• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dlaczego wcześniaki bardziej mozolą się nad matematyką? Naukowcy pracują nad odpowiedzią

  21.11.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Wlk. Brytanii są gotowi do rozpoczęcia prac nad powiązaniem przedwczesnego porodu i uzdolnień matematycznych dziecka w późniejszym okresie życia.

  Zespół podda analizie 160 dzieci w wieku szkolnym z Londynu i Anglii środkowej, aby sprawdzić, czy istnieje jakiekolwiek wyraźne powiązanie między momentem urodzenia, a tym jak radzą sobie z matematyką. Spośród dzieci objętych testem, z których wszystkie są wieku od 8 do 10 lat, połowa urodziła się ponad 8 tygodni przed czasem, a połowa urodziła się o czasie. Psycholog, który nie będzie wiedzieć, kiedy urodziło się dane dziecko, złoży każdemu z nich indywidualną wizytę, aby ocenić jego postępy w nauce i umiejętności matematyczne.

  Co roku ponad 10.000 dzieci w Wlk. Brytanii rodzi się ponad 8 tygodni przed czasem i u wielu z nich pojawia się upośledzenie zdolności uczenia się. Od dawna wiadomo, że dzieci te często mają trudności z matematyką, co może hamować ich postępy w szkole i stanowić przeszkodę przez całe życie.

  Jednakże charakter i przyczyny mozolenia się dzieci z matematyką nie zostały dobrze rozpoznane i zespół ufa, że dotrze do sedna powodu, dla którego dzieci urodzone przedwcześnie często napotykają tego typu trudności. Naukowcy mają nadzieję, że ich badania pogłębią wiedzę na temat potrzeb tych dzieci oraz nowych technik zaspokajania tychże potrzeb.

  Kierowniczka projektu dr Samantha Johnson z Uniwersytetu w Leicester powiedziała: "Podjęliśmy te ważne badania, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, które aspekty matematyki sprawiają szczególne trudności wcześniakom i co może leżeć u podstaw. Nasze prace mogą ostatecznie zapewnić rodzicom i nauczycielom solidniejszą wiedzę na temat specyficznych potrzeb każdego dziecka i specjalnego wsparcia edukacyjnego, które najlepiej sprawdzi się w jego przypadku. W dłuższej perspektywie mamy nadzieję wykorzystać zdobytą wiedzę do znalezienia sposobów na poprawienie umiejętności matematycznych dzieci. Może to wywołać efekt domina w innych przedmiotach."

  Zespół oceni wyniki osiągane przez dzieci w różnych aspektach matematyki, aby wskazać precyzyjnie, gdzie leży problem. W tym celu naukowcy zidentyfikują konkretne obszary słabej zdolności pojmowania i umiejętności dzieci oraz ich znajomość liczb i strategii wykorzystywanych na przykład w czasie dodawania i odejmowania. Zespół ma również nadzieję na zidentyfikowanie różnic w ogólnych zdolnościach dzieci, takich jak umiejętność koncentrowania się i zapamiętywania, które również mogą być czynnikami mającymi swój udział w problemach z matematyką.

  Dr Alexandra Dedman, Starszy Kierownik ds. Ewaluacji w działającej na rzecz dzieci organizacji charytatywnej Action Medical Research, która przeznaczyła na badania grant w wysokości 159.464 GBP, powiedziała: "Zespół badawczy ma nadzieję pogłębić naszą wiedzę o tym, z jakimi dokładnie problemami związanymi z matematyką borykają się dzieci urodzone bardzo wcześnie. Naukowcy chcą również dowiedzieć się więcej na temat pierwotnych przyczyn niesprawności w dziedzinie matematyki."

  Wyniki wcześniejszych badań opublikowanych w 2009 r.,. którymi również kierowała dr Samantha Johnson, pokazały że wyjątkowo przedwcześnie urodzone dzieci są zagrożone wysokim ryzykiem wystąpienia upośledzeń uczenia się i osiągania słabych wyników w szkole w ciągu całego dzieciństwa.

  Badaniami objęto 219 dzieci urodzonych wyjątkowo wcześnie w 1995 r. Jedenaście lat później, w 2006 r., porównano wyniki szkolne tych dzieci i ich szczególne potrzeby edukacyjne z 153 dziećmi w podobnym wieku, które urodziły się po zakończeniu prawidłowego okresu ciąży. Wyniki pokazały, że dzieci urodzone wyjątkowo wcześnie osiągały niższe oceny niż ich koledzy z klasy pod względem zdolności poznawczych, czytania i matematyki.

  Prócz poważnych konsekwencji dla indywidualnego rozwoju dziecka, badania pokazały również oddziaływanie tego stanu rzeczy na świadczenie usług edukacyjnych i medycznych, gdyż dwie trzecie tych dzieci wymagało również edukacji specjalistycznej w pełnym wymiarze.

  Nowe badania mają wzbogacić naszą wiedzę i uwzględnić ewentualne zmiany, jakie zaszły w systemie pomocy edukacyjnej na rzecz dzieci od czasu poprzednich badań.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Metoda Felicji Affolter - metoda stosowana w terapii osób niepełnosprawnych i autystycznych, której konstrukcja wynika z wnikliwych obserwacji dzieci o prawidłowym rozwoju, a konkretnie kolejności osiągania przez nie umiejętności motorycznych. Wiedza zdobyta podczas tych obserwacji pozwoliła Félicie Affolter na stworzenie metody, której celem jest pomoc dziecku w osiąganiu tychże umiejętności. Metoda jest skierowana przede wszystkim do dzieci, które ze względu na niepełnosprawność mają szczególne trudności w tym względzie. Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli. Dzieci Zamojszczyzny – określenie dotyczące dzieci mieszkających na Zamojszczyźnie, które podczas II wojny światowej objęto przymusowymi wysiedleniami, w celu założenia tu nowych osad dla ludności niemieckiej. Według szacunków historyków Niemcy wysiedlili z Zamojszczyzny ponad 30 000 dzieci.

  Łysienie u dzieci – dolegliwość chorobowa występująca u niemowląt bądź dzieci starszych. Choroba ujawnia się w okresie dzieciństwa. Najczęściej występującą formą łysienia u dzieci jest wypadanie włosów kwalifikowane do stanu łysienia plackowatego. Wyróżniona została również oddzielna jednostka chorobowa znana pod nazwą hypotrichosis simplex. Wykorzystywanie seksualne dzieci przez dorosłych – forma krzywdzenia dzieci, w której dziecko jest wykorzystywane w celu pobudzenia lub zaspokojenia seksualnego osoby dorosłej lub starszej młodzieży. Oprócz bezpośredniego kontaktu seksualnego, wykorzystywaniem seksualnym dzieci jest również każda sytuacja, w której dorosły nieprzyzwoicie obnaża swoje genitalia wobec dziecka, namawia (prosi lub naciska na dziecko) do brania udziału w czynnościach o charakterze seksualnym, prezentuje dziecku pornografię lub wykorzystuje dzieci do produkcji pornografii dziecięcej.

  Slender Man (z ang. smukły mężczyzna) – miejska legenda traktująca o tajemniczej postaci pojawiającej się niespodziewanie i budzącej przerażenie wśród dzieci lub ujawniającej się na zdjęciach. Znany jest również pod pseudonimem Slender. Zespół Westa, napady zgięciowe – występuje u niemowląt i małych dzieci - najczęściej między 3. a 9. miesiącem życia. Pojawienie się zespołu Westa u dzieci młodszych na ogół wiąże się z gorszym rokowaniem. Zespół Westa częściej stwierdza się u chłopców. Charakteryzuje się napadami, których objawem osiowym jest skłon ku przodowi. Skłon może być szybki lub powolny, mogą dołączyć się inne napady. Rozwój psychoruchowy dzieci zostaje zahamowany. Rokowanie jest na ogół niepomyślne. Napady zgięciowe występują ok. 4 roku życia, ale przeważnie dołączają się inne napady.

  Choroba sieroca - zespół poważnych zaburzeń lub zahamowań rozwoju psychicznego dzieci; może również powodować objawy somatyczne. Inne nazwy: nieorganiczny zespół opóźnienia rozwoju, hospitalizm lub ogólnie zaniedbywanie dziecka. Bunt dwulatka – zespół zachowań małego dziecka, pojawiający się mniej więcej między 18. a 26. miesiącem życia (może to nastąpić do dwóch miesięcy wcześniej lub znacznie później, zależnie od stopnia rozwoju osobniczego).

  Zespół szczelinowatych komór (ang. slit ventricle syndrome) – zespół objawów występujących i dzieci, u których wcześniej odbarczono układ komorowy mózgowia przy pomocy układu zastawkowego. Jest rzadkim powikłaniem leczenia wodogłowia u dzieci. Prawdopodobnie rozwija się wskutek zmian w wyściółce układu komorowego, prowadzących do utraty elastyczności komór i ich zdolności do poszerzania się.

  Bajka terapeutyczna – krótkie opowiadanie z morałem tworzone dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat. W opowiadaniach tych świat jest widziany z dziecięcej perspektywy. Ich głównym zadaniem jest przezwyciężanie i redukowanie lęku u dzieci. Cechą bajek terapeutycznych jest to, że bohater znajduje się w trudnej sytuacji i przeżywa stany lękowe. Wprowadzone do bajki postaci pomagają bohaterowi znaleźć sposoby przezwyciężenia trudnych chwil życia. Dziecko ma możliwość przebycia z bohaterem całej drogi wyjścia z lęku. Zazwyczaj bohaterami bajek terapeutycznych są małe zwierzątka, dzieci lub zabawki, z którymi czytelnik (słuchacz), może się identyfikować.

  Edukacja wczesnoszkolna – w obowiązującym w Polsce systemie edukacji pierwszy (młodszy) etap szkoły podstawowej. Obejmuje dzieci z klas 1-3, a więc dzieci w wieku 7-10 lat. Na tym etapie edukacji zajęcia przeprowadzane są głównie przez jednego nauczyciela, który pełni funkcję również wychowawcy. W nauczaniu początkowym nauczyciele nie wystawiają ocen punktowych (wyjątek stanowi religia), a lekcje nie dzielą się na przedmioty (tzw. nauczanie zintegrowane). Na świadectwie, zamiast ocen punktowych, znajduje się słowny opis m.in. postępów, aktywności, zachowania i zaangażowania ucznia. Na zakończeniu 3 klasy uczniowie piszą test sprawdzający wiedzę zdobytą w ciągu trzech lat. Chirurgia dziecięca – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym człowieka od pierwszych dni życia (okres noworodkowy, w tym dzieci przedwcześnie urodzone), niemowląt, dzieci małych i dużych, do 18. roku życia; istnieją też pierwsze doniesienia o prenatalnych możliwościach inwazji chirurgicznej w ciele chorego płodu.

  Dodano: 21.11.2011. 17:37  


  Najnowsze