• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Debata w Warszawie: Innowacyjne leki przedłużają życie

  29.03.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  To, że żyjemy coraz dłużej to w dużej mierze zasługą nowych leków i skuteczniejszych metod leczenia - mówili uczestnicy debaty "Innowacje w lekach", która odbyła się w Warszawie. W ostatnich 20 latach w Polsce doszło do bezprecedensowego w Europie wzrostu średniej długości życia (o 5 lat). Jak mówił prof. Antoni Gaciong, w dużej części to zasługa lepszych warunków życiowych, ale także znacznie skuteczniejszego leczenia. Niestety, jeśli chodzi o nadciśnienie tętnicze, udar mózgu czy leżący u podłoża wielu chorób zespół metaboliczny, ogromnie wiele pozostaje do nadrobienia.

  Jak powiedziała prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Karina Jahnz-Różyk, stan zdrowia społeczeństwa w dużej mierze zależy od przychodów. Leki innowacyjne to głównie leki biologiczne - przeciwciała monoklonalne, białka fuzyjne czy kopie ludzkich białek bądź ich fragmentów. Stosowane są w leczeniu nowotworów, łuszczycy, stwardnienia rozsianego czy chorób ultrarzadkich. Zwykle są to leki bardzo drogie, co ogranicza ich dostępność. Bez refundacji na większość nowych leków nie byłoby stać niemal nikogo.

  Po latach, gdy pojawiają się tańsze odpowiedniki, zwane generykami, ceny innowacyjnych leków spadają. Jak zauważył Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, to wytwarzane przez konkurentów generyki pobudzają przemysł farmaceutyczny do innowacji - na nowo wprowadzonych lekach więcej się zarabia. Ale opracowanie zupełnie nowego leku to proces bardzo kosztowny i czasochłonny

  Choć w Polsce leki należą do najtańszych w Europie, pacjenci pokrywają największą część ich kosztów - do 60 proc. - mówiła dr Zofia Skrzypczak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995-2008 miesięczne wydatki na leki wzrosły z około 5 zł miesięcznie do 26 złotych, a więc ponad 5-krotnie, zaś w przypadku emerytów - aż 6-krotnie (z 10 na 55 złotych). W latach 1995-2003 udział leków w wydatkach na zdrowie wzrósł z 50 na 66 proc, jednak w latach 2004-2008 zmalał do 60 proc.

  "Często zdarza się, że znany lek wykazuje nowe, korzystne działanie - jednak może się też zdarzyć, że stosowanie tańszego leku o pozornie podobnym mechanizmie źle się kończy - mówił dr Jarosław Woroń z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak było z powikłaniami po przeciwnowotworowym Anvastinie, którym próbowano zastąpić skuteczny w leczeniu choroby oczu Lucentis. Zresztą nawet dostępny bez recepty lek na przeziębienie dla dorosłych może być śmiertelnie niebezpieczny dla dziecka poniżej 2 roku życia.

  Jak zauważył dr Janusz Meder. prezes Polskeij Unii Onkologii, dostęp do leków innowacyjnych nie jest w Polsce równy pod względem regionalnym - brak jednolitego sytemu, opartego - wzorem Austrii - na precedensie. W kraju nie ma także pełnego dostępu do wszystkich możliwych terapii. Wreszcie leczy się często tylko pierwszy rzut choroby i nie ma możliwości zmiany terapii na skuteczniejszą ani kontynuacji jej przy kolejnych rzutach. Gdyby terapie dało się kontynuować, wiele nowotworów stałoby się chorobami przewlekłymi - tak jest na przykład w przypadku stosowanego w białaczkach imatinibu.

  "Leki innowacyjne zmieniają także kardiologię" - mówiła prof. Janina Stępińska, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przykładem mogą być nowe, wygodniej dawkowane leki, które obniżając krzepliwość krwi zapobiegają udarowi mózgu (poprzednia innowacja w tej dziedzinie miała miejsce 70 lat temu) oraz leki zapobiegające powikłaniom po zawale.

  Zaniepokojenie obecnych na debacie ekspertów budzi rychłe, jednoczesne wprowadzenie kilku nowych ustaw dotyczących zdrowia. Zdaniem niektórych dyskutantów przepisy wykonawcze mogą ze sobą kolidować i nie wiadomo, jak w takiej sytuacji poradzą sobie placówki lecznicze. Zmiany mogą przynieść wzrost kosztów i dalsze zwiększenie biurokracji - podkreślano. PMW

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Chemioterapia nowotworów – metoda systemowego leczenia nowotworów złośliwych za pomocą leków cytostatycznych. W leczeniu nowotworów stosuje się także leki hormonalne, leki celowane molekularnie (np. erlotynib, imatinib) i przeciwciała monoklonalne.

  Nadciśnienie tętnicze oporne (NTO) – postać nadciśnienia tętniczego, w którym nie uzyskuje się docelowych wartości ciśnienia tętniczego krwi, pomimo jednoczesnego stosowania 3 leków hipotensyjnych z różnych grup, stosowanych w optymalnych dawkach, przy czym diuretyki powinny być jedną ze stosownych grup leków. Jako nadciśnienie tętnicze oporne klasyfikuje się też często trudności z obniżeniem ciśnienia skurczowego poniżej 160 mm Hg u pacjentów w podeszłym wieku.

  Leki galenowe – zwyczajowa nazwa leków wykonanych z surowców roślinnych, zwierzęcych i mineralnych według ściśle określonego przepisu zamieszczonego w Farmakopei lub odpowiednich manuałach czy receptariuszach (np. Receptarium polonicum Głowackiego). Dawniej terminem tym określano wszystkie leki sporządzane w aptece. Obecnie leki galenowe są stosowane głównie jako środki pomocnicze przy wyrobie recepturowych postaci leku.

  Leki przeciwjaskrowe to leki stosowane w leczeniu jaskry. Celem ich działania jest obniżenie ciśnienia śródgałkowego czyli przeciwdziałanie głównej przyczynie powstawania choroby. Ciśnienie to jest powodowane przez nadmierne wydzielanie, lub niewystarczający odpływ cieczy wodnistej oka. Leki te spowalniają i hamują postępowanie choroby, jednak nie mogą cofnąć zniszczenia komórek siatkówki i nerwu wzrokowego, jeśli takie zniszczenia już nastąpiły.

  Leki przeciwlękowe (anksjolityki, leki anksjolityczne; ATC N 05B) – grupa leków psychotropowych o zróżnicowanej budowie chemicznej, które przez działanie na przekaźnictwo impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym powodują działanie zmniejszające lęk, niepokój, napięcie emocjonalne i objawy somatyczne towarzyszące tym stanom. Większość leków z tej grupy ma dodatkowo też działanie uspokajające i nasenne.

  Leki przeciwlękowe (anksjolityki, leki anksjolityczne; ATC N 05B) – grupa leków psychotropowych o zróżnicowanej budowie chemicznej, które przez działanie na przekaźnictwo impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym powodują działanie zmniejszające lęk, niepokój, napięcie emocjonalne i objawy somatyczne towarzyszące tym stanom. Większość leków z tej grupy ma dodatkowo też działanie uspokajające i nasenne.

  Leki przeciwlękowe (anksjolityki, leki anksjolityczne; ATC N 05B) – grupa leków psychotropowych o zróżnicowanej budowie chemicznej, które przez działanie na przekaźnictwo impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym powodują działanie zmniejszające lęk, niepokój, napięcie emocjonalne i objawy somatyczne towarzyszące tym stanom. Większość leków z tej grupy dodatkowo ma też działanie uspokajające i nasenne.

  Dodano: 29.03.2011. 00:25  


  Najnowsze