• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejscy naukowcy opracowali test na wykrywanie gruźlicy

  25.09.2009. 18:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Grupa europejskich naukowców opracowała test umożliwiający wykrycie gruźlicy u pacjentów, w przypadku których tradycyjne metody diagnostyczne nie sprawdziły się. Wyniki tych badań zostały opublikowane w czasopiśmie American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

  Zespół badaczy Tuberculosis Network European Trialsgroup (TBNET), konsorcjum badawczego założonego w roku 2006 w celu opracowania metod diagnozowania gruźlicy, opracowało tę nową metodę w oparciu o test ELISPOT (test immuoenzymatyczny). Naukowcy odkryli, że komórki immunologiczne charakterystyczne dla prątków gruźlicy koncentrują się w drogach oddechowych pacjentów z gruźlicą aktywną. Komórki te można szybko zidentyfikować przeprowadzając ELISPOT. Test umożliwia rozróżnienie utajonej infekcji gruźliczej, znanej jako ?trwała reakcja immunologiczna na gruźlicę? (LTBI) oraz gruźlicy aktywnej poprzez porównanie częstości występowania w krwi limfocytów charakterystycznych dla gruźlicy z limfocytami znajdującymi się w płucach.

  Blisko jedna trzecia populacji ludzi na świecie jest zainfekowana bakteriami grzybowymi, powodującymi gruźlicę, ale tylko u około 10% do 20% osób zarażonych choroba się rozwinie. U pozostałych osób gruźlica będzie występować w postaci utajonej (LTBI), a rozwój choroby może nastąpić w każdej chwili.

  Do diagnostyki gruźlicy standardowo przeprowadzane są badania plwociny: jeśli w wyniku badań w plwocinie wykryte zostaną pałeczki gruźlicy, możliwe jest szybkie postawienie diagnozy gruźlicy. Niestety, w około 50% badań pałeczek gruźlicy nie udaje się zidentyfikować, dlatego konieczne jest zastosowanie dokładniejszej metody.

  Dr Christoph Lange z Research Center Borstel Leibniz-Center for Medicine and Biosciences w Niemczech, który kierował badaniami TBNET, powiedział: ?W czasie tego badania wykazaliśmy, że wykonując test ELISPOT możliwe jest rozróżnienie aktywnej i ukrytej (LTBI) postaci gruźlicy.?

  Gruźlica rozprzestrzenia się szybko, ponieważ roznoszona jest drogą powietrzną, kiedy ludzie kichają, plują czy rozmawiają. Choroba ta jest siódmą z rzędu przyczyną zgonów na świecie, a zakres jej występowania rośnie po raz kolejny. Spadek zachorowań zanotowano w latach sześćdziesiątych, kiedy to zastosowano skuteczną szczepionkę Bacille Calmette-Guérin (BCG). Gruźlica zazwyczaj atakuje płuca, jednak możliwa jest również infekcja innych części ciała, w tym kręgosłupa i układu krążenia.

  W celu sprawdzenia metody ELISPOT naukowcy z zespołu TBNET zaangażowali 347 pacjentów z podejrzeniem gruźlicy, u których nie następowała jednak produkcja plwociny lub 3 testy przeprowadzone na plwocinie dały wyniki negatywne. Test ELISPOT został przeprowadzony z zastosowaniem płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (ang. bronchoalveolar lavage, BAL - badanie, podczas którego do płuc wstrzykiwany jest płyn, który następnie pobierany jest do analizy).

  Z 347 pacjentów u 71 zdiagnozowano aktywną gruźlicę płuc, a dokładność wyników u pacjentów z tą postacią choroby została określona na 91,5% przypadków.

  ?Odkrycia dowodzą, że pozytywny wynik badań przeprowadzonych metodą BAL ELISPOT zapewnia wysoki stopień wykrywalności rzeczywistych przypadków aktywnej gruźlicy?, stwierdza Dr Lange. ?Negatywny wynik badania BAL ELISPOT właściwie wyklucza ten typ choroby.

  Konieczne będzie przeprowadzenie dalszych badań dotyczących immunodiagnostyki gruźlicy w celu zidentyfikowania wskaźników skutecznego leczenia, co umożliwi bezpieczne przerwanie terapii przeciwgruźliczej bez zwiększania ryzyka nawrotu choroby?, zaznaczył doktor. ?Leczenie osób z gruźlicą w postaci utajnionej (LTBI) i aktywnej będzie miało ogromne znaczenie kliniczne, szczególnie w przypadku lekoopornych szczepów mycobacterium tuberculosis.?

  Dr Lange zauważył również, że w roku 2008 w Europie założone zostało konsorcjum składające się z 27 instytucji, którego celem jest badanie gruźlicy odpornej na działanie leków (http://www.tbpannet.eu/>). UE przeznaczyła na ten cel 12 mln euro. W wyniku tych działań powstał projekt TB PAN-NET (?Pan-European network for the study and clinical management of drug resistant tuberculosis?) realizowany w ramach tematyki ?Zdrowie? Siódmego programu ramowego UE (7PR).

  rdo: CORDIS

  Więcej informacji:

  Tuberculosis Network European Trialsgroup (TBNET):
  http://www.tb-net.org/

  Więcej informacji nt. badań medycznych finansowanych ze środków unijnych:
  http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html

  Źródło danych: Tuberculosis Network European Trialsgroup
  Referencje dokumentu: Jafari, C et al. (2009) Bronchoalveolar lavage enzyme-linked immunospot for a rapid diagnosis of tuberculosis. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (czasopismo; publikacja online: 9 lipca). DOI: 10.1164/rccm.200904-055

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gruźlica (łac. Tuberculosis) – choroba zakaźna zwierząt, w tym ludzi (→ gruźlica człowieka), wywoływana przez prątki gruźlicy. Występuje na całym świecie. Gruźlica (łac. tuberculosis, TB – tubercule bacillus) – powszechna i potencjalnie śmiertelna choroba zakaźna, wywoływana przez prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). Gruźlica dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna) lecz również może atakować ośrodkowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy oraz skórę. Inne mykobakterie takie jak Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium canetti czy Mycobacterium microti wywołują choroby zwane mykobakteriozami i z reguły nie infekują zdrowych osób dorosłych, natomiast są często spotykane u osób z upośledzeniem odporności, np. w przebiegu AIDS. Mycobacterium bovis – tlenowa, wolno rosnąca bakteria należąca do rodziny Mykobakterii, będąca przyczyną gruźlicy u bydła. Spokrewniona z ludzkim prątkiem gruźlicy; może w szczególnych przypadkach wywoływać zachorowania u ludzi, łamiąc barierę gatunkową.

  Prątki inne niż gruźlicze (ang. Mycobacteria other than tuberculosis - MOTT), prątki niegruźlicze (ang. Nontuberculosis mycobacteria - NTM) lub prątki atypowe to grupa różnych gatunków prątków innych niż prątek gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), czyli wywołujący gruźlicę oraz Mycobacterium leprae, który ze względu na silnie odrębny przebieg choroby (trąd) został sklasyfikowany osobno. Obecnie stwierdza się wzrost liczby zachorowań wywołanych przez MOTT, którego nie można tłumaczyć jedynie ulepszeniem technik identyfikacji. W USA stanowią one 10% zakażeń prątkami (w niektórych rejonach ten odsetek wynosi 50%). Znacznym problemem klinicznym w leczeniu osób zakażonych prątkami atypowymi jest to, że wykazują one naturalną oporność wobec leków przeciwgruźliczych. Antybiotyki przeciwprątkowe to leki bakteriobójcze i bakteriostatyczne w stosunku do prątka gruźlicy, obecnie najczęściej wykorzystywane w leczeniu gruźlicy są następujące leki:

  Mycobacterium tuberculosis complex - grupa prątków z rodziny Mycobacteriaceae chorobotwórczych dla człowieka i odpowiedzialnych za klasyczną postać gruźlicy. Prątek gruźlicy (łac. Mycobacterium tuberculosis) – kwasooporna (barwienie metodą Ziehla-Neelsena), słabo Gram-dodatnia bakteria, która jest czynnikiem etiologicznym groźnej choroby zakaźnej – gruźlicy. Należy do rodziny Mycobacteriaceae i wchodzi w skład grupy prątków gruźliczych.
  Po raz pierwszy bakteria ta została wyodrębniona przez niemieckiego uczonego Roberta Kocha, który publicznie poinformował o tym odkryciu w trakcie krótkiego wykładu wygłoszonego 24 marca 1882 roku w Physiologische Gesellschaft w Berlinie.

  Światowy Dzień Gruźlicy (ang. World Tuberculosis Day lub World TB Day) – święto obchodzone corocznie 24 marca, wyznaczone przez Światowe Zgromadzenie WHO w rocznicę poinformowania świata nauki o wyizolowaniu prątka gruźlicy przez Roberta Kocha w 1882. Test Moro – forma próby tuberkulinowej, która ma na celu stwierdzenie czy dana osoba miała kontakt z prątkami gruźlicy. Wykonuje się go poprzez podanie naskórne tuberkuliny, a następnie po pewnym czasie obserwuje się rozmiar odpowiedzi immunologicznej i na podstawie wielkości odczynu alergicznego odczytuje się wynik próby.

  Próba tuberkulinowa Mantoux, odczyn tuberkulinowy Mantoux, test Mantoux, PPD – badanie diagnostyczne wykonywane w profilaktyce i rozpoznawaniu gruźlicy. Jest to najczęściej wykonywana w Polsce próba tuberkulinowa.

  Mycobacterium leprae – kwasooporna, słabo Gram-dodatnia bakteria, która jest czynnikiem etiologicznym trądu – choroby zakaźnej występującej głównie w krajach tropikalnych. Podobnie jak w przypadku prątków gruźlicy, bakterie rozmnażają się powoli, okres inkubacji jest długi, nawet do 20 lat. Objawy kliniczne zależą głównie od odpowiedzi immunologicznej gospodarza. Została odkryta w 1873 roku przez norweskiego lekarza Gerharda Armauera Hansena.

  Dodano: 25.09.2009. 18:12  


  Najnowsze