• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Darmowe badania zmian skórnych na UMK w Toruniu

  16.09.2010. 12:34
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  26 września po raz szesnasty w Toruniu odbędzie się Biała Niedziela - akcja poświęcona problemowi nowotworów skóry, a w szczególności czerniakowi. Ponad 500 osób będzie miało szansę przejść darmowe badania innowacyjną metodą wymyśloną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

  Akcję w Akademickiej Przychodni Lekarskiej co roku organizuje Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów UMK (IZOMWWN), kierowany przez prof. Barbarę Chwirot.

  W trakcie Białej Niedzieli pacjenci wybrani przez lekarzy podczas wstępnego badania, będą mieli możliwość poddania się badaniu podejrzanych zmian skórnych unikalną w skali światowej metodą fluorescencyjną opracowaną na UMK. W tym roku przewiduje się przebadanie ok. 500 osób.

  Fluorescencyjna metoda wykrywana czerniaka polega na naświetleniu skóry światłem ultrafioletowym o odpowiedniej długości fali. O wystąpieniu czerniaka może świadczyć słabsza fluorescencja fluorescencja w zmienionym chorobowo miejscu. Jej czułość ocenia się na ok. 82 proc. ZA pomocą tej metody przebadano kilkadziesiąt tysięcy osób. Metodę opracowano na UMK w IZOMWWN w 1993 r. W 1998 r. metoda ta została opatentowana i uznana za Polski Produkt Przyszłości.

  Masowym, bezpłatnym badaniom zmian skórnych będzie towarzyszyć akcja informacyjna na temat zagrożenia czerniakiem i potrzeb systematycznego kontrolowania skóry.

  Jak informuje Centrum Informacji i Promocji UMK, z roku na rok rośnie liczba pacjentów, u których choroba jest wykrywana we wczesnym, dobrze rokującym na wyleczenie stadium. Dzięki Białej Niedzieli, w ostatnich latach w Toruniu osiągnięto wykrywalność ok. 50 proc. wczesnych czerniaków (w pierwszych latach ok. 10 proc.) Średnia krajowa wynosi kilka procent.

  Rejestracja uczestników odbędzie się w dniach od 20 do 24 września. Szczegóły na temat rejestracji można znaleźć na stronie UMK: http://www.aktualnosci.umk.pl/?dzial=Aktualnosci&id=20100915152659)

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Metoda Felicji Affolter - metoda stosowana w terapii osób niepełnosprawnych i autystycznych, której konstrukcja wynika z wnikliwych obserwacji dzieci o prawidłowym rozwoju, a konkretnie kolejności osiągania przez nie umiejętności motorycznych. Wiedza zdobyta podczas tych obserwacji pozwoliła Félicie Affolter na stworzenie metody, której celem jest pomoc dziecku w osiąganiu tychże umiejętności. Metoda jest skierowana przede wszystkim do dzieci, które ze względu na niepełnosprawność mają szczególne trudności w tym względzie. Badania sejsmiczne 3D - rodzaj badań sejsmicznych. Badania są metodą rozpoznawania geologicznej budowy ziemi na podstawie informacji uzyskanych w wyniku rejestracji fali sejsmicznej, wzbudzonej na określonym obszarze za pomocą specjalistycznego sprzętu. Badania 3D pozwalają na uzyskanie trójwymiarowej mapy warstw skalnych. Metoda ta jest skuteczna w badaniach skorupy ziemskiej do głębokości kilku kilometrów.
  Metoda Pressio – metoda korekcji skolioz, opracowana przez Zaleszczuka i Łęczyńskiego i polegająca na wykonywaniu ćwiczeń na specjalnym przyrządzie – autokorektorze.

  Metoda Petrusa (metoda Petrus) - popularna (choć nie tak jak metoda CFOP - Fridrich) metoda układania kostki Rubika. Została wynaleziona w 1981 roku przez szwedzkiego speedcubera Larsa Petrusa. Jest wykorzystywana głównie jako technika FM (Fewest Moves), jednak po treningu może być używana do układania kostki na czas. Jest znana z możliwości ułożenia pierwszych dwóch warstw (bloczek 3x3x2, tzw. F2L, od ang. First Two Layers) bez nauki żadnego algorytmu (intuicyjnie, czyli "na logikę"). Do rozwiązywania ostatniej warstwy wykorzystywane są tzw. ZBLL-e, czyli grupa algorytmów używanych do ułożenia jej z pozycji, w której wszystkie krawędzie w niej są zorientowane kolorem górnej warstwy do góry (wygląd "krzyża"). ZBLL-i jest 493, co czasem odstrasza początkujących speedcuberów od nauki tej metody. Ułożenie kostki tą metodą zajmuje zwykle od 45 do 60 ruchów. Koimmunoprecypitacja - metoda badania interakcji między białkami. Wykorzystując tę metodę wprowadza się do mieszaniny białek przeciwciało wiążące się selektywnie z jednym z nich (przeważnie dobrze poznanym), dociążone kulkami sefarozowymi (kulki są opłaszczone cząsteczkami przeciwciała), a następnie wiruje całość w wirówce laboratoryjnej i bada skład osadu z dna probówki. Jeśli w uzyskanym materiale znajdą się dwa białka, można sądzić, że drugie białko utworzyło kompleks z tym, które wychwycono za pomocą przeciwciała i dzięki temu osadziło się wraz z nim, a więc, że między tymi białkami zaszła interakcja.

  Metoda obserwacyjna – sposób prowadzenia badań, w którym obserwacja odgrywa istotną rolę i którego stosowanie nie pociąga za sobą zmian w środowisku lokalnym (w odróżnieniu od metody eksperymentalnej). Jest celowym poszukiwaniem faktów, celową czynnością poznawania za pomocą zmysłów. RR - metoda kucia ciężkich wałów korbowych. Francuz R.M. Rodederer jako pierwszy wykorzystał spęczanie z jednoczesnym wyginaniem do kucia ciężkich wałów korbowych. Opracowana przez niego metoda została nazwana Metodą RR.

  Metoda równego podziału (metoda połowienia, metoda bisekcji, metoda połowienia przedziału) – jedna z metod rozwiązywania równań nieliniowych. Opiera się ona na twierdzeniu Bolzano-Cauchy’ego: Metody numeryczne – metody rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach. Otrzymywane tą drogą wyniki są na ogół przybliżone, jednak dokładność obliczeń może być z góry określona i dobiera się ją zależnie od potrzeb.

  Datowanie metodą badania racemizacji aminokwasów - metoda datowania względnego kalibrowanego próbek pochodzenia organicznego, użyta po raz pierwszy na początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Metoda nowa pozostająca w fazie prób. Może być stosowana do 100 000 lat wstecz, a do przeprowadzenia wystarczy próbka o wadze 10g. Proces racemizacji polega na przekształceniu aminokwasów, będących produktem rozpadu białek w próbie w ich enancjomery (z naturalnie występujących w białkach aminokwasów L w ich enancjomery D, aż do utworzenia mieszaniny racemicznej). W metodzie bada się jak duży procent aminokwasów w próbce uległ racemizacji, zakładając, że w momencie zerowym (próbka żywa) 100% aminokwasów było w formie L. Szybkość racemizacji zależy od rodzaju aminokwasów, temperatury i innych cech próbki, dlatego metoda ta ogranicza się do poszczególnych stanowisk i musi być kalibrowana metodą radiowęglową.

  Metoda Clebscha to metoda liczenia linii ugięcia belki. Opracowana przez Alfreda Clebscha, Zwana też Metoda parametrów początkowych. Ma ten plus w porównaniu z metodami analitycznymi, że we wszystkich przedziałach belki stałe całkowania są takie same. Metodę można stosować tylko dla belek ciągłych o stałej sztywności.

  Datowanie optyczne – datowanie metodą Optycznie Stymulowanej Luminescencji (OSL), należące do grupy luminescencyjnych metod datowania bezwzględnego, stosowanych w geologii i archeologii. Jako pierwsza była wykorzystywana metoda termoluminescencji (TL), która obecnie, używana coraz rzadziej, jest wypierana przez nowocześniejszą metodę OSL. Zasadnicza różnica między metodami TL a OSL polega na zastąpieniu stymulacji termicznej (TL) przez stymulację optyczną (OSL). Przewaga datowania osadów geologicznych metodą OSL opiera się na wykorzystaniu tego samego czynnika – światła – zarówno do zerowania, jak i do stymulacji (wyzwolenia) sygnału luminescencji, wykorzystywanego tutaj jako miara upływu czasu. Dzięki temu, założenia metodologiczne datowania metodą OSL są bliższe naturalnym warunkom powstawania osadów geologicznych, sprzyjających wygaszaniu luminescencji przez światło dzienne w czasie transportu i depozycji osadu. Ponadto, protokoły pomiarowe OSL (m.in.: pojedynczych porcji i pojedynczych ziaren) są bardziej elastyczne i mniej podatne na zaburzenia (np. zmiany czułości) niż w przypadku metody TL. W obu metodach do datowania wykorzystuje się sygnały powszechnie występujących minerałów, m.in. takich jak kwarc i skalenie. Zakres metody OSL sięga od kilku do kilkuset tysięcy lat, a niepewność określonego wieku mieści się w zakresie od około jednego do kilkunastu procent. Przewagi metody OSL nad TL są wykorzystywane nie tylko w datowaniu, ale również w bardziej ogólnej gałęzi nauki jaką jest dozymetria. Defektoskopia ultradźwiękowa - jedna z nieniszczących metod badania materiałów. Pozwala wykrywać niejednorodności materiału (np. pęknięcia). Metoda ta polega na emisji ultradźwięków i rejestracji ich po przejściu przez badaną substancję. Zapewnia ona bezpieczną eksploatację urządzeń przemysłowych. Badania wykonywane tą metodą powinny być wykonywane zgodnie z normami dotyczącymi badań ultradźwiękowych: PN-EN 583, PN-EN ISO 11666, PN-EN ISO 23279, PN-EN ISO 17640, PN-EN 10228, PN-EN 12680.

  Test na krew utajoną w kale (ang. fecal occult blood test, FOBT) – metoda diagnostyczna pozwalająca na wykrycie obecności krwi, która nie wywołuje zmian makroskopowych w wyglądzie kału. W warunkach prawidłowych wydalanie krwi ze stolcem u osób dorosłych nie przekracza 0,5 – 1,5 ml/d. Datowanie metodą badania hydratacji obsydianu - metoda datowania względnego kalibrowanego opracowana przez amerykańskich geologów: Irvinga Friedmana oraz Roberta L. Smitha.

  Dodano: 16.09.2010. 12:34  


  Najnowsze