• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejski projekt LeukmiaNet wprowadza badania nad rakiem na nowy poziom

  09.12.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Europejscy naukowcy nie ustają w swoich staraniach na rzecz doskonalenia opieki nad pacjentami cierpiącymi na białaczkę. Teraz zespół naukowców, którego prace są finansowane ze środków unijnych, podnosi poprzeczkę, integrując prace czołowych grup prowadzących badania kliniczne, ich grup partnerskich, przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Europy, aby stworzyć sieć współpracy na rzecz postępów w opiece zdrowotnej i badaniach naukowych nad białaczką. Ostatecznym celem projektu ELN (Europejska sieć LeukemiaNet), który został dofinansowany na kwotę 6 mln EUR z Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE, jest uruchomienie Europejskiego Rejestru Badań Klinicznych nad Białaczką. Projekt został niedawno zaprezentowany w magazynie Cancerworld.

  Od uruchomienia w 2009 r., partnerom projektu ELN (Umacnianie i rozwój doskonałości naukowej i technologicznej w badaniach nad białaczką i jej leczeniu (CML, AML, ALL, CLL, MDS, CMPD) poprzez włączenie czołowych, krajowych sieci zajmujących się białaczką i ich interdyscyplinarnych grup partnerskich z Europy) udało się zgromadzić krajowe grupy prowadzące badania nad białaczką, w których skład wchodzi 147 instytucji z 28 krajów. W sumie ponad 1.000 naukowców i około 10.000 pacjentów bierze udział w badaniach.

  Konsorcjum ELN wdrożyło już nowe wytyczne dotyczące leczenia, dokonało znacznego postępu w normalizacji technik monitoringu i zainicjowało szereg badań klinicznych oraz rejestrów obejmujących niektóre typy białaczki. Odbyło się również doroczne sympozjum z imponującą liczbą uczestników.

  Koordynatorem konsorcjum ELN jest Mannheimski Wydział Medycyny Uniwersytetu w Heidelbergu w Niemczech, a profesor Rüdiger Hehlmann pełni funkcję kierownika zespołu.

  Projekt jest wzorowany na Niemieckiej Sieci Kompetencji ds. ostrej i przewlekłej białaczki, która otrzymała niemal 12 mln EUR wsparcia od niemieckiego Ministerstwa Badań Naukowych i Edukacji. Celem Sieci Kompetencji jest zajęcie się niedostatkami występującymi w badaniach naukowych i opiece zdrowotnej, takimi jak powielanie i fragmentaryzacja badań klinicznych oraz brak definicji i standardów w zakresie diagnostyki oraz kryteriów terapeutycznych.

  W artykule wstępnym, opublikowanym w czasopiśmie Leukemia w 2004 r., profesor Hehlmann wraz z kolegami napisał, że Sieć Kompetencji stawia sobie za cel wspieranie doskonałości w badaniach naukowych i opiece oraz dąży do "włączenia wyników badań nad matrycami genów do praktyki klinicznej oraz do szybkiego przejścia na molekularną klasyfikację typów białaczki. Sieć zapewnia przewagę konkurencyjną lekarzom i naukowcom z Niemiec i krajów ościennych, które przystąpiły do niej."

  Dzięki ELN ta przewaga obejmie więcej krajów. Projekt obejmuje 16 pakietów roboczych, które mają na celu integrację 95 grup prowadzących badania kliniczne nad białaczką (obejmujące wszystkie typy białaczki), ich 102 interdyscyplinarnych grup partnerskich (np. diagnostyka, leczenie, wytyczne) oraz przedsiębiorstw.

  Sześć z pakietów dotyczy badań klinicznych nad następującymi typami białaczki: ostra białaczka limfoblastyczna (ALL), ostra białaczka mieloblastyczna (AML), przewlekła białaczka szpikowa (CML), przewlekła białaczka limfoblastyczna (CLL), przewlekła białaczka mieloproliferacyjna (CMPD) oraz zespoły mielodysplastyczne (MDS). Pozostałe pakiety dotyczą tematów interdyscyplinarnych. W ramach ELN powstało również centrum zarządzania siecią oraz dostępne jest wsparcie w zakresie technologii komunikacyjnych i informacyjnych.

  Projekt ELN ma swoje korzenie w istniejących, europejskich grupach wsparcia, w tym grup CML, ale udało się w jego ramach rozszerzyć liczbę uczestniczących krajów - jak powiedziała dr Susanne Saussele, kierownik naukowy sieci ELN.

  "Mamy ponad 20 nowych grup CML, co oznacza podwojenie pierwotnej liczby, a pośród nowych członków jest wiele organizacji z Europy Wschodniej" - zwraca uwagę dr Saussele, która jest także onkologiem pracującym na Uniwersytecie w Heidelbergu.

  ELN dokonuje olbrzymich postępów w rozwijaniu systemu zarządzania treścią w swojej witrynie internetowej, zapewniając dostęp do informacji projektowych takich jak artykuły, raporty i dane kontaktowe.

  Partnerzy projektu pochodzą z Austrii, Belgii, Białorusi, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraela, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch.

  rdo: CORDIS

  informacji: Europejska LeukemiaNet: http://www.leukemia-net.org/ Cancerworld: http://www.cancerworld.org/cancerworld/home.aspx?id_sito=8&id_stato=1 Teksty pokrewne: 30718 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: Cancerworld
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych od magazynu Cancerworld
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe RCN: 31562   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Szkoła Życia z Przewlekłą Białaczką Szpikową (Szkoła Życia z PBSz) - ogólnopolski program mający na celu pomoc pacjentom chorym na przewlekłą białaczkę szpikową w procesie leczenia oraz zapewnienie im wsparcia psychicznego. Białaczka włochatokomórkowa – rzadka postać nowotworu hematologicznego, charakteryzująca się akumulacją nieprawidłowych limfocytów B. Zazwyczaj jest klasyfikowana jako podtyp przewlekłej białaczki limfatycznej. Pierwszy człon nazwy wywodzi się od białawego koloru próbki krwi chorego na ostrą białaczkę. Drugi człon nazwy jest związany z tym, iż z powodu części wystających promieniście z powierzchni nieprawidłowe limfocyty B wyglądają "włochato" pod mikroskopem, natomiast infiltracja szpiku kostnego i śledziony ma charakter rozproszony. Ostra białaczka promielocytowa – podtyp ostrej białaczki szpikowej (AML); nowotwór złośliwy krwi i szpiku kostnego. Nazywana także ostrą białaczką progranulocytową; APL; AML z t(15;17)(q22,q12), PML-RARA i odmiany; FAB podtyp M3 i wariant M3. Cechuje się wysokim stopniem wyleczalności.

  Wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa, wczesnodziecięca białaczka mielomonocytowa (ang. juvenile myelomonocytic leukemia, JMML, juvenile chronic myeloid leukemia, JCML, chronic myelomonocytic leukemia of infancy, infantile monosomy 7 syndrome) – typ przewlekłej białaczki szpikowej, występujący głównie u dzieci poniżej 4. roku życia. Średnia wieku rozpoznania to 2 lata. U około 15-20% dzieci z JMML stwierdza się Nerwiakowłókniakowatość typu 1. Leczeniem z wyboru jest przeszczepienie szpiku. Osobnym zjawiskiem są zmiany imitujące JMML, które często towarzyszą zespołowi Noonan. W przeciwieństwie do JMML nie mają charakteru rozrostu klonalnego i ulegają samoistnej remisji, nie wymagają zatem leczenia. Białaczka szpikowa (łac. myelosis leukaemica; ang. myeloid leukemia) - rodzaj białaczki wywodzącej się ze szpiku kostnego.

  Ostra erytroleukemia jest rzadkim typem ostrej białaczki szpikowej, w której dochodzi do mieloproliferacji erytroblastów. Białaczka (łac. leucaemia) – nazwa grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Nazwa historycznie wywodzi się od białawego koloru próbki krwi chorego na ostrą białaczkę. Białaczka charakteryzuje się ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, węzłach chłonnych). Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet w proporcji 3:2.

  Przewlekłe białaczki limfatyczne (łac. lymphadenosis leucaemica chronica, ang. chronic lymphocytic leukemia lub chronic lymphoid leukemia), określana także skrótem LLC i CLL (częściej) - grupa chorób hematologicznych należących do klonalnych chorób limfoproliferacyjnych. Występują głównie u osób starszych po 60 roku życia. Częściej u mężczyzn niż u kobiet. Mają łagodniejszy przebieg niż reszta odmian białaczek i przy dobrej odpowiedzi na leczenia rokują kilkunastoletnie przeżycie. Nilotynib – organiczny związek chemiczny będący inhibitorem aktywności kinazy białkowej. Wskazany w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych pacjentów, u których występuje chromosom Philadelphia.

  Tioguanina (6-tioguanina) – aromatyczny związek heterocykliczny, pochodna puryny. Lek cytostatyczny, będący analogiem guaniny, stosowany w chemioterapii ostrych białaczek, szczególnie ostrej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej.

  HTLV (ang. human T-cell leukemia/lymphoma virus lub human T-lymphotropic virus) — wirus ludzkiej białaczki z komórek T (lub ludzki wirus T-limfotropowy) jest ludzkim jednoniciowym retrowirusem RNA, który wywołuje ostrą białaczkę z limfocytów T oraz chłoniaka z limfocytów T u dorosłych, a także może mieć udział w pewnych chorobach demielinizacyjnych (tropikalny spastyczny niedowład poprzeczny).

  Fludarabina (łac. Fludarabinum) – lek stosowany w leczeniu białaczki. Hamuje syntezę DNA, RNA oraz białek, co prowadzi do redukcji podziałów komórek. Białaczka kotów to choroba zakaźna, wywoływana przez retrowirus FeLV (ang. feline leukemia virus), charakteryzująca się przewlekłym przebiegiem. Występuje u kotów domowych na całym świecie. Pierwsze doniesienia o tej chorobie pojawiły się w latach 60. XX wieku. Białaczka uznawana jest za jedną z ważniejszych przyczyn zachorowań i śmierci młodych kotów. Przyjmuje się, że w Polsce 12 - 14% kotów jest zakażonych FeLV. Choroba ta jest specyficzna dla kota domowego, a więc nie przenosi się na inne gatunki zwierząt, nie jest groźna dla człowieka.

  Edward Donnall (Don) Thomas (ur. 15 marca 1920 w Mart w stanie Teksas, zm. 20 października 2012 w Seattle) – amerykański lekarz; emerytowany profesor uniwersytetu w Waszyngtonie, emerytowany dyrektor wydziału badań klinicznych w Centrum Badań Nowotworowych im. Freda Hutchinsona. W 1990 roku, wspólnie z Josephem Murrayem, otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za badania nad przeszczepem szpiku kostnego jako metodą leczenia białaczki.

  Dodano: 09.12.2009. 15:12  


  Najnowsze