• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doktorant bada wady wzroku związane z postrzeganiem obrazu 3D

  28.02.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Technologia 3D trafia do szerokiego grona odbiorców. Telewizory i monitory komputerowe umożliwiają prezentację w technologii trójwymiarowej. W kinach coraz częściej prezentowane są produkcje, które należy oglądać w specjalnych okularach. Tymczasem znaczna liczba osób ma problemy z widzeniem obrazu przygotowanego w tej technologii, skarży się na ból głowy, deklaruje złe samopoczucie. Łukasz Kosikowski z Politechniki Gdańskiej bada, jak często występują wady wzroku powodujące takie dolegliwości. Badacz otrzymał stypendium w III edycji programu InnoDoktorant.

  Doktorant postanowił wykorzystać system śledzenia wzroku do badania niektórych wad wzroku, w szczególności zeza i niedowidzenia, związanych z postrzeganiem obrazu 3D. Jak tłumaczy w rozmowie z PAP, do badań stosuje bezkontaktową technologię śledzenia punktu fiksacji wzroku. Jest to urządzenie, które pozwala określić ze znaczną precyzją, na jakie miejsce na ekranie monitora komputerowego patrzy użytkownik.

  "Jest to temat bardzo aktualny, a wyniki rozprawy mogą być cenne dla osób, które rzeczywiście mają tego typu problem. W badaniach percepcji obrazu 3D uwzględniam kąt patrzenia. Jest to o tyle istotne, że w przypadku ekranu znajdującego się w kinie, czy dużego telewizora, użytkownik zazwyczaj zmienia kąt patrzenia, aby dostrzec istotne fragmenty w obrazie (na scenie) - nie zawsze ruszając przy tym głową" - wyjaśnia.

  Łukasz Kosikowski opracowuje narzędzia komputerowe umożliwiające przeprowadzenie testów oraz trening wzroku. Technologia śledzenia wzroku i rozprawa doktorska powstają w Katedrze Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

  Jego badania mają charakter prospołeczny. Jak podkreśla, widzenie obrazu 3D jest człowiekowi potrzebne nie tylko w kinie, czy przed telewizorem, ale i w codziennym życiu.

  "Prawidłowa percepcja obrazu 3D, czyli tzw. stereowidzenie wymagane jest u kierowcy, operatora dźwigu, czy osoby, która pracuje na wysokości. Wyniki badań na świecie pokazują, że osoby z problemami widzenia obuocznego osiągają słabsze wyniki w nauce, co nie pozostaje bez wpływu na ich zdrowie psychiczne i późniejsze życie w społeczeństwie" - wylicza stypendysta.

  Miejsce w gronie laureatów konkursu InnoDoktorant Kosikowski traktuje jako istotną motywację do dalszych działań. Przyznaje, że czuje się doceniony, ponieważ jest to prestiżowe wyróżnienie. Obecnie gromadzi wyniki badań, które pozwolą na przygotowanie metodyki treningu wzroku z użyciem algorytmów opracowanych w ramach prac nad rozprawą. W przyszłości planuje współpracę z sektorem gospodarki.

  "W dzisiejszych czasach obserwuje się silny nacisk na wdrażanie wyników badań do przemysłu. Uważam, że powinno się maksymalizować liczbę prac naukowych, których wynik powinien zostać wdrożony. Dodatkowo współpraca z przemysłem wymusza opracowanie rozwiązań, które nadają się do bezpośredniego wdrożenia, czyli wymusza na naukowcach wykorzystanie szerokiej wiedzy w połączeniu z inżynierskim doświadczeniem" - mówi rozmówca PAP.

  Jak przewiduje, wdrożeniem jego wyników mogą być zainteresowane agencje interaktywne zajmujące się przygotowaniem i dystrybucją oprogramowania diagnostycznego, terapeutycznego i edukacyjnego do szkół, placówek edukacyjnych i ośrodków szkolno-wychowawczych. Odbiorcami wyników badań mogą być także producenci sprzętu do prezentacji obrazu trójwymiarowego.

  Kosikowski został wyróżniony w III edycji programu "InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów". Jest on realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Stypendia w wysokości 30 tys. zł przyznawane są za prace dotyczące zagadnień istotnych dla rozwoju innowacyjności w województwie pomorskim.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Widzenie skotopowe (widzenie nocne, sklotopiczne) – termin oznaczający pracę ludzkiego narządu wzroku w warunkach skrajnie niekorzystnych, czyli przy znikomej ilości światła. W odbieraniu bodźców świetlnych biorą wtedy udział wyłącznie pręciki, natomiast czopki są zupełnie nieaktywne. Podczas widzenia skotopowego człowiek widzi świat pozbawiony barw, czyli np. taki jak na czarno-białym filmie. Możliwe jest wtedy wyłącznie rozróżnianie stopnia jasności elementów otoczenia, a i to przy niewielkiej gradacji tych stopni. Znacznie spada również rozdzielczość oka, czyli możliwość rozpoznawania szczegółów obrazu, nie występuje przy tym zjawisko szczególnie wysokiej rozdzielczości obrazu w środku pola widzenia, za które odpowiada plamka żółta (składająca się wyłącznie z czopków).

  Eye-Tracker- to urządzenie zamontowane na głowie. Jest to system sterowania gałek ocznych, który umożliwia za pomocą wzroku wydawania wszelkich poleceń komputerom. Obecnie był wykorzystywany do ułatwienia posługiwania się przy pracy z komputerem osobom, które są niepełnosprawne. Odpowiednie klawisze znajdujące się na komputerze były naciskane za pomocą wzroku. Stanowiło to pewnego rodzaju komfort w obsłudze takich urządzeń. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogły się kształcić, poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Był także wykorzystywany do badań przeprowadzonych odnośnie oglądalności reklam wyświetlanych na monitorze. Obecnie ma on służyć do posługiwania się bezdotykową klawiaturą QWERTY. Będzie to działało na podobnej zasadzie, ponieważ odpowiednie klawisze będą również naciskane w zależności od odpowiedniego spojrzenia.

  Astenopia – w terminologii medycznej osłabienie siły wzroku, powstaje głównie wskutek nie skorygowanej okularami wady wzroku, najczęściej nadwzroczności i zeza. Objawia się bólami i pieczeniem oczu, konieczne przy tej chorobie jest noszenie szkieł korekcyjnych.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Widzenie fotopowe (widzenie dzienne) – termin oznaczający pracę ludzkiego narządu wzroku w warunkach normalnych, czyli przy ilości światła wystarczającej do pełnego wykorzystania możliwości zmysłu wzroku.

  Widzenie fotopowe (widzenie dzienne) – termin oznaczający pracę ludzkiego narządu wzroku w warunkach normalnych, czyli przy ilości światła wystarczającej do pełnego wykorzystania możliwości zmysłu wzroku.

  Dodano: 28.02.2011. 00:25  


  Najnowsze