• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania naukowe wskazują, że higiena rąk nie wystarczy, aby zapobiec świńskiej grypie

  16.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W czasie kiedy świńska grypa szturmuje świat, niektóre środki zalecane przez ekspertów mogą zawieść w spowalnianiu rozprzestrzeniania się choroby w perspektywie długofalowej - jak wskazują wyniki nowych badań naukowych przeprowadzonych przez London School of Hygiene and Tropical Medicine w Wlk. Brytanii. W artykule, który ukazał się w czasopiśmie BMC Public Health, naukowcy piszą, że wzmożona higiena rąk w szkołach podstawowych zapewni jedynie krótkie wytchnienie w walce z rozprzestrzenianiem się infekcji.

  Dane sugerują, że ryzyko zarażenia się grypą H1N1 przez dzieci w wieku szkolnym jest dwa razy wyższe niż w przypadku dorosłych. Ostatnie badania pilotażowe pokazują, że dzieci nie są tak skrupulatne jak osoby dorosłe w przyjmowaniu i przestrzeganiu bardziej rygorystycznych zasad higieny propagowanych przez służby medyczne, jako skuteczny sposób zahamowania tej i innych chorób.

  Naukowcy, pod kierunkiem dr Wolfa-Petera Schmidta, starali się ustalić bieżące zapotrzebowanie na zintensyfikowane interwencje na rzecz higieny rąk, aby wskazać przeszkody ograniczające ich skuteczność oraz przetestować ich akceptowalność i wykonalność. Zespół wykorzystał metody jakościowe, aby zbadać, w jaki sposób nauczyciele i uczniowie postrzegają różne procedury dotyczące higieny rąk.

  Informacje zebrano w czterech szkołach podstawowych zlokalizowanych we wschodnim Londynie. Ocena obejmowała kwestie praktyczne i postawy, które badano na podstawie dyskusji w grupach i wypracowań dzieci oraz specjalnych zajęć lekcyjnych na temat higieny rąk. Naukowcy przeprowadzili również wywiady ze szkolnymi higienistkami.

  Zespół ustalił, że nauczyciele i higienistki są bardziej skłonni niż rodzice do podjęcia intensywniejszych działań, aby podnieść poziom świadomości i pomóc dzieciom zrozumieć, jak ważne jest przestrzeganie zasad higieny. Niemniej szkołom należy zapewnić odpowiednią ilość podstawowych produktów, aby doraźne działania popularyzujące higienę były skuteczne.

  Wyniki pokazały, że w szkołach uczy się podstawowych zasad higieny osobistej, zwłaszcza małe dzieci. Niemniej inne kwestie zdrowotne oraz ograniczenia czasowe utrudniają wdrażanie zintensyfikowanych działań doraźnych w zakresie higieny - jak twierdzą naukowcy.

  "Motywacja nauczycieli, aby wpajać zasady higieny i rozwijać postawy sprzyjające jej utrzymaniu miała głównie charakter edukacyjny, aniżeli chęci zapanowania w bezpośredni sposób nad infekcją. Dzieci z wszystkich grup wiekowych dobrze znały zasady higieny i sposób przenoszenia zarazków" - według wyników badań.

  "Zintensyfikowane działania doraźne w zakresie higieny rąk są wykonalne i akceptowalne, ale jedynie tymczasowo w okresie szczególnego zagrożenia zdrowia, jak w przypadku pandemii grypy, i tylko wtedy, kiedy wykorzystywane są bezdotykowe urządzenia dezynfekcyjne" - mówi naczelny autor artykułu, dr Schmidt.

  "W wielu miejscach mogą pojawić się kłopoty logistyczne z odpowiednim zaopatrzeniem wszystkich szkół. Higiena rąk jest szczególnie ważna w zapobieganiu infekcjom żołądkowo-jelitowym. Jej wpływ na rozprzestrzenianie się grypy jest mniej jednoznaczny, niemniej może być promowany jako środek zapobiegawczy, nawet jeśli brak na to dowodów" - dodaje. "Wyniki naszych badań zwracają uwagę na zagadnienia praktyczne podnoszenia poziomu higieny rąk na większą skalę."

  rdo: CORDIS

  informacji: BMC Public Health: http://www.biomedcentral.com/bmcpublichealth/ London School of Hygiene & Tropical Medicine: http://www.lshtm.ac.uk/ Teksty pokrewne: 30832, 31235, 31326 Kategoria: Różne
  Źródło danych: BMC Public Health; London School of Hygiene & Tropical Medicine
  Referencje dokumentu: Schmidt, W-P., et al. (2009) Formative research of hygiene interventions for influenza control in UK primary schools. BMC Public Health (w druku), publikacja internetowa z dnia 15 października. DOI: 10.1186/1471-2458-9-390.
  Indeks tematyczny: Edukacja, szkolenie; Ocena; Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Nauki biologiczne; Metody pomiarowe; Medycyna, zdrowie; Bezpieczenstwo; Badania Naukowe RCN: 31366   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia". Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, NIZP-PZH (do 2007 r. Państwowy Zakład Higieny, PZH) – państwowy instytut naukowo-badawczy zajmujący się zagadnieniami higieny, epidemiologii, bakteriologii, immunologii, parazytologii. Prowadzi zarówno prace naukowe, jak i usługowo-badawcze. Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich.

  Higiena w wojsku - dział medycyny wojskowej badający wpływ środowiska zewnętrznego na żołnierzy przebywających w warunkach właściwej im działalności. Głównym zadaniem higieny w wojsku jest spotęgowanie czynników dodatnich i wyeliminowanie lub zmniejszenie intensywności działania czynników szkodliwych dla zdrowia, a przez to dbanie o fizyczny i psychiczny stan zdrowia żołnierzy oraz ich zdolność do walki. Papier toaletowy to rodzaj papieru przeznaczony do utrzymywania higieny odbytu po defekacji oraz higieny genitaliów po oddaniu moczu.

  Instytut Higieny Psychicznej (IHP) - instytucja utworzona przez Kazimierz Dąbrowskiego w ramach Państwowego Zakładu Higieny w roku 1935. Na stanowisko pierwszego kierownika mianowano Kazimierz Dąbrowskiego, który piastował tę funkcję do roku 1949. W wielu miastach utworzono filie IHP. Tuż przed wybuchem II wojny światowej utworzono sanatorium dla dzieci nerwicowych i neuropatycznych w Zagórzu koło Warszawy. Higiena intymna jest to eufemizm określający dziedzinę higieny zajmującą się dbaniem o miejsca intymne kobiet i mężczyzn. Dotyczy to szczególnie dbałości o narządy rozrodcze, np. prawidłowy sposób mycia żołędzi, lub zachowanie czystości w czasie menstruacji.

  Babcia klozetowa – potoczne określenie osoby pracującej w ubikacji publicznej w charakterze kasjera, odpowiedzialnej też za zachowanie higieny. W ubikacjach, które są samodzielnym budynkiem ważną sprawą jest także pilnowanie porządku i ochrona lokalu przed dewastacją. Związek Artamanów - ruch wspólnot rolniczych założony w Niemczech w 1924 r. Jego twórcą był Willibald Hentschel – jeden z entuzjastów socjaldarwinizmu i higieny rasowej w Niemczech. Założeniem "higieny rasowej" było uznanie darwinowskiej zasady walki o byt i selekcji jednostek.

  Kamień pępkowy - mianem tym określa się złóg złuszczonych komórek skóry, zgromadzonych w pępku. Ma on ciemną barwę i niekiedy ulega zakażeniu - zachowanie higieny osobistej jest na ogół wystarczającym leczeniem.

  Instytut Higieny w Poznaniu – jeden z mniejszych gmachów reprezentacyjnych, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Cesarskiej w Poznaniu, z przeznaczeniem na pruski Instytut Higieny. Adres: ul. Wieniawskiego 3 (dawniej Königs Ring).

  Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) – polski organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid) – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych.

  Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii – wojskowy ośrodek naukowy specjalizujący się w wykrywaniu i oznaczaniu patogenów biologicznych, zwłaszcza nietypowych lub niezwykle niebezpiecznych. Siedziba Ośrodka znajduje się w Puławach.

  Dodano: 16.10.2009. 15:12  


  Najnowsze