• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania wskazują na znaczną skuteczność szczepionki H1N1 ubiegłej zimy

  13.01.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych badań pokazują, że pojedyncza dawka szczepionki przeciw grypie pandemicznej A(H1N1) zapewniała dobry poziom ochrony przed chorobą w zimowym sezonie grypowym 2009-2010. Szczepionka była szczególnie skuteczna u osób poniżej 65 roku życia i tych, które nie cierpią na choroby przewlekłe. Wyniki, opublikowane w czasopiśmie PLoS Medicine, przynoszą informacje na temat skuteczności zimowej szczepionki, która ma chronić przed wirusem H1N1 oraz innymi szczepami grypy. Pierwsze oznaki wskazują, że tej zimy H1N1 jest szczepem dominującym.

  Badania zostały dofinansowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), agencję unijną powołaną w 2005 r., aby pomagać Europie bronić się przed chorobami zakaźnymi.

  Kiedy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła wybuch pandemii grypy A(H1N1) (nazywanej również świńską grypą) w czerwcu 2009 r., Komisja Europejska szybko dopuściła na rynek trzy szczepionki pandemiczne do zastosowania w krajach UE. Pierwsze testy pokazały, że szczepionki wywoływały silne reakcje immunologiczne po pierwszej dawce. Aczkolwiek wszyscy naukowcy podkreślają, że silna reakcja immunologiczna nie zawsze oznacza, że szczepionka będzie skuteczna, zatem istotne znaczenie ma ocena skuteczności szczepionki na poziomie całej populacji.

  W ramach tych badań naukowcy oparli się na danych przekazywanych przez lekarzy pierwszego kontaktu, którzy brali udział w Europejskiej Sieci Monitorowania Grypy (EISN), aby ocenić poziom skuteczności szczepionki przeciw grypie A(N1N1) w siedmiu krajach (Francja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Rumunia, Węgry i Włochy) w trakcie sezonu grypowego 2009-2010.

  Zaangażowani lekarze pobierali wymazy z nosa lub gardła pacjentów cierpiących na schorzenia grypopodobne. Wymazy były analizowane pod kątem grypy w odpowiednim krajowym laboratorium referencyjnym ds. grypy. Zbierane były również informacje o tym, czy i kiedy pacjent został zaszczepiony przeciw grypie A(H1N1) i/lub sezonowemu szczepowi grypy, jaki krążył w sezonie 2009-2010. Inne gromadzone dane dotyczyły wieku i płci pacjenta oraz informacji na temat chorób przewlekłych, ciąży, otyłości i palenia tytoniu.

  Autorzy przeprowadzili staranną analizę danych, dzieląc pacjentów na 4 grupy w zależności od stanu zaszczepienia: osoby zaszczepione więcej niż 14 dni przed wystąpieniem objawów; osoby zaszczepione od 8 do 14 dni przed zachorowaniem; osoby zaszczepione mniej niż 8 dni przed wystąpieniem objawów oraz osoby w ogólne niezaszczepione.

  Przeprowadzone analizy pokazały, że pojedyncza dawka szczepionki przeciw grypie A(H1N1) zapewniała dobry poziom ochrony przed chorobą (od 65 do 100%). Szczepionka była szczególnie skuteczna u osób poniżej 65 roku życia i tych, które nie cierpią na choroby przewlekłe. Co więcej wydaje się zapewniać pewną ochronę już po ośmiu dniach od szczepienia. Wyniki badań potwierdziły również, że ogólna szczepionka przeciw grypie sezonowej stosowana w sezonie grypowym 2009-2010 nie zapewniała ochrony przed szczepem A(H1N1).

  Niemniej autorzy artykułu podkreślają, że odkrycia należy przyjmować z pewną rezerwą.

  "Nasze wyniki wskazują na dobrą ochronę zapewnianą przez pandemiczną szczepionkę monowalentną przeciw wymagającemu pomocy medycznej szczepowi pH1N1 oraz na brak efektu w przypadku szczepionki przeciw grypie sezonowej 2009-2010" - podsumowują. "Jednak późna dostępność szczepionki pandemicznej i w konsekwencji jej ograniczony zasięg utrudniły nam badanie korzyści, jakie przyniosła w okresie wybuchu epidemii. Dalsze badania powinny objąć ocenę skuteczności nowej szczepionki triwalentnej w nadchodzącym sezonie 2010-2011, kiedy szczepienia będą przeprowadzane przed rozpoczęciem się sezonu grypowego."

  Wypowiadając się na tematy wyników, Bruno Ciancio, jeden z autorów artykułu i starszy ekspert ECDC ds. grypy, powiedział: "Wyniki tych badań pokazały wartość dodaną współpracy na szczeblu europejskim w zakresie ewaluacji szczepionki. Ponadto uzyskane wyniki mają szczególne znaczenie dla państw europejskich w tym sezonie, zważywszy na fakt, że dominującym szczepem grypy krążącym obecnie po Europie jest A (H1N1)."

  Ostatnie dane ECDC pokazują, że wysoki poziom aktywności grypy odnotowano w Danii, Irlandii i Wlk. Brytanii, gdzie Anglia została szczególnie dotknięta. Średni poziom aktywności odnotowano w Belgii, Francji, Hiszpanii, Luksemburgu, na Malcie, w Norwegii, Portugalii, pozostałej części Wlk. Brytanii i we Włoszech.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Szczepionka przeciw grypie – zmieniana co roku szczepionka, chroniąca przed wirusem grypy charakteryzującym się dużą zmiennością antygenową. Szczepionka przeciw grypie sezonowej zawiera trzy najczęściej występujące zabite szczepy wirusa: dwa typy wirusów A (H3N2 i H1N1) oraz jeden typ wirusa B.

  Szczepionka przeciw grypie pandemicznej (syn. szczepionka pandemiczna przeciwko grypie lub szczepionka pandemiczna) – szczepionka przeciw grypie zawierająca antygen szczepu wirusa grypy, który wywołał pandemię, lub którego podejrzewa się o możliwość jej wywołania, stosowana w profilaktyce grypy w oficjalnie ogłoszonej pandemii. Szczepionkę podaje się w postaci iniekcji domięśniowej. Pierwszą dawkę wybranego dnia, a drugą co najmniej 3 tygodnie później.

  H1N1 – podtyp wirusa grypy typu A, do którego odmian zalicza się m.in. wirusa tzw. hiszpanki, wirusy powodujące łagodnie przebiegającą grypę ludzką oraz wiele szczepów wirusów grypy występujących u ptaków i świń, w tym również odkrytą w kwietniu 2009 r. nową odmianę wirusa ludzkiej grypy typu H1N1/09.

  Szczepionka modelowa – szczepionka, która naśladuje skład jakościowo-ilościowy, sposób produkowania oraz parametry bezpieczeństwa szczepionki przeciwko grypie, która zostanie użyta w przyszłości w przypadku wystąpienia pandemii. Szczepionka modelowa zostaje więc opracowana z wyprzedzeniem w stosunku do wybuchu ewentualnej pandemii grypy.

  Pandemia grypy A/H1N1v w latach 2009 - 2010 - pandemia trwająca od 11 czerwca 2009 do 10 sierpnia 2010, spowodowana przez nowy wtedy szczep wirusa grypy A/H1N1, będącą zmutowaną wersją wirusa świńskiej grypy. Wyizolowane próbki wirusa z Meksyku okazały się identyczne z próbkami wyizolowanymi wcześniej w Kalifornii stąd wirus jest niekiedy oznaczany jako A/Kalifornia/04/2009. Obecność tego wirusa potwierdzono na wszystkich stale zamieszkałych kontynentach. Bezpośrednio na skutek pandemii zmarło 105 700 - 400 000 osób, a za sprawą powikłań dalsze 46 000 - 179 000.

  Pandemia grypy A/H1N1v w latach 2009 - 2010 - pandemia trwająca od 11 czerwca 2009 do 10 sierpnia 2010, spowodowana przez nowy wtedy szczep wirusa grypy A/H1N1, będącą zmutowaną wersją wirusa świńskiej grypy. Wyizolowane próbki wirusa z Meksyku okazały się identyczne z próbkami wyizolowanymi wcześniej w Kalifornii stąd wirus jest niekiedy oznaczany jako A/Kalifornia/04/2009. Obecność tego wirusa potwierdzono na wszystkich stale zamieszkałych kontynentach. Bezpośrednio na skutek pandemii zmarło 105 700 - 400 000 osób, a za sprawą powikłań dalsze 46 000 - 179 000.

  Pandemia grypy A/H1N1v w latach 2009 - 2010 - pandemia trwająca od 11 czerwca 2009 do 10 sierpnia 2010, spowodowana przez nowy wtedy szczep wirusa grypy A/H1N1, będącą zmutowaną wersją wirusa świńskiej grypy. Wyizolowane próbki wirusa z Meksyku okazały się identyczne z próbkami wyizolowanymi wcześniej w Kalifornii stąd wirus jest niekiedy oznaczany jako A/Kalifornia/04/2009. Obecność tego wirusa potwierdzono na wszystkich stale zamieszkałych kontynentach. Bezpośrednio na skutek pandemii zmarło 105 700 - 400 000 osób, a za sprawą powikłań dalsze 46 000 - 179 000.

  Dodano: 13.01.2011. 16:17  


  Najnowsze