• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • GIS: w Polsce pali co trzecia kobieta

  01.06.2010. 15:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Polsce papierosy pali co trzecia kobieta. Zaczynają z reguły już w gimnazjum. Planując pierwszą ciążę, chcą zerwać z nałogiem. Jednak wiele z nich jest już tak uzależnionych, że nie jest w stanie tego zrobić - alarmuje Główny Inspektorat Sanitarny.  "Kobieta a papieros" to hasło tegorocznego Dnia Bez Tytoniu, który obchodzony był w poniedziałek.

  Jak informuje GIS, w Polsce począwszy od lat 80. maleje ogólna liczba palaczy, jednak palenie rzucają głównie mężczyźni. Systematycznie natomiast rośnie odsetek młodych dziewcząt sięgających po papierosy. W dużych miastach w grupie wiekowej 20-25 lat pali tyle samo kobiet co mężczyzn.

  Państwowa Inspekcja Sanitarna w ubiegłym roku przeprowadziła badania na próbie 3280 kobiet w 382 szpitalach - tuż po urodzeniu dziecka. Okazało się, że przynajmniej raz w życiu papierosa zapaliło 50 proc. kobiet, 36 proc. paliło w ciągu ostatnich dwóch lat. Prawie co piąta z nich wypaliła w ostatnich 24 miesiącach blisko 20 paczek papierosów w ciągu jednego miesiąca. Aż 11 proc. kobiet kontynuuje nałóg palenia będąc w ciąży. Jeszcze więcej ciężarnych przebywa w otoczeniu palących, narażając się na tzw. palenie bierne.

  GIS podkreśla, że kontakt z dymem tytoniowym niekorzystnie wpływa na zdrowie dzieci: wśród kobiet palących w ciąży odsetek wcześniaków wynosi 11 proc., podczas gdy u tych, które nigdy nie paliły - 7 proc. Kobiety palące rodziły dzieci z niedowagą dwukrotnie częściej niż niepalące.

  Badanie potwierdziło, że zaprzestanie palenia podczas ciąży zwiększa o 50 proc. szanse na urodzenie dziecka o normalnej masie. Wiele doniesień naukowych wskazuje również na ryzyko opóźnienia rozwoju psychofizycznego dziecka palącej matki. Stwierdzono, iż dzieci palaczy same wpadają w nałóg trzykrotnie częściej niż dzieci wychowywane w rodzinach niepalących.

  Państwowa Inspekcja Sanitarna uzyskała w tym roku prawo do nakładania mandatów za nieprzestrzeganie tzw. ustawy antynikotynowej np. w lokalach gastronomicznych i zakładach pracy. PRO

  PAP - Nauka w Polsce

  mow/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca. Femme fatale, kobieta fatalna – związek frazeologiczny oznaczający kobietę przynoszącą mężczyźnie porażkę i zgubę. Zwrot femme fatale jest zwyczajowo używany do opisania kobiet, za których przyczyną rozpadają się małżeństwa, a także kobiet wykorzystujących swoją pozycję społeczną lub cechy osobiste do wykorzystywania mężczyzn na różne sposoby ze szkodą dla nich. Kobieta świadomie zdobywająca, wykorzystująca i porzucająca mężczyznę. Prawa kobiet lub prawa człowieka kobiet – uprawnienia i wolności należące do kobiet i dziewcząt w danych społeczeństwach.

  Niania (także: niańka, opiekunka lub opiekun do dziecka) – (zwykle) kobieta zawodowo trudniąca się opieką oraz wychowywaniem cudzych dzieci, które nie są z nią biologicznie spokrewnione. Przeważnie zajmuje się dziećmi należącymi do jednej rodziny i pobiera za te czynności wynagrodzenie. Fundacja "Dom w Łodzi" to pierwszy i jak na razie jedyny w Polsce niepubliczny dom dziecka dla chorych dzieci. Powstała ona w 2006 roku, a już rok później przyjęła pierwszych podopiecznych w placówce mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 13, jej prezesem jest Jolanta Bobińska. W różnych okresach działalności ośrodka miał on pod opieką od dwójki do tuzina dzieci.

  Viceroy - marka niskobudżetowych papierosów, produkowana od 1936 roku. Na rynek wprowadziła je nieistniejąca już firma Brown and Williamson (B&W), którą kilka lat wcześniej kupił istniejacy do dzisiaj British American Tobacco (BAT). Były to jednocześnie pierwsze papierosy z filtrem, a w ich reklamach pojawiali się lekarze zachęcający do ich palenia. Planowano także przeprowadzenie kampanii, która miałaby zachęcać do tego dzieci. Markę promowano także poprzez sport, gdyż od 1969 do 1998 roku w Hongkongu organizowane były zawody w piłce nożnej pod nazwą Viceroy Cup. Obecnie są wycofane z rynków większości krajów rozwiniętych, ale nadal produkuje się dla krajów postkomunistycznych, Turcji czy Argentyny. Było to związane z obecnością w niektórych partiach i rodzajach tych papierosów genetycznie modyfikowanego tytoniu. Płodowy zespół walproinianowy (płodowy zespół walproinowy, ang. fetal valproate syndrome, FVS) – zespół wad wrodzonych będący najprawdopodobniej fetopatią mającą związek z przyjmowaniem przez ciężarne kobiety kwasu walproinowego albo walproinianiu w leczeniu napadów padaczkowych. Szacuje się, że około 2% kobiet w ciąży ma padaczkę i walproiniany są przepisywane 5-20% z nich. Dowiedziono, że u kobiet leczonych walproinianem w pierwszym trymestrze ryzyko urodzenia dziecka z wadami cewy nerwowej jest około 30 razy wyższe niż w populacji. Nowsze badania potwierdziły to ryzyko i wykazały u dzieci tych matek zwiększoną częstość innych wad: spodziectwa, malformacji kciuków i paluchów, co pozwoliło w połowie lat 80. określić nowy zespół wad i nazwać go płodowym zespołem walproinianowym. FVS przypomina płodowy zespół hydantoinowy. Cechy dysmorficzne twarzy spotykane u dzieci z FVS to długa rynienka podnosowa, krótki nos, przodopochylenie nozdrzy, płaska nasada nosa, zmarszczki nakątne, długa i wąska górna warga, gruba dolna warga, mikrostomia, przerzedzenie brwi w linii środkowej, opuszczone w dół kąciki ust, niekiedy hiperteloryzm. Występują malformacje sercowo-naczyniowe i opóźnienie psychoruchowe.

  Bunt dwulatka – zespół zachowań małego dziecka, pojawiający się mniej więcej między 18. a 26. miesiącem życia (może to nastąpić do dwóch miesięcy wcześniej lub znacznie później, zależnie od stopnia rozwoju osobniczego). Martwicze zapalenie jelit (łac. enterocolitis necroticans neonatotum, ang. necrotizing enterocolitis, NEC) – najczęstsza choroba przewodu pokarmowego wymagająca interwencji chirurgicznej u noworodków, występuje przede wszystkim u wcześniaków, chociaż sporadycznie także u dzieci urodzonych o czasie. Jest to zwykle powikłanie niedotlenienia płodu, niedokrwienia albo czynników zakaźnych, nakładających się na niedojrzałość mechanizmów obronnych dziecka. Rokuje źle, a śmiertelność wśród dzieci o wadze mniejszej niż 1500 g sięga 50%.

  Dzieciobójstwo – potoczna nazwa uśmiercenia własnego dziecka, a w szerszym, zoologicznym znaczeniu - zabicie młodych, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości pozwalającej na podjęcie samodzielnego życia. W wielu społeczeństwach dzieciobójstwo traktowane było jako dopuszczalna, kulturowa metoda kontroli populacji, przyjmująca często rytualne formy eliminowania dzieci niepełnosprawnych lub chorych, poświęcania dzieci bogom w ofierze. Współcześnie dzieciobójstwo jest traktowane jako przestępstwo polegające na zabiciu dziecka przez matkę lub ojca. Dzieciobójstwo jest powszechnie spotykane wśród ludzi i zwierząt. Wśród ludzi występuje unikalna, niespotykana u zwierząt forma selektywnego dzieciobójstwa w zależności od płci noworodka, przy czym częściej dotyczy to dzieci płci żeńskiej.

  Kiła wrodzona – zakażenie krętkiem Treponema pallidum może nastąpić w każdym okresie ciąży, ale zmiany charakterystyczne dla kiły wrodzonej obserwuje się w przypadku zakażenia po 4 miesiącu ciąży, gdy zaczyna rozwijać się układ odpornościowy płodu. Wynika z tego, że patogeneza kiły wrodzonej zależna jest bardziej od odpowiedzi immunologicznej gospodarza niż od bezpośredniego szkodliwego wpływu T. pallidum. Ryzyko zakażenia płodu przez matkę chorą na kiłę wczesną wynosi 75–95% i zmniejsza się do około 35% jeżeli choroba trwa ponad 2 lata. Niewielkie ryzyko infekcji płodu dotyczy matek chorych na kiłę późną i utajoną. Natomiast zastosowanie odpowiedniego leczenia u matek przed 16 tygodniem ciąży powinno zapobiec zakażeniu płodu. Brak leczenia kiły u ciężarnej w 40% przypadków doprowadzi do śmierci płodu (częściej dochodzi do urodzeń martwych niż poronień), wcześniactwa, śmierci w okresie okołonoworodkowym lub rozwinięcia się objawów kiły wrodzonej. Przeprowadzone badania retrospektywne ujawniły, że u matek chorujących na kiłę ponad 2 lata 21% ciąż zakończyło się poronieniem lub urodzeniem martwego noworodka, 13% urodzeniem dziecka, która zmarło w pierwszych 2 miesiącach życia, 43% urodzeniem noworodka z cechami kiły wrodzonej a 23% urodzeniem zdrowego dziecka. Jak z powyższych danych wynika, najczęściej spotykaną sytuacją jest noworodek bez klinicznych cech choroby, ale z dodatnimi testami w kierunku kiły. W chwili obecnej uważa się, że wykonywanie testów w kierunku kiły we wczesnej ciąży jest uzasadnione ekonomicznie i zalecane wśród rutynowych badań w przebiegu ciąży. W grupach wysokiego ryzyka badania przesiewowe powinny być powtórzone także w III trymestrze ciąży jak i przy porodzie.

  Ablutofobia (z gr. ebliUt, ablute → myć) – chorobowy, stały i nieuzasadniony lęk przed kąpielą, myciem lub czyszczeniem własnego ciała. Ten rodzaj fobii zalicza się do fobii sytuacyjnej (fobii specyficznych). Ablutofobia wydaje się występować częściej u dzieci i kobiet niż u mężczyzn. Lasair ("płomień"; także: Lassar, Fhína ("palące wino"), Lasairíona ("palące wino") i Crobh Dearg ("czerwone pazury")), to w mitologii goidelskiej bogini żniw. Była najstarszą siostrą spośród dzieci Scathach. Uosabiała lato i była boginią rosnących zbóż. Miała długie, czarne włosy i nosiła srebrną koronę, biżuterię i opaski na ramiona. Jej dom nazywano Czerwonym Zamkiem. Bóg o imieniu Flann przyniósł jej Różę Słodyczy (ang. Rose of Sweetness - kwiat, który nigdy nie umiera), Grzebień Wielkości (ang. Comb of Magnificence) i Pas Prawdy (ang. Girdle of Truth).

  Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę, ang. International Pipe Smoking Day (IPSD) – międzynarodowe święto obchodzone corocznie 20 lutego, w Polsce od 2008 roku jako Międzynarodowy Dzień Fajczarzy. Pomysłodawcą międzynarodowego dnia osób palących fajki był The Vancouver Pipe Club. Kobiety w muzyce – przedmiot badań historii kobiet i muzykologii genderowej, zwracający uwagę na relacje między społeczną sytuacją kobiet a ich udziałem i rolą w kulturze muzycznej. Opisując historię muzyki, zwraca specjalną uwagę na role, jakie pełniły w niej kobiety i w ten sposób poszerza obraz historii muzyki, stworzony przez tradycyjną muzykologię, zajmującą się głównie twórczością zawodowych kompozytorów. Do kluczowych zagadnień należy zebranie dokumentacji i próba wyjaśnienia następujących zjawisk:

  Dodano: 01.06.2010. 15:18  


  Najnowsze