• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gra w piłkę nożną zapobiega upadkom i złamaniom

  09.03.2010. 19:06
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Regularne rozgrywanie rekreacyjnych meczy ze znajomymi poprawia stan mięśni i kości, co zmniejsza ryzyko złamań - informuje "Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports".

  Naukowcy z uniwersytetu w Kopenhadze przeprowadzili badania, finansowane m.in. przez FIFA, na kilku grupach pacjentów.

  Przez 14 tygodni kobiety w wieku 20-47 lat grały w piłkę nożną dwa razy dziennie. Okazało się, że gęstość ich kości (konkretnie obu piszczeli) wyraźnie wzrosła. Poza tym zwiększyła się masa mięśniowa, wzrosła siła mięśni i poprawiła się równowaga.

  Godzinny trening dwa-trzy razy w tygodniu sprawdził się także w grupie mężczyzn pomiędzy 20. a 40. rokiem życia, zwiększając masę mięśniową i kostną nawet wtedy gdy po kilkunastu tygodniach częstotliwość treningów spadła do 1-2 tygodniowo.

  70-latkowie grający w piłkę całe życie byli równie sprawni pod względem równowagi i siły mięśni, co 30-letni mężczyźni nie uprawiający sportu - i oczywiście znacznie sprawniejsi od mniej aktywnych rówieśników.

  Z kolei w grupie kobiet przed menopauzą, które nigdy wcześniej nie grały w piłkę, trwający 16 miesięcy trening podniósł gęstość wszystkich kości.

  Jak wykazało porównanie z grupą kontrolną, gra w piłkę jest pod tym względem skuteczniejsza niż bieganie. Zdaniem kierującego badaniami prof. Petera Krustrupa, duża rozmaitość ruchów wykonywanych w czasie meczu lepiej stymuluje mineralizację kości.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Trening sportowy – proces polegający na poddawaniu organizmu stopniowo rosnącym obciążeniom, w wyniku czego następuje adaptacja i wzrost poziomu poszczególnych cech motorycznych. Pojęcie treningu obejmuje także naukę nawyków ruchowych związanych z daną dyscypliną sportu. Poprzez odpowiedni trening połączony z właściwym odżywianiem można również kształtować pewne cechy morfologiczne np. zwiększać masę mięśniową czy redukować poziom tkanki tłuszczowej. Trening kardio – trening interwałowy - naprzemienne dawki intensywnego wysiłku (np. pajacyki) i mniej dynamicznego (np. trucht) - zwiększa szybkość przemiany materii. Trening indywidualny czyli (one by one) jest to praca trenera z tylko jednym podopiecznym, co wpływa pozytywnie na osiągane efekty treningowe. Trener podczas takiego treningu jest wstanie dużo bardziej zmobilizować podopiecznego, zintensyfikować trening oraz wyeliminować błędy treningowe i kontuzje. Trening indywidualny przeprowadzany jest w oparciu o wcześniej przygotowany plan treningowy ukierunkowany na potrzeby i możliwości psychofizyczne podopiecznego. Jest on stosowany we wszystkich dyscyplinach sportu, jak również wykorzystywany w pracy z osobami, które dopiero rozpoczynają ćwiczenia i nie mają wystarczającej wiedzy na temat prawidłowego przygotowania planu treningowego.

  Dyskusja Wikipedii:10 prac na 10 lat Wikipedii/encyklopedia wiarygodna: W ciągu tygodnia bilans w kategorii Artykuły wymagające uzupełnienia źródeł i jej podkategoriach wynosi +59 artykułów (niestety intensywnie rośnie i zbyt trudne zadanie dla nowicjuszy). Bez akcji szacowano wzrost o 62 hasła. Na stronę kategorii wchodzono dziennie ok. 50 razy dziennie. Na stronę akcji ok. 500 razy dziennie. W ciągu pół roku liczba haseł w tej kategorii wzrosła z 27 739 do 30 914 (wliczając w to czas akcji BATUTA, gdzie chwilowo liczba mogła spadać). W ciągu tygodnia liczba haseł w kategorii wzrosła do 30 973 (lepiej byłoby szacować średni wzrost od początku marca, ale nie było danych po Batucie o ile liczba haseł w kategorii spadła). Ryzyko względne (ang. RR, relative risk) – iloraz prawdopodobieństwa wystąpienia danego skutku w grupie eksperymentalnej, w której zastosowano określoną interwencję (np. zabieg chirurgiczny lub terapia farmakologiczna badanym lekiem) i tego prawdopodobieństwa w grupie kontrolnej. Ryzyko względne (stosunek wskaźników hazardu) odnosi się do związków przyczynowo-skutkowych i oznacza część ryzyka pozostałą po interwencji.

  Gęstość liniowa - masa (lub ładunek elektryczny) przypadająca na jednostkę długości. Gęstość liniowa zależy od średnicy mierzonego obiektu i znajduje zastosowanie tam, gdzie ta średnica jest względnie stała - np. w chemii polimerów albo przy określaniu gęstości włókien syntetycznych. Eksperyment Eötvösa to przeprowadzony w 1909 przez Loránda Eötvösa eksperyment sprawdzający związek pomiędzy masą grawitacyjną i bezwładnościową służący jako test postulowanej przez Alberta Einsteina równoważności obu mas. Równość pomiędzy masą grawitacyjną i bezwładnościową, niezależnie od struktury i gęstości ciała, stanowi podstawę ogólnej teorii względności Einsteina.

  Operacjonizm - ruch w filozofii nauki, którego tezy zostały sformułowane i były bronione przez Bridgmana. Wyrósł na gruncie tego, co było traktowane jako praktyka i poglądy fizyków w tym mniej więcej czasie, gdy tworzyła się teoria względności i mechanika kwantowa. Podobnie jak pozytywizm "logiczny, operacjonizm kładzie nacisk na ścisły związek z eksperymentem jako rzeczą konieczną do obiektywnych rozważań, ale skupia się raczej na pojęciach niż na zdaniach, szukając dla nich zabezpieczenia przed bezsensownością przez definiowanie ich przez odwołanie się wyłącznie do precyzyjnie zdefiniowanych operacji eksperymentalnych. Na przykład „długość stołu" można potraktować jako liczbę wskazującą, ile razy ustalony pręt mierniczy należy przykładać do krawędzi stołu - od początku do końca tej krawędzi. Jeśli istnieje więcej niż jeden sposób mierzenia długości, na przykład czas, w którym światło biegnie od początku do końca krawędzi stołu i wraca, to istnieje więcej pojęć „długości". Ponadto pytania, na które nie można odpowiedzieć w sposób rozstrzygający przez odwołanie się do operacji, są eliminowane z nauki, takie na przykład jak: „Czy wszystko w świecie jest dwa razy większe w nocy niż w dzień?" Z uwagi na to, że było to radykalne odejście współczesnej fizyki od uświęconych idei, takich jak geometria euklidesowa, nie jest trudno wyjaśnić, dlaczego Bridgman próbował oczyszczać pojęcia fizyczne operacyjnie, tak aby uniknąć dalszych przeszkód w rozwoju fizyki. Panika w Stanach Zjednoczonych z roku 1837 poprzedzona była długotrwałą inflacją. W lipcu 1830 roku ceny hurtowe osiągnęły minimum na poziomie 82 USD, po czym przez kolejne 3 lata wzrosły o 20,7%, osiągając jesienią 1833 roku próg 99 USD. Przyczyna było to, że łączna podaż pieniądza w latach 1830-1833 zwiększyła się z kwoty 109 do 159 mln USD, co stanowiło wzrost o 45,9% (15,3% rocznie). Co więcej, w okresie zaledwie półtorarocznym, poczynając od roku 1830, ilość pieniądza w obiegu wzrosła aż o 35% (z 109 do 155 mln USD). Ową ekspansję monetarną dodatkowo przyspieszył jeszcze w tym czasie dobrze prosperujący Drugi Bank Stanów Zjednoczonych, dodrukowując banknoty oraz powiększając liczbę depozytów. Łączna wartość tych nowo powstałych środków pieniężnych i wpłat bankowych zwiększyła się z 29 mln USD w styczniu 1830 roku do 42,1 mln USD tego samego miesiąca roku 1832, co stanowiło wzrost o 42,5%. W latach 1833-1837 łączna podaż pieniądza wzrosła o 84% (21% rocznie), ze 150 do 267 mln USD.

  Dyskusja Wikipedii:10 prac na 10 lat Wikipedii/encyklopedia internetowa: W ciągu tygodnia bilans w kategorii Niezweryfikowane martwe linki wynosi -196 artykułów. Prawdopodobnie było poprawionych o kilkadziesiąt więcej, ponieważ w ciągu tygodnia przybywały nowe hasła w kategorii. Na stronę kategorii wchodzono dziennie ponad. 100 razy dziennie. Na stronę akcji ponad 500 razy dziennie. W ciągu poprzednich dwóch miesięcy liczba haseł w tej kategorii wzrosła z 37 016 do 38 262. W ciągu tygodnia liczba haseł w kategorii spadła do 38 066.

  Doping wydolnościowy – sztuczne podnoszenie wydolności fizycznej i psychicznej zawodnika metodami wykraczającymi poza normalny, "naturalny" trening, choć w praktyce granica między dopingiem i treningiem jest często bardzo trudna do ustalenia. Ogólnie za doping uważa się metody medyczne, potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, które zostały oficjalnie zabronione.

  Grupa rówieśnicza, typ grupy społecznej, to określona zbiorowość ludzi w tym samym lub bardzo zbliżonym wieku. Czynnikami wiążącymi w grupie rówieśniczej są oprócz wieku, przynależności do wspólnej struktury organizacyjnej, występowanie określonych kontaktów, brak istotnych różnic w poziomie wiedzy i rozwoju intelektualnym jej członków. Grupy dzielimy według różnych kryteriów, z których najczęściej brane są pod uwagę wielkość i więzi emocjonalne. Charakteryzuje się tym, iż przynależność do niej jest dobrowolna, tworzona jest spontanicznie lub celowo. Istotna jest ze względu na proces socjalizacji jednostki. W grupach rówieśniczych kształtują się także subkultury. Zaburzenie somatyzacyjne (daw. zespół Briqueta) to forma zaburzenia somatoformicznego, charakteryzująca się skargami na długotrwałe schorzenia fizyczne (lub zranienia), mające swój początek przed trzydziestym rokiem życia, które są niedostatecznie wyjaśnione niezależnymi potwierdzeniami choroby somatycznej i prowadzą do pogorszenia jakości życia. Uważa się, że zaburzenie występuje dziesięć razy częściej u kobiet niż u mężczyzn.

  Wcześniactwo – urodzenie dziecka między 22 a 37 tygodniem ciąży (przed 259 dniem ciąży). Poród przed ukończeniem 22 tygodnia ciąży uznawany jest za poronienie, ze względu na skrajną niedojrzałość organizmu dziecka, uniemożliwiającą samodzielne życie poza organizmem matki. Noworodek urodzony po 42 tygodniu ciąży uznawany jest za noworodka przenoszonego. Dokonywany jest duży postęp w kwestii opieki nad przedwcześnie urodzonym noworodkiem, ale częstość występowania wcześniactwa nie ulega zmniejszeniu. Względna masa molowa (standardowa masa molowa, względna masa cząsteczkowa) – masa molowa podzielona przez 1 g·mol lub masa cząsteczkowa podzielona przez 1 u.

  Dodano: 09.03.2010. 19:06  


  Najnowsze