• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci: zakaz sprzedaży dopalaczy nie jest najlepszym wyjściem

  02.12.2010. 01:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zakaz sprzedaży dopalaczy nie daje spodziewanych skutków w walce z uzależnieniami stwierdziła grupa ekspertów w czasie debaty zorganizowanej przez Wydział Nauk Medycznych PAN. Efekty może natomiast przynieść odpowiednia edukacja - uważają naukowcy.  Zdaniem naukowców uczestniczących w debacie, dopalacze są dużym problemem, z którym należy walczyć, ale niekoniecznie przez system zakazów.

  W dyskusji brali udział psychofarmakolodzy prof. Wojciech Kostowski, przewodniczący Wydziału Nauk Medycznych PAN, prof. Jerzy Vetulani z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, Jolanta Zawilska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz psychiatra doc. Bogusław Habrat z Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

  "Sama delegalizacja nie sprawi, że przestanie istnieć problem z dopalaczami" - powiedziała prof. Jolanta Zawilska.

  Zdaniem prof. Wojciecha Kostowskiego, ważne jest to, aby przekonać osoby narażone na stosowanie dopalaczy, że przynosi to więcej szkód niż korzyści. Naukowiec uważa, że w działaniu tym niekoniecznie może pomóc system zakazów i nakazów.

  Uczestnicy dyskusji stwierdzili, że bardzo ważna jest odpowiednia edukacja skierowana zarówno do osób narażonych na stosowanie dopalaczy, do rodziców, jak i np. do przyszłych lekarzy.

  Prof. Zawilska o edukacji młodych ludzi powiedziała: "Trzeba im mówić, jak działają dopalacze, uczulać ich, że stosowanie różnych mieszanek jest bardzo niebezpieczne. Uczulać ich, że nieprawdą jest, iż te związki nie uzależniają, że działają słabiej od narkotyków, że to jest bezpieczna alternatywa dla narkotyków."

  Naukowcy wyrazili przekonanie, że delegalizowanie kolejnych substancji prowadzi do produkcji dopalaczy całkowicie nowych, których działanie i skład są nieznane.

  Eksperci zgodzili się, że dyskusja w sejmie nad prawodawstwem antynarkotykowym powinna być oparta na rzetelnych ekspertyzach naukowych. Ich zdaniem ustalenia parlamentu powinny być wynikiem wielostronnej dyskusji, w której rozważone będą zarówno pozytywne jak i negatywne skutki zakazu.

  Zdaniem uczestników debaty, jeżeli sprzedaż dopalaczy będzie kiedyś dopuszczona, na każdym produkcie powinien być dokładnie opisany jego skład i ryzyko związane ze stosowaniem.

  Środowa debata nie była pierwszą publiczną dyskusją o dopalaczach organizowaną przez Wydziału Nauk Medycznych PAN. Konferencja prasowa na ten temat odbyła się już w sierpniu 2009 roku. Oficjalne oświadczenie tej jednostki w sprawie dopalaczy wystosowano również w październiku 2010 r.

  Pod koniec listopada w życie weszła najnowsza nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która zakazuje produkcji i wprowadzania do obrotu produktów, które mogą być używane jak środki odurzające lub substancje psychotropowe, czyli np. dopalaczy.

  Nowe przepisy zakazują m.in. wytwarzania i wprowadzania do obrotu w Polsce jakichkolwiek substancji (niezależnie od ich stanu fizycznego i źródła pochodzenia, w tym roślin, grzybów oraz ich części) lub produktów, które mogą być używane jak środki odurzające lub substancje psychotropowe, czyli tzw. środków zastępczych, którymi określono dopalacze.

  Potrzeba nowelizacji powstała po tym jak w wyniku zażywania dopalaczy wiele osób straciło życie.

  PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

  krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  UA1207 - rakieta wspomagająca dla rakiet Titan IVA budowanych przez firmę Lockheed Martin. Jest ulepszeniem dopalaczy UA1205 i UA1206. Wycofana na rzecz dopalaczy USRM. Dopalacze – potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych. Wykaz środków odurzających i substancji psychotropowych – lista substancji kontrolowanych, których posiadanie, produkcja, przetwarzanie, przewóz i obrót są nielegalne w Polsce bez posiadania odpowiedniego zezwolenia regulowanego Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Substancje dzieli się na grupy w założeniu w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku użycia ich w celach pozamedycznych oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.

  Krystyna de Walden-Gałuszko - (ur. 1935 r.) prof.dr hab. n. med., prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej. Z wykształcenia psychiatra, aktywnie działa jako psychoonkolog w wojewódzkim centrum onkologicznym w Gdańsku. Współzałożycielka infolinii onkologicznej. Od 1 października 2013r. kierownik Katedry Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Koszyckiej został założony 21 lipca 1969 roku przez prof. Františka Poliaka, który był również pierwszym dziekanem tego wydziału (w latach 1969-1972). Obecnie (2012) dziekanem Wydziału jest prof. Liberios Vokorokos.

  CP 47,497 ((C7)-CP 47,497) – organiczny związek chemiczny z grupy syntetycznych kannabinoidów odkryty w laboratoriach Pfizer w latach 80. XX wieku. Jego homologi znajdowano w mieszankach typu Spice (tzw. dopalaczach). W 2010 roku w Polsce dodano go wraz z homologami do grupy I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jako nowa substancja psychoaktywna nie jest objęta Konwencją o substancjach psychotropowych. Wydział Nauk o Ziemi - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 2012 r. po likwidacji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Początkowo nauki geograficzne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzonego w 1945 w chwili rozpoczęcia działalności uniwersytetu. Jednym z organizatorów oraz pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr Jan Prüffer. W 1951 z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębnił się nowy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, w którym działały dwa instytuty - biologii oraz geografii. W wyniku likwidacji wydziału w 2012 roku powstał Wydział Nauk o Ziemi funkcjonujący w obecnym kształcie.

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powstał 1 października 2002 w wyniku połączenia dwóch instytucji: Biura Rejestracji Środków Farmaceutycznych Materiałów Medycznych, które było częścią Instytutu Leków oraz Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej. Początkowo Urząd działał w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

  JWH-081 – organiczny związek chemiczny, analgetyk i substancja psychoaktywna z grupy kannabinoidów. Wprowadzony do organizmu pobudza receptory kannabinoidowe, jest dość selektywnym agonistą receptora CB1 ze stałą inhibicji Ki 1,2 nM i około dziesięć razy mniejszym powinowactwem do CB2. Został odkryty i po raz pierwszy zsyntetyzowany przez Johna W. Huffmana, od którego nazwiska pochodzi nazwa JWH dla tej rodziny związków. Ze względu na wykrycie w dopalaczach został zaklasyfikowany do grupy I-N Wykazu środków odurzających i substancji psychotropowych i jest w Polsce nielegalny.

  Sojuz 2.1w (ros. Союз 2.1в), dawniej Sojuz 1 – rosyjska rakieta nośna o średnim udźwigu. Jej konstrukcja jest podobna do rakiety Sojuz 2.1b, różni się brakiem dopalaczy i zmienionym silnikiem pierwszego stopnia (został użyty silnik NK-33). Pierwszy start odbył się 28 grudnia 2013 r.

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 2012 r. po likwidacji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Początkowo nauki biologiczne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzonego w 1945 w chwili rozpoczęcia działalności uniwersytetu. Jednym z organizatorów oraz pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr Jan Prüffer. W 1951 z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębnił się nowy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, w którym działały dwa instytuty - biologii oraz geografii. W wyniku likwidacji wydziału w 2012 roku powstał Wydział Biologii i Ochrony Środowiska funkcjonujący w obecnym kształcie.

  Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA) – społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób. Sojuz 1 (ros. Союз 1) lub Sojuz 2.1W - proponowana rosyjska rakieta nośna o średnim udźwigu. Jej konstrukcja jest podobna do rakiety Sojuz 2.1b, różni się jedynie brakiem dopalaczy i zmienionym silnikiem pierwszego stopnia (użyty ma być silnik NK-33).

  Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku został założony 1 lipca 2005 roku. Obecnie (2012) dziekanem wydziału jest prof. Anton Lacko.

  Dodano: 02.12.2010. 01:04  


  Najnowsze