• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci: leki wpływają na wyniki badań laboratoryjnych

  03.09.2010. 00:20
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Leki mogą zniekształcać wyniki badań laboratoryjnych - zarówno zakłócając pomiar, jak i wpływając na stan organizmu - mówiły specjalistki na konferencji, zorganizowanej przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Konferencja odbyła się w ramach akcji "Lek Bezpieczny".

  "Współczesna medycyna laboratoryjna nie jest już lekceważąco określana, jako dziedzina +pomocnicza+, a badania, jako +dodatkowe+" - mówiła mgr Hanna Hausner z Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Dodała, że "w wielu przypadkach uzyskane wyniki mają decydujące znaczenie".

  Hausner przypomniała, że medycyna laboratoryjna podzieliła się na kilkanaście podspecjalności, na przykład na: hematologię laboratoryjną, toksykologię czy wirusologię. "Większość badań odbywa się automatycznie, przy użyciu skomplikowanej aparatury, a objętość badanej próbki bywa liczona w mikrolitrach" - mówiła.

  "Leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie, nic więc dziwnego, że niekiedy zmieniają także wyniki badań laboratoryjnych" - zaznaczyła dr Monika Jabłonowska z Centralnego Laboratorium Analitycznego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

  Według dr Jabłonowskiej, samo działanie farmakologiczne, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wpływa np. na zawartość we krwi sodu czy potasu - przykładem mogą być leki moczopędne. Niektóre leki hamują wytwarzanie krwinek, inne zaburzają działanie wątroby. "Ekstremalnym przykładem był samobójca u którego pod wpływem ogromnej dawki paracetamolu, stężenie enzymów wątrobowych przekroczyło normę około stu razy. Leki takie jak aspiryna mogą obniżać krzepliwość krwi, co wpływa na odpowiednie testy" - powiedziała.

  Niektóre leki działają też fizykochemicznie - zakłócają stosowane w diagnostyce reakcje chemiczne, oddziaływają z materiałem biologicznym lub odczynnikiem. "Przykładem może być wydalany z moczem kwas askorbinowy, czyli zwykła witamina C, która zmienia wyniki wielu badań" - powiedziała dr Jabłonowska.

  Producenci starają się zapobiegać takim sytuacjom, na przykład dodając do odczynników enzym rozkładający kwas askorbinowy. Publikują też wykazy leków wraz z poprawkami, jakie trzeba przyjąć badając próbki.

  Niektóre zmiany łatwo dostrzec samemu. Cymetydyna i prometazyna zmieniają barwę moczu na zieloną, amitryptylina - na niebieskawą, daunorubicyna - na czerwoną ryfampicyna na pomarańczowo, a preparaty żelaza - na czarno.

  Dr Jabłońska podkreśliła, że alkohol zdecydowanie wpływa na wyniki badań. "W wielu wypadkach okazywało się, że dodatni wynik testu wykrywającego wirusa HIV czy wirusowe zapalenie wątroby był fałszywym alarmem, spowodowanym przez skutki niedawnego wesela. Co prawda, wynik w takich wypadkach był słabo dodatni, ale i tak trzeba było wykonać powtórne badanie kontrolne, co dla pacjenta oznaczało duży stres. Dlatego nie warto robić badań dzień po hucznej imprezie" - mówiła specjalistka.

  Właściwie wykonane i zinterpretowane badanie, to cenna pomoc dla lekarza i pacjenta. Niestety, nawet kilkadziesiąt procent wyników badań pozostaje nieodebranych. Aby wynik był w pełni wiarygodny, powinien wymieniać również nazwisko odpowiedzialnego specjalisty oraz zastosowaną metodę i markę użytej aparatury - dodała dr Jabłonowska.  PMW

  PAP - Nauka w Polsce


  abe/ jra/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Informacja geologiczna - dane i próbki geologiczne wraz z wynikami ich przetworzenia i interpretacji, w szczególności przedstawione w dokumentacjach geologicznych oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych (art. 6 ust. 1 pkt 2 PGG). "Pochodzą one zarówno z badań geologicznych (metody, wyniki, sporządzone mapy, dane tabelaryczne, wyniki analiz i syntez), jak i z etapu projektowania badań oraz ich dalszego przetworzenia i interpretacji (czyli dalszych badań, analiz, syntez itd.)".
  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Środki przeczyszczające, leki przeczyszczające – produkty roślinne, związki chemiczne lub leki wzmagające ruchy jelit lub rozluźniające stolec i przyspieszające w ten sposób wypróżnienie, przyjmowane najczęściej przy zaparciach. Niektóre solne leki przeczyszczające, a także działające pobudzająco lub poślizgowo są stosowane do oczyszczenia jelita grubego w celu wykonania badań odbytnicy i jelit. W takich przypadkach można je stosować we wlewach doodbytniczych. Wystarczająco wysokie dawki leków przeczyszczających powodują wystąpienie biegunki.

  Centralna Ewidencja Badań Klinicznych – wydział Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zajmujący się oceną formalną i merytoryczną zgłoszonych badań klinicznych. Sponsor badania klinicznego, aby rozpocząć badanie kliniczne na terytorium Polski, musi zgłosi badanie kliniczne do CEBK i uzyskać zgodę Ministerstwa Zdrowia. Kwas acetylosalicylowy (łac. Acidum acetylsalicylicum; aspiryna, polopiryna) – organiczny związek chemiczny, acetylowa pochodna kwasu salicylowego. Popularny środek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Przy stosowaniu długotrwałym wykazuje działanie przeciwzakrzepowe. Składnik wielu leków złożonych.

  Leki przeciwjaskrowe to leki stosowane w leczeniu jaskry. Celem ich działania jest obniżenie ciśnienia śródgałkowego czyli przeciwdziałanie głównej przyczynie powstawania choroby. Ciśnienie to jest powodowane przez nadmierne wydzielanie, lub niewystarczający odpływ cieczy wodnistej oka. Leki te spowalniają i hamują postępowanie choroby, jednak nie mogą cofnąć zniszczenia komórek siatkówki i nerwu wzrokowego, jeśli takie zniszczenia już nastąpiły. Leki przeciwlękowe (anksjolityki, leki anksjolityczne; ATC N 05B) – grupa leków psychotropowych o zróżnicowanej budowie chemicznej, które przez działanie na przekaźnictwo impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym powodują działanie zmniejszające lęk, niepokój, napięcie emocjonalne i objawy somatyczne towarzyszące tym stanom. Większość leków z tej grupy ma dodatkowo też działanie uspokajające i nasenne.

  Leki przeciwlękowe (anksjolityki, leki anksjolityczne; ATC N 05B) – grupa leków psychotropowych o zróżnicowanej budowie chemicznej, które przez działanie na przekaźnictwo impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym powodują działanie zmniejszające lęk, niepokój, napięcie emocjonalne i objawy somatyczne towarzyszące tym stanom. Większość leków z tej grupy dodatkowo ma też działanie uspokajające i nasenne.

  Dodano: 03.09.2010. 00:20  


  Najnowsze