• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci: wzrost nakładów na onkologię nieunikniony

  19.10.2011. 12:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wzrost nakładów na onkologię w Polsce będzie nieunikniony, jeśli chcemy poprawić skuteczność leczenia nowotworów i dorównać pod tym względem krajom Europy Zachodniej - mówili eksperci na konferencji pt. Onkologia 2011, która we wtorek odbyła się w stolicy. 


  Jak oceniali, wynika to m.in. z faktu, że liczba zachorowań na nowotwory będzie stale rosła, w związku ze starzeniem się społeczeństw oraz rozpowszechnieniem czynników ryzyka tych schorzeń, jak np. palenie papierosów, stres psychiczny, niezdrowa dieta i otyłość, brak rekreacji fizycznej oraz zanieczyszczenie środowiska.

  Dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, przypomniał, że według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w XXI w. choroby nowotworowe przesuną się na pierwsze miejsce wśród przyczyn zgonów ludzi na świecie.

  Z raportu organizacji wynika, że w 2008 r. na nowotwór złośliwy zachorowało 12,4 mln osób, a 7,6 mln zmarło z jego powodu. W tym czasie na świecie żyło też 28 mln osób z chorobą nowotworową zdiagnozowaną w ciągu ostatnich pięciu lat. WHO prognozuje, że w 2030 r. liczby te wyniosą odpowiednio - 27 mln, 17 mln i 75 mln.

  Według dr Urszuli Wojciechowskiej z Krajowego Rejestru Nowotworów w Centrum Onkologii w Warszawie, podobne zmiany będą też dotyczyć naszego kraju. "W Polsce w ostatnich 30 latach nastąpił dwukrotny wzrost zachorowań na nowotwory" - powiedziała specjalistka.

  Z danych, które przedstawiła wynika, że w 2009 r. odnotowano 137 tys. nowych przypadków nowotworów i 93 tys. zgonów z ich powodu. "W 2025 r. w Polsce spodziewamy się już ok. 180 tys. nowych zachorowań oraz 135 tys. zgonów" - wymieniała dr Wojciechowska.

  Jak oceniła, wobec tych prognoz ogromnym wyzwaniem dla Polski będzie znalezienie środków na leczenie chorób nowotworowych oraz na opiekę paliatywną dla osób żyjących z nowotworem.

  "Konieczne będzie zwiększenie nakładów na profilaktykę, wykrywanie i leczenie chorób nowotworowych, bo sama alokacja środków w ramach tego czym dysponujemy obecnie nie wystarczy" - powiedział dr Meder. Jak przypomniał, na realizację działań w ramach "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" przeznacza się w naszym kraju rocznie co najmniej 250 mln zł.

  Onkolog podkreślił, że minister zdrowia Ewa Kopacz zrobiła bardzo dużo dla poprawy sytuacji w polskiej onkologii. "Jednak nakłady na ochronę zdrowia są w Polsce ciągle za niskie. Wynoszą na przykład siedem razy mniej niż w Niemczech, podczas gdy nasz produkt krajowy brutto (PKB) jest niższy tylko trzykrotnie" - powiedział onkolog.

  Z danych przedstawionych przez dr Medera wynika, że skuteczność leczenia nowotworów złośliwych w Polsce ciągle rośnie, ale i tak jest niższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej czy USA. Na przykład, odsetek wyleczeń w naszym kraju szacuje się na 31 proc. wśród mężczyzn i ok. 50 proc. u kobiet, podczas gdy w krajach UE wskaźniki te wynoszą 50-60 proc., a w USA 65-70 proc. Natomiast, jeśli weźmie się pod uwagę tylko referencyjne ośrodki leczenia chorób nowotworowych w Polsce, w tym przede wszystkich wojewódzkie centra onkologii, to odsetek wyleczeń wzrasta do 45 proc. dla panów i 65 proc. dla kobiet.

  Dowodzi to, jak ważne jest zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do najlepszych możliwości terapeutycznych. "Jeśli pierwsza terapia będzie źle dobrana pacjentowi, to szanse na wyleczenie nowotworu spadają o 50 proc." - podkreślił dr Meder.

  Prof. Magdalena Bielska-Lasota z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie, zwróciła uwagę, że podstawą do planowania długofalowej polityki leczenia nowotworów są dobrze prowadzone rejestry chorób nowotworowych. Jest to narzędzie pozwalające tworzyć wiarygodne analizy epidemiologiczne. W Polsce mamy ich 16 (po jednym w każdym województwie) i raz w roku raportują one dane do rejestru krajowego. 

  PAP - Nauka w Polsce

  jjj/ tot/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Radioterapia, dawniej curieterapia – metoda leczenia za pomocą promieniowania jonizującego. Stosowana w onkologii do leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym, np. w przerzutach nowotworowych do kości. Teleradioterapia – jedna z technik leczenia w radioterapii za pomocą promieniowania jonizującego, w metodzie tej źródło promieniowania umieszczone jest w pewnej odległości od tkanek. Polega na napromienianiu wiązkami zewnętrznymi określonej objętości tkanek, obejmującej guz nowotworowy z adekwatnym marginesem tkanek oraz, w razie potrzeby, regionalne węzły chłonne. Objętość napromieniania powinna być określona jak najbardziej precyzyjnie, tak aby możliwe było podanie jednorazowej dużej dawki przy maksymalnej ochronie tkanek prawidłowych, zwłaszcza tzw. narządów krytycznych. Służy temu proces planowania leczenia przy użyciu TK lub MRI. Stosowana jest w onkologii do leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym, np. w przerzutach nowotworowych do kości. Adiuwant, adjuwant (łac. adiuvare - pomagać) i neoadjuwant to określenia mające specyficzne znaczenie w onkologii, gdzie oznacza terapię uzupełniającą, stosowaną jako leczenie skojarzone po lub przed radykalnym zabiegu operacyjnym lub radykalnej radioterapii chorób nowotworowych.

  Medycyna nuklearna – gałąź medycyny zajmująca się leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych, zajmuje się głównie fizjologią ciała, organów, i chorób. Metody medycyny nuklearnej wykorzystywane są między innymi w onkologii, w leczeniu niektórych typów nowotworów oraz jako zabiegi paliatywne, mające na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, związanych z występowaniem rozsianego procesu nowotworowego (np. przerzuty do kości). Stosowane są również w celu lokalizacji zmian niewidocznych przy użyciu innych środków. Medycyna nuklearna stosowana jest również jako narzędzie w diagnostyce i leczeniu chorób, np. endokrynologicznych (głównie chorób tarczycy). Zastosowanie tej techniki umożliwia zróżnicowanie między "zimnymi" i "ciepłymi" guzami. Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca.

  Polska Unia Onkologii – polska pozarządowa organizacja pożytku publicznego. Podejmuje działania wspierające zwalczanie chorób nowotworowych; m.in. zrzesza lekarzy onkologów, organizuje kursy specjalizacyjne, warsztaty i konferencje. Terapia fotodynamiczna (PDT) – forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne związki światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła, stają się toksyczne dla komórek nowotworowych i innych chorych komórek. PDT wykazuje również zdolność do zabijania komórek mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów i wirusów. PDT jest powszechnie stosowana w leczeniu trądziku. Jest ona stosowana klinicznie do leczenia wielu schorzeń, w tym związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej i nowotworów złośliwych. Jest uznanawana jako strategia leczenia, która jest zarówno mało inwazyjna jak i minimalnie toksyczna.

  Nowotwory złośliwe krtani – to najczęstsze nowotwory złośliwe w obrębie głowy i szyi. Po raku płuca są to najliczniejsze nowotwory dróg oddechowych. W Polsce stanowią siódmy pod względem częstości występowania rodzaj nowotworów u mężczyzn (4% wszystkich nowotworów). Współczynnik zachorowań wynosi dla mężczyzn 12,1/100000 a dla kobiet 1,6/100000. Zachorowalność kobiet w stosunku do mężczyzn wynosi w Polsce w zależności od regionu od 1:9 do 1:5 i ma tendencję wzrostową. Szczyt zachorowalności na nowotwory złośliwe krtani przypada na 6 i 7 dekadę życia. Umieralność na nowotwory krtani w Polsce rosła systematycznie od lat powojennych do lat 90. XX wieku. Na początku XXI wieku zaobserwowano powolny spadek zachorowalności i umieralności. Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii - procedura z zakresu onkologii i chirurgii onkologicznej, służąca do leczenia zmian nowotworowych, stanowi połączenie metod chemioterapii i hipertermii terapeutycznej. Stanowi element leczenia wieloetapowego, stosowana jest w trakcie zabiegu chirurgicznego.

  Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka.

  Dodano: 19.10.2011. 12:04  


  Najnowsze