• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania unijno-chińskie przyglądają się tradycyjnej medycynie chińskiej

  14.01.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kiedy Europejczycy nie czują się najlepiej to sięgają po to, co znają najlepiej - medycynę zachodnią. A co może zaoferować nam tradycyjna medycyna chińska (TMC)? Finansowany ze środków unijnych zespół naukowców pracuje nad przekazywaniem opinii publicznej informacji na temat bezpieczeństwa i skuteczności TMC, która koncentruje się na zindywidualizowanym i holistycznym podejściu do leczenia chorych. Projekt GP-TCM (Dobre praktyki w badaniach nad tradycyjną medycyną chińską w epoce post-genomicznej) został dofinansowany na kwotę 995.100 EUR z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Wykorzystując funkcjonalne podejście genomiczne, poprzez wymianę wiedzy i umiejętności, partnerzy projektu kładą szczególny nacisk na informowanie Europejczyków o zastosowaniu chińskich leków ziołowych i akupunktury.

  Naukowcy z 13 państw członkowskich UE, Australii, Chin, Kanady, Norwegii, Tajlandii i USA oceniają obecny status TMC oraz identyfikują zagadnienia i odpowiadają na pytania dotyczące kontroli jakości, ekstrakcji i analizy chińskich leków ziołowych w ramach 10 pakietów roboczych, które zostały opracowane na potrzeby projektu.

  "W przeciwieństwie do uproszczonego podejścia zachodniej medycyny, która opiera się na współczesnej anatomii, biologii komórki i biologii molekularnej, TMC wykorzystuje unikatowy system teoretyczny i zindywidualizowane podejście holistyczne do opisu zdrowia i choroby, które opiera się na filozofii równowagi Yin-Yang z naciskiem na harmonię funkcji" - wyjaśnia dr Qihe Xu, koordynator projektu GP-TCM i naukowiec z King's College London w Wlk. Brytanii.

  "Te dwa systemy medyczne nie zgadzają się ze sobą w wielu sytuacjach, gdyż spoglądają na zdrowie z własnych ograniczonych perspektyw. Celem projektu GP-TCM jest informowanie o najlepszych praktykach i harmonizacja badań nad TMC w UE za pomocą funkcjonalnego podejścia genomicznego poprzez wymianę opinii, doświadczeń i wiedzy eksperckiej między naukowcami, klinicystami i przedstawicielami sektora farmaceutycznego z UE i Chin."

  Dr Xu podkreśla, że w związku z tym, iż przedmiotem 10 pakietów roboczych są nurtujące zagadnienia o fundamentalnym znaczeniu, partnerzy GP-TCM sumiennie pracują nad zaakcentowaniem wykorzystania metodologii genomiki funkcjonalnej w badaniach nad bezpieczeństwem, skutecznością oraz mechanizmami chińskich leków ziołowych i akupunktury.

  "Prace obejmą zastosowanie techniki modelowania in-silico, modeli komórkowych, modeli zwierzęcych i badań klinicznych" - zauważa. "Wytyczne dotyczące dobrych praktyk i ustalonych protokołów w powiązanych obszarach badań zostaną opublikowane w calu zharmonizowania przyszłych badań nad TMC w UE, a narzędzia internetowe i zasoby naukowe zostaną udostępnione wszystkim państwom członkowskim UE."

  Konsorcjum opublikuje owe wytyczne na temat dobrych praktyk i uzgodnionych protokołów, aby stymulować badania nad TMC w całej UE. Ponadto państwa członkowskie uzyskają dostęp do narzędzi internetowych i zasobów naukowych.

  W ramach projektu GP-TCM, który rozpoczął się w 2009 r. i ma się zakończyć w 2012 r., stworzone zostanie Europejskie Towarzystwo Badań nad Medycyną Chińską, które zapewni wytyczne i koordynację współpracy między UE a Chinami w zakresie badań nad TMC.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Medycyna chińska - licząca ok. 3 tys. lat chińska tradycja medyczna, na którą składają się m.in. akupunktura, akupresura, dieta (kuchnia chińska), gimnastyka lecznicza (qigong), moksybucja i ziołolecznictwo. Chińską medycynę wyróżniają troska o profilaktykę, techniki diagnostyczne (m.in. badanie pulsu), anatomiczne teorie meridianów i organów zang-fu, a także zakorzenienie w chińskiej tradycji filozoficznej, m.in. teorii yin i yang i pięciu przemian. Kładzie nacisk przede wszystkim na przywrócenie prawidłowego i zbalansowanego funkcjonowania organizmu i poszczególnych narządów, wzmocnienie odporności na choroby zakaźne, przywrócenie prawidłowego krążenia krwi oraz energii życiowej qi w meridianach. Zakłada również holistyczne podejście do pacjenta; celem terapii jest kompleksowe leczenie całego organizmu, nie tylko eliminacja pojedynczej choroby czy dolegliwości. Obecnie w ramach systemu opieki zdrowotnej w Chińskiej Republice Ludowej leczenie przy pomocy tradycyjnej medycyny chińskiej prowadzone równorzędnie z medycyną zachodnią ("konwencjonalną").

  Medycyna chińska - licząca ok. 3 tys. lat chińska tradycja medyczna, na którą składają się m.in. akupunktura, akupresura, dieta (kuchnia chińska), gimnastyka lecznicza (qigong), moksybucja i ziołolecznictwo. Chińską medycynę wyróżniają troska o profilaktykę, techniki diagnostyczne (m.in. badanie pulsu), anatomiczne teorie meridianów i organów zang-fu, a także zakorzenienie w chińskiej tradycji filozoficznej, m.in. teorii yin i yang i pięciu przemian. Kładzie nacisk przede wszystkim na przywrócenie prawidłowego i zbalansowanego funkcjonowania organizmu i poszczególnych narządów, wzmocnienie odporności na choroby zakaźne, przywrócenie prawidłowego krążenia krwi oraz energii życiowej qi w meridianach. Zakłada również holistyczne podejście do pacjenta; celem terapii jest kompleksowe leczenie całego organizmu, nie tylko eliminacja pojedynczej choroby czy dolegliwości. Obecnie w ramach systemu opieki zdrowotnej w Chińskiej Republice Ludowej leczenie przy pomocy tradycyjnej medycyny chińskiej prowadzone równorzędnie z medycyną zachodnią ("konwencjonalną").

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych.

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – postępowanie kliniczne oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo).

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – postępowanie kliniczne oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo).

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – postępowanie kliniczne oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo).

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – postępowanie kliniczne oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo).

  Dodano: 14.01.2011. 15:37  


  Najnowsze