• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania naukowe rzucają światło na pochodzenie H1N1

  27.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Nowy wirus H1N1 jest jedynie luźno spokrewniony ze swoją najbliższą rodziną, co wskazywałoby na to, że jego geny mogły już od pewnego czasu krążyć niewykryte w populacjach świń - jak mówią wyniki nowych badań, opublikowanych w internetowym wydaniu czasopisma Science. Naukowcy potwierdzają również nowy status wirusa, zwracając uwagę, że zawiera kombinację segmentów genu, której nigdy wcześniej nie zaobserwowano.

  "Badania te potwierdzają fakt, że wśród świń kryją się spore zasoby wirusów grypy, które mogą powodować epidemie chorób układu oddechowego czy nawet pandemie w populacji ludzkiej, a wyniki tych badań wskazują na globalną potrzebę bardziej systematycznego nadzoru wirusów grypy u świń" - zauważyła dr Nancy Cox, współautorka artykułu i Dyrektor Wydziału ds. Grypy w Centrum Zwalczania i Kontroli Chorób (CDC) w USA.

  Badania zostały w części sfinansowane ze środków unijnych w ramach projektu EMPERIE (Europejska platforma do zarządzania pojawiającymi się i powracającymi chorobami zakaźnymi), realizowanego dzięki Siódmemu Programowi Ramowemu (7PR).

  Naukowcy wyciągnęli wnioski na postawie sekwencjonowania genomu ponad 70 próbek wirusa H1N1, z czego większość została pobrana od pacjentów z Meksyku i USA.

  "Na podstawie analizy potwierdziliśmy, że nowy wirus H1N1 prawdopodobnie pochodzi od świń" - powiedziała dr Cox dodając, że bardzo się on różni od wirusów H1N1 człowieka, co oznacza, że "sezonowe szczepienia przeciw grypie H1 mogą nie uchronić ludzi przed zakażeniem tym nowym wirusem".

  Naukowcom udało się odtworzyć historię wirusa w oparciu o próbki. Sześć z ośmiu badanych segmentów genu pochodziło ze znanego szczepu świńskiej grypy, który krąży w Ameryce Północnej i Azji od 1998 r. Pozostałe dwa segmenty pochodzą od eurazjatyckiego szczepu świńskiego wirusa, którego jak dotąd nie wykryto poza Eurazją. Takiej kombinacji segmentów genu nigdy wcześniej nie zaobserwowano.

  Okazało się również, że próbki są wyjątkowo podobne do siebie, co wskazywałoby, iż wirus przerzucił się na ludzi zaledwie w jednym przypadku. Inny scenariusz mógł polegać na tym, że kilka bardzo podobnych wirusów przedostało się do populacji ludzkiej.

  "Chociaż nasza analiza wykazuje, że wszystkie segmenty genu wywodzą się od wirusów świńskiej grypy, na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy wirusy przedostały się do populacji ludzkiej bezpośrednio przez świnie czy przez pośredniego żywiciela, nie mamy też pewności, co do konkretnego żywiciela, w którym wirusy mogły wcześniej się zagnieździć, aby pozyskać swoje obecne właściwości" - podkreśla dr Cox.

  Dodała, że badania weterynaryjne na świecie sięgają teraz do zamrażarek, aby sprawdzić czy są tam próbki pobrane od świń lub innych zwierząt, które mogłyby przynieść świeże dane na temat pojawienia się nowego wirusa.

  Zdaniem dr Cox fakt, że wirusy są podobne "znacznie ułatwia nam pracę nad wskazaniem kandydata na wirusa referencyjnego do szczepionki".

  Zgodnie z ostatnimi danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), oficjalnie zdiagnozowano w 46 krajach na całym świecie łączną liczbę 12.954 przypadków grypy H1N1 (w tym 92 zgony). Większość przypadków zgłoszono w USA i Meksyku, odpowiednio 6.764 i 4.174.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Science:
  http://www.sciencemag.org

  Centrum Zwalczania i Kontroli Chorób (CDC):
  http://www.cdc.gov/

  Źródło danych: Science; Centrum Zwalczania i Kontroli Chorób (CDC)
  Referencje dokumentu: Garten, R.J. et al. (2009) Antigenic and genetic characteristics of swine-origin 2009 A(H1N1) influenza viruses circulating in humans. Science, publikacja internetowa z dnia 22 maja. DOI: 10.1126/science.1176225

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  H1N1 – podtyp wirusa grypy typu A, do którego odmian zalicza się m.in. wirusa tzw. hiszpanki, wirusy powodujące łagodnie przebiegającą grypę ludzką oraz wiele szczepów wirusów grypy występujących u ptaków i świń, w tym również odkrytą w kwietniu 2009 r. nową odmianę wirusa ludzkiej grypy typu H1N1/09. Pandemia grypy A/H1N1v w latach 2009 - 2010 - pandemia trwająca od 11 czerwca 2009 do 10 sierpnia 2010, spowodowana przez nowy wtedy szczep wirusa grypy A/H1N1, będącą zmutowaną wersją wirusa świńskiej grypy. Wyizolowane próbki wirusa z Meksyku okazały się identyczne z próbkami wyizolowanymi wcześniej w Kalifornii stąd wirus jest niekiedy oznaczany jako A/Kalifornia/04/2009. Obecność tego wirusa potwierdzono na wszystkich stale zamieszkałych kontynentach. Bezpośrednio na skutek pandemii zmarło 105 700 - 400 000 osób, a za sprawą powikłań dalsze 46 000 - 179 000. Świńska grypa (lub grypa świń) – zakaźna choroba układu oddechowego świń, którą powodują wirusy grypy typu A lub (rzadziej) wirusy grypy typu C. Nieściśle (i formalnie niepoprawnie) świńską grypą nazywa się również chorobę wywoływaną przez tzw. nowy wirus grypy północnoamerykańskiej (nazywany również wirusem grypy meksykańskiej).

  Szczepionka przeciw grypie – zmieniana co roku szczepionka, chroniąca przed wirusem grypy charakteryzującym się dużą zmiennością antygenową. Szczepionka przeciw grypie sezonowej zawiera trzy najczęściej występujące zabite szczepy wirusa: dwa typy wirusów A (H3N2 i H1N1) oraz jeden typ wirusa B. Hemaglutynina (w skrócie H lub HA) – glikoproteina o właściwościach antygenowych znajdująca się na powierzchni wirusów grypy (a także innych bakterii i wirusów). Funkcją tego białka jest przyłączenie cząsteczki wirusa do powierzchni infekowanej komórki. Nazwa hemaglutynina pochodzi od zdolności tej glikoproteiny do powodowania aglutynacji (zlepiania się ze sobą) erytrocytów.

  Skok antygenowy, genetyczna reasortacja (ang. antigenic shift) - zjawisko zmienności genetycznej polegające na wymianie jednego bądź kilku fragmentów jednoniciowego RNA wirusa grypy. Dochodzi do niego przy jednoczesnym zakażeniu komórki gospodarza przez dwa różne wirusy. Powstaje odrębny antygenowo szczep wirusa, o znacznych zmianach antygenowych głównie cząsteczek H (hemaglutynina) i N (neuraminidaza). Przeciwko takim szczepom wirusów grypy organizm nie ma wytworzonej uprzednio odporności, stąd często są one przyczyną epidemii lub pandemii. Miało to miejsce w wypadku kilku pandemii grypy do których doszło w XX wieku. Amantadyna – lek antywirusowy, stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy typu A u dorosłych (zwłaszcza A2; nie działa na wirus grypy typu B). Działa przez hamowanie uwalniania materiału genetycznego wirusa z nukleokapsydu do komórki i dalsze etapy jego replikacji. Obecnie obserwuje się szybkie wytwarzanie oporności wirusów na ten lek.

  Reasortacja genowa – zjawisko mieszania się materiału genetycznego dwóch wirusów infekujących jedną komórkę. Nowo powstały wirus może dzięki temu posiadać cechy obu wirusów. Reasortacja często zachodzi w przypadku wirusów grypy, których genomy składają się z 8 różnych segmentów RNA. Szczepionka prepandemiczna przeciw grypie – szczepionka nowej generacji przeciwko grypie ptasiej. Jest przeznaczona do podawania osobom dorosłym (18–60 lat) w celu ochrony przed grypą ptasią, którą wywołuje szczep wirusa grypy A oznaczony H5N1. Zawiera fragmenty inaktywowanego (zabitego) wirusa A(H5N1) oraz system adiuwantowy. Wirus ptasiej grypy H5N1 jest uważany przez WHO za odmianę wirusa, która może stać się przyczyną kolejnej pandemii, w przypadku, gdyby doszło do jego mutacji i przekształcenia w szczep zaraźliwy dla człowieka. W związku z tym szczepionka jest przeznaczona do ewentualnych szczepień masowych. Charakteryzuje się zdolnością wywoływania odporności krzyżowej oraz ochrony przed nowymi odmianami wirusa H5N1. Została dopuszczona do obrotu 26 września 2008 na terenie wszystkich krajów UE decyzją Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) po zapoznaniu się z materiałami i wynikami badań przedstawionymi przez producenta, jednocześnie zobowiązując go do monitorowania działań niepożądanych tak długo, jak szczepionka będzie znajdowała się w obrocie. Na rynku farmaceutycznym występuje pod nazwą Prepandrix® i Pandemrix®. Producentem jest firma GSK Biologicals.

  Materiał genetyczny - substancja chemiczna będąca nośnikiem informacji genetycznej. Inaczej mówiąc, materiał genetyczny jest fizycznym nośnikiem dziedziczności. U wszystkich znanych organizmów żywych materiałem genetycznym jest DNA. U niektórych wirusów, np. u wirusa grypy lub wirusa HIV, funkcję tę pełni RNA.

  Szczepionka przeciw grypie pandemicznej (syn. szczepionka pandemiczna przeciwko grypie lub szczepionka pandemiczna) – szczepionka przeciw grypie zawierająca antygen szczepu wirusa grypy, który wywołał pandemię, lub którego podejrzewa się o możliwość jej wywołania, stosowana w profilaktyce grypy w oficjalnie ogłoszonej pandemii. Szczepionkę podaje się w postaci iniekcji domięśniowej. Pierwszą dawkę wybranego dnia, a drugą co najmniej 3 tygodnie później.

  HGV (ang. Hepatitis G Virus) – jednoniciowy wirus RNA, z rodziny Flaviviridae, o budowie genomu zbliżonej do wirusa HCV. Pierwsze nazewnictwo wirusa HGV swoją historią sięga do roku 1967, kiedy to wykazano prawdopodobieństwo obecności wirusa na podstawie szczegółowych badań na pacjencie w Chicago, u którego wystąpiły potransfuzyjne oznaki zapalenia wątroby. Domyślano się, że powodował je wirus nie-A, nie-B i nazwano go od inicjałów pacjenta (roboczo) GB. Dopiero w połowie lat 90. zbadano tego wirusa bliżej.

  Dodano: 27.05.2009. 15:11  


  Najnowsze