• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • EDCTP wyraża uznanie dla naukowców z Afryki w walce z chorobą

  28.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Po raz pierwszy Partnerstwo pomiędzy Europą a Krajami Rozwijającymi się w zakresie Badań Klinicznych (EDCTP) przyznało nagrody dla Wybitnych Starszych i Młodszych Naukowców Afrykańskich. Nagrodę dla starszego naukowca otrzymał dr Alexis Nzila z Kenii, a nagrodę dla młodszego naukowca dr Dominique Pepper z Republiki Południowej Afryki.

  Program EDCTP stworzono w 2003 r. w ramach piątego programu ramowego UE (5PR). Obecnie jest on finansowany w ramach szóstego programu ramowego (6PR) w wysokości 40 mln euro na prowadzenie badań nad znalezieniem nowych metod leczenia AIDS, malarii i gruźlicy: trzech głównych chorób śmiertelnych w Afryce subsaharyjskiej, które są przyczyną śmierci ponad 6 mln osób każdego roku.

  W skład EDCTP wchodzi 14 państw członkowskich UE oraz Norwegia, Szwajcaria i kraje Afryki subsaharyjskiej. Poza opracowywaniem metod leczenia przy pomocy leków i szczepionek Partnerstwo skupia się również na wspieraniu budowania zdolności zdrowotnej w Afryce subsaharyjskiej poprzez na przykład ustanawianie ośrodków zdrowia oraz szkolenie pracowników opieki zdrowotnej.

  W decyzji o przyznaniu nagród rozważano kilka głównych kryteriów, w tym innowację, własność intelektualną, wpływ danych badań, publikacje oraz wsparcie dla zdrowia. Dyrektor Naczelny EDCTP, profesor Charles Mgone, powiedział o nagrodach, 'To doniosła chwila dla Partnerstwa, gdyż przyznając te nagrody, nie tylko wyrażamy uznanie dla doskonałości, ale również zamierzamy nią zainspirować całą Afrykę.'

  Dr Alexis Nzila jest szefem grupy parazytologii molekularnej przy Kenya Medical Research Institute (KEMRI) Wellcome Trust Research Programme w Kilifi, Kenia. Jego badania skupiły się na mechanizmach odporności na leki przeciwko malarii oraz na sposobach śledzenia odporności pasożytów. Jako Wybitnemu Starszemu Naukowcowi Afrykańskiemu przyznano mu świadectwo uznania oraz nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 euro.

  Dr Nzila powiedział: 'Moje pierwsze myśli biegną w kierunku młodych naukowców i studentów kenijskich, którzy ze mną pracują. Ta nagroda to wynik ich zaangażowania i ciężkiej pracy. Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność i podziw dla nich wszystkich. Jako że jesteśmy Afrykanami, nasz wkład w badania jest prawie niedoceniany poza Afryką. Dlatego ta inicjatywa EDCTP przyczynia się do poprawy naszej widoczności, i dlatego powinno się ją wspierać.'

  Dr Dominique Pepper pracuje w Instytucie Chorób Zakaźnych i Medycyny Molekularnej w Kapsztadzie, w Republice Południowej Afryki. Otrzymał nagrodę dla Wybitnego Młodszemu Naukowca Afrykańskiego: świadectwo uznania oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 euro.

  Dr Pepper o swoim osiągnięciu: 'Chciałbym wyrazić swoją szczerą wdzięczność tym, którzy już wnieśli swój wkład w tę pracę. Ta nagroda nie byłaby możliwa bez nieocenionego szkolenia i spostrzeżeń moich mentorów, jak również oddania i wytrwałości tych, którzy pracowali ze mną w tym zakresie.'

  'Wyrażam swoją szczerą wdzięczność dla EDCTP za uznanie wysiłków moich mentorów i współpracowników. Jestem pewien, że ta nagroda zainspiruje wielu innych afrykańskich naukowców do podjęcia spraw, które stanowią wyzwanie dla naszych służb opieki zdrowotnej.'

  rdo: CORDIS

  informacje na stronie: EDCTP: http://www.edctp.org/ Więcej informacji na temat badań dotyczących zdrowia finansowanych przez UE: http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html Teksty pokrewne: 28349, 29502 Kategoria: Projekty
  Źródło danych: EDCTP
  Referencje dokumentu: W oparciu o informacje z EDCTP
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Medycyna, zdrowie; Rozwój regionalny; Badania Naukowe RCN: 31409   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagroda im. Alberta Laskera w dziedzinie klinicznych badań medycznych (ang. The Albert Lasker Award for Clinical Medical Research) - nagroda naukowa przyznawaną corocznie przez amerykańską fundację Lasker Foundation za wybitne osiągnięcia w klinicznych badaniach w medycynie. Wraz z nagrodą Albert Lasker Award for Basic Medical Research stanowi najwyższe wyróżnienie w USA za badania przyczyniające się do postępu w medycynie. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Nagroda im. Alberta Laskera w dziedzinie podstawowych badań medycznych (ang. The Albert Lasker Award for Basic Medical Research) - nagroda naukowa przyznawaną corocznie przez amerykańską fundację Lasker Foundation za wybitne osiągnięcia w badaniach w medycznych dziedzinach podstawowych. Wraz z nagrodą Albert Lasker Award for Clinical Medical Research stanowi najwyższe wyróżnienie w USA za badania przyczyniające się do postępu w medycynie.

  Premio Planeta – coroczna hiszpańska nagroda literacka, przyznawana za powieść hiszpańskojęzyczną przez wydawnictwo Planeta. Została ufundowana w 1952 roku przez José Manuela Larę, zwana jest też niekiedy nagrodą Lary. Jej laureat otrzymuje ok. 600 tys. euro, co jest drugą najwyższą, po Nagrodzie Nobla, sumą nagrody literackiej. Od 1974 roku przyznawana jest także nagroda pieniężna za drugie miejsce, wynosząca ok. 150 tys. euro. Nagroda Fundacji Mo Ibrahima, właść. Nagroda Ibrahima za Osiągnięcia w Afrykańskim Przywództwie (ang. Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership) − nagroda dla afrykańskiego przywódcy, który zapewnił swojemu krajowi warunki do rozwoju, po czym w pokojowy sposób oddał władzę.

  Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Władysława Biegańskiego – nagroda przyznawana od 1997 roku przez prezydenta Częstochowy osobom wyróżniającym się wybitną oraz znaczącą działalnością w ochronie zdrowia i pracą na rzecz pacjenta. Nagrody przyznawane są w formie dyplomów, statuetek oraz gratyfikacji finansowej, Nagroda im. Biegańskiego dzieli się na trzy stopnie (I, II i III stopnia) oraz wyróżnienia. Nagroda Pritzkera – najwyższa architektoniczna nagroda przyznawana corocznie architektom, którzy mieli znaczący wkład w rozwój środowiska człowieka. Nagroda honoruje żyjącego architekta, który poprzez swoją sztukę, talent, wizjonerstwo oraz konsekwentne i znaczące zaangażowanie, wzbogaca otoczenie człowieka i jego środowisko budowlane poprzez swoją architekturę.

  Nagroda Laskera – amerykańska nagroda naukowa za badania w dziedzinie medycyny. Nagroda ta jest przyznawana od 1946 żyjącym badaczom przez fundację Lasker Foundation, założoną przez pioniera reklamy Alberta Laskera i jego żonę Mary Woodward Lasker (później znaczącą aktywistkę w dziedzinie badań medycznych). Nagrody cieszą się znacznym prestiżem i czasem są nazywane amerykańskim Noblem. Do roku 2005, 71 z laureatów zdobyło później Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia.

  Nagroda Ratzingera – nagroda w dziedzinie teologii, przyznawana przez Watykańską Fundację Józefa Ratzingera - Benedykta XVI. Czasami nazywana "Noblem z teologii". Nagroda jest fundowana z prywatnych darowizn oraz dochodów z publikacji papieża Benedykta XVI. Papież ustanawiając nagrodę chciał uhonorować osoby zaangażowane w pogłębianie wiedzy teologicznej. Laureaci są wybierani przez pięcioosobową radę naukową fundacji. Nagroda wynosi 50 tysięcy euro.

  Medal Copleya (z ang. Copley Medal) – nagroda przyznawana przez Towarzystwo Królewskie w Londynie za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań w każdej gałęzi nauki, i na przemian nauk fizycznych oraz nauk biologicznych”. Przyznawana każdego roku od 1731 roku. Nazwa nagrody pochodzi od jednego z członków Towarzystwa Królewskiego w Londynie – Godfrey Copley, zamożnego ziemianina, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 5000 funtów szterlingów.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Nagrody Ig Nobla (inaczej Antynobel) – humorystyczne odpowiedniki Nagród Nobla za prace naukowe, które najpierw śmieszą, a potem skłaniają do myślenia oraz odkrycia, które nie mogą lub nie powinny być powtarzane, przyznawane przez czasopismo Annals of Improbable Research, kierowane przez Marca Abrahamsa w Cambridge (Massachusetts). Ideą tych nagród jest popularyzowanie nauki i pokazanie zabawnych aspektów pracy naukowca. Nagradzane prace mają najczęściej faktyczną wartość naukową i ich zabawność jest jedynie dodatkowym atutem. W 2013 roku nagroda miała wymiar finansowy – 10 bilionów dolarów Zimbabwe, czyli około 4 dolarów amerykańskich.

  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. Filmy zgłoszone przez kraje Afryki Subsaharyjskiej do rywalizacji o Oscara w kategorii filmu nieanglojęzycznego: Kategorię "film nieanglojęzyczny" wprowadzono po raz pierwszy do 29. edycji Nagród Akademii Filmowej, której ceremonia odbyła się w 1957 roku. Od tego czasu tylko siedem filmów zostało zgłoszonych do rywalizacji przez państwa rejonu Afryki Subsaharyjskiej za wyjątkiem Republiki Południowej Afryki

  Dodano: 28.10.2009. 15:12  


  Najnowsze