• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania naukowe wskazują na różnice regionalne w ocenie ryzyka świńskiej grypy

  07.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Międzynarodowy zespół naukowców odkrył istotne różnice regionalne w indywidualnych reakcjach ludzi na zagrożenie świńską grypą. Wyniki badań opublikowane w ogólnodostępnym czasopiśmie BMC Infectious Diseases wskazują, że jedynie 26% ankietowanych było "bardzo zaniepokojonych" możliwością zachorowania na grypę. Jednakże tylko 5% Europejczyków przyznało się do tego poziomu zaniepokojenia w stosunku do 42% malezyjskich respondentów.

  Wyniki badań opierają się na odpowiedziach 328 respondentów z Europy i Malezji, którzy wypełnili ankietę internetową lub papierową w ciągu 6 dni po ogłoszeniu 5 stopnia zagrożenia pandemią przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Europejscy respondenci pochodzili głównie z Portugalii i Wlk. Brytanii.

  Ankieta koncentrowała się na zmianach w korzystaniu ze środków transportu, zakupie zapasów na wypadek pandemii, wskaźnikach zaniepokojenia, szacowanych współczynnikach śmiertelności na sezonową grypę, skuteczności szczepień przeciw sezonowej grypie oraz na zmianach w spożyciu mięsa wieprzowego. Odpowiedzi pokazały, że w większości przypadków malezyjscy respondenci byli bardziej skłonni zmienić swoje postępowanie ze względu na zagrożenie świńską grypą niż Europejczycy. Na przykład 48% Malezyjczyków poinformowało o ograniczeniu korzystania ze środków transportu publicznego, aby zmniejszyć ryzyko kontaktu z wirusem. Z kolei zaledwie 22% Europejczyków podjęło podobne kroki.

  Pod koniec okresu, w którym prowadzono sondaż (od 30 kwietnia do 6 maja 2009 r.) wiadomo było już o 27 przypadkach świńskiej grypy w Europie i żadnym w Azji. Jednak "Malezyjczycy byli szczególnie zaniepokojeni pandemią, mimo braku przypadków tego typu grypy w Malezji w okresie objętym badaniami, co prawdopodobnie wiąże się z niedawnym stanem pogotowia ogłoszonym w tym kraju w związku z ptasią grypą" - czytamy w raporcie.

  Ponadto naukowcy odkryli, że Europejczycy zdecydowanie niedoceniają wskaźników śmiertelności na sezonową grypę: 64% uważa, że zabija ona rocznie poniżej 100.000 osób na świecie. W rzeczywistości liczba ta wynosi od 250.000 do 500.000 osób. Spośród europejskich respondentów 26% również błędnie założyło, że szczepionka przeciw sezonowej grypie uodparnia na świńską grypę.

  "Mimo zakrojonych na szeroką skalę kampanii medialnych i rządowych w całej Europie, istnieje bez wątpienia potrzeba szerszego informowania na temat objawów i nabywania odporności" - zauważa naczelna autorka raportu, dr Robin Goodwin z Uniwersytetu Brunela w Uxbridge, Wlk. Brytania.

  Obydwie grupy respondentów poproszone o wskazanie grup szczególnie narażonych na infekcję wskazały osoby o upośledzonej odporności (87%), hodowców świń (70%), osoby starsze (57%), prostytutki/osoby bardzo aktywne seksualnie (53%) oraz bezdomnych (53%). Niemniej Europejczycy wskazywali raczej na zagrożenie wśród osób starszych i z osłabionym układem odpornościowym, natomiast malezyjscy respondenci upatrywali większego potencjalnego zagrożenia dla hodowców świń, rolników, homoseksualistów i prostytutek.

  "W czasie pandemii, poszczególne "mniejszości" mogą być narażone na dyskryminację" - przestrzega dr Goodwin. "Władze oraz służby medyczne powinny mieć się na baczności przed nasilonym budowaniem stereotypów i uprzedzeń wobec takich grup."

  rdo: CORDIS

  informacji: BMC Infectious Diseases: http://www.biomedcentral.com/bmcinfectdis/ Uniwersytet Brunela: http://www.brunel.ac.uk/ Teksty pokrewne: 30832, 31235 Kategoria: Różne
  Źródło danych: BMC Infectious Diseases; Uniwersytet Brunela
  Referencje dokumentu: Goodwin, R et al. (2009) Initial psychological responses to Influenza A, H1N1 ("Swine flu"). BMC Infectious Diseases (w druku). DOI: 10.1186/1471-2334-9-166
  Indeks tematyczny: Ocena; Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne RCN: 31326   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Szczepionka przeciw grypie pandemicznej (syn. szczepionka pandemiczna przeciwko grypie lub szczepionka pandemiczna) – szczepionka przeciw grypie zawierająca antygen szczepu wirusa grypy, który wywołał pandemię, lub którego podejrzewa się o możliwość jej wywołania, stosowana w profilaktyce grypy w oficjalnie ogłoszonej pandemii. Szczepionkę podaje się w postaci iniekcji domięśniowej. Pierwszą dawkę wybranego dnia, a drugą co najmniej 3 tygodnie później. Szczepionka prepandemiczna przeciw grypie – szczepionka nowej generacji przeciwko grypie ptasiej. Jest przeznaczona do podawania osobom dorosłym (18–60 lat) w celu ochrony przed grypą ptasią, którą wywołuje szczep wirusa grypy A oznaczony H5N1. Zawiera fragmenty inaktywowanego (zabitego) wirusa A(H5N1) oraz system adiuwantowy. Wirus ptasiej grypy H5N1 jest uważany przez WHO za odmianę wirusa, która może stać się przyczyną kolejnej pandemii, w przypadku, gdyby doszło do jego mutacji i przekształcenia w szczep zaraźliwy dla człowieka. W związku z tym szczepionka jest przeznaczona do ewentualnych szczepień masowych. Charakteryzuje się zdolnością wywoływania odporności krzyżowej oraz ochrony przed nowymi odmianami wirusa H5N1. Została dopuszczona do obrotu 26 września 2008 na terenie wszystkich krajów UE decyzją Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) po zapoznaniu się z materiałami i wynikami badań przedstawionymi przez producenta, jednocześnie zobowiązując go do monitorowania działań niepożądanych tak długo, jak szczepionka będzie znajdowała się w obrocie. Na rynku farmaceutycznym występuje pod nazwą Prepandrix® i Pandemrix®. Producentem jest firma GSK Biologicals. H1N1 – podtyp wirusa grypy typu A, do którego odmian zalicza się m.in. wirusa tzw. hiszpanki, wirusy powodujące łagodnie przebiegającą grypę ludzką oraz wiele szczepów wirusów grypy występujących u ptaków i świń, w tym również odkrytą w kwietniu 2009 r. nową odmianę wirusa ludzkiej grypy typu H1N1/09.

  Pandemia grypy A/H1N1v w latach 2009 - 2010 - pandemia trwająca od 11 czerwca 2009 do 10 sierpnia 2010, spowodowana przez nowy wtedy szczep wirusa grypy A/H1N1, będącą zmutowaną wersją wirusa świńskiej grypy. Wyizolowane próbki wirusa z Meksyku okazały się identyczne z próbkami wyizolowanymi wcześniej w Kalifornii stąd wirus jest niekiedy oznaczany jako A/Kalifornia/04/2009. Obecność tego wirusa potwierdzono na wszystkich stale zamieszkałych kontynentach. Bezpośrednio na skutek pandemii zmarło 105 700 - 400 000 osób, a za sprawą powikłań dalsze 46 000 - 179 000. Skok antygenowy, genetyczna reasortacja (ang. antigenic shift) - zjawisko zmienności genetycznej polegające na wymianie jednego bądź kilku fragmentów jednoniciowego RNA wirusa grypy. Dochodzi do niego przy jednoczesnym zakażeniu komórki gospodarza przez dwa różne wirusy. Powstaje odrębny antygenowo szczep wirusa, o znacznych zmianach antygenowych głównie cząsteczek H (hemaglutynina) i N (neuraminidaza). Przeciwko takim szczepom wirusów grypy organizm nie ma wytworzonej uprzednio odporności, stąd często są one przyczyną epidemii lub pandemii. Miało to miejsce w wypadku kilku pandemii grypy do których doszło w XX wieku.

  Świńska grypa (lub grypa świń) – zakaźna choroba układu oddechowego świń, którą powodują wirusy grypy typu A lub (rzadziej) wirusy grypy typu C. Nieściśle (i formalnie niepoprawnie) świńską grypą nazywa się również chorobę wywoływaną przez tzw. nowy wirus grypy północnoamerykańskiej (nazywany również wirusem grypy meksykańskiej). Grypa azjatycka – pandemia grypy typu H2N2, która wybuchła w Chinach w 1957, rozprzestrzeniła się do innych krajów i trwała do 1958. Pochłonęła od 1 do 4 milionów ludzi. Po mutacji powstał wirus H3N2, który wywołał później grypę Hong-Kong.

  Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) – niezależna agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna za rozpoznawanie, ocenę i powiadamianie o bieżących i nadchodzących zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi takimi jak SARS, ptasia grypa, HIV/AIDS lub grypa. Centrum istnieje od 2004 r. i ma swoją siedzibę w Sztokholmie. Ptasia grypa, influenza ptaków – ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy, który należy do rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus A.

  Amantadyna – lek antywirusowy, stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy typu A u dorosłych (zwłaszcza A2; nie działa na wirus grypy typu B). Działa przez hamowanie uwalniania materiału genetycznego wirusa z nukleokapsydu do komórki i dalsze etapy jego replikacji. Obecnie obserwuje się szybkie wytwarzanie oporności wirusów na ten lek.

  Szczepionka przeciw grypie – zmieniana co roku szczepionka, chroniąca przed wirusem grypy charakteryzującym się dużą zmiennością antygenową. Szczepionka przeciw grypie sezonowej zawiera trzy najczęściej występujące zabite szczepy wirusa: dwa typy wirusów A (H3N2 i H1N1) oraz jeden typ wirusa B.

  Szczepionka modelowa – szczepionka, która naśladuje skład jakościowo-ilościowy, sposób produkowania oraz parametry bezpieczeństwa szczepionki przeciwko grypie, która zostanie użyta w przyszłości w przypadku wystąpienia pandemii. Szczepionka modelowa zostaje więc opracowana z wyprzedzeniem w stosunku do wybuchu ewentualnej pandemii grypy.

  Dodano: 07.10.2009. 15:12  


  Najnowsze