• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejczycy na drodze do rozwikłania tajemnicy przewlekłej choroby nerek

  10.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Przewlekła choroba nerek (PChN) to cicha choroba, która dotyka 1 na 10 Europejczyków. Pomimo badań prowadzonych nad PChN diagnostyka na wczesnym etapie i zindywidualizowane leczenie nadal wymagają poprawy. Kolejnym palącym zagadnieniem jest brak informacji na temat patofizjologii choroby. I tu do akcji wkracza projekt SYSKID (Biologia systemów w kierunku nowatorskiej diagnostyki i leczenia przewlekłej choroby nerek), który ma przynieść nowe rozwiązania. Projekt przewidziany na 60 miesięcy uzyskał dofinansowanie na kwotę 11,8 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  PChN to poważna choroba, która niekorzystnie wpływa na samopoczucie pacjenta, doprowadzając do końcowego stadium choroby nerek, powikłań sercowo-naczyniowych i zaburzeń metabolizmu kości. Partnerzy projektu SYSKID twierdzą, że zidentyfikują molekularne i komórkowe mechanizmy odpowiedzialne za rozwój choroby i powiążą te informacje z klinicznymi czynnikami ryzyka, co z kolei rzuci więcej światła na biomarkery tej choroby.

  Naukowcy zwracają uwagę, że biomarkery dostarczą zespołowi informacji, których potrzebuje, aby przeprowadzić badania przedkliniczne w zakresie nowych metod leczenia w celu powstrzymania rozwoju PChN. Zespół uzyska również materiały wymagane do opracowania i oceny narzędzi do diagnostyki na wczesnym etapie oraz monitorowania rokowań i leczenia.

  Integracja biologii molekularnej i komórkowej, biologii komputerowej, statystyki i epidemiologii wspomoże wysiłki zespołu w budowaniu ram "biologii systemów" w zakresie PChN. Wsparciem dla tych wysiłków jest kliniczna wiedza ekspercka naukowców oraz wykorzystanie obszernego zbioru próbek i danych klinicznych PChN. Do sukcesu zespołu SYSKID, składającego się z 25 grup badawczych, przyczynia się również rada doradcza wysokiego szczebla, w skład której wchodzą naukowcy, specjaliści od opracowywania produktów i przedstawiciele społeczności pacjentów.

  Naukowcy z zespołu SYSKID podkreślają, że większość osób, które cierpią na PChN znajduje się na początkowych etapach choroby. Wczesna diagnoza może dopomóc w zduszeniu problemu w zarodku, a szczególnie w uniknięciu dializy i przeszczepu nerek, niemniej potrzebne są bardziej zaawansowane metody.

  Według partnerów SYSKID przyczynami PChN są często cukrzyca i nadciśnienie, jak również może się ona wiązać z ogólną miażdżycą tętnic. Liczba przypadków cukrzycy, zwłaszcza w Europie, wzrosła w ostatnich latach - około 7% Europejczyków cierpi na tę wyniszczającą chorobę. Naukowcy twierdzą, że wzrost przypadków cukrzycy i nadciśnienia wpłynie również na PChN; dodają przy tym, że zwiększy się również liczba powiązanych z nią zgonów. Wczesna diagnostyka i profilaktyka mają kluczowe znaczenie w walce z tą chorobą.

  "Korzystając z najnowszych osiągnięć biologii systemów, konsorcjum SYSKID opracuje kompleksowy obraz wpływu cukrzycy i nadciśnienia na funkcję nerek" - wyjaśnia dr Bernd Mayer z austriackiego przedsiębiorstwa emergentec biodevelopment GmbH, które jest koordynatorem projektu SYSKID. "Skoncentrujemy się na wczesnym etapie przewlekłej choroby nerek w celu zidentyfikowania lepszych strategii profilaktyki oraz nowatorskiej diagnostyki i opcji terapeutycznych, aby podnieść jakość życia pacjentów."

  Projekt SYSKID zgromadził 25 wiodących grup badawczych z Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraela, Niemiec, Polski, Szwajcarii, USA, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Cukrzycowa choroba nerek (zespół Kimmelstiela-Wilsona, dawniej nazywana nefropatią cukrzycową, ang. diabetic kidney disease, Kimmelstiel-Wilson syndrome) – glomerulopatia wtórna niezapalna, będąca czynnościowym i strukturalnym uszkodzeniem miąższu nerek spowodowanym przewlekłą hiperglikemią w przebiegu cukrzycy. W krajach rozwiniętych cukrzycowa choroba nerek jest najczęstszą przyczyną przewlekłej schyłkowej choroby nerek (ESRD). Inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEI) – grupa leków stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca, cukrzycowej chorobie nerek i nefropatii nadciśnieniowej oraz cukrzycy i zespołu metabolicznego. Pierwszym ACEI wprowadzonym na rynek był kaptopryl. Od tego czasu w terapii znalazło miejsce kilkunastu przedstawicieli tej grupy. Mechanizm ich działania polega na hamowaniu aktywności enzymu konwertującego angiotensynę, a przez to wykazują działanie hipotensyjne, nefroprotekcyjne (hamują białkomocz i postęp niewydolności nerek), przeciwmiażdżycowe. Najczęstszym efektem ubocznym jest kaszel, rzadziej występują: niedociśnienie, hiperkaliemia, niewydolność nerek, obrzęk naczynioruchowy. ACEI są przeciwwskazane u kobiet w ciąży z uwagi na ich teratogenne działanie (kategoria D). Diagnostyka kliniczna - nauka której celem jest poznanie metod klinicznych i laboratoryjnych, stosowanych w badaniu i rozpoznaniu chorób wewnętrznych np. schorzenia wątroby, nerek, płuc (choroby narządowe), niewydolność krążenia (choroby układowe) itd.

  Nefronoftyza (łac. i ang. nephronophtisis, NPH) – genetycznie uwarunkowana choroba nerek o typie dziedziczenia autosomalnym recesywnym. Jest najczęstszą przyczyną występowania przewlekłej niewydolności nerek u dzieci. Torbielowate choroby nerek – choroby nerek przebiegające z tworzeniem się torbieli. Dzielą się na nabyte i pierwotne.

  Światowy Dzień Nerek (ang. World Kidney Day) – doroczna impreza promocyjno-oświatowa polegająca m.in. na przeprowadzaniu badań profilaktycznych nerek, happeningów, publicznych odczytów, konferencji prasowych oraz akcji edukacyjnych, które mają na celu podniesienie wśród ludzi świadomości znaczenia nerek oraz informowanie o tym, że choroby nerek są powszechne i jak można je leczyć. Dzień ten obchodzony jest w drugi czwartek marca. Kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN, łac. glomerulonephritis, dawniej choroba Brighta) – grupa pierwotnych lub wtórnych chorób nerek charakteryzująca się zapaleniem kłębuszków lub małych naczyń w nerce. Może się objawiać izolowanym krwiomoczem lub białkomoczem lub jako zespół nefrotyczny, zespół nefrytyczny, ostra lub przewlekła niewydolność nerek. Kłębuszkowe zapalenia nerek dzieli się także na różne typy morfologiczne, wśród których najbardziej ogólnie wyróżnia się typy proliferacyjne i nieproliferacyjne. Przyczyny pierwotne dotyczą chorób samych nerek (kłębuszków), natomiast wtórne wynikają z innych chorób lub czynników, do których należą: zakażenia, leki, choroby systemowe lub układowe, nowotwory.

  Choroby oczu – schorzenia narządu wzroku mogą być wywołane przez różnego rodzaju przyczyny, jak np.: urazy, zakażenia i nowotwory. Chorobowe objawy w oku mogą także być miejscowym objawem ogólnego schorzenia ustrojowego, jak np. zaćma w przebiegu cukrzycy czy podczas choroby krwi, nerek lub też w czasie ciąży. Choroby układowe - grupa chorób dotykających kilka rodzajów tkanek i narządów lub zajmująca całe ciało. Wiele chorób w swoich końcowych stadiach dotyka różnych narządów (np. niewydolność wielonarządowa), ale tylko choroby, w których dochodzi do zajęcia licznych organów we wczesnym etapie są uważane za choroby układowe.

  Przewlekła niewydolność serca (łac. insufficientia cordis chronica, ang. chronic heart failure) – postępujący zespół objawów wynikających ze zmniejszenia pojemności minutowej serca, któremu towarzyszą obiektywne dowody dysfunkcji mięśnia sercowego i odpowiadający na leczenie stosowane w niewydolności serca. Najczęstszą jego przyczyną jest choroba niedokrwienna serca. Ale może też być powikłaniem nadciśnienia, kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego. Tradycyjnie dzieli się niewydolność serca na lewo- i (lub) prawokomorową, oraz na skurczową i rozkurczową. Ostra niewydolność serca jest odmiennym klinicznie zespołem, który może (ale nie musi) rozwinąć się wskutek dekompensacji przewlekłej niewydolności serca, wymagającym innego postępowania i leczenia. Przewlekła niewydolność serca jest w krajach rozwiniętych pierwszą przyczyną hospitalizacji po 65. roku życia. Odpowiednio leczona u większości pacjentów może być kontrolowana, wciąż jednak jest stanem zagrażającym życiu, z roczną śmiertelnością rzędu 10%.

  Dodano: 10.03.2010. 17:12  


  Najnowsze