• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania pokazują genetyczne podstawy infekcji grzybiczych

  18.11.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W ramach dwóch prowadzonych niezależnie badań naukowych, których wyniki zostały opublikowane razem w czasopiśmie New England Journal of Medicine, wykorzystano techniki sekwencjonowania DNA i mapowania genetycznego do zidentyfikowania dwóch białek, których brak lub mutacja upośledza zdolność organizmu do zwalczania infekcji grzybiczej drożdżakami Candida. Wyniki badań, finansowanych w części ze środków unijnych, mogą pogłębić naszą wiedzę na temat genetycznych podstaw infekcji grzybiczych i przyczynić się do opracowania nowych metod leczenia kandydozy, jak również innych rodzajów infekcji grzybiczych.

  Źródłem unijnego wsparcia w kwocie 1,6 mln EUR był projekt MC-PIAID (Grant Marie-Curie na badania podstawowych chorób związanych z niedoborem odpornościowym i autoimmunizacyjnych), dofinansowany z budżetu "Zasoby ludzkie i mobilność" Szóstego Programu Ramowego (6PR)

  Infekcje grzybicze takie jak pleśniawka (Candida albicans) i grzybica międzypalcowa (Tinea pedis) występują powszechnie i dotykają co roku wiele tysięcy ludzi. Wielu z nas miało przelotny kontakt z infekcją grzybiczą, niemniej niektóre osoby wydają się być szczególnie podatne. Istnieje wiele metod leczenia o różnym stopniu skuteczności, bowiem infekcje grzybicze znane są ze swojej uporczywości, a niektóre osoby zapadają na nie raz po raz.

  Teraz dwa niezależne zespoły naukowców być może odkryły, jaki jest tego powód. Zespoły te - jeden pod kierunkiem Uniwersytetu Radboud z Holandii i drugi prowadzony przez University College w Londynie, Wlk. Brytania - odkryły, że mutacje dwóch konkretnych białek zwanych Dectin-1 oraz CARD9 upośledzają zdolność układu immunologicznego do kontrolowania grzybów w organizmie.

  Kiedy białko Dectin-1 rozpoznaje obecność drożdżaków Candida w organizmie, komórki układu odpornościowego wysyłają sygnały do białka CARD9, które działa jak molekuła adaptacyjna. Wówczas białko CARD9 inicjuje mechanizmy odpowiedzi układu immunologicznego, aby chronić organizm przed drobnoustrojami. Natomiast jeżeli nie ma białka Dectin-1 lub CARD9 lub zostało zmutowane, układ immunologiczny nie będzie w stanie utrzymać infekcji pod kontrolą, co oznacza wzrost liczby infekcji drożdżakami Candida, zwłaszcza infekcji grzybiczych pochwy wywoływanych przez C. albicans.

  "Te odkrycia stanowią pierwszy etap w poznawaniu genetycznej podatności na powszechne i upośledzające choroby grzybicze takie jak grzybica paznokci i nawracająca kandydoza sromu pochwy" - mówi dr Bart Ferwerda z Uniwersytetu Radboud, który zidentyfikował mutacje białka Dectin-1 u rodziny cierpiącej na śluzówkowo-skórne infekcje grzybicze.

  Dr Erik-Oliver Glocker z zespołu badawczego przy University College w Londynie, który odkrył powiązanie białka CARD9 z drożdżakami Candida, powiedział, że wyniki badań mogą walnie przyczynić się postępów w sposobach leczenia. "To odkrycie umożliwia dalsze pogłębienie wiedzy na temat interakcji między grzybami a układem immunologicznym człowieka i może otworzyć drogę do nowych opcji terapeutycznych w przypadku pacjentów cierpiących na kandydozę" - stwierdza.

  Wcześniejsze doświadczenia prowadzone w celu określenia reakcji myszy na infekcje grzybicze przyniosły podobne wyniki, zatem dorobek ostatnich badań wskazuje, że w przypadku człowieka zdolność ochrony przed infekcjami grzybiczymi jest taka sama.

  Profesor Mihai Netea, którego zespół z Uniwersytetu Radboud odkrył powiązanie infekcji grzybiczych z białkiem Dectin-1 powiedział: "Mimo iż proces reakcji na infekcję grzybiczą był wcześniej badany u myszy, niezwykle interesującym było przekonać się, że to samo dzieje się w przypadku człowieka. Nowe wyniki pokazują, że mechanizmy ochrony przez infekcjami grzybiczymi zostały w znacznym zakresie zachowane w trakcie ewolucji myszy i ludzi, co niekoniecznie sprawdza się w przypadku innych drobnoustrojów."

  W skład konsorcjów naukowych wchodziły Amerykański Ośrodek Informacji Biotechnologicznej (NCBI) z USA i Politechnika Monachijska z Niemiec.

  rdo: CORDIS

  informacji: New England Journal of Medicine: http://content.nejm.org/ Uniwersytet Radboud w Nijmegen: http://www.ru.nl/english/ University College w Londynie: http://www.ucl.ac.uk/ Teksty pokrewne: 30197 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: New England Journal of Medicine (NEJM)
  Referencje dokumentu: Ferwerda, B., et al. (2009) Human Dectin-1 deficiency and mucocutaneous fungal infections. New England Journal of Medicine. 361 (18): 1760. DOI 10.1056/NEJMoa0901053.
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe RCN: 31478   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Drożdżyca, kandydoza, kandydiaza, bielnica, moniliaza (łac. candidiasis, candidosis) - grzybicza, oportunistyczna infekcja skóry, błon śluzowych, paznokci lub rzadziej infekcja uogólniona. Choroba ta najczęściej jest wywołana drożdżakami chorobotwórczymi z rodzaju Candida (szczególnie Candida albicans). Drożdżycę rozpoznaje się głównie poprzez badania mikroskopowe i hodowlane. Drożdżyca, kandydoza, kandydiaza, bielnica, moniliaza (łac. candidiasis, candidosis) - grzybicza, oportunistyczna infekcja skóry, błon śluzowych, paznokci lub rzadziej infekcja uogólniona. Choroba ta najczęściej jest wywołana drożdżakami chorobotwórczymi z rodzaju Candida (szczególnie Candida albicans). Drożdżycę rozpoznaje się głównie poprzez badania mikroskopowe i hodowlane. Oscar (ur. 2005) – hospicyjny kot przedstawiony w specjalnym artykule w "The New England Journal of Medicine" ze względu na jego przypuszczalną zdolność do rozpoznania bliskiej śmierci pacjentów terminalnie chorych.

  Pleśniawka - powierzchowna infekcja błony śluzowej jamy ustnej drożdżakiem Candida albicans. Występują one w jamie ustnej, na języku i na podniebieniu w postaci białych plamek przypominających ścięte mleko. Pojedyncze plamki mogą zlewać się w większe wysepki, niekiedy tworzy się jednolita biała warstwa grzyba, który jest przyczyną pleśniawek, tak, że cała błona śluzowa pokryta jest białym kożuchem. W niektórych przypadkach zakażenie może przejść na przełyk, krtań, tchawicę i oskrzela. Kandydoza pochwy (drożdżyca pochwy i sromu, drożdżakowe zapalenie sromu i pochwy, potocznie grzybica pochwy, łac. vulvovaginitis candidamycetica) - druga, po bakteryjnym zapaleniu pochwy, najczęstsza przyczyna infekcji dróg moczowo-płciowych kobiety.

  Choroba De Vivo (ang. De Vivo disease) – choroba genetyczna o dziedziczeniu autosomalnym dominującym, spowodowana mutacją w genie kodującym białko transportera glukozy GLUT1. Na obraz choroby składają się drgawki, ataksja, mikrocefalia, opóźnienie umysłowe. Glikemia w osoczu jest prawidłowa, ale nieprawidłowo niskie są wartości glikemii w płynie mózgowo-rdzeniowym (hypoglycorrhachia). Zespół opisali De Vivo i wsp. w 1991 roku na łamach "New England Journal of Medicine". Pamięć immunologiczna – zjawisko polegające na "zapamiętywaniu" przebytych infekcji przez układ odpornościowy (wytworzenie odpowiednich dla tego rodzaju infekcji przeciwciał), co powoduje szybsze zwalczanie następnych infekcji. Zjawisko jest wykorzystywane w mechanizmie działania szczepionek (szczepionkę stanowi osłabiona lub martwa forma czynnika infekującego).

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych. Mukormykoza, mukormikoza – grzybica oportunistyczna wywołana przez grzyb z gatunku Rhizopus oryzae. Występuje głównie u osób przewlekle chorych z obniżoną odpornością. Drogą inwazji są błony śluzowe górnych dróg oddechowych. Najczęstszą postacią choroby jest mukormykoza nosowo-gardłowa. W przypadku chorych ze skrajną immunosupresją może dojść do uogólnienia infekcji, często kończącej się śmiercią.

  Rotawirusy (łac. rota = koło) – grupa wirusów należących do rodziny reowirusów (Reoviridae), będącą najczęstszą przyczyną biegunki wśród niemowląt i dzieci. Prawie każde dziecko na świecie w wieku 5 lat, przeszło co najmniej jedną infekcję spowodowaną przez rotawirusy. Ludzki organizm wytwarza odporność po każdej infekcji wywołanej tą grupą wirusów, dlatego zakażenia rotawirusowe są rzadkie u dorosłych. Wyróżnia się pięć głównych grup tego wirusa: A, B, C, D, oraz E z czego trzy (A, B i C) są zaraźliwe dla ludzi. Wirus z grupy A jest najbardziej powszechny i wywołuje 90% wszystkich infekcji rotawirusowych u ludzi.

  Zakażenie, infekcja (z łac. infectio) – wtargnięcie do organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych. W celu wywołania choroby muszą one pokonać odporność organizmu. Jeżeli wrota zakażenia znajdują się w pobliżu miejsca występowania infekcji mówi się o zakażeniu miejscowym. Gdy zakażeniu towarzyszą objawy ogólnoustrojowej reakcji zapalnej taki stan nazywa się sepsą.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Białka szoku cieplnego (HSP – ang. Heat shock proteins) – grupa białek, których ekspresja wzrasta, kiedy komórki są narażone na działanie czynników stresowych, m.in. podwyższonej temperatury, ale również niskiej temperatury, stresu solnego, osmotycznego i metali ciężkich. Produkcja HSP może wzrastać także w odpowiedzi na infekcje, zapalenie, działanie toksyn, promieniowanie UV, głodzenie, niedotlenienie itp. Część HSP jest produkowana w komórce cały czas.

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – postępowanie kliniczne oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo).

  Dodano: 18.11.2009. 15:12  


  Najnowsze