• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biotechnolog: przebieg tej epidemii E.coli inny niż wcześniej

  09.06.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Mutacja bakterii E.coli spowodowała, że przebieg epidemii jest inny niż miało to miejsce wcześniej. Jak dotąd epidemie E.coli atakowały najczęściej dzieci, a ich źródłem było zwykle np. niedopieczone mięso - mówi w rozmowie z PAP biotechnolog dr Krzysztof Kucharczyk.

  "Dotychczasowe epidemie E.coli były inne niż ta" - mówi Krzysztof Kucharczyk i wyjaśnia, że we wcześniejszych epidemiach zakażane były dzieci, a teraz na chorobę zapadają głównie dorośli (ok. 75 proc. przypadków to osoby powyżej 25 lat). Biotechnolog zwraca też uwagę, że wśród zakażonych jest 70 proc. kobiet, a tylko 30 proc. to mężczyźni. W poprzednich epidemiach zachorowania dotyczyły w równym stopniu przedstawicieli obu płci.

  Zdaniem Kucharczyka w podobnych epidemiach dorośli lepiej radzili sobie z pałeczką okrężnicy - przechodzili zakażenie bezobjawowo lub cierpieli tylko na ból brzucha i biegunkę. Była to choroba, którą dorosły organizm mógł sam wyleczyć. "Jeśli w organizmie dorosłych pojawiły się bakterie, szybko wytwarzał on przeciwciała i E.coli była u nich bezobjawowa lub kończyła się tylko biegunką" - zaznacza rozmówca PAP.

  Biotechnolog wyjaśnia, że bakterie nowego szczepu E.coli nabyły geny bakterii czerwonki. W ten sposób stały się jeszcze bardziej patogenne. Biotechnolog wyjaśnia, że kiedy bakteria szczepu EHEC ginie, z jej wnętrza uwalniana jest toksyna, która wchłania się w ludzkim przewodzie jelitowym, atakuje nerki, powoduje biegunkę krwotoczną.

  "Naturalnym źródłem bakterii (szczepu EHEC -PAP) jest prawdopodobnie krowa, która bezobjawowo wyprodukowała setki milionów bakterii" - mówi specjalista i podkreśla, że zazwyczaj rezerwuarem bakterii pałeczki okrężnicy w przyrodzie jest bydło. Rozmówca PAP wyjaśnia, że niemieccy specjaliści odrzucili hipotezę, że bakteriami zakażono się bezpośrednio z wołowiny - poddawanie mięsa obróbce termicznej (co najmniej 60-70 st. C przez 2 minuty) zabija bakterię, a zarażone EHEC osoby nie deklarowały, że jadły surowe lub niedopieczone mięso. Wszystkie za to twierdziły, że jadły sałatki, a więc surowe warzywa.

  Zdaniem dr Kucharczyka warzywa mogły jedynie pośredniczyć w przekazaniu bakterii między krową a ludźmi. Przypuszcza, że do skażenia warzyw mogło np. dojść w chłodni, w której przetrzymywano i mięso, i warzywa. Jak mówi biotechnolog, bakterie dobrze znoszą niskie temperatury.

  Skąd mogły się wziąć dysproporcje w zakażeniach mężczyzn i kobiet? Kucharczykowi wydaje się, że może to wynikać z nawyków żywieniowych. "Kobiety jedzą więcej sałatek, surowych warzyw, stąd większa ekspozycja na zakażenie" - uważa. Krzysztof Kucharczyk nie sądzi, żeby na zachorowania miały wpływ predyspozycje kobiet w budowie molekularnej, które sprawiałyby, że bakteria E.coli łatwiej przyczepiałaby się do komórek w kobiecym jelicie.

  Jak wyjaśnia ekspert, dotychczas przyjmowało się, że E.coli to choroba pediatryczna - zaledwie 20 proc. przypadków notowano u dorosłych.

  Kucharczyk wymienia trzy najbardziej prawdopodobne sposoby zarażenia się przez dziecko pałeczką okrężnicy: przez zjedzenie "niedopieczongo hamburgera", a więc mięsa niedostatecznie długo poddanego obróbce termicznej, poprzez bezpośredni kontakt z zarażonym zwierzęciem, np. w zoo, a także poprzez zarażenie się od osób dorosłych, które miały biegunkę.

  Na razie nie wiadomo, dlaczego obecnie EHEC atakuje głównie osoby powyżej 25 roku życia.

  PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

  tot/ mag/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Enterokrwotoczny szczep E. coli (EHEC – ang. enterohemorrhagic Escherichia coli, VTEC – ang. verotoxin-producing Escherichia coli) – szczep bakterii Escherichia coli, wytwarzający werotoksynę. Shigella dysenteriae – Gram-ujemna pałeczka i względnie beztlenowa anaerob, niezdolna do ruchu. Podobieństwa morfologiczne, genetyczne oraz fizjologiczne wskazują na pokrewieństwo z enteroinwazyjnymi bakteriami Escherichia coli. Najczęściej zakażenie tą bakterią następuje drogą fekalno-oralną przez skażony pokarm i wodę lub przez kontakt bezpośredni w tym kontakt seksualny. Zakażenie wywołuje rozwolnienie i bóle brzucha. Pałeczka okrężnicy (łac. Escherichia coli) – Gram-ujemna względnie beztlenowa bakteria należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Wchodzi w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka oraz zwierząt stałocieplnych. W jelicie ta symbiotyczna bakteria spełnia pożyteczną rolę, uczestnicząc w rozkładzie pokarmu, a także przyczyniając się do produkcji witamin z grupy B i K. Pałeczka okrężnicy w określonych warunkach wykazuje chorobotwórczość dla człowieka, wywołując głównie schorzenia: układu pokarmowego i moczowego.
  Nazwa bakterii pochodzi od nazwiska jej odkrywcy, austriackiego pediatry i bakteriologa Theodora Eschericha.

  Escherichia coli O104:H4 – enterohemolityczny szczep bakterii Escherichia coli odpowiedzialny za epidemiczne zachorowania, które rozpoczęły się na terenie Niemiec od połowy maja 2011. Wydziela on tzw. werotoksynę, która może uszkadzać naczynia włosowate, przede wszystkim w nerkach, płucach, mózgu i sercu. Zachorowania objawiają się biegunką, a w około 1/4 przypadków mogą prowadzić do zagrażającego życiu zespołu hemolityczno-mocznicowego i hemolizy erytrocytów, czego skutkiem jest niewydolność nerek. Enterotoksynogenny szczep E. coli (ETEC – ang. enterotoxigenic Escherichia coli) – szczep bakterii Escherichia coli wytwarzający enterotoksyny:

  System hok/sok (z ang. host killing/suppressor of killing) w biologii molekularnej to przykład systemu pozwalającego na "przeżycie" plazmidu, tzn. utrzymanie przy życiu tylko bakterii, które go posiadają a zabicie tych, które go utraciły. System ten występuje na plazmidzie R1 w bakteriach Escherichia coli. Mechanizm działania tego systemu jest posegregacyjny. Pożywka SOC (z ang. Super Optimal Catabolite repression, dosł. SuperOptymalna represja Kataboliczna) – kompletna, bogata pożywka do mikrobiologicznej hodowli bakterii, w szczególności do wydajnej hodowli bakterii E. coli poddanych transformacji plazmidowej - do lepszego podtrzymania ich po tym procesie, co wpływa dodatnio na jego efektywność.

  Ampicylina (ampicillin) – organiczny związek chemiczny, antybiotyk β-laktamowy z grupy aminopenicylin o szerokim spektrum działania, wrażliwy na bakteryjne β-laktamazy. W porównaniu do penicylin naturalnych jest mniej skuteczny w stosunku do bakterii gramdodatnich (2-5 krotnie), ale 10-krotnie bardziej w stosunku do gramujemnych (m.in. E. coli i Proteus sp.). Zaobserwowano znaczący wzrost oporności szczepów E. coli i S. aureus spowodowany nadmiernym stosowaniem ampicyliny. Jak wszystkie antybiotyki beta-laktamowe działa jedynie w stosunku do bakterii rosnących. Sztuczny chromosom bakteryjny (BAC) jest zrekombinowanym DNA bazującym na DNA plazmidowym bakterii pałeczki okrężnicy (Escherichia coli), używanym w inżynierii genetycznej, jako wektor do klonowania DNA. Wykazuje zdolność do przyjęcia fragmentów DNA do klonowania (np. cDNA), (określanego także mianem insertu) długości 100-350 kpz, czyli znacznie mniej niż sztuczny chromosom drożdżowy (YAC). Niemniej jednak BAC wykazuje większą stabilność insertu oraz łatwość operacji namnażania i izolacji klonu.

  Odmiedniczkowe zapalenie nerek (łac. pyelonephritis) – jedna z cięższych chorób układu moczowego. Powodowane jest przez bakterie E.coli lub inne. Przebieg ostry lub przewlekły. W przeciwieństwie do zakażenia ostrego postać przewlekła przebiega skąpoobjawowo lub bezobjawowo aż do zaawansowanego stadium przewlekłej niewydolności nerek (ich nieodwracalnego uszkodzenia).

  Posterisan - nazwa handlowa leku złożonego z zabitych bakterii Escherichia coli, konserwowanych fenolem. Działa pobudzając odporność swoistą i nieswoistą, a z dodatkiem hydrokortyzonu (preparat Posterisan H) także łagodzi dolegliwości bólowe. Stosowanie posterisanu ogranicza się praktycznie do chorób odbytu: hemoroidów, świądu odbytu, przetok i szczelin odbytu - w tych przypadkach jest cenionym środkiem leczniczym.

  Bakteriofag T4 – zawierający dwuniciowy DNA (174 tys. par zasad) bakteriofag o kapsydzie mającym kształt dwudziestościanu foremnego (ikosaedru), który infekuje komórki bakterii Escherichia coli. Metagenomika - bezpośrednie klonowanie, sekwencjonowanie i funkcjonalna analiza materiału ekologicznego izolowanego z różnych nisz ekologicznych.
  W jej skład wchodzi pięć etapów:
  1. Izolacja DNA. Próbka jest pobierana z naturalnego środowiska flory bakteryjnej, zawiera różne typy mikroorganizmów. Komórki bakterii mogą być otwierane za pomocą metod chemicznych, na przykład silnie zasadowe warunki, lub za pomocą metod fizycznych, np. sonifikacja.
  2. Cięcie na mniejsze fragmenty przy pomocy enzymów restrykcyjnych i wklonowanie w wektory.
  3. Wprowadzenie wektorów z insertem z DNA do modelowego organizmu, najczęściej jest to E. coli.
  4. Hodowla komórek na selektywnych mediach. Każda komórka jest początkiem dla kolonii komórek powstałych wskutek podziałów tej pierwszej.
  5. Analiza DNA z metagenomowych bibliotek.

  Dodano: 09.06.2011. 00:33  


  Najnowsze