• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania rzucają światło na leczenie zaburzeń snu

  29.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Badacze częściowo finansowani ze środków unijnych dokonali postępów w zrozumieniu dróg komórkowych i molekularnych, na które ma wpływ brak snu. Zważywszy, że miliony ludzi ma regularnie problemy z powodu braku snu, odkrycia te mogą mieć istotne zastosowania społeczne i kliniczne.

  Wsparcie unijne dla tychże badań pochodzi z projektu THERA-CAMP ("Identyfikacja molekuł terapeutycznych skierowanych na zaszeregowane sieci przekaźników sygnału cAMP w chorobie ludzkiej"), który był finansowany w ramach obszaru tematycznego Szóstego programu ramowego (6PR) "Nauki przyrodnicze, genomika i biotechnologia dla zdrowia".

  Publikując swoje wyniki w czasopiśmie Nature, naukowcy wyjaśniają, jak zidentyfikowali mechanizm molekularny, za pomocą którego krótki brak snu zmienia funkcje hipokampa. W mózgu człowieka i innych ssaków hipokamp ma między innymi do odegrania istotną rolę w takich funkcjach poznawczych, jak pamięć długotrwała oraz poruszanie się w przestrzeni. Leki, które wzmacniają mechanizm molekularny badany przez naukowców, mogą stanowić nowe podejście terapeutyczne w przeciwdziałaniu wpływowi braku snu na te funkcje.

  Hipokamp ma pewien rodzaj plastyczności nerwowej, znanej jako długoterminowa potencjacja (LTP), która wzmacnia przekazywanie sygnałów nerwowych. Badacze przyjrzeli się tej plastyczności u myszy, które pozbawiono snu w różnych okresach. Samce myszy umieszczono pojedynczo i poddano je dwunastogodzinnemu cyklowi światła i ciemności na 6 dni. Następnie podzielono je na dwie grupy. Myszami z grupy pozbawionej snu manipulowano łagodnie przez pięć godzin, podczas gdy drugą grupę zostawiono w spokoju.

  Badacze odkryli, że brak snu prowadzi do wyższych poziomów fosfodiesterazy 4 (PDE4). PDE4 rozbija kolejną molekułę zwaną cAMP (cykliczny adenozynomonofosforan), która odgrywa istotna rolę w utrzymaniu plastyczności hipokampa myszy.

  Dla celów eksperymentów na kontekstowe reakcje lękowe myszy umieszczono w nowej komorze na trzy minuty i zaaplikowano im porażenie świetlne po dwóch i pół minuty. Następnie połowę z myszy pozbawiono snu na pięć godzin. Myszy otrzymały jeden z dwóch leków natychmiast i w dwie i pół godziny po porażeniu. Następnie badacze testowali pamięć kontekstową myszy przez dwa okresy po porażeniu i aplikacji leków.

  Z myszy, którym podano leki, te, które otrzymały inhibitory fosfodiesterazy, wykazywały zanik deficytów spowodowanych brakiem snu w plastyczności hipokampalnej oraz pamięci zależnej od hipokampa. Odkrycia pokazują, że krótki brak snu zaburza funkcję hipokampa poprzez zakłócanie przekazu sygnałów cAMP w wyniku zwiększonej aktywności PDE4. Leki, które wzmacniają przekaz sygnałów cAMP, mogą zapewnić nowe podejście terapeutyczne w przeciwdziałaniu wpływom braku snu na określone procesy poznawcze, takie jak rozumienie, wyciąganie wniosków, podejmowanie decyzji, planowanie i uczenie się.

  W opracowaniu stwierdza się, że odkrycia te "położą podwaliny pod przyszłą analizę biochemii funkcjonalnej braku snu oraz rozwój nowych terapii łagodzenia skutków braku snu".

  rdo: CORDIS

  iągnąć pełne opracowanie, kliknij: tutaj Teksty pokrewne: 30721 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: Nature; University of Pennsylvania
  Referencje dokumentu: Vecsey, C., et al. (2009) Sleep deprivation impairs cAMP signalling in the hippocampus. Nature 461: 1122-1125. DOI:10.1038/nature08488.
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Nauki biologiczne; Biotechnologia medyczna ; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe RCN: 31414   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pułapka na myszy (inaczej łapka na myszy) – urządzenie służące do łapania lub zabijania małych gryzoni, w szczególności myszy. Większe urządzania tego typu są także stosowane do łapania szczurów. Pierwsza sprężynowa pułapka na myszy została opatentowana w Stanach Zjednoczonych w roku 1897 przez Williama Hookera. Broken Sword – seria gier przygodowych, stworzona przez Revolution Software. Głównymi bohaterami są George Stobbart i Nicole Collard, którzy odkrywają szereg zagadek i historii, aby ocalić świat przed niebezpieczeństwem. Pierwsza oraz druga część gry jest kontrolowana poprzez point-and-click (ang. Wskaż i kliknij), czyli tylko za pomocą myszy komputerowej. W trzeciej części gracz może wybrać, czy grać za pomocą myszy, czy klawiatury. Grafika gry w dwóch pierwszych częściach jest dwuwymiarowa, zaś w trzeciej w 3D. SteelSeries jest duńskim producentem peryferii komputerowych, m.in. myszy, klawiatur, słuchawek i podkładek pod myszy. SteelSeries jest sponsorem e-sportu.

  Myszy i ludzie (ang. Of Mice and Men) – filmowa adaptacja powieści amerykańskiego pisarza Johna Steinbecka, Myszy i ludzie. Dramat przedstawiający historię przyjaźni łączącej wędrownych robotników rolnych. Film zrealizowany z psychologicznym wyczuciem przenikliwości i tragizmu. Kolejowe sygnały świetlne są używane przede wszystkim do poinformowania maszynisty o możliwości jazdy lub jej braku, oraz ewentualnym ograniczeniu prędkości, względnie uprzedzenia, że takie sygnały nastąpią.

  Acomys – rodzaj drobnych gryzoni z rodziny myszowatych (Muridae), obejmujący tzw. myszy kolczaste. Myszy te charakteryzują się posiadaniem w normalnej sierści długich, sztywnych włosów, przypominających kolce np. jeża. Metabolom – zestaw wszystkich metabolitów obecnych w organizmie, tkance, komórce lub przedziale komórkowym (np. pochodne aminokwasów, lipidów, węglowodanów, nukleotydów, drobnocząsteczkowych hormonów takich jak np. tyroksyna, testosteron, estradiol, cykliczny AMP itp.). Badaniem metabolomu zajmuje się dziedzina nauki zwana metabolomiką, która obok genomiki, transkryptomiki i proteomiki znajduje zastosowanie np. w biologii systemowej będącej między innymi działem biologii medycznej. W 2007 r. po raz pierwszy przedstawiono zarys ludzkiego metabolomu i przez analogię do projektu poznania ludzkiego genomu nazwano Projektem Ludzkiego Metabolomu, gdzie skatalogowano i zcharakteryzowano 2500 metabolitów, 1200 leków i 3500 składników pożywienia, które znaleziono w ludzkim ciele.

  RSI (ang. Repetitive Strain Injury) – urazy na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien. Powstają na skutek długotrwałego powtarzania czynności. Częste wśród pracowników linii montażowych, piszących na klawiaturze, graczy używających myszy komputerowych, sekretarek i pracowników IT. Choroba ta jest powodowana głównie długotrwałym utrzymywaniem tej samej pozycji ciała – siedzenie bez możliwości przerwy przez długi czas, bądź wykonywaniem powtarzających się czynności – obsługa komputera za pomocą myszy i klawiatury, praca narzędziami ręcznymi. Paucidentomys vermidax – gatunek gryzonia z rodziny myszowatych, podrodziny myszy właściwych. Odkryty został w roku 2012 w lesie deszczowym na Sulawesi.


  Białe myszy, białe myszki – omamy wzrokowe występujące w powiedzeniu "widzieć białe myszy" (myszki), których ujrzenie ma świadczyć o osiągnięciu stanu upojenia alkoholowego czy majaczenia.

  Cyklaza adenylowa, cyklaza adenylanowa, adenylocyklaza (EC 4.6.1.1) – enzym syntezujący cykliczny AMP (cAMP) z adenozyno-5`-trifosforanu (ATP). Niektóre hormony zwiększają aktywność cyklazy adenylowej, prowadząc do wzrostu cAMP.

  Leki przeciwwirusowe – grupa leków stosowanych w chorobach wywoływanych przez wirusy. Są to substancje mające zdolność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się infekcji wirusowej. Leki przeciwwirusowe mogą wpływać na następujące procesy: Menu kontekstowe (menu podręczne) – termin stosowany w informatyce. Jednokrotne naciśnięcie prawego klawisza myszy komputerowej otwiera listę opcji dostępnych dla wybranego obiektu. Najczęściej opcje te są również dostępne w pasku menu lub za pomocą skrótów klawiaturowych. Menu kontekstowe otwiera się po ustawieniu kursora w obszarze wybranego obiektu i naciśnięciu prawego klawisza myszy komputerowej. Lista opcji jest różna w zależności od:

  Dodano: 29.10.2009. 15:12  


  Najnowsze