• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ekstrakt zielonej herbaty - nowa, potężna broń w arsenale leczenia nowotworów?

  30.08.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zespół szkockich naukowców wykorzystał związek chemiczny występujący w zielonej herbacie do skutecznego leczenia dwóch typów nowotworów skóry.

  Badacze z uczelni w Strathclyde i Glasgow opracowali szczegółową metodę stosowania ekstraktu, zwanego galusanem epigalokatechiny (EGCG), bezpośrednio na guzy.

  W artykule opublikowanym w czasopiśmie Nanomedicine, zespół wyjaśnia powiązanie między zieloną herbatą a nowotworami. Mimo iż zielona herbata od dawna kojarzona jest ze zwalczaniem nowotworów, podawanie jej związków w tradycyjny, dożylny sposób nie jest zbyt skuteczne, gdyż niewystarczająca ilość ekstraktu trafia do guza.

  Zespołowi udało się teraz zapewnić skuteczne zmniejszanie guzów przez ekstrakt, dzięki opracowaniu ukierunkowanego systemu podawania, którego działanie polega na połączeniu ekstraktu z białkami, które przenoszą molekuły żelaza, wchłaniane z kolei przez guz.

  W toku prób laboratoryjnych z wykorzystaniem dwóch typów nowotworów skóry, niemal dwie trzecie guzów, do których dostarczano ekstrakt albo zmalały albo znikły w ciągu miesiąca. Co więcej, leczenie nie wiązało się z żadnymi skutkami ubocznymi dla zwykłych tkanek.

  Łącznie 40% guzów obydwu typów znikło, a 30% jednego i 20% drugiego typu skurczyło się. Dalsze 10% jednego z typów ustabilizowało się. Uznano, że były to pierwsze testy, w których tego typu leczenie spowodowało zmniejszenie lub zniknięcie guzów nowotworowych.

  Autorka naczelna raportu z badań, dr Christine Duf?s z Uniwersytetu w Strathclyde, wypowiedziała się na temat tych obiecujących badań: "To niezwykle obiecujące wyniki, które, mamy nadzieję, mogą otworzyć drogę przed nowymi i skutecznymi metodami leczenia nowotworów. Kiedy zastosowaliśmy naszą metodę, ekstrakt zielonej herbaty z dnia na dzień zmniejszył wiele guzów, a w niektórych przypadkach spowodował ich całkowite usunięcie. Dla porównania ekstrakt nie wywarł żadnego wpływu, kiedy był podawany na inne sposoby, gdyż wszystkie guzy nadal się powiększały. Badania te mogą otworzyć drzwi przez nowymi metodami leczenia chorób, które nadal w wielu krajach są największymi zabójcami".

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) donosi, że liczba przypadków nowotworów skóry zarówno czerniakowych, jak i nieczerniakowych, stale rośnie. Obecnie każdego roku odnotowuje się na świecie od 2 do 3 mln nieczerniakowych nowotworów skóry oraz 132.000 czerniakowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego (guzy żołądkowo-jelitowo-trzustkowe, ang. gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors, GEP NET) – grupa nowotworów wywodzących się z komórek gruczołów endokrynnych lub rozsianych komórek endokrynnych. GEP NET stanowią podgrupę nowotworów neuroendokrynnych (NET), stanowiąc około 70% wszystkich guzów NET; wśród wszystkich guzów przewodu pokarmowego guzy neuroendokrynne stanowią około 2%. Hormonoterapia nowotworów - hormonoterapia jako metoda leczenia nowotworów, w których etiologii uczestniczą czynniki hormonalne. Opiera się na zmianie środowiska hormonalnego, co hamuje wzrost nowotworów hormonozależnych. Rak jądra – najczęstszy nowotwór złośliwy z grupy guzów litych w grupie młodych mężczyzn (pomiędzy 20 a 35 rokiem życia). Potoczne określenie "rak jądra" obejmuje całą grupę nowotworów, które można podzielić na nowotwory zarodkowe i niezarodkowe. Przeważającą większość guzów jądra (95-99%) stanowią nowotwory zarodkowe. Biorąc pod uwagę cechy kliniczne, można je podzielić na nasieniaki i nienasieniaki. Wszystkie nowotwory zarodkowe (z wyjątkiem dojrzałego potworniaka) cechują się dużą złośliwością histologiczną i agresywnym przebiegiem klinicznym. Są to jednocześnie jedne z niewielu nowotworów "litych" które można wyleczyć nawet w zaawansowanym stadium (z przerzutami odległymi). Szansę na wyleczenie pacjenci z guzami zarodkowymi zawdzięczają dużej wrażliwości tych nowotworów na chemioterapię i radioterapię.

  Ekstrakt pozorny - jest to wartość ekstraktu oznaczona w próbce piwa nieodgazowanego, zawierającego alkohol., który wWartość ekstraktu pozornego w porównaniu z wartością ekstraktu rzeczywistego w tej samej próbie piwa jest niższa stosunku do ekstraktu rzeczywistego zaniżony jest ze względu na obecność związków lotnych takich jak etanol, kwasy lotne i.in. Ekstrakt pozorny oznacza się poprzez pomiar areometrem. Ekstrakt rzeczywisty można zmierzyć oznaczyć jedynie po oddestylowaniu substancji lotnych. Nowotwory drobnookrągłoniebieskokomórkowe (ang. small round (blue) cell tumors) – grupa nowotworów złośliwych występujących przede wszystkim u dzieci. Wspólną cechą tych nowotworów jest ich niskie zróżnicowanie. Guzy zbudowane są z morfologicznie podobnych, małych komórek z okrągłymi, dużymi, silnie hiperchromatycznymi jądrami komórkowymi, barwiącymi się hematoksyliną i eozyną na granatowo; stad nazwa grupy tych guzów. Należą tu:

  Chemioterapia nowotworów – metoda systemowego leczenia nowotworów złośliwych za pomocą leków cytostatycznych. W leczeniu nowotworów stosuje się także leki hormonalne, leki celowane molekularnie (np. erlotynib, imatinib) i przeciwciała monoklonalne. Terapia fotodynamiczna (PDT) – forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne związki światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła, stają się toksyczne dla komórek nowotworowych i innych chorych komórek. PDT wykazuje również zdolność do zabijania komórek mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów i wirusów. PDT jest powszechnie stosowana w leczeniu trądziku. Jest ona stosowana klinicznie do leczenia wielu schorzeń, w tym związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej i nowotworów złośliwych. Jest uznanawana jako strategia leczenia, która jest zarówno mało inwazyjna jak i minimalnie toksyczna.

  Ekstrakt brzeczki podstawowej (nastawnej) - ekstrakt słodowo-chmielowy, w znacznym stopniu determinuje walory aromatyczno - smakowe gotowego piwa. W wyniku fermentacji część ekstraktu zamienia się w alkohol oraz dwutlenek węgla, a część (ok. 1/3) pozostaje w piwie. Stosunek ilości wykorzystanego do fermentacji ekstraktu do ekstraktu brzeczki podstawowej określa stopień odfermentowania piwa, który może być niski, średni lub wysoki. Ilość (stężenie) ekstraktu oraz stopień jego odfermentowania decydują o określeniu piwa jako lekkie, pełne lub mocne. Zespoły niestabilności chromosomalnych – grupa chorób dziedzicznych związanych z niestabilnością chromosomów i ich złamaniami. Często wiążą się ze zwiększoną skłonnością do rozwoju niektórych typów nowotworów złośliwych.

  Nienasieniaki - grupa nowotworów zarodkowych, wyróżniona w wyniku ich podziału klinicznego. Charakteryzują się gorszym rokowaniem niż nasieniak i odmiennymi standardami leczenia. Najczęściej mają charakter guzów o mieszanej budowie histologicznej (składają się z kilku niezależnych rodzajów utkania nowotworowego). O rozpoznaniu nienasieniaka przesądza stwierdzenie w obrębie nowotworu zarodkowego któregokolwiek z wymienionych poniżej rodzajów utkania:

  Ekstrakt rzeczywisty piwa - jest to ta część piwa, która pozostaje po oddestylowaniu wszystkich jego lotnych składników jak woda, alkohol, dwutlenek węgla itp. W piwie zawsze znajduje się pewna część ekstraktu, który pierwotnie znajdował się w brzeczce piwnej i nie został odfermentowany. Ekstrakt ten oznaczony w piwie (czyli roztworze zawierającym alkohol i dwutlenek węgla) nazywamy ekstraktem pozornym. W celu oznaczenia ekstraktu rzeczywistego w gotowym piwie należy dokonać destylacji próby w celu usunięcia alkoholu i dwutlenku węgla. Próbkę po destylacji uzupełnia się wodą destylowaną do uprzedniej jej objętości i dopiero dokonuje oznaczenia. Ekstrakt rzeczywisty jest liczbowo zawsze większy od ekstraktu pozornego. W wyniku fermentacji część ekstraktu brzeczki podstawowej jest zamieniana na alkohol, dwutlenek węgla i inne składniki lotne, tak więc gotowe piwo zawiera ekstrakt, którego masa stanowi różnicę pomiędzy ekstraktem brzeczki a pomniejszony o te masą składnikiproduktów fermentacji.

  Systemowe leczenie nowotworów - wspólne określenie stosowane wobec metod ogólnoustrojowej terapii nowotworów złośliwych, obejmujące chemioterapię, hormonoterapię oraz metody biologiczne. Terapia systemowa wykorzystywana jest w przypadku nowotworów rozsianych, ale obarczona jest bardzo dużym ryzykiem objawów niepożądanych, często jest także bardzo kosztowna. Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (ang. gastrointestinal stromal tumors (GIST), guzy stromalne) – grupa nowotworów o wysokim ryzyku przemiany złośliwej, wywodzących się przypuszczalnie z komórek śródmiąższowych Cajala (ang. interstitial cells of Cajal – ICC). Pierwotnym umiejscowieniem tych guzów jest przewód pokarmowy (żołądek, jelito cienkie); nowotwory spotykane są też w przestrzeni zaotrzewnowej i miednicy mniejszej. Makroskopowo guzy te mają wygląd twardych, bladych, kulistych lub owalnych struktur połączonych ze ścianą narządów, w obrębie których się rozwijają. Wspólną cechą komórek guzów GIST jest ekspresja cząsteczek białka błonowego CD117, zidentyfikowanych jako receptory kinazy tyrozynowej (KIT) i stanowiących białkowy produkt protoonkogenu c-kit.

  Guz desmoidalny (ang. desmoid tumor) – rodzaj rzadkiego, łagodnego histologicznie i miejscowo złośliwego nowotworu wywodzącego się z komórek powięzi lub tkanki mięśniowo-ścięgnistej. Ma skłonność do naciekania sąsiadujących tkanek. Termin "desmoid" pochodzi z greckiego δεσμοσ co oznacza "ścięgnisty" i został wprowadzony przez Müllera w 1838 roku. Guzy desmoidalne stanowią 0,03% wszystkich nowotworów i około 3% wszystkich guzów tkanek miękkich.

  Dodano: 30.08.2012. 16:37  


  Najnowsze