• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania unijne oceniają wskaźnik prewalencji otyłości

  19.12.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy są przekonani, że otyłość zwiększa ryzyko zapadnięcia na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe czy niektóre postaci nowotworów. Wraz ze zwiększającą się częstością występowania otyłości w Europie i na świecie, istotne znaczenie ma uzyskanie precyzyjniejszych szacunków przyszłej prewalencji otyłości. Można je osiągnąć poprzez pozyskanie i wykorzystanie danych z badań obserwacyjnych. Problem polega na tym, że w literaturze publikowane są niewystarczające dane z badań obserwacyjnych w porównaniu z wynikami badań przekrojowych. Nowe badania zaprezentowane w czasopiśmie PLoS ONE zmierzyły się z tym problemem poprzez projekt DIOGENES (Dieta, otyłość i geny), który otrzymał ponad 14 mln EUR z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Naukowcy pracujący pod kierunkiem niemieckiego Instytutu Żywienia Człowieka w Poczdamie objęli badaniami osoby z pięciu krajów, biorących udział w programie EPIC (Europejskie badania prospektywne w zakresie raka i odżywiania się): Danii, Holandii, Niemiec, Wlk. Brytanii i Włoch.

  "Program EPIC został zatwierdzony przez lokalne komitety ds. etyki we wszystkich zaangażowanych ośrodkach badawczych" - wskazują autorzy raportu z badań. W latach 1992 - 1998 naukowcy zrekrutowali ponad 146.500 uczestników i przeprowadzili dalsze prace z 69.8% tej próby w latach 1998 - 2005. "Wykluczyliśmy badanych z brakującymi danymi żywieniowymi lub kontrolnymi, kobiety będące w ciąży na początku badań pierwotnych lub kontrolnych, badanych z górnej i dolnej jednoprocentowej granicy wskaźnika przyjmowania do wydatkowania energii oraz osoby z mało wiarygodnymi wymiarami antropometrycznymi" - wyjaśniają autorzy. "Ponadto wykluczeni zostali badani z brakującymi danymi rekrutacyjnymi. Ostatecznie analiza końcowa objęła 97.942 osoby (41.456 mężczyzn i 56.486 kobiet)."

  W okresie kontrolnym zespół odkrył, że prewalencja otyłości wzrosła z 13% do 17%. Naukowcy zidentyfikowali powiązanie między wiekiem a wyraźnym wzrostem otyłości w analizach przekrojowych - od 30 do 65 lat. Niemniej stwierdzili, że te krzywe różnią się w badaniach pierwotnych i kontrolnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby w wieku 65 - 75 lat.

  "Podczas gdy w pierwotnych badaniach niższą prewalencję można było zaobserwować w grupie wiekowej 65 - 75 lat, wysoka prewalencja otyłości w badaniach kontrolnych utrzymała się nawet w podeszłym wieku" - czytamy w artykule. "Dodatnia relacja między wiekiem a prewalencją otyłości została również zaobserwowana w większości poszczególnych ośrodków, aczkolwiek skala wzrostu była różna. Wzrost prewalencji otyłości wraz z wiekiem był szczególnie wyraźny w przypadku obydwu płci w Amsterdamie-Maastricht, Florencji i Poczdamie oraz w Doetinchem, a także w ośrodkach duńskich, jeżeli chodzi o kobiety."

  Według naukowców prognoza linearna wzrostu otyłości w badaniach kontrolnych do roku 2015 r. doprowadziłaby do oczekiwanej prewalencji otyłości na poziomie około 30% u badanych, którzy w kohorcie pierwotnej byli w wieku 40 - 65, czyli podobnie do wskaźników obecnie uzyskiwanych w USA.

  "Model stabilizujący również wykazał na znaczną prewalencję otyłości w 2015 r., ale o znacznie niższej wartości w porównaniu do modelu linearnego, ze średnim szacunkiem około 20% wśród osób w wieku 40 - 65 lat z pierwotnej kohorty Diogenesa" - czytamy w artykule.

  Naukowcy podkreślają, że w sumie nielinearne podejście prognozowania wydaje się bardziej realistyczne, "podczas gdy w przypadku scenariusza linearnego istnieje większe prawdopodobieństwo przeszacowania przyszłej prewalencji otyłości". Są przekonani, że choroby związane z wiekiem spowodują ustabilizowanie się w przyszłości przyrostu wagi, a przez to trend otyłości może ulec spowolnieniu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Otyłość brzuszna – zwana inaczej "otyłością centralną", "otyłością typu jabłko", "otyłością trzewną", "otyłością wisceralną", "otyłością androidalną". Jest częściej spotykana u mężczyzn niż u kobiet. Jej powikłaniami mogą być: Otyś (forma żeńska Otyś/Otysiowa, liczba mnoga Otysiowie) – polskie nazwisko. Nosi je około 59 osób. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka na terenie Warszawy. Otyłość (łac. obesitas) – patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne, mogące prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia. Za otyłość uważa się stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 25% u kobiet. Otyłości towarzyszy nadwaga, czyli nadmierna masa ciała powyżej masy optymalnej.

  Otyń (niem. Deutsch-Wartenberg, Wartenberg) – wieś gminna w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Otyń, nad rzeką Śląska Ochla. Lorkaseryna – organiczny związek chemiczny, potencjalny nowy lek zmniejszający łaknienie, który przeznaczony byłby do podawania doustnego w postaci tabletek (10 mg raz lub dwa razy na dobę), przy jednoczesnym wprowadzeniu zmian w nawykach żywieniowych i trybie życia. Działa centralnie. Jest wybiórczym agonistą receptora serotoninowego 2C (5HT2C) w podwzgórzu. Wskazaniem do jego stosowania jest otyłość (wskaźnik BMI ≥ 30) lub nadwaga (wskaźnik BMI ≥ 27) przy jednoczesnym współistnieniu przynajmniej jednego czynnika zwiększającego śmiertelność i związanego z otyłością, np. cukrzyca typu 2. Obecnie lek znajduje się w fazie przedrejestracyjnej na terenie krajów UE i Wielkiej Brytanii. Został pozytywnie oceniony w USA przez komisję doradczą FDA – uznano na podstawie załączonych wyników badań doświadczalnych, że potencjalne korzyści przewyższają potencjalne działania niepożądane podczas długotrwałego stosowania w grupie osób z otyłością lub nadwagą. Ten związek chemiczny pretendujący do uznania za lek został opracowany przez firmę farmaceutyczną Arena Pharmaceuticals. Zastrzeżona nazwa handlowa (jeszcze niepotwierdzona) to Lorqess. Lorkaseryna byłaby medykamentem do leczenia otyłości przeznaczonym dla osób dorosłych.

  Skorygowany obwód szyi – prosty wskaźnik, mający pomocnicze znaczenie w diagnostyce zespołu bezdechu śródsennego, pozwalający na stratyfikację ryzyka jego wystąpienia u osób otyłych. Dieta odchudzająca, własc. dieta redukująca – zestaw zaleceń dietetycznych, zazwyczaj w postaci jadłospisów, których celem jest zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, np. w leczeniu otyłości lub dla poprawy wyglądu.

  Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Marek Bolanowski. Zastępcami redaktora naczelnego jest prof. Ewa Małecka-Tendera. Engelberga - cesarzowa. W 851 poślubiła Ludwika II, późniejszego cesarza. Owdowiała w 875. Po śmierci męża nadał angażowała się w życie polityczne Włoch, popierając papieża Jana VIII. W 880-882 została skazana na wygnanie przez Karola Otyłego.

  Oblężenie Paryża – oblężenie miasta przez duńskich wikingów, które miało miejsce w okresie od 25 listopada [885] do października 886 roku i zakończyło się po zapłaceniu najeźdźcom trybutu przez króla Franków Karola II Otyłego.

  WHR (ang. waist-hip ratio) – jest współczynnikiem powstałym przez podzielenie obwodu talii przez obwód bioder (pomiary dokonywane w dowolnej jednostce miar). WHR stanowi wskaźnik dystrybucji tkanki tłuszczowej w ciele człowieka i jest wyznacznikiem określającym rodzaj sylwetki ciała (sylwetka w kształcie gruszki bądź jabłka) oraz typ otyłości (otyłość brzuszna bądź pośladkowo-udowa).

  Ługi – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Otyń nad rzeczką Śląska Ochla, przy drugorzędnej drodze z Otynia do Zatonia. Układ wsi - owalnicowy, występuje zabudowa zwarta, szczytowa z połowy XIX wieku i początku XX. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu w gminie Otyń, w powiecie nowosolskim (województwo lubuskie) to kościół parafialny parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w dekanacie Nowa Sól, diecezja zielonogórsko-gorzowska.

  Sibutramina – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek anorektyczny (hamujący łaknienie) w leczeniu otyłości (obesitas). Mechanizm działania polega na hamowaniu wychwytu zwrotnego noradrenaliny, serotoniny i dopaminy. Nasila poposiłkowe uczucie sytości oraz zwiększa wydatek energetyczny, prawdopodobnie zwiększając termogenezę, co łącznie prowadzi do zmniejszenia masy ciała nawet do 25 kg/ m-c. Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie – jedyna tego typu placówka dla dzieci na terenie województwa lubelskiego. Leczone są w nim choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego z uwzględnieniem mózgowego porażenia dziecięcego oraz schorzeń neurologicznych o zbliżonym obrazie klinicznym, choroby reumatologiczne, schorzenia dolnych i górnych dróg oddechowych, choroby układu ruchu i układu nerwowo-mięśniowego oraz otyłość.

  Synefryna – substancja z grupy stymulantów, lek przeciw otyłości. Otrzymuje się naturalnie z pomarańczy gorzkiej (Citrus aurantium). Zespół Pradera-Williego (zespół Pradera-Labharta-Williego, ang. Prader-Willi syndrome, Prader-Labhart-Willi syndrome, PWS) – zespół wad wrodzonych spowodowany aberracją chromosomalną, najczęściej częściową utratą (delecją) długiego ramienia chromosomu 15, pochodzącego od ojca. Na obraz kliniczny choroby składają się niski wzrost, upośledzenie umysłowe, niedorozwój narządów płciowych (hipogonadyzm) oraz otyłość spowodowana mniejszym niż u zdrowych ludzi zapotrzebowaniem energetycznym przy jednoczesnym ciągłym niepohamowanym uczuciu głodu. Uważa się, że zespół Pradera-Williego jest najczęstszą genetycznie uwarunkowaną przyczyną otyłości.

  Bitwa pod Raciborzem (1241) – pomiędzy siłami polskimi pod dowództwem księcia opolsko-raciborskiego Mieszka II Otyłego a wojskami mongolskimi podczas I najazdu mongolskiego na Polskę w XIII wieku.

  Dodano: 19.12.2011. 16:26  


  Najnowsze