• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Białka, które zatrzymują HIV?

  05.12.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Wlk. Brytanii rzucili nowe światło na sposób, w jaki białka w organizmie potrafią zwalczać ludzki wirus niedoboru odporności (HIV-1). Badania, których wyniki zaprezentowano w czasopiśmie Nature, zostały dofinansowane z projektu NIMBL (Choroby mózgu i choroby toczniopodobne o podłożu immunologicznym powiązane z nukleazą: historia naturalna, patofizjologia, diagnostyka i metody terapeutyczne z zastosowaniem do innych chorób autoimmunizacyjnych), który otrzymał 5,4 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Naukowcy z Uniwersytetu w Manchesterze i Państwowego Instytutu Badań Medycznych przy Radzie Badań Medycznych w Wlk. Brytanii oferują nowatorski plan nowych terapii zwalczających zakażenie HIV.

  W toku wcześniejszych badań zespół naukowców z Francji i USA zaobserwował, że białko o nazwie SAMHD1 potrafi powstrzymać replikację HIV w grupie leukocytów zwanych komórkami mieloidalnymi. W ramach ostatnich badań brytyjski zespół wykazał, jak białko SAMHD1 zapobiega replikacji wirusa w tych komórkach, otwierając drogę do opracowania leków naśladujących ten proces biologiczny, aby wykluczyć możliwość replikacji HIV w komórkach wartowniczych układu immunologicznego.

  Zespół wywołał ekspresję białka SAMHD1 w szczepie BL21 Escherichia coli i oczyścił za pomocą chromatografii powinowactwa Strep-Tactin i chromatografii wykluczania. Naukowcy wprowadzili selen oznaczany do białka poprzez dodanie określonej pożywki hodowlanej za pomocą selenometioniny. Przeanalizowali również produkty hydrolizy kwasów nukleinowych za pomocą elektroforezy żelowej, stosując 15% żele poliakrylamidowe na substratach kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) i 1,5% żel agarozowy na substratach kwasu rybonukleinowego (RNA).

  "HIV to jedna z najpowszechniejszych, przewlekłych chorób zakaźnych na świecie, dlatego poznanie jej biologii ma decydujące znaczenie dla opracowania nowych związków antywirusowych" - podkreśla autorka naczelna dr Michelle Webb, kierowniczka badań z Wydziału Biomedycyny Uniwersytetu w Manchesterze.

  "Wykazano, że białko SAMHD1 zapobiega replikacji wirusa HIV w niektórych komórkach, ale nie wiadomo było dokładnie, jak to się dzieje" - wyjaśnia. "W toku naszych badań odkryliśmy, że białko SAMHD1 jest w stanie rozkładać deoksynukleotydy, które są budulcem niezbędnym do replikacji wirusa. Jeżeli będziemy mogli powstrzymać replikację wirusa w tych komórkach, to będziemy w stanie zapobiec jego rozprzestrzenianiu się na inne komórki i zatrzymać postępowanie infekcji."

  Wypowiadając się na temat wyników badań, współautor, dr Ian Taylor z Państwowego Instytutu Badań Medycznych, stwierdził: "Teraz chcielibyśmy precyzyjniej zdefiniować, na poziomie molekularnym, funkcję białka SAMHD1. To otworzy drogę do nowych podejść terapeutycznych do HIV-1, a nawet do opracowania szczepionki."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Efekt cytopatyczny CPE (cytopathic effect) - zespół zmian morfologicznych i degeneracyjnych, występujących w komórkach pod wpływem replikacji wirusa. Jest on następstwem zahamowania transkrypcji RNA oraz syntezy białek gospodarza, jak również toksycznego wpływu białek wirusa. Eklipsa (faza eklipsy, faza utajona) to trzeci etap namnażania wirusów. Wirus znajduje się już w komórce gospodarza, ale nie można w niej znaleźć kompletnych wirionów. Kapsyd rozpada się i uwalnia kwas nukleinowy wirusa (rozpad kapsydu nie dotyczy bakteriofagów - ich kapsydy nie wnikają do komórki). Kwas nukleinowy wirusa ulega replikacji, czyli powieleniu. Do tego procesu wirus wykorzystuje enzymy z komórki gospodarza. Na podstawie informacji genetycznej zawartej w kwasie nukleinowym wirusa komórka produkuje białka wirusowe zamiast swoich własnych. Powstają potomne kapsydy. Michał Leonard Święcki (ur. 1938, zm. 8 października 2013 w Warszawie) – polski fizyk, nauczyciel akademicki, wykładowca Uniwerystetu Warszawskiego, profesor Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, wieloletni pracownik Instytutu Badań Jądrowych, przekształconego później w Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

  Twórcą tej koncepcji jest M. Eigen. Wzajemny wpływ kwasów nukleinowych i białek powoduje powstanie hipotetycznych układów zwanych hipercyklami. Proces wpływania na siebie kwasów nukleinowych i białek sprzyja również powielaniu się pierwotnych biopolimerów. Stanowią one najprostszy system genetyczny we wczesnej biogenezie. Dzięki zjawisku konkurencji zachodzącej między różnymi hipercyklami, zostają wyselekcjonowane hipercykle tylko jednego typu, w których występował najsprawniejszy mechanizm translacji i replikacji. Sprawny mechanizm translacji i replikacji gwarantuje największą liczbę kodowanych informacji i różnorodność syntetyzowanych białek. Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  HGV (ang. Hepatitis G Virus) – jednoniciowy wirus RNA, z rodziny Flaviviridae, o budowie genomu zbliżonej do wirusa HCV. Pierwsze nazewnictwo wirusa HGV swoją historią sięga do roku 1967, kiedy to wykazano prawdopodobieństwo obecności wirusa na podstawie szczegółowych badań na pacjencie w Chicago, u którego wystąpiły potransfuzyjne oznaki zapalenia wątroby. Domyślano się, że powodował je wirus nie-A, nie-B i nazwano go od inicjałów pacjenta (roboczo) GB. Dopiero w połowie lat 90. zbadano tego wirusa bliżej. Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzeniem poradni zakładowej dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, przeprowadzeniem badań uczniów, badań kierowców, osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

  Białka wiążące DNA – szeroka klasa białek posiadających motywy strukturalne pozwalające im na wiązanie się do dwu- lub jednoniciowego DNA. Przykładem takich białek mogą być czynniki transkrypcyjne, których funkcją jest regulacja ekspresji genów oraz niektóre polimerazy zależne od kwasów nukleinowych, zaangażowane w replikację DNA i transkrypcję na mRNA.

  4E-BP (białko wiążące czynnik inicjacji translacji 4E, ang. 4E Binding Protein) – białko wiążące się z eukariotycznym czynnikiem inicjującym translację eIF4E. Jest inhibitorem translacji zależnej od kapu (biosyntezy białek w komórkach). Jego masa wynosi ok. 12 kDa. Występuje w komórkach eukariotycznych; w komórkach ssaczych – w trzech izoformach: 4E-BP1, 4E-BP2 i 4E-BP3.

  Cykl lizogenny, cykl lizogeniczny (biogenny) inaczej lizogenia - odmiana replikacji wirusów, polegająca na wnikaniu materiału genetycznego wirusa do komórki gospodarza i jego replikacji wraz z DNA gospodarza, która nie prowadzi do lizy komórki. Ludzki wirus niedoboru odporności, HIV (ang. human immunodeficiency virus) – wirus z rodzaju lentiwirusów, z rodziny retrowirusów. Atakuje głównie limfocyty T-pomocnicze (limfocyty Th). Wiriony mają budowę kulistą i otoczone są otoczką lipidową, zawierającą liczne białka (glikoproteiny: gp120 u HIV-1 i HIV-2 oraz gp41 u HIV-1 i gp36 u HIV-2). Pod osłonką znajduje się płaszcz białkowy, czyli kapsyd, kryjący materiał genetyczny wirusa (RNA) i enzymy: odwrotną transkryptazę, integrazę. Wywołuje AIDS. Dotychczas poznano 2 typy wirusa:

  Dodano: 05.12.2011. 17:49  


  Najnowsze