• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania przewidują nasilanie się na skalę globalną problemów z dolnymi drogami moczowymi - Europa odnotowuje najmniej przypadków

  04.10.2011. 10:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowe badania wskazują, że do roku 2018 około 2,3 mld osób dorosłych na całym świecie mogłoby cierpieć na co najmniej o 1 objaw mniej w związku z problemami z drogami moczowymi. Wyniki badań, które zostaną zaprezentowane w październikowym wydaniu British Journal of Urology International (BJUI), pokazują, że liczba ludzi w wieku 20 lat i więcej cierpiących na problemy z drogami moczowymi i pęcherzem wzrosła o 18% w ciągu ostatnich 10 lat. W porównaniu z innymi regionami świata Europa będzie odnotowywać stosunkowo najniższy wzrost liczby tego typu przypadków.

  Naukowcy ze Szwecji, Wlk. Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych twierdzą, że liczba osób cierpiących na problemy z drogami moczowymi i pęcherzem stale rośnie na całym świecie.

  "Nasze badania sugerują, że objawy problemów z drogami moczowymi i pęcherzem już teraz są bardzo częstym zjawiskiem, a będą jeszcze bardziej dominować wraz ze starzeniem się populacji" - wyjaśnia autorka dr Debra E. Irwin z Wydziału Epidemiologii Uniwersytetu Karoliny Północnej w USA. "Wnioski te wskazują na szereg istotnych problemów o skali globalnej, którymi klinicyści i eksperci od publicznej opieki zdrowotnej muszą się niezwłocznie zająć, jeżeli mamy przeciwdziałać temu zjawisku i opanować je."

  Zespół naukowców wykorzystał dane z amerykańskiego Urzędu Statystycznego oraz z projektu EPIC - sondy populacyjnej przeprowadzonej wśród 19.000 kobiet i mężczyzn w 5 krajach - w celu sprawdzenia, czy problemy z drogami moczowymi i inne powiązane, jak np. nietrzymanie moczu, będą się nasilać w nadchodzących latach.

  Opierając się na obecnych definicjach objawów przedstawionych przez Międzynarodowe Towarzystwo Kontynencji (ICS - International Continence Society), szacunki zespołu dotyczące objawów podrażnieniowych ze strony dolnych dróg moczowych (LUTS - lower urinary tract symptoms), zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB - overactive bladder) oraz objawów LUTS sugerujących przeszkodę podpęcherzową (BOO - bladder outlet obstruction) koncentrują się na dwóch latach: 2013 i 2018.

  "Nie jest żadną tajemnicą, że ludzie nie zawsze zwracają się do lekarza z problemami moczowymi, zatem opieranie naszych liczb na badaniach korzystających z samodzielnie raportowanych objawów jest skutecznym sposobem pomiaru chorobowości na świecie" - mówi dr Irwin.

  Rozbicie wyników analizy wskazuje, że chorobowość na świecie z objawami LUTS prawdopodobnie wzrośnie do niemal 46%, dotykając 47% kobiet i 45% mężczyzn. Wedle szacunków dla okresu 2008 - 2018 liczba osób z przynajmniej 1 objawem LUTS powiększy się o 18%. Największy skok przewiduje się w Afryce (30%), za którą plasują się Ameryka Południowa (20,5%), Azja (20%), Ameryka Północna (16%) i Europa (2,5%).

  Przewiduje się, że obecność OAB wzrośnie o 20% pomiędzy rokiem 2008 a 2018, dotykając 546 mln ludzi. W czołówce chorobowości znajdują się Afryka (31%), Ameryka Południowa (22%) i Azja (22%), za którymi czwarte i piąte miejsce zajmują Ameryka Północna (18%) i Europa (4%).

  Nasilenie się UI przewidywane jest na poziomie 22% w latach 2008 - 2018, dotykając 423 mln osób, gdzie największy wzrost zakładany jest w Afryce (31%) a najmniejszy w Europie (5%). Częstotliwość przypadków LUTS/BOO ma zwiększyć się w tej samej dekadzie o 18,5%. I tutaj Afryka trzyma palmę pierwszeństwa (30%) a Europa plasuje się na piątym miejscu (3%).

  "Jesteśmy przekonani, że nasze prace podkreślają wyraźną i pilną potrzebę podnoszenia poziomu świadomości, doskonalenia działań zapobiegawczych, diagnozowania i opanowywania tych zjawisk" - twierdzi dr Irwin. "Międzynarodowe i krajowe programy podnoszące świadomość, edukujące lekarzy oraz wspierające kampanie na temat zdrowia publicznego, by zdjąć społeczne piętno z LUTS, będą znaczącym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu. Tego typu programy publicznej opieki zdrowotnej wymagałyby dostosowania do danego regionu, ponieważ kraje często różnią się pod względem swoich zasobów w opiece zdrowotnej, wytycznych dotyczących terapii oraz percepcji społecznej."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Państwo holoarktyczne, holoarktyka, wokółbiegunowe państwo północne (Holarctis) – państwo roślinne zajmujące największy obszar kuli ziemskiej, całą północną strefę umiarkowaną i zimną. W jego granicach znajduje się Europa, północna część Afryki, Azja z wyjątkiem jej części południowej oraz prawie cała Ameryka Północna. Sięga ono od bieguna północnego poza zwrotnik Raka. Formuła 1 (inaczej Mistrzostwa Świata Formuły 1, błędnie nazywana formułą pierwszą, oficjalny skrót F1) – przeprowadzany regularnie (corocznie) od roku 1950 cykl najbardziej prestiżowych międzynarodowych wyścigów samochodowych na świecie, znany również jako wyścigi Grand Prix, a jednocześnie klasa biorących w nich udział jednomiejscowych samochodów wyścigowych o otwartym nadwoziu. Dyscyplina sportu zapoczątkowana w Europie, obecnie o zasięgu globalnym, organizowana w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Afryce, Azji i Australii. Podczas danego sezonu odbywa się w sumie kilkanaście wyścigów (tzw. eliminacji), czyli poszczególnych grand prix, na wydzielonych torach ulicznych lub na specjalnie stworzonych do tego celu torach zamkniętych. II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Rhipiceridae – rodzina chrząszczy. Należy tu około 57 gatunków. Zasięg występowania rodziny obejmuje Afrykę, Amerykę Północną i Południową, Azję i południową Europę. Biologia tych owadów jest słabo poznana, larwy pierwszego stadium u Sandalus niger mają postać triungulinusów, a późniejsze stadia pasożytują na larwach cykad w glebie. XXI Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 odbędą się w Rosji w 2018 roku. Jest to pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się w Europie Wschodniej. Jest to również pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się na dwóch kontynentach: w Europie i Azji.

  Efekt Franciszka – zjawisko socjologiczne określane przez media fenomenem społecznym, dotyczące dużego wzrostu społecznego zainteresowania osobą i działalnością papieża Franciszka oraz związanym z tym różnego typu pozytywnych trendów i zachowań. Zjawisko początkowo zostało zaobserwowane i opisane przez włoskie media, które donosiły o wzroście liczby ludzi biorących udział w mszach św. oraz przystępujących do spowiedzi, co potwierdzały sondaże oraz kościelne statystyki. W samych Włoszech liczbę tę oszacowano na kilkaset tysięcy osób. Po nagłośnieniu tego fenomenu na całym świecie zaczęto różne zjawiska społeczne o charakterze religijnym, a nawet komercyjne, łączyć lub nazywać „efektem Franciszka”.

  Dodano: 04.10.2011. 10:49  


  Najnowsze