• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Depresja poporodowa ujawnia się wkrótce po narodzinach dziecka

  18.02.2012. 17:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Depresja poporodowa jest częstym schorzeniem kobiet, które urodziły dziecko, ale ujawnia się wkrótce po porodzie, a nie dopiero np. po upływie pół roku - powiedział PAP prof. Janusz Heitzman, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


  W pierwszych 3-4 dniach po narodzinach dziecka u matki może pojawić się pogorszenie nastroju, określane mianem baby blues. ,,Zdarza się to na przykład wtedy, gdy osoby najbliższe całą uwagę poświęcają dziecku i nie interesują się tym, w jakim nastroju jest matka i jakie trapią ją kłopoty" - wyjaśnił Heitzman.

  Depresja poporodowa ujawnia się po 4-6 tygodniach, gdy nadal utrzymuje się baby blues. Występuje u 10-15 proc. matek. ,,Często nie jest jednak zauważalna, a u połowy dotkniętych nią kobiet choroba ta nie jest w ogóle rozpoznawana" - podkreślił Heitzman.

  Specjalista zaleca, żeby zwracać uwagę na takie objawy jak płaczliwość i głębokie przygnębienie. Niepokojące jest, że matka nie potrafi podjąć najprostszej decyzji, np. czy ma przewinąć lub wykąpać dziecko. Żyje w ciągłym lęku o zdrowie dziecka, ciągle sprawdza czy nie ma ono ukrytych wad. Za wszelkie nieprawidłowości obwinia siebie.

  ,,Matka w depresji poporodowej nie jest zainteresowana pozytywnymi emocjami, np. nie powie mężowi, że go kocha. Uważa, że jest złą matka, rozważa samobójstwo, choć nie są to jeszcze myśli samobójcze. Ma również zaburzenia snu i ogólnie jest zrezygnowana" - twierdzi Heitzman.

  Jego zdaniem, na tego rodzaju zaburzenia bardziej narażone są matki w młodym wieku, które nie planowały ciąży. A także te, które mają złe relację z małżonkiem lub partnerem i nie czują wsparcia ze strony rodziny. Istotne znacznie ma też karmienie piersią, gdyż w jego trakcie wytwarza się większa więź z dzieckiem, co ma też korzystny wpływ zarówno na stan psychiczny matki, jak rozwój dziecka.

  ,,Depresji poporodowej sprzyjają wcześniej przebyte depresje. Może się do niej przyczynić również spadek hormonów w organizmie, szczególnie estrogenów i beta endorfin, nazywanych hormonami szczęścia" - uważa Heitzman.

  Depresja poporodowa matki niekorzystnie wpływa na rozwój dziecka. Zaburzona zostaje więź z matką, co zakłóca jego rozwój emocjonalny. W wieku szkolnym sprawia ono większe trudności i ma zaburzenia snu. Przez matkę i otoczenie postrzegane jest jako dziecko ogólnie sprawiające większe trudności.

  U niektórych kobiet występują jeszcze poważniejsze zaburzenia - psychozy poporodowe, ale zdarzają się one rzadko, jedynie u 0,2 proc. matek. ,,Powstają zwykle w pierwszym miesiącu po narodzinach dziecka i objawiają się zaburzeniami nastroju połączonymi z urojeniami paranoidalnymi" - powiedział Heitzman. Matka podejrzewa, że ktoś chce wykraść jej dziecko albo myśli o jego zabiciu, może mieć też myśli samobójcze.

  PAP - Nauka w Polsce, Zbigniew Wojtasiński

  zbw/ tot/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Jeżeli matka karmi piersią oprócz swojego dziecka także inne dziecko płci męskiej niespokrewnione, to jest ono dla jej dziecka bratem mlecznym. Pochodzenie (dziecka, osoby) – w prawie i genealogii stwierdzenie, że dane dziecko (dana osoba) zostało urodzone przez określoną kobietę (matkę) w wyniku poczęcia z określonym mężczyzną (ojcem). Pochodzenie może być jednocześnie faktem prawnym i genetycznym, możliwe jest też, że pochodzenie prawne nie pokrywa się z pochodzeniem genetycznym. W niektórych przypadkach zachodzić może sytuacja, że nie można ustalić bądź z różnych przyczyn nie ustalono pochodzenia dziecka od jakiegokolwiek mężczyzny, a jeszcze rzadziej – że nie da się ustalić pochodzenia nawet od matki. Wystarczająco dobra matka to termin utworzony przez Donalda Woodsa Winnicotta, oznaczający matkę, która na początku życia niemowlęcia dostosowuje się maksymalnie do jego potrzeb – między innymi przejmuje na siebie i koi wszelkie silne emocje dziecka, nawet te najbardziej nieznośne. Wystarczająco dobra matka pozwala następnie, w toku rozwoju dziecka, na stopniowe poszerzanie jego autonomii, adekwatnie do wieku dziecka.

  Depresja anaklityczna - termin wprowadzony w 1940 przez R.A. Spitza na oznaczenie zaburzeń obserwowanych u części noworodków i niemowląt, które to zaburzenia mają wiązać się z izolacją od matki (np. w związku z pobytem dziecka w szpitalu, lub umieszczeniem w domu dziecka). Obraz depresji anaklitycznej obejmuje: Rodzicielka – kobieta, która we własnym ciele nosiła dziecko podczas ciąży i urodziła je żywe podczas porodu. Rodzicielka jest matką, ale nie każda matka dziecka była jego rodzicielką (np. w przypadku adopcji, zastępczego rodzicielstwa). Rodzicielka jest osobą, która jako pierwsza zostanie wpisana do aktu urodzenia dziecka, niezależnie od możliwości późniejszych zmian (domniemanie).

  Rodzice – nazwa jednej z podstawowych relacji w rodzinie. W ogólnym znaczeniu, są to osoby, od których dziecko pochodzi bezpośrednio – ojciec i matka danego dziecka lub dzieci, czyli rodzeństwa. Rodzic to zarówno ojciec jak matka, ale w języku staropolskim oznaczało tylko ojca. Fakt posiadania dziecka przez kobietę i bycia matką to macierzyństwo, a fakt posiadania dziecka przez mężczyznę i bycia ojcem to ojcostwo. Bycie rodzicem to rodzicielstwo. Potocznie, ojciec to także tata (lub tatuś), a matka – mama (lub mamusia). Przygnębienie poporodowe (ang. baby blues, postpartum blues lub maternity blues) – obniżenie nastroju kobiety w przeciągu 10 dni po porodzie. Występuje u ponad 80% nowych matek. Charakteryzuje się płaczliwością, łagodnymi objawami depresyjnymi lub chwiejnością emocjonalną, lękiem i drażliwością. Największe nasilenie przygnębienia poporodowego występuje pomiędzy trzecim a piątym dniem po porodzie.

  Alienacja rodzicielska (ang. parental alienation, PA) – zespół świadomych, bądź nieświadomych zachowań wywołujących zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem na skutek niewłaściwych postaw jednego lub obojga głównych opiekunów, najbliższego otoczenia dziecka i funkcjonowania prawa rodzinnego i jego instytucji, w sytuacji rozchodzenia się rodziców. Stosowane metody alienacji rodzicielskiej to manipulowanie strachem i lękami dziecka, szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów oraz inne negatywne działania. Podczas niej indukowane są dziecku negatywne emocje, postawy i przekonania wobec drugiego rodzica. Może przyczyniać się do powstawania zaburzeń emocjonalnych, rozwojowych, osobowościowych i psychicznych u dziecka. Często stosowana jest przez głównego opiekuna w działaniach mających doprowadzić do wykluczenia z życia dziecka drugiego rodzica. Alienacja rodzicielska jest formą przemocy emocjonalnej. Próżniociąg, wyciągacz próżniowy (vacuum) – narzędzie używane na salach porodowych w celu skrócenia drugiego okresu porodu. Próżniociągu używa się, gdy widoczna jest już główka dziecka. Aby dziecko mogło się urodzić, zwykle potrzebne są jeszcze kilkakrotne skurcze parte, które zastępuje próżniociąg. Po takim zabiegu u dziecka występuje lekki obrzęk główki, co zanika po jednej, dwóch dobach. Ciężkie powikłania u noworodka lub jego śmierć zdarza się w przypadku 0,1–3 na 1000 użyć próżniociągu. Próżniociąg położniczy był w Polsce w latach 2000-2004 przyczyną 1,5% zgonów matek przy porodzie.

  Dodano: 18.02.2012. 17:25  


  Najnowsze