• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci debatowali w Łodzi o przestrzeganiu zaleceń lekarskich

  29.09.2010. 01:05
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nawet 50 proc. pacjentów nie stosuje systematycznie przepisanych im leków. Naszym celem jest zmiana takiego stanu rzeczy i zwrócenie uwagi na kwestię systematycznego przyjmowania leków - przypomniał dr hab. n. med. Przemysław Kardas podczas Pierwszego Polskiego Dnia Edukacyjnego Przestrzegania Zaleceń Terapeutycznych. Grono światowych ekspertów w dziedzinie badań nad przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych uczestniczyło w konferencji zorganizowanej 18 września przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

  "Celem organizowanego przez w Łodzi spotkania było zwrócenie uwagi pracowników ochrony zdrowia w Polsce na problem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów" - poinformował PAP dr Kardas, kierownik I Zakładu Medycyny Rodzinnej UMŁ.

  Prof. Robert van der Stichele z Wydziału Farmakologii belgijskiego uniwersytetu w Gandawie przedstawił zgromadzonym podstawowe dane na temat przestrzegania zaleceń terapeutycznych, zwracając uwagę na rodzaje pacjentów, z którymi może w swojej praktyce spotkać się lekarz oraz metody badawcze - od wywiadu z pacjentem po urządzenia elektroniczne zliczające liczbę przyjętych przez pacjenta tabletek (np. MEMS - Medication Event Monitoring System).

  Z kolei prof. Eric van Ganse z Katedry Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Claude-Bernarda w Lyonie (Francja) przedstawił główne problemy z przestrzeganiem zaleceń u pacjentów z astmą i POChP.

  "Możliwość goszczenia tak znakomitych naukowców w naszym kraju jest doskonałą okazją do wymiany poglądów i zachętą do podejmowania nowych projektów badawczych" - ocenił dr Kardas.

  Uczony jest koordynatorem międzynarodowego programu badawczego "Ocena barier na drodze do przestrzegania zaleceń terapeutycznych" (ABC - Ascertaining Barriers for Compliance). Projekt jest realizowany w ramach VII Programu Ramowego i jest jedyną polską koordynacją w obszarze zdrowia.

  Na konferencji dr hab. Kardas mówił o nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych w Polsce. W swym wystąpieniu podkreślił, że jedną z najważniejszych interwencji jest pytanie pacjentów o to, czy zdarzyło im się nie przyjąć leku, a jeśli tak, to dlaczego.

  Jak poinformował Paweł Lewek z I Zakładu Medycyny Rodzinnej UMŁ, w dyskusję włączyło się liczne grono ekspertów. Prof. Ewa Sewerynek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedstawiła wyniki własnych badań nad przestrzeganiem zaleceń w leczeniu osteoporozy. Podsumowała, że zindywidualizowana opieka nad pacjentem i odpowiednio częste wizyty u lekarza są kluczem do sukcesu.

  Oprócz wystąpień lekarzy, publiczność mogła wysłuchać również wykładów osób reprezentujących inne profesje. Zbigniew Kowalski, autor licznych programów szkoleniowych z zakresu komunikacji w medycynie, przedstawił receptę na to, w jaki sposób wpływać na pacjentów w gabinecie lekarskim. Z kolei o tym, jak przestrzeganie zaleceń mogą wspomóc sami chorzy, opowiadał zebranym Tomasz Szelągowski, dyrektor generalny Federacji Pacjentów Polskich.

  Pierwszy Polski Dzień Edukacyjny Przestrzegania Zaleceń Terapeutycznych odbywał się równolegle do 14 Europejskiego Sympozjum na temat Przestrzegania Zaleceń Terapeutycznych ESPACOMP.

  Prof. Michel Burnier z Lozanny w Szwajcarii w wykładzie inauguracyjnym sympozjum porównał przestrzeganie zaleceń terapeutycznych w przypadku przyjmowania leków złożonych i zawierających tylko jedną substancję.

  W trakcie spotkania zaprezentowano również wyniki najnowszych badań naukowych. O wynikach monitorowania przestrzegania zaleceń terapeutycznych za pomocą przesyłanych SMS-ów poinformowała zebranych Marcia Vervloet z Netherlands Institute for Health Services Research z Utrechtu w Holandii. Jej zdaniem, przesyłanie pacjentom wiadomości tekstowych przypominających o konieczności zażycia tabletki w znaczący sposób poprawia regularność przyjmowania doustnych leków przeciwcukrzycowych.

  Pepijn van de Ven z Uniwersytetu w Limerick w Irlandii przedstawił perspektywy wdrożenia najnowszych osiągnięć informatycznych do monitoringu pacjentów. Oprócz wspomnianego SMS-a do sprawdzenia, czy pacjent przyjął lek używa się obecnie specjalnie zaprojektowanych pojemników na tabletki zliczających liczbę odkręceń wieczka, tzw. MEMS. W badaniach pacjentów leczonych na depresję wykorzystano również system przesyłający dane do głównego serwera, zliczającego liczbę przyjętych tabletek. O szczegółach tego rozwiązania poinformował zebranych Eric Tousset z Grupy AArdex z Belgii.

  Na konferencji nie zabrakło także przedstawiciela nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ana Maria Petculescu z SC SIEPCOFAR S.A. z Bukaresztu w Rumunii przedstawiła zakrojony na cały kraj program monitoringu pacjentów chorych na nadciśnienie. Był on możliwy dzięki współpracy z jedną z tamtejszych sieci aptek, która kontrolowała ilość kupowanych przez pacjentów leków. Pozwalało to na stałą kontrolę przestrzegania zaleceń terapeutycznych i ewentualną interwencję, jeśli pacjent w porę nie wykupił swoich leków.

  Zdaniem dra hab. Kardasa, Pierwszy Polski Dzień Edukacyjny Przestrzegania Zaleceń Terapeutycznych był udaną próbą stworzenia platformy porozumienia między naukowcami zajmującymi się tym tematem na co dzień, a środowiskiem medycznym. Naukowiec zapowiedział, że spotkania te będą odbywały się cyklicznie.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych (synonim anglojęzycznych terminów compliance i adherence) – w medycynie, w szerszym znaczeniu, oznacza stopień, do jakiego zachowanie pacjenta (w zakresie przyjmowania leków, przestrzegania diety i dokonywania zmian w stylu życia) jest zgodne z zaleceniami medycznymi. W znaczeniu węższym, odnosi się do zgodnego z zaleceniami stosowania odpowiedniej dawki i czasu przyjęcia leków. Przeciwieństwo przestrzegania zaleceń terapeutycznych określane jest jako non-compliance. Grupa Sanofi - jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, zajmująca się badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, skoncentrowana na potrzebach pacjentów. Główne działania Grupy Sanofi koncentrują się na dostarczaniu leków innowacyjnych oraz generycznych, szczepionek, leków bez recepty (OTC), konsumenckich produktów ochrony zdrowia (Consumer Healthcare) oraz preparatów weterynaryjnych. Zespół antycholinergiczny ośrodkowy jest zespółem objawowym, charaktereyzującym się zmianą zachowania, powstającym w wyniku ubocznych działań leków działających na receptory w ośrodkowym układzie nerwowym łączące się z acetylocholiną. Do leków posiadających takie działanie zaliczamy oprócz atropiny wiele leków psychotropowych o róznych wskazanich terapeutycznych.
  Zespół antycholinergiczny został opisany przez Winklera w 1952 roku u zwierząt doświadczalnych którym podawano atropinę. Charakteryzuje się zmianą, "rozkojarzeniem" zapisu EEG wskazującym na II i III stadium snu i zachowana aktywnością ruchową. U człowieka występuje po podaniu odpowiednich dawek atropiny lub innych leków cholinolitycznych.

  Politerapia – terapia wielolekowa, kiedy pacjent przyjmuje dwa lub więcej środków farmakologicznych jednocześnie, najczęściej według zaleceń lekarza. Leczenie może dotyczyć jednej lub kilku chorób jednocześnie. Może to być kilka leków o różnym działaniu lub jeden lek (np. w tabletce lub syropie), który zawiera w sobie kilka różnych, ale dobranych właściwie do leczonej choroby substancji czynnych. Skład substancji tworzących np. tabletkę złożoną jest tak dobrany, aby ich efekt leczniczy uzupełniał się, a jednocześnie aby nie wchodziły one ze sobą w istotne interakcje lub działania przeciwstawne. Codex Alimentarius (łac. książka żywności, kodeks żywności) – jest to zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm żywności, kodeksowych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe.

  Dyskusja wikiprojektu:Biografie: Poniżej zarys aktualnej wersji zaleceń dotyczących artykułu biograficznego.
  Zalecane jest na górze artykułu zamieszczenie zdjęcia lub innej ilustracji przedstawiającej portret opisywanej osoby. System terapeutyczny – urządzenie lub postać leku dozująca substancję leczniczą do krwiobiegu, z określoną szybkością przez określony czas. Szybkość uwalniania leku z systemów terapeutycznych, w przeciwieństwie do wszystkich innych postaci leku, jest stała, przez cały czas działania systemu, a więc niezależna od ilości pozostającej w nim substancji leczniczej. Głównym celem stosowania leków w tej postaci jest zapewnianie przez możliwie długi czas, stałego stężenia substancji leczniczej w miejscu jej działania.

  Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – zbiór danych, mogący stanowić element systemu informatycznego do obsługi szpitala (HIS – Hospital Information System) przechowujący całość lub wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych). Bajka terapeutyczna – krótkie opowiadanie z morałem tworzone dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat. W opowiadaniach tych świat jest widziany z dziecięcej perspektywy. Ich głównym zadaniem jest przezwyciężanie i redukowanie lęku u dzieci. Cechą bajek terapeutycznych jest to, że bohater znajduje się w trudnej sytuacji i przeżywa stany lękowe. Wprowadzone do bajki postaci pomagają bohaterowi znaleźć sposoby przezwyciężenia trudnych chwil życia. Dziecko ma możliwość przebycia z bohaterem całej drogi wyjścia z lęku. Zazwyczaj bohaterami bajek terapeutycznych są małe zwierzątka, dzieci lub zabawki, z którymi czytelnik (słuchacz), może się identyfikować.

  Leki ototoksyczne to niejednorodna grupa leków, które podane ogólnie lub miejscowo, wywierają niepożądane, toksyczne i uszkadzające działanie na narząd słuchu. Różnią się między sobą pod względem farmakologicznym i wskazań terapeutycznych. Ototoksyczne działanie leków może ujawnić się na każdym odcinku drogi słuchowej, jednak najbardziej podatny na ich toksyczne działanie jest ślimak.

  Skala Alvarado (ang. Alvarado score) – dziesięciopunktowa skala stosowana w diagnostyce zapalenia wyrostka robaczkowego, oparta na objawach klinicznych i liczbie leukocytów. W oryginalnej pracy Alvarado proponował interwencję chirurgiczną u wszystkich pacjentów z liczbą punktów 7 lub więcej i obserwację u pacjentów z 5 lub 6 punktami. Kolejne badania kliniczne nie dowiodły skuteczności samej skali Alvarado, ale wykazywano, że skala może być przydatna w klasyfikowaniu pacjentów do badań obrazowych.

  Dieta odchudzająca, własc. dieta redukująca – zestaw zaleceń dietetycznych, zazwyczaj w postaci jadłospisów, których celem jest zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, np. w leczeniu otyłości lub dla poprawy wyglądu. Kalendarz szczepień to zbiór zaleceń specjalistów chorób zakaźnych. Jest ustalany przez Główny Inspektorat Sanitarny, a zatwierdzany przez Ministerstwo Zdrowia. Publikowany jako Program Szczepień Ochronnych, zawiera następujące pozycje:

  Consilium de Emendanda Ecclesia - raport komisji kardynalskiej, powołanej w lipcu 1536 roku przez papieża Pawła III do przeanalizowania nadużyć w Kościele katolickim i przedstawienia zaleceń i środków zaradczych.

  Dodano: 29.09.2010. 01:05  


  Najnowsze