczyniowe to powszechne, poważne problemy zdrowotne, które mają wiele wspólnych czynników ryzyka i często występują jednocześnie, wchodząc ze sobą w interakcje. Potrzebne jest holistyczne podejście, zajmujące się wieloma poważnymi problemami zdrowotnymi jednocześnie, aby skutecznie kontrolować te choroby."

  Choć były to pierwsze badania oceniające graniczny poziom cholesterolu i demencję naczyniopochodną, nie analizowano w ich ramach mechanizmów powiązania poziomu cholesterolu z demencją.

  W badaniach wzięli również udział naukowcy z Instytutu Karolińskiego w Szwecji oraz z Akademii Medycznej w Bostonie, USA.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Czasopismo Dementia & Geriatric Cognitive Disorders - kliknij:
  tutaj

  Kaiser Permanente:
  https://www.kaiserpermanente.org/

  Uniwersytet w Kuopio:
  http://www.uku.fi/english/

  Źródło danych: Dementia & Geriatric Cognitive Disorders; Kaiser Permanente
  Referencje dokumentu: Solomon, A., et al. (2009) Midlife Serum Cholesterol and Increased Risk of Alzheimer's and Vascular Dementia Three Decades Later. Dement Geriatr Cogn Disord: 28: 75-80. DOI: 10.1159/000231980.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Stereognozja – termin neurologiczny określający zdolność do rozpoznawania przedmiotów wyłącznie za pomocą dotyku. Stwierdzono, że u ludzi chorych na chorobę Alzheimera stereognozja znacznie pogarsza się, w przeciwieństwie do innych typów demencji, gdzie to zjawisko nie jest obserwowane. Upośledzenie stereognozji, jednakże bez uchwytnych zaburzeń czucia powierzchownego nazywane jest stereoagnozją. Świadczy o uszkodzeniu kory płata ciemieniowego. Stereoanastezja to z kolei niemożność rozpoznania rozmiarów oraz kształtów przedmiotu za pomocą dotyku. Gemfibrozyl (łac. Gemfibrozilum) – organiczny związek chemiczny, lek hipolipemiczny. Wpływa normująco na stężenie tłuszczów w osoczu, obniża poziom cholesterolu LDL oraz trójglicerydów, zwiększa poziom cholesterolu HDL. Skatolia - zaburzenie psychiczne polegające na rozsmarowywaniu swoich fekaliów na ciele i otoczeniu. Skatolię, czyli aktywne rozsmarowywanie fekaliów, odróżnia się od nietrzymania moczu i kału, i w efekcie pobrudzenia się nimi, co jest zachowaniem biernym. Skatolia może być objawem towarzyszącym innym zaburzeniom, jak demencja, niepełnosprawność intelektualna czy skryte zachowania agresywne. Towarzyszyć może także, wraz z innymi objawami, chorobie Alzheimera. Według niektórych, głównym powodem skatolii są zaparcia i skatolia ustępuje wraz z nim, jednak według przeciwnego punktu widzenia skatolia to forma okazywania protestu. Według podsumowania zebranych danych, takie jasne rozróżnienia nie są jeszcze możliwe i problem jest bardziej złożony.

  Otępienie (demencja; łac. dementia) – spowodowane uszkodzeniem mózgu znaczne obniżenie się sprawności umysłowej. Istnieje wiele definicji i kryteriów otępienia, ponieważ istnieją spory, kiedy obniżenie sprawności umysłowej staje się już otępieniem. Wbrew niektórym potocznym opiniom otępienie nie jest normalnym objawem procesów starzenia się. Ciprofibrat (łac. Ciprofibratum) – organiczny związek chemiczny, lek obniżający poziom tłuszczów we krwi. Zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i trójglicerydów, podnosi stężenie cholesterolu HDL w surowicy krwi. Poprawia tolerancję glukozy. Lek wchłania się prawie całkowicie z przewodu pokarmowego. Biologiczny okres półtrwania wynosi ok. 80 godzin.

  Łagodne zaburzenia poznawcze (ang. Mild Cognitive Impairment, MCI) – odrębny zespół objawów klinicznych, opisywany jako stan przejściowy pomiędzy prawidłowym procesem starzenia się a łagodnym otępieniem. Lipoproteina niskiej gęstości (ang. Low Density Lipoprotein, LDL) – heterogenna populacja lipoprotein. Jest to główny transporter cholesterolu z wątroby do innych narządów (przede wszystkim nerek, mięśni i kory nadnerczy). W LDL zawarta jest większość cholesterolu w osoczu krwi. Prawidłowe stężenie LDL-cholesterolu w surowicy powinno wynosić poniżej 135 mg/dl (3,5 mmol/l).

  Denville Hall – dom emerytalny dla aktorów, mieszczący się w Northwood w Anglii. Dom jest przeznaczony dla osób powyżej 70. roku życia i oferuje mieszkanie, opiekę pielęgniarską, rekonwalescencję, opiekę nad rezydentami z demencją oraz nieuleczalnie chorymi, a także fizjoterapię. Dom oferuje pobyty zarówno krótko- jak i długoterminowe. Boczek – mięsno-tłuszczowy rodzaj wieprzowiny pochodzący z dolnej części półtuszy. Zawiera dużo tłuszczów nasyconych i nadmiernie spożywany, może zwiększyć poziom cholesterolu we krwi, zwłaszcza u osób podatnych dziedzicznie na hipercholesterolemię. Wersja okrojona z tłuszczu zwana jest z angielskiego bekon.

  Donepezil – lek stosowany w leczeniu otępienia, który jest selektywnym odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy.

  Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP.

  CADASIL, mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią (ang. Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leucoencephalopathy) – uwarunkowana genetycznie choroba naczyń mózgowych, którą charakteryzują nawracające udary niedokrwienne mózgu, otępienie oraz zmiany w istocie białej widoczne w badaniu MRI. Hydrolaza estru cholesterolowego – enzym z grupy hydrolaz biorący udział w metabolizmie cholesterolu. Przeprowadza on hydrolizę estrów cholesterolu. Związki te, zbudowane z cholesterolu połączonego przez grupę hydroksylową przy 3. atomie węgla z resztą acylową pochodzącą zwykle od kwasu tłuszczowego, powstały zazwyczaj dzięki ACAT albo LCAT. Ich rozpad prowadzi od odtworzenia cholesterolu i wyjściowego kwasu tłuszczowego.

  Hipercholesterolemia (łac. hypercholesterolemia) - podwyższone powyżej normy stężenie cholesterolu w osoczu krwi. Nie jest to schorzenie, ale nieprawidłowość metaboliczna, która może towarzyszyć innym chorobom i jest ważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia wielu chorób układu krążenia, jak zawał serca, udar mózgu i inne.

  Dodano: 07.08.2009. 15:11  


  Najnowsze