• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Granty naukowe i stypendia Naukowej Fundacji Polpharmy

  20.04.2011. 22:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czterej naukowcy zostali laureatami tegorocznej, IX edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy. Podczas uroczystości w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie, wręczono również stypendia naukowe siedmiu doktorantom.

  ,,Różnice rozwoju cywilizacyjnego pomiędzy Polską a najlepiej rozwiniętymi krajami Europy i świata możemy zniwelować tylko inwestując w naukę i nowoczesne technologie. Jestem przekonany, że polscy naukowcy są w stanie prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie" - stwierdził Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharmy i inicjator powstania Fundacji.

  Do IX edycji konkursu Fundacji na finansowanie projektów badawczych wnioski złożyło 57 zespołów badawczych, spośród których w 2011 r. granty naukowe otrzymali: prof. Wojciech Młynarski z Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Katarzyna Koziak z Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. Piotr Rieske z Zakładu Patologii Molekularnej i Neuropatologii Katedry Onkologii łódzkiego UM oraz dr hab. Anna Jurewicz z Pracowni Neuroimmunologii Katedry i Kliniki Neurologii UM w Łodzi.

  "Jestem przekonana, że wyróżnieni badacze osiągną rezultaty w skali międzynarodowej" - napisała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka w liście do laureatów.

  Wszyscy laureaci prowadzą badania, które mogą doprowadzić do opracowania leków nowej generacji lub nowych terapii. Prof. Młynarski zajmuje się lekoopornością komórek dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) wysokiego ryzyka. To jeden z najpoważniejszych problemów w leczeniu tej choroby, gdyż aż 20 proc. cierpiących na nią dzieci źle reaguje na chemioterapię. Badania prof. Młynarskiego mogą przyczynić się do opracowania innej, bardziej skutecznej terapii dla tych dzieci. Na prace związane z tym tematem otrzymał od Fundacji 280 tys. zł.

  Prof. Koziak prowadzi badania nad związkiem chemicznym hamującym biologiczne efekty interleukiny 15 (IL-15), która w przyszłości może być wykorzystana w immunoterapii nowotworów. Jej badania, na które uzyskała 415 tys. zł dotacji, mogą doprowadzić do opracowania syntezy biologicznie aktywnej cząsteczki, dzięki której powstałby pierwszy syntetyczny lek, który działałby przyczynowo, ale byłby tańszy niż wyjątkowo kosztowne leki biologiczne.

  Dr Anna Jurewicz otrzymała 439,8 tys. zł na poszukiwania receptora dla białka Nogo-A związanego z rozwojem stwardnienia rozsianego. Zidentyfikowanie tego receptora pozwoliłoby uzyskać lek, który by go blokował, a tym samym hamował procesy neurodegeneracyjne mózgu.

  Dr Rieske będzie mógł natomiast przeznaczyć 448,8 tys. zł na badania nad nowymi metodami leczenia glejaków wielopostaciowych i gwiaździaków. To wyjątkowo złośliwe nowotwory mózgu. Średnia przeżycia cierpiących na nie chorych nie przekracza roku. Uczony zamierza przebadać 100 glejaków wielopostaciowych, by zaproponować nowe, innowacyjne ich leczenie.

  ,,Dotacje od Fundacji otrzymały badania innowacyjne, dotyczące tematów nowych także w nauce światowej. Jestem przekonany, że nagrodzone w tym roku tematy wniosą istotny wkład w rozwój polskiej nauki" - powiedział prof. Piotr Kuna, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji, która w 2011 r. obchodzi 10-lecie swojego istnienia.

  Konkurs na finansowanie projektów badawczych w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych to najważniejszy program realizowany przez Fundację. W dziewięciu dotychczasowych jego edycjach wpłynęło ponad trzysta pięćdziesiąt projektów prac badawczych. Granty przyznano pięćdziesięciu pięciu zespołom badawczym z czego trzydzieści pięć projektów badawczych zostało zakończonych.

  W poprzednich latach Fundacja działała pod nazwą Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny. W roku jubileuszowym zmieniła nazwę na Naukowa Fundacja Polpharmy. Firma na działalność statutową Fundacji przeznaczyła dotąd 15 mln zł. ZBW

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Fundacja Teatru Ludowego w KrakowieFundacja Teatru Ludowego jest organizację pozarządową. Została założona w 1990 roku przez Jerzego Fedorowicza w Krakowie, w Nowej Hucie. Od 2008 roku pracami Fundacji kieruje Stanisław Banaś. Siedziba Fundacji mieści się na os. Teatralnym 34, w budynku Teatru Ludowego. W 2013 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego i w związku z tym otrzymała możliwość starania się o przekazywanie na jej rzecz 1% podatków.

  Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest stowarzyszeniem naukowym skupiającym laureatów stypendium FNP typu post-doc (obecnie program KOLUMB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  Nauki stosowane – część zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów albo część działalności naukowej, która jest podejmowana w celu rozwiązania tych problemów. Tak zdefiniowana „nauka stosowana” spełnia treściowe i metodologiczne wymagania stawiane „nauce”. Podział wszystkich nauk na podstawowe i stosowane jest dyskusyjny, ponieważ wszystkie badania naukowe zwykle przynoszą korzyści, a badania podejmowane w celu rozwiązania istniejących problemów często wymagają wzbogacenia wiedzy podstawowej.

  Fundacja Tygodnika "Polityka" - Fundacja powołana przez tygodnik "Polityka" w 2002. Zajmuje się prowadzeniem zapoczątkowanego w roku 2001 programu stypendialnego dla młodych naukowców pod hasłem "Zostańcie z nami!" znanego także jako Stypendia Fundacji Tygodnika "Polityka". W latach 2001-2005 Fundacja zebrała fundusze na 104 stypendia po 25.000 zł, przekazując w sumie młodym polskim naukowcom 2.600.000 zł.

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB) w Warszawie rozpoczął działalność w 1999, na podstawie międzynarodowej umowy między UNESCO a rządem polskim. Pozycje szefów laboratoriów są obsadzane na drodze konkursu, który rozstrzyga Międzynarodowy Komitet Doradczy, który okresowo ocenia działalność zespołów badawczych. Instytut prowadzi badania naukowe w dziedzinie biologii i medycyny molekularnej (m. in. mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych).

  Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu, to społeczna instytucja powołana do życia w 1990 roku z inicjatywy gen. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej. Współzałożycielami fundacji są prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz i prof. dr hab. Grzegorz Górski. Prezesem fundacji jest Dorota Zawacka-Wakarecy.

  Fundacja im. Hansa Böcklera (niem. Hans-Böckler-Stiftung) – fundacja prowadzona przez największą w Niemczech federację związków zawodowych DGB. Powstała w 1977 roku z mocy uchwały DGB w wyniku fuzji jej poprzedniczki Stiftung Mitbestimmung i Hans-Böckler-Gesellschaft. W roku 1995 do fundacji włączono pierwszą instytucję naukową – Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut. W ramach fundacji działa też utworzony na początku roku 2005 Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Działalność fundacji skupia się na wspieraniu niemieckiego systemu współdecydowania pracowników w zakładach pracy, ponadto prowadzeniu badań na polu nauk ekonomiczno-społecznych oraz udzielaniu stypendiów studentom i doktorantom. Fundacja jest finansowana darowiznami, odprowadzanymi w dużej części przez zorganizowanych w związkach zawodowych przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych z ich poborów, a także ze środków Federalnego Ministerstwa Oświaty i Nauki. Jej roczny budżet opiewa na 40,5 milionów euro (stan według sprawozdania finansowego fundacji za rok 2004).

  Dodano: 20.04.2011. 22:33  


  Najnowsze