• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci: polska onkologia wymaga reorganizacji

  20.10.2011. 19:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zwiększenie skuteczności leczenia nowotworów w Polsce wymaga przeobrażenia całego systemu funkcjonowania i organizacji polskiej onkologii - oświadczyli specjaliści na środowej konferencji prasowej w Warszawie. 


  Spotkanie było poświęcone publikacji drugiej części tzw. Zielonej Księgi, zawierającej zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Prezentując ją dr Adam Kozierkiewicz z Ośrodka Analiz Uniwersyteckich powiedział, że przewiduje się w niej oparcie systemu onkologii na sieci specjalistycznych ośrodków zajmujących się wykrywaniem i leczeniem nowotworów.

  Jak przykład podał działające od wielu lat w Europie Zachodniej i w USA tzw. breast units oraz colorectal units - ośrodki onkologiczne specjalizujące się w wykrywaniu i terapii raka piersi oraz raka jelita grubego. Wiele z nich ma powstać w naszym kraju do 2015 r.

  "W takich specjalistycznych ośrodkach tzw. 5-letnie przeżycia powinno się uzyskiwać u 75 proc. chorych na raka piersi kobiet, a w przypadku raka jelita - u 50 proc. pacjentów" - powiedział dr Kozierkiewicz. Dodał, że teraz skuteczność leczenie obydwu tych nowotworów jest w Polsce niższa niż w większości krajów Unii Europejskiej.

  Według prof. Janusza Jaśkiewicza z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w USA i Wielkiej Brytanii utworzenie tego rodzaju ośrodków w znacznym stopniu przyczyniło się w ostatnich 15 latach do zmniejsza zgonów z powodu raka piersi. Zajmują się one zarówno leczeniem i diagnostyką nowotworów, jak też wczesnych ich wykrywaniem (w badaniach przesiewowych).

  Wiceminister zdrowia Andrzej Włodarczyk powiedział, że więcej chorych w Polsce powinno się leczyć w mniejszych placówkach onkologicznych, ale równomiernie rozmieszczonych w całym kraju. "Chodzi o to, żeby pacjenci mogli się leczyć w promieniu 100 km od miejsca zamieszczania" - podkreślił wiceminister. Dodał, że obecnie zbyt dużo chorych leczy się w dużych, tzw. referencyjnych ośrodkach, które są przeciążone.

  Włodarczyk poinformował też, że w resorcie zdrowia został powołany zespół, które zajmie się reorganizacją Centrum Onkologii w Warszawie. W jego miejsce ma zostać utworzone Narodowe Centrum Chorób Nowotworowych.

  Zapowiedział również, że wspierane będą profesjonalne laboratoria molekularne, zajmujące się badaniem tzw. biomarkerów molekularnych. Dzięki nim można ustalić, u jakiego chorego mogą być skuteczne leki nowej generacji, stosowane w tzw. terapii celowanej. "Na razie to bardzo drogie leczenie otrzymuje wielu chorych, u których ona nie działa" - podkreślił Andrzej Włodarczyk.

  Prof. Wiesław Jędrzejczak, konsultant krajowy ds. hematologii, przekonywał, że dla poprawy skuteczności leczenia chorób nowotworowych w Polsce, konieczne jest lepsze kształcenie studentów na uczelniach medycznych. "Gdyby nowotwory były lepiej rozpoznawane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, można byłoby wykryć je wcześniej i skuteczniej leczyć" - podkreślił.

  Zdaniem dr Ewy Borek, ekspert organizacji pacjentów chorych na raka, w reorganizacji polskiej onkologii najważniejsze jest zlikwidowanie barier, z jakimi chorzy muszą się zmagać podczas długotrwałej i wyczerpującej terapii. "Wielu pacjentów narzeka, że pokonywanie tych trudności jest czasami gorsze niż sama choroba" - powiedziała.

  Dodała, że pacjenci często sami muszą koordynować swe leczenie, gdyż brakuje systemu, w ramach którego byliby oni prowadzeni na poszczególnych etapach walki z chorobą. Według niej, trzeba też poprawić leczenie paliatywne. "Aż 70 proc. kosztów leczenia chorego na raka przypada na ostatnie trzy miesiące jego życia" - zaznaczyła dr Borek.

  PAP - Nauka w Polsce, Zbigniew Wojtasiński 

  zbw/ agt/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Terapia fotodynamiczna (PDT) – forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne związki światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła, stają się toksyczne dla komórek nowotworowych i innych chorych komórek. PDT wykazuje również zdolność do zabijania komórek mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów i wirusów. PDT jest powszechnie stosowana w leczeniu trądziku. Jest ona stosowana klinicznie do leczenia wielu schorzeń, w tym związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej i nowotworów złośliwych. Jest uznanawana jako strategia leczenia, która jest zarówno mało inwazyjna jak i minimalnie toksyczna. Radioterapia, dawniej curieterapia – metoda leczenia za pomocą promieniowania jonizującego. Stosowana w onkologii do leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym, np. w przerzutach nowotworowych do kości. Polski Komitet do Zwalczania Raka – medyczna organizacja pozarządowa zajmująca się organizacją profilaktyki i leczenia nowotworów. Należy do Stowarzyszenia Europejskich Lig Zwalczania Raka. Powstał 6 lutego 1906 roku z inicjatywy Mikołaja Rejchmana i Józefa Jaworskiego. 6 czerwca 1921 w Warszawie został powołany na nowo pod obecną nazwą. Ponownie działalność Komitetu wznowiono w 1982 roku, z inicjatywy prof. Zbigniewa Wronkowskiego.

  Spirogerman (spirogermanium, S 99 A, SPG, Spiro-32) – syntetyczny, organiczny związek germanu hamujący syntezę DNA, RNA i białek, mający więc potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Zakończone zostały badania kliniczne II fazy dotyczące zastosowania związku w chemioterapii nowotworów narządów płciowych kobiet, glejaków, zaawansowanego raka gruczołowego sutka, raka płuc innego niż drobnokomórkowy, przerzutów raka płuc, przerzutów czerniaka złośliwego, zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, przerzutowych nowotworów przewodu pokarmowego, chłoniaków i przerzutów albo wznowy raka żołądka. Jak dotąd, nie rozpoczęto żadnego badania klinicznego III fazy. Innymi możliwymi zastosowaniami spirogermanium są leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby Chagasa. Lek wywołuje odwracalne objawy neurotoksyczne i pneumotoksyczne i podawany jest dożylnie. Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka.

  Neurologiczne zespoły paranowotworowe to odrębna pod względem klinicznym grupa zespołów paranowotworowych (paraneoplastycznych) obejmująca zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego u chorych z nowotworem umiejscowionym poza układem nerwowym, nie związane zatem z przerzutami, ani miejscowym działaniem guza. Często towarzyszy temu podostra neuropatia czuciowa z powodu zajęcia zwojów korzeni czuciowych rdzenia. U 80 % chorych przyczyną jest rak płuc, zazwyczaj z drobnokomórkowy. Około 0,4 % chorych na raka płuc ma dolegliwości neurologiczne, które poprzedzają wykrycie raka u 80 % przypadków tych dolegliwości. Beata Maria Utracka-Hutka (ur. 9 lutego 1949, zm. 23 sierpnia 2007) – polski lekarz onkologii, od 1994 r., doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie chemioterapii i radioterapii, członkini wielu krajowych i zagranicznych grup badawczych, od 1999 r., Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej na Śląsku. Autorka artykułów naukowych z dziedziny raka piersi, jajnika, oraz genetycznych uwarunkowań nowotworów, publikowanych w krajowej prasie medycznej, oraz referatów i odczytów naukowych.

  Leczenie odwykowe – określenie terapii uzależnień, a zwłaszcza alkoholizmu. W Polsce ośrodki zajmujące się leczeniem odwykowym istnieją od początków dwudziestego wieku. Obecnie leczenie jest w nich oparte głównie na tzw. modelu Minnesota (łączenie psychoterapii grupowej i pracy nad Dwunastoma krokami AA). Ponadto stosuje się psychoterapię poznawczo-behawioralną, terapię krótkoterminową BSFT oraz farmakoterapię. Wbrew mitom leczenie uzależnień jest dosyć skuteczne (w najlepszych ośrodkach ok. 30%). Krąg pierwszy – powieść rosyjskiego pisarza i noblisty Aleksandra Sołżenicyna, wydana w roku 1968, razem z Oddziałem chorych na raka.

  Trastuzumab (nazwa handlowa: Herceptin) – rekombinowane, humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG1, łączące się wybiórczo z receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (Human Growth Factor Receptor – HER2). Preparat jest stosowany do leczenia przypadków raka piersi z przerzutami, w których stwierdzono nadekspresję HER2. W kombinacji z innymi chemoterapeutykami istotnie zmniejsza ryzyko nawrotu choroby i stopień odpowiedzi na leczenie. Kontrowersje wzbudzają jednak duże koszty takiej terapii (dochodzące do 100,000 USD rocznie).

  Systemowe leczenie nowotworów - wspólne określenie stosowane wobec metod ogólnoustrojowej terapii nowotworów złośliwych, obejmujące chemioterapię, hormonoterapię oraz metody biologiczne. Terapia systemowa wykorzystywana jest w przypadku nowotworów rozsianych, ale obarczona jest bardzo dużym ryzykiem objawów niepożądanych, często jest także bardzo kosztowna.

  Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca. Jan Zieliński (ur. 28 maja 1930 w Gośniewicach, zm. 24 maja 2009 w Warszawie) – polski ginekolog i onkolog, profesor dr. hab., w latach 1984–2001 kierownik kliniki ginekologii onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie. Założyciel Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, propagator profilaktyki raka żeńskich narządów rozrodczych.

  Dodano: 20.10.2011. 19:47  


  Najnowsze