• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badanie daje nadzieję osobom cierpiących na zwężenie zastawki aortalnej

  18.03.2011. 18:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowe badania dowodzą, że cząsteczki wywołujące stan zapalny odgrywają kluczową rolę w rozwoju choroby zastawki noszącej nazwę zwężenia zastawki aortalnej. Odkrycia opublikowane w czasopiśmie Circulation sugerują, że leki przeciwzapalne mogą spowalniać rozwój tego schorzenia.

  Krew przepływająca z serca do aorty (główne naczynie krwionośne łączące serce z pozostałymi częściami ciała) przechodzi przez zastawkę aortalną. Zwężenie zastawki aortalnej oznacza, że nie następuje całkowite otwarcie zastawki, co zmniejsza odpływ krwi z serca. Jest to najczęstsza choroba zastawek serca.

  Występuje głównie u osób starszych, u których zwężenie zastawki jest spowodowane nagromadzeniem złogów wapnia. Czasem jednak choroba jest wrodzona lub stanowi następstwo ataku gorączki reumatycznej. Znacznie częściej występuje ona u mężczyzn.

  Do objawów zwężenia zastawki aortalnej zalicza się trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej, omdlenia, osłabienie oraz palpitacje serca. Obecnie jedyna dostępna terapia zakłada wymianę wadliwej zastawki. W przypadku braku leczenia rokowanie dla pacjentów dotkniętych chorobą jest niekorzystne. Wyzwanie polega więc na znalezieniu leków spowalniających lub nawet powstrzymujących rozwój choroby.

  Zwężenie zastawki aortalnej ma wiele cech wspólnych z miażdżycą tętnic (w której następuje zwapnienie tętnic). W leczeniu miażdżycy tętnic sprawdzają się statyny, jednak badania wykazały, że nie zapobiegają one wapnieniu zastawki aortalnej.

  W ramach wspomnianego badania naukowcy ze szwedzkiego instytutu Karolinska Institutet przyjrzeli się przyczynom innego charakterystycznego objawu zwężenia zastawki aortalnej, mianowicie stanu zapalnego. Przedmiotem ich zainteresowania była w szczególności rola leukotrienów, będących substancjami zapalnymi. Naukowcy przeprowadzili szczegółowe badanie zastawek serca 68 osób (w tym osób cierpiących na zwężenie zastawki aortalnej i na inne schorzenia), u których zastawki aortalne zostały usunięte operacyjnie.

  Przeprowadzone analizy pozwoliły na wskazanie różnic pomiędzy zdrowymi, pogrubionymi i zwapnionymi częściami zastawki. Zespół odkrył, że w zgrubiałej tkance stężenie leukotrienów było wysokie, ale okazało się ono jeszcze wyższe w tkance zwapniałej. Najpoważniejsze zapalenie zaobserwowano także u pacjentów, u których badanie ultrasonograficzne wykazało największe zwężenia zastawki. Ponadto badania hodowli komórek wykazały, że leukotrieny stymulują wapnienie komórek zastawki serca.

  "Podsumowując, dowiedliśmy, że aktywność enzymów biorących udział w syntezie leukotrienów jest większa w zwężonej tkance zastawek aortalnych, a ich lokalne poziomy ekspresji w istotnym stopniu korelują ze stopniem zwężenia" - napisali badacze.

  Kierownik zespołu badawczego, prof. Magnus Bäck z Wydziału Medycznego instytutu Karolinska Institutet, dodał: "Wyniki sugerują, że leki przeciwzapalne mogą w przyszłości posłużyć do leczenia zwężenia zastawki aortalnej. Miałoby to ogromne znaczenie dla pacjentów (większość z nich to ludzie starsi), ponieważ w przypadku spowolnienia rozwoju choroby można by uniknąć operacji".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej, przezskórne wszczepienie/implantacja zastawki aortalnej (ang. Percutaneous aortic valve implantation, Transcatheter Aortic Valve Implantation, TAVI) – zabieg stosowany w przypadku ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej lub ciężkiej niedomykalnośći zastawki aortalnej. W przypadku klasycznego, chirurgicznego zabiegu na zastawce aortalnej usuwa się zastawkę aortalną i wszczepia protezę. W przypadku TAVI najpierw poszerza się zwężoną zastawkę przy użyciu balonu, a następnie przy użyciu zestawów bazujących na cewnikach implantuje się protezę zastawki. Zwapniała zastawka własna pacjenta pozostaje jednak na miejscu, stąd nazwa "wymiana" nie jest właściwa.

  Zwężenie zastawki aortalnej (stenoza/zwężenie zastawki aorty, zwężenie lewego ujścia tętniczego, łac. stenosis ostii arteriosi sinistri, stenosis ostii aortae, ang. aortic stenosis, AS) – wada serca polegająca na zmniejszeniu powierzchni ujścia aortalnego w stopniu utrudniającym wypływ krwi z lewej komory do aorty. Jest trzecią pod względem częstości chorobą serca w krajach rozwiniętych, po nadciśnieniu tętniczym i chorobie niedokrwiennej serca. Rozpoznanie opiera się na obrazie echokardiograficznym. Leczenie jest operacyjne; jako pierwszy walwuloplastykę zastawki aortalnej wykonał w 1982 roku Labadidi.

  Zwężenie zastawki aortalnej (stenoza/zwężenie zastawki aorty, zwężenie lewego ujścia tętniczego, łac. stenosis ostii arteriosi sinistri, stenosis ostii aortae, ang. aortic stenosis, AS) – wada serca polegająca na zmniejszeniu powierzchni ujścia aortalnego w stopniu utrudniającym wypływ krwi z lewej komory do aorty. Jest trzecią pod względem częstości chorobą serca w krajach rozwiniętych, po nadciśnieniu tętniczym i chorobie niedokrwiennej serca. Rozpoznanie opiera się na obrazie echokardiograficznym. Leczenie jest operacyjne; jako pierwszy walwuloplastykę zastawki aortalnej wykonał w 1982 roku Labadidi.

  Zwężenie zastawki aortalnej (stenoza/zwężenie zastawki aorty, zwężenie lewego ujścia tętniczego, łac. stenosis ostii arteriosi sinistri, stenosis ostii aortae, ang. aortic stenosis, AS) – wada serca polegająca na zmniejszeniu powierzchni ujścia aortalnego w stopniu utrudniającym wypływ krwi z lewej komory do aorty. Jest trzecią pod względem częstości chorobą serca w krajach rozwiniętych, po nadciśnieniu tętniczym i chorobie niedokrwiennej serca. Rozpoznanie opiera się na obrazie echokardiograficznym. Leczenie jest operacyjne; jako pierwszy walwuloplastykę zastawki aortalnej wykonał w 1982 roku Labadidi.

  Niedomykalność zastawki aortalnej (łac. insufficientia valvulae aortae, ang. aortic insuffiency, aortic regurgitation) – wada serca polegająca na nieprawidłowym zamykaniu się płatków zastawki aortalnej, powodującym wsteczny przepływ krwi z aorty do lewej komory.

  Niedomykalność zastawki aortalnej (łac. insufficientia valvulae aortae, ang. aortic insuffiency, aortic regurgitation) – wada serca polegająca na nieprawidłowym zamykaniu się płatków zastawki aortalnej, powodującym wsteczny przepływ krwi z aorty do lewej komory.

  Niedomykalność zastawki aortalnej (łac. insufficientia valvulae aortae, ang. aortic insuffiency, aortic regurgitation) – wada serca polegająca na nieprawidłowym zamykaniu się płatków zastawki aortalnej, powodującym wsteczny przepływ krwi z aorty do lewej komory.

  Dodano: 18.03.2011. 18:49  


  Najnowsze