• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • CBOS: 85 proc. Polaków zgadza się na oddanie narządów po śmierci

  29.07.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  85 proc. respondentów deklaruje zgodę na oddanie własnych narządów po śmierci; co trzynasty badany (8 proc.) nie zgadza się na to - wynika z sondażu CBOS.  Z badania CBOS wynika, że pobieranie i przeszczepianie organów od osób zmarłych zyskuje wyższy poziom aprobaty niż w latach ubiegłych (96 proc., wzrost o 5 punktów w porównaniu z sondażem sprzed dwóch lat), a odsetek nastawionych krytycznie zmalał do 2 proc. (z 6 proc. w 2009 roku).

  Również zgodę na oddanie własnych narządów po śmierci deklaruje zdecydowana większość respondentów, choć mniej niż w przypadku aprobaty samej idei transplantacji. Wyraża ją 85 proc. badanych (o 3 punkty więcej niż dwa lata temu), a 8 proc. (o 3 punkty mniej niż w 2009 roku) nie godzi się, by po śmierci pobrano jego narządy w celu przeszczepienia innym.

  Ogromna większość badanych (89 proc.) twierdzi, że oddałaby nerkę potrzebującej osobie z najbliższej rodziny, nieliczni (4 proc.) nie zgodziliby się na to. Ponad połowa ankietowanych (52 proc.) deklaruje, że byliby skłonni oddać jedną z nerek dalekiemu krewnemu, nieznacznie mniejsza grupa (49 proc.) wyraża taką gotowość w odniesieniu do przyjaciół. W obu przypadkach odmawia co piąty ankietowany (21 proc.). Z deklaracji wynika, że ponad jedna czwarta badanych (28 proc.) oddałaby nerkę dla obcego człowieka, natomiast nie zrobiłoby tego blisko dwie piąte respondentów (38 proc.). Bezwarunkową gotowość do oddania nerki niezależnie od tego, kim jest biorca, deklaruje ponad jedna czwarta respondentów (27 proc.).

  O tym, że istnieje możliwość podpisania oświadczenia o woli przekazania organów po śmierci, słyszało trzy piąte ankietowanych (60 proc.), czyli nieco mniej niż dwa lata temu. Wiedza w tym zakresie zależy w dużym stopniu od wykształcenia.

  Niezależnie od wiedzy o istnieniu oświadczenia woli, niemal trzy czwarte ankietowanych (72 proc.) twierdzi, że podpisałoby taką deklarację, a więcej niż co ósmy (12 proc.) nie zrobiłby tego. Dwóch na stu badanych (2 proc.) już je wypełniło.

  Zdecydowana większość ankietowanych (87 proc.) nie sprzeciwiałaby się transplantacji, jeśli zmarły za życia miał do niej przychylne nastawienie, a także jeśli nieznana była jego opinia na ten temat (66 proc.); w sytuacji braku wiedzy niespełna co piąty (18 proc.) sprzeciwiłby się. Jeśli zmarła osoba była przeciwna oddaniu narządów, ich pobraniu sprzeciwiłoby się niemal trzy czwarte badanych (73 proc.), a około jedna piąta (18 proc.) zezwoliłaby na nie.

  Niemal połowa ankietowanych (48 proc.) przyznaje, że nie wie, jakie przepisy dotyczące przeszczepów od osób zmarłych obowiązują w Polsce, co wraz z tymi, którzy w ogóle nie potrafią ustosunkować się do tej sprawy (6 proc.) oraz udzielającymi niepoprawnej odpowiedzi (32 proc.), daje razem 86 proc. Jedynie nieliczni (14 proc.) wskazują poprawną odpowiedź.

  Badanie przeprowadzono w dniach 2 - 8 czerwca 2011 roku na liczącej 1164 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

  PAP - Nauka w Polsce

  pro/ itm/ jbr/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sveriges Radio P3 – ogólnokrajowy program Szwedzkiego Radia, nadawany na terytorium Szwecji i Wysp Alandzkich. Nadawanie programu rozpoczęto w r. 1964. Jego słuchalność w r. 2009 wynosiła 11.4 proc. YLE Radio Suomi program radiowy publicznego nadawcy fińskiego Yleisradio, mutowany w poszczególnych częściach kraju. Program przygotowywany jest przez 20 rozgłośni regionalnych. Jest najpopularniejszym programem w Finlandii a jego słuchalność wynosi 38 proc. Sveriges Radio P1 – ogólnokrajowy program Szwedzkiego Radia, nadawany na terytorium Szwecji i Wysp Alandzkich. Jest najstarszym programem a jego emisję rozpoczęto w 1925 jako program mówiony. Jego słuchalność w r. 2009 wynosiła 11.9 proc.

  Sveriges Radio P3 – ogólnokrajowy program Szwedzkiego Radia, nadawany na terytorium Szwecji i Wysp Alandzkich. Nadawanie programu rozpoczęto w r. 1955. Jego słuchalność w r. 2009 wynosiła 11.4 proc. Do czasu uruchomienia programu trzeciego, "dwójka" nadawała muzykę rozrywkową i popularną. Trix i Flix – oficjalne maskotki Euro 2008. O wyborze zdecydowali kibice obu alpejskich krajów. W głosowaniu wzięło udział ponad 67 tys. Austriaków i Szwajcarów. Trix i Flix uzyskali 36,3 proc. głosów, wyprzedzając Flitza i Blitza oraz Zagiego i Zigiego.

  Hot Fuzz - Ostre psy – brytyjska surrealistyczna komedia policyjna nakręcona w roku 2007 przez reżysera Edgara Wright. Film miał swoją premierę 14 lutego 2007 roku, zdobywając przychylne noty - 90 proc. na Rotten Tomatoes i 81/100 na Metacritic. Annise Danette Parker (ur. 17 maja 1956 w Houston) – amerykańska działaczka polityczna, w 2013 roku objęła stanowisko burmistrza Houston. Jest lesbijką. Houston to pierwsze z dużych miast USA, które wybrało burmistrzem osobę otwarcie homoseksualną. Parker otrzymała 53 proc. głosów. Jest członkiem Partii Demokratycznej i była radną rady miejskiej.

  Star-Typ Sport Sp. z o.o. (STS) - spółka handlowa z siedzibą w Katowicach prowadząca działalność bukmacherską na terenie Polski. Założona w 1997 roku. Aktualnie zatrudnia ponad 1000 osób pracujących w blisko 400 punktach przyjmowania zakładów. Od 2000 roku STS jest drugą największą firmą bukmacherską w Polsce. Obecnie jej udział w rynku ocenia się na ok. 35 proc. Co roku firma przyjmuje kilkadziesiąt milionów zakładów, a liczbę jej stałych klientów szacuje się na ponad 200 tys. osób. Procedura współdecydowania – (uregulowana dawnym art. 251 TWE) w okresie przed Traktatem z Lizbony była jedną z najczęściej stosowanych procedur stanowienia prawa we Wspólnocie Europejskiej, która jako jedyna z pozostałych (proc. zgody, współdecydowania, współpracy, konsultacji) nadawała Parlamentowi Europejskiemu kompetencje prawodawcze równe Radzie Unii Europejskiej. Procedura ta była wykorzystywana zwykle we wszystkich obszarach ustawodawstwa z wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa, podatków, polityki handlowej, pomocy państwa, polityki gospodarczej, konkurencji i Unii Gospodarczej i Walutowej.

  procfs (od ang. process file system, system plików procesów) to wirtualny system plików, który pozwala na komunikację z jądrem uniksowego systemu operacyjnego poprzez interfejs wirtualnego systemu plików. Jego struktura plików i katalogów nie jest związana z żadnym nośnikiem danych, a występuje jedynie w pamięci operacyjnej komputera.

  Uproszczone pismo chińskie (chin. upr. 简体字; chin. trad. 簡體字; pinyin jiǎntǐzì) to odmiana pisma chińskiego. Uproszczenia dokonano w Chińskiej Republice Ludowej w latach 50. XX wieku. Celem reformy było ułatwienie nauki pisma i walka z analfabetyzmem. Modyfikując ok. 50 proc. najbardziej skomplikowanych z używanych dotąd znaków cel ten osiągnięto. Pismo uproszczone używane jest także w Singapurze.

  Ilam (tamilski தமிழ் ஈழம Tamil Eelam) – to państwo, o którego utworzenie walczyła organizacja Tamilskie Tygrysy. Jego stolicą miało być Trikunamalaja. Do 2009 około 30-40 proc. ziem, które według Tygrysów miały być częścią Ilamu, w tym stolica, pozostawały pod kontrolą rządu Sri Lanki. Pozostałe ziemie były przez tamilską ludność traktowane jak niepodległe państwo, którego przywódcą (prezydentem) kraju był Velupillai Prabhakaran. W wyniku lankijskiej ofensywy trwającej od 2006, której nasilenie nastąpiło w kwietniu i maju 2009, całość terenów Ilamu dostała się pod kontrolę rządu Sri Lanki (ostatnie oddziały tamilskie skapitulowały 16 maja). Odsetki budżetowe, odsetki od zaległości budżetowych nazywane również odsetkami podatkowymi lub odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych – odsetki pobierane od wszystkich podatków i innych należności budżetowych z tytułu ich nieterminowych wpłat. Stawki odsetek budżetowych ustalane i ogłaszane są przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim. Stanowią 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Odsetki budżetowe zaliczane są w rachunkowości finansowej do kosztów finansowych. Nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

  Dodano: 29.07.2011. 00:25  


  Najnowsze