• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci: wiedza na temat objawów udaru może ratować życie

  28.10.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W razie wystąpienia objawów udaru mózgu, takich jak zaburzenia czucia lub niedowład po jednej stronie ciała, zaburzenia mowy i widzenia, asymetria twarzy, należy jak najszybciej wezwać pogotowie - apelowali lekarze na konferencji prasowej w Warszawie. Jak podkreślali, dzięki takiemu działaniu można uratować życie i uniknąć trwałej niepełnosprawności.

  ,,Tu liczy się każda chwila, bo mózg jest wyjątkowo wrażliwy na niedotlenienie i z każdą minutą obszar uszkodzenia się powiększa. Strata czasu oznacza w tym wypadku stratę mózgu" - powiedziała prof. Danuta Ryglewicz, konsultant krajowy ds. neurologii.

  Przypomniała, że według najnowszych danych, w Polsce co roku udar mózgu występuje u 70-80 tys. osób, podczas gdy jeszcze 15 lat temu było to 60 tys. ,,Aż 30 proc. z nich umiera w ciągu pierwszego roku, a wśród tych, którzy przeżywają aż 50 proc. wymaga stałej opieki osób drugich" - zaznaczyła.

  Zdaniem specjalistki, te statystyki można by poprawić, gdyby pacjenci, u których dojdzie do wystąpienia objawów udaru nie zwlekali z wezwaniem pogotowia.

  Tymczasem, z przedstawionych przez nią danych wynika, że w Polsce ponad 65 proc. osób doznających udaru zwleka z wezwaniem pomocy natychmiastowej - odkłada to na później, czeka aż symptomy same miną, albo umawia się na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

  Prof. Anna Członkowska, przewodnicząca Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego przypomniała, że najczęstszy rodzaj udaru, tzw. niedokrwienny (stanowi 80 proc. przypadków - PAP), można skutecznie leczyć podając lek trombolityczny, tzw. tkankowy aktywator plazminogenu. Rozpuszcza on zakrzep będący przyczyną zamknięcia tętnicy i niedokrwienia tkanki nerwowej. ,,Podawanie go ma jednak sens tylko w ciągu 4,5 godziny od wystąpienia udaru, później może być niebezpieczne, gdyż zwiększa ryzyko krwotoku mózgowego" - powiedziała neurolog.

  Dodała, że lek powinno otrzymywać ok. 15 proc. pacjentów, tymczasem w Polsce jest to - według szacunków - 2-3 proc.

  Zbyt późne zgłaszanie się pacjentów to tylko jedna z ważnych przyczyn tych rozbieżności - oceniła prof. Członkowska. Według niej, bardzo ważna jest również odpowiednia organizacja służby zdrowia, by pacjenci otrzymywali natychmiastową pomoc i byli diagnozowani oraz leczeni zgodnie ze standardami europejskimi.

  ,,Udar mózgu to stan nagły, wymagający natychmiastowego leczenia szpitalnego" - zaznaczyła. Jej zdaniem, w tym przypadku nie ma rejonizacji, a osoba, u której podejrzewa się udar powinna od razu trafiać na najbliższy, specjalistyczny oddział udarowy.

  Inne postępowanie jest błędem w sztuce - wtórowała prof. Ryglewicz. ,,Pacjenci oraz ich rodziny muszą mieć świadomość swoich praw i upominać się o nie" - zaznaczyła neurolog.

  Z danych przedstawionych przez prof. Członkowską wynika, że w Polsce jest ponad 100 oddziałów udarowych, ale nie wszystkie spełniają wymagane standardy. Na przykład, zaledwie połowa z nich leczy trombolitycznie więcej niż 5 proc. pacjentów. Jest to spowodowane nie tylko zbyt późnym zgłaszaniem się pacjentów, ale też obawą lekarzy przed powikłaniami związanymi z tą terapią.

  Neurolodzy zwrócili też uwagę na niedostateczną wiedzę na temat objawów udaru mózgu wśród lekarzy. Jak ocenił prof. Grzegorz Opala, konsultant ds. neurologii w województwie śląskim, wynika to m.in. z faktu, że na studiach medycznych na neurologię przeznacza się zaledwie kilka godzin.

  ,,Z badań, które prowadziliśmy wynika, że na pierwszym roku studiów na pytania o udar mózgu prawidłowo odpowiada 15 proc. studentów, a na szóstym - 50 proc." - powiedział. Jego zdaniem, odsetek ten jest prawdopodobnie znacznie niższy u lekarzy, którzy jakiś czas temu opuścili uczelnię.

  Dlatego - postulowali w środę eksperci - poprawa w zakresie diagnozowania i leczenia udarów mózgu w Polsce wymaga edukacji nie tylko całego społeczeństwa, ale też lekarzy POZ czy pracujących na pogotowiu.

  Edukacja na temat zapobiegania, diagnostyki i leczenia udarów mózgu jest głównym celem istniejącej od 2009 r. Fundacji Udaru Mózgu, organizatora środowej konferencji. FUM pomaga też osobom po udarze i ich rodzinom. Więcej informacji na temat działań fundacji można znaleźć na stronie internetowej: www.fum.info.pl

  Konferencję zorganizowano z okazji obchodzonego 29 października Światowego Dnia Udaru Mózgu.

  PAP - Nauka w Polsce, Joanna Morga

  jjj/ agt/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne – to półrocznik wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Grzegorz Opala. Zawał mózgu (ang. cerebral infarction) – niedokrwienny udar mózgu. Od udaru mózgu spowodowanego zawałem mózgu należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy. Krwotok śródmózgowy (ang. intracerebral hemorrhage) – krwotoczny udar mózgu, nie będący krwotokiem podpajęczynówkowym. Od udaru mózgu spowodowanego krwotokiem śródmózgowym należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: zawał mózgu i krwotok podpajęczynówkowy.

  Dziedziczne angiopatie amylodiowe (krwotoczne amyloidozy mózgowe, angiopatie kongofilne, ang. cerebral amyloid angiopathy, CAA) – heterogenna etiologicznie grupa chorób naczyń tętniczych związanych z odkładaniem amyloidu w ścianie naczyń tętniczych mózgu. Osłabione naczynia łatwo pękają, co prowadzi do krwotoku śródmózgowego i udaru mózgu. Wyróżniono kilka typów CAA, których nazwy odzwierciedlają narodowość pierwszych zdiagnozowanych i przedstawionych w piśmiennictwie pacjentów: Porażenie połowicze, hemiplegia – porażenie mięśni jednej połowy ciała (niedowład połowiczy, hemiparesis to z kolei niedowład mięśni jednej połowy ciała). Spowodowane jest uszkodzeniem drogi korowo-rdzeniowej w mózgu. Niedowład występuje po stronie przeciwnej do lokalizacji uszkodzenia z uwagi na skrzyżowanie dróg korowo-rdzeniowych (piramidowych)- droga rozpoczynająca się w jednej półkuli przechodzi na stronę przeciwną w pniu mózgu (skrzyżowanie piramid). Jeśli uszkodzenie występuje w torebce wewnętrznej mózgu porażenie połowicze przybiera charakterystyczną postać porażenia typu Wernickego-Manna. Jeśli uszkodzenie jest w lewej półkuli, to porażone będą kończyny po prawej stronie. Porażenie połowiczne najczęściej jest stwierdzane w przebiegu zawału mózgu, krwotoku do jamy czaszki (w tym udaru mózgu pochodzenia krwotocznego), bywa również objawem guza mózgu.

  Niedokrwienie mózgu (ang. cerebral ischaemia, łac. ischaemia cerebri) – zaburzenie krążenia krwi w mózgu, spowodowane zakrzepem, skurczem lub uszkodzeniem ściany w określonej tętnicy doprowadzającej krew do mózgu, zatorem takiej tętnicy (najczęstsze są zatory sercowopochodne - materiał zatorowy np. skrzeplina pochodzi z jam serca lub tętniczo-tętnicze - materiałem zatorowym jest skrzeplina przyścienna w tętnicy). Niedokrwienie mózgu może dawać objawy przemijające i jeśli wycofują się one w ciągu 24 godzin, to określamy je jako przejściowe niedokrwienie mózgu czyli TIA, może też spowodować uszkodzenie trwałe i wtedy jest ono określane jako udar mózgu niedokrwienny. Penumbra (inaczej "strefa półcienia") – obszar bezpośrednio otaczający ognisko rozmiękania tkanki nerwowej i śmierci komórek śródbłonka po wystąpieniu udaru niedokrwiennego, w którym nie doszło do martwicy dzięki istnieniu krążenia obocznego. Penumbra jest natomiast otoczona zdrową tkanką nerwową. Centralnym punktem ogniska udaru jest krytycznie zwężone lub zamknięte naczynie.

  Kerry Allen Livgren (ur. 18 września 1949 roku) - amerykański muzyk i kompozytor, najbardziej znany jako współtwórca i były członek zespołu Kansas, z którego odszedł w 1983 roku. Kerry jest mężem Victori Carpenter z którą ma córkę, Katy Kristina. Pierwszego września 2009 roku, Livgren doznał udaru mózgu. Jego stan był określany jako "poważny, ale stabilny." Livgren częściowo odzyskał sprawność i powrócił do grania w projektach. Pniowe zespoły naprzemienne – zespoły neurologiczne wynikające z ograniczonego, ogniskowego, jednostronnego uszkodzenia pnia mózgu, najczęściej pochodzenia naczyniowego. Objawy zespołów naprzemniennych wynikają z jednoczesnego uszkodzenia jądra nerwu czaszkowego oraz sąsiadujących z nim dróg piramidowych krzyżujących się poniżej, więc w przypadku nerwów czaszkowych będą one widoczne po stronie uszkodzenia, w przeciwieństwie do objawów pochodzących z dróg piramidowych, które występują przeciwstronnie. Dzięki znajomości objawów poszczególnych zespołów można dość precyzyjnie określić miejsce wystąpienia zaburzeń, nie da się natomiast dowiedzieć niczego na temat ich pochodzenia i charakteru.

  Encefalomalacja, rozmiękanie mózgu (łac. encephalomalatio) – martwica rozpływna komórek tkanki nerwowej w danej części mózgu, spowodowana np. udarem mózgu.

  Udar mózgu, incydent mózgowo-naczyniowy (ang. cerebro-vascular accident, CVA), dawniej także apopleksja (gr. stgr. ἀποπληξία - paraliż; łac. apoplexia cerebri, insultus cerebri) – zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny.

  Dodano: 28.10.2011. 00:11  


  Najnowsze