• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejskie konsorcjum poszukuje leków zapobiegających cukrzycy i otyłości

  14.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Nowe konsorcjum europejskie poszukuje nowych związków, które będą zapobiegać cukrzycy i otyłości. Konsorcjum DIOMED (Cukrzyca, otyłość i medycyna) rozpocznie 22 maja prace, które będą prowadzone przez 3 lata dzięki funduszom w kwocie 813.673 EUR pochodzącym z unijnego programu współpracy terytorialnej dla Południowo-Zachodniej Europy (Interreg IV-SUDOE), który wspiera międzynarodowe i międzyregionalne projekty innowacyjne.

  Konsorcjum, koordynowane przez Antonio Zorzano z Instytutu Badań Biomedycznych (IRB) w Barcelonie, w Hiszpanii, skupia ekspertów z dziedziny biologii, chemii, budowy białek, technologii nano-przesiewowych i transferu technologii z sześciu ośrodków z Francji, Hiszpanii i Portugalii.

  "Projekt ma jasny cel wytworzenia wartości poprzez wyprodukowanie związków przedlekowych, które mogą zostać opatentowane do użycia w terapii cukrzycy i otyłości" - wyjaśnił dr Zorzano. "Później, jeżeli związki okażą się skuteczne u zwierząt z cukrzycą, przejdą testy kliniczne."

  Badania skoncentrują się na poszukiwaniu molekuł, które oddziałują na trzy białka docelowe (zwane Mitofusin-2, DOR oraz VAT), które, jak wcześniej stwierdzili naukowcy z IRB oraz INSERM (Institut National de la SantĂŠ et de la Recherche MĂŠdicale) we Francji, są powiązane z cukrzycą i otyłością.

  Jeden z czterech zespołów badawczych konsorcjum, pracujący na Uniwersytecie Santiago de Compostela w Hiszpanii, wykorzysta wysokowydajne przesiewanie do analizy biblioteki chemicznej ponad 1.200 molekuł za pomocą kombinatorycznych technik chemicznych, aby poprawić skuteczność tych związków, które okażą się najbardziej obiecujące. Jeżeli to się uda, naukowcy z IRB, specjalizujący się w identyfikacji genów i analizie mechanizmów molekularnych, będą testować wyniki na modelach zwierzęcych.

  Równolegle do przeszukiwania bibliotek chemicznych, inni naukowcy z konsorcjum będą zdobywać informacje na temat budowy docelowych białek. Uzyskawszy trójwymiarowy obraz za pomocą krystalografii rentgenowskiej, naukowcy wykorzystają systemy obliczeniowe do poszukiwania molekuł pasujących do struktury.

  Jednym z celów konsorcjum DIOMED jest promowanie biomedycyny w Południowo-Zachodniej Europie. W związku z powyższym, zarówno innowacyjność jak i transfer technologii do sektora biotechnologicznego są istotne dla powodzenia projektu.

  "Konsorcjum DIOMED dąży do udostępnienia społeczeństwu korzyści, jakie daje potencjał biomedyczny, naukowy i technologiczny w Południowo-Zachodniej Europie" - powiedział dr Zorzano. Innym dążeniem projektu jest "dokonanie przełomów naukowych, które mogą doprowadzić do podniesienia jakości życia i przyczynić się do wzrostu społeczno-ekonomicznego regionów poprzez opracowanie produktów biotechnologicznych".

  Obok partnerów z IRB i INSERM, w skład konsorcjum DIOMED wchodzą Park Naukowy w Barcelonie i Uniwersytet Santiago de Compostela w Hiszpanii oraz Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej i Biocant Park w Portugalii.

  Program Interreg IV-SUDOE jest kontynuacją Interreg III-SUDOE, współfinansowaną z unijnych funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. Programy Interreg propagują międzynarodowe, przygraniczne i międzyregionalne inicjatywy z zakresu innowacyjności i konkurencyjności.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Instytut Badań Biomedycznych:
  http://www.irbbarcelona.org

  Aby dowiedzieć się więcej na temat Interreg IV-SUDOE, proszę kliknąć:
  tutaj.

  Źródło danych: Instytut Badań Biomedycznych:
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Instytutu Badań Biomedycznych

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  CableLabs (ang. Cable Television Laboratories, Inc.) konsorcjum badawcze i rozwojowe, którego zadaniem jest wynajdywanie nowych technologii telekomunikacji kablowej i pomaganie operatorom telewizji kablowej w ich wprowadzaniu. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC) - jest projektem realizowanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu i wybrane biblioteki współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. W latach 2005-2006 KPBC była finansowana z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w chwili obecnej przez UMK i partnerów. W latach 2007-2008 korzystała z grantu MKiDN dla stworzenia nowej kolekcji Baltica i poszerzania zasobu Pommeranica. Otyłość brzuszna – zwana inaczej "otyłością centralną", "otyłością typu jabłko", "otyłością trzewną", "otyłością wisceralną", "otyłością androidalną". Jest częściej spotykana u mężczyzn niż u kobiet. Jej powikłaniami mogą być:

  VESA (Video Electronics Standards Association) – konsorcjum dla standaryzacji grafiki komputerowej. Organizacja, której celem jest opracowywanie i ujednolicanie standardów dla grafiki komputerowej, założona przez producentów układów wyświetlających dla komputerów (kart graficznych, monitorów itp.). GeoPlanet (Centrum Badań Ziemi i Planet) – konsorcjum naukowe powołane w celu integracji badań związanych z Ziemią prowadzonych na terenie Polski. Dalsza tematyka działań ma dotyczyć również innych planet. W skład konsorcjum wchodzą cztery instytutów Polskiej Akademii Nauk

  PL/I (ang. Programming Language One - Język programowania jeden) to język programowania komputerowego stworzony w początku lat 60. XX wieku dla celów naukowych, inżynieryjnych i biznesowych przez konsorcjum skupione wokół firmy IBM. Jego cechą charakterystyczną jest bogaty zbiór funkcji wbudowanych. Prawdopodobnie nie istnieje kompilator PL/I, który uwzględniałby wszystkie słowa kluczowe tego języka. W związku z bogactwem PL/I kompilatory z reguły specjalizują się w określonych dziedzinach zastosowań. Przeciwlotniczy i przeciwrakietowy pocisk krótkiego (Aster 15) i średniego (Aster 30) zasięgu. Aster jest dwuczłonową rakietą napędzaną paliwem stałym produkowanym przez konsorcjum Eurosam w skład którego wchodzą MBDA France, MBDA Italy (razem 66% udziałów) i Thales Group (33%).

  OASIS, Organization for the Advancement of Structured Information Standards, to międzynarodowe konsorcjum o charakterze non-profit, zajmujące się rozwojem standardów e-biznesu, w tym także standardów sieciowych. Konsorcjum powstało w 1993 roku pod nazwą SGML Open, w celu promocji języka SGML, zmiana nazwy nastąpiła w 1998 roku, aby odzwierciedlić poszerzenie obszaru działań organizacji. W skład OASIS wchodzi ponad 5 tysięcy podmiotów z ponad 100 krajów, w tym ponad 600 organizacji. Internet2 - niedochodowe konsorcjum rozwijające i wdrażające technologie sieciowe, wykorzystujące głównie szybki transfer danych. Zostało założone w październiku 1996 i zrzesza 207 uniwersytetów ze Stanów Zjednoczonych, agencji rządowych oraz partnerów ze świata przemysłu informatycznego, takich jak Comcast, Sun Microsystems i Cisco Systems.

  Interreg III jest Inicjatywą Wspólnotową działająca w latach 2000-2004, której głównym celem jest dążenie do tego aby granice państwowe nie stanowiły przeszkody dla zrównoważonego rozwoju oraz integracji europejskiej a możliwa współpraca wzmacniała spójność społeczno-gospodarczą. Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III składa się z następujących komponentów:

  PIONIER – ogólnopolska sieć optyczna, następca sieci POL-34, służąca głównie ośrodkom akademickim do celów naukowych oraz do wytworzenia i testowania pilotowych usług społeczeństwa informacyjnego. Do jej stworzenia powołano konsorcjum PIONIER.

  Carlson – międzynarodowe konsorcjum hoteli, restauracji i biur turystycznych. Swoja siedzibę ma Minneapolis, w stanie Minnesota, w Stanach Zjednoczonych. Autostrada Południe S.A. (APSA) – konsorcjum firm Cintra Concessiones (90%), Budimexu (5%) i, będącego jego inwestorem, firmy Ferrovial-Agroman (5%) wpisane do KRS 18 lipca 2001.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Metro w Rijadzie – planowany system metra w mieście Rijad, stolicy Arabii Saudyjskiej. Będzie ono stanowić podstawę miejskiego transportu publicznego. W czerwcu 2013 zostały wybrane 3 konsorcja, które mają się zająć budową metra. Umowy zostały zawarte w lipcu 2013, a rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2014 i ma zająć 4 lata.

  Hot Bird (ang. gorący ptak) – nazwa serii satelitów telekomunikacyjnych należących do konsorcjum Eutelsat. Osiem z nich nadal pracuje, choć część w ograniczonym zakresie. Znajdują się one na orbicie geostacjonarnej (nad równikiem). Satelity, których czas pracy dobiegł końca przesunięte zostały na tzw. orbitę cmentarną, znajduje się ona ponad orbitą geostacjonarną.

  Dodano: 14.05.2009. 15:11  


  Najnowsze