• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ile soli wystarczy? Naukowcy twierdzą, że trzeba to przemyśleć!

  25.11.2011. 22:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wszyscy dobrze znamy ostrzeżenia zdrowotne zalecające ograniczenie spożywania soli, jeżeli chcemy cieszyć się sercem w dobrej kondycji. Aczkolwiek teraz nowe odkrycia międzynarodowego zespołu naukowców sugerują, że nadmiernie wysoki lub niski poziom soli może jeszcze bardziej narazić na problemy sercowo-naczyniowe osoby cierpiące na choroby serca lub cukrzycę.

  Naukowcy z Filipin, Irlandii, Kanady, Niemiec i Wlk. Brytanii wnieśli wkład w badania, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of American Medical Association. Odkrycia te mogą postawić znak zapytania nad naszym postrzeganiem zależności między solą a problemami kardiologicznymi.

  Potwierdzają one - zgodnie z oczekiwaniami - że umiarkowane spożycie soli wiążę się z najniższym ryzykiem wystąpienia problemów sercowo-naczyniowych. Aczkolwiek pokazują również, że chociaż wyższe spożycie soli wiąże się z podwyższonym ryzykiem udaru, zawału serca i innymi schorzeniami sercowo-naczyniowymi, niskie spożycie może łączyć się z podwyższonym ryzykiem śmierci sercowo-naczyniowej i hospitalizacją z powodu zastoinowej niewydolności serca.

  Uzyskane przez zespół wyniki opierają się na badaniu 28.880 osób zagrożonych chorobą serca i analizie powiązań między aktywnością sercowo-naczyniową a wydzielaniem sodu, jako sposób pomiaru spożycia sodu. Sód to główny składnik soli.

  Jeden z autorów raportu z badań, profesor Martin O'Donnell z Państwowego Uniwersytetu Irlandii (NUI) w Galway, wyjaśnia, w jaki sposób te nowe odkrycia wpisują się w istniejący korpus badań nad tym zagadnieniem: "Badania te dotyczą ważnej kwestii zdrowia populacji - powiązania między spożyciem sodu (soli) a chorobami sercowo-naczyniowymi. Stała się ona ponownie aktualna za sprawą niedawnej publikacji innego artykułu w czasopiśmie Journal of the American Medical Association donoszącego o powiązaniu niskiego poziomu spożycia sodu ze zgonem sercowym. Zasadniczo w wyniku prowadzonych wcześniej badań obserwacyjnych donoszono albo o pozytywnej zależności, braku zależności lub odwrotnej zależności między spożyciem sodu a zgonem sercowym i udarem serca. Doprowadziło to do wielu kontrowersji."

  Jeżeli chodzi o najnowsze wyniki badań, to zauważa: "Nasze badania po raz pierwszy wskazują na powiązanie w kształcie litery J między spożyciem sodu a chorobami sercowo-naczyniowymi, co może wyjaśniać dlaczego wcześniejsze badania przyniosły różne wyniki."

  Jak możemy z tego wyjść obronną ręką? Czym mamy do czynienia z sytuacją i tak źle, i tak niedobrze?
  Odkrycia z pewnością poddają w wątpliwość aktualne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące spożycia soli, które zalecają spożywanie mniej niż 2,3 grama dziennie.

  Wytyczne te w większości opierają się na wcześniejszych testach klinicznych, w toku których odkryto, że ciśnienie krwi ulega umiarkowanemu obniżeniu w przypadku zredukowania spożycia sodu do wspomnianego poziomu, co również znalazło potwierdzenie w nowych badaniach. Niemniej luka badawcza zidentyfikowana przez zespół odnosi się do dalszego badania i ustalenia, czy tak niski poziom spożycia soli redukuje częstość występowania ataków i udarów serca.

  W przypadku pacjentów, którzy cierpią już na chorobę serca zasadnicze znaczenie ma wyjaśnienie optymalnego, dziennego spożycia sodu. Mogą być oni narażeni zarówno na skutki bardzo wysokiego, jak i bardzo niskiego spożycia soli. Aczkolwiek zgodnie z przyjętym obecnie rozumowaniem w świecie medycznym, najprawdopodobniej usłyszą radę, by ograniczyć spożycie soli.

  "Wyniki naszych badań potwierdzają powiązanie między wysokim spożyciem sodu a podwyższonym ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, co podkreśla wagę redukcji soli w przypadku osób mających dietę bogatą w sód (ponad 6 g do 7 g dziennie) oraz znaczenie wysiłków zmierzających do obniżenia zawartości sodu w wielu artykułach spożywczych o wysokiej zawartości soli" - stwierdza profesor O'Donnell.

  Niemniej wyraził niepokój, co do "braku pewności, czy osoby spożywające umiarkowane/średnie ilości sodu powinny jeszcze bardziej obniżyć swoje spożycie."

  "Jednym sposobem na rozwianie tej niepewności są zakrojone na szeroką skalę randomizowane badania kontrolowane, które pozwolą ustalić, czy obniżenie umiarkowanego spożycia sodu do niskiego poziomu przekłada się na niższe wskaźniki chorób kardiologicznych i udarów serca. Chociaż widzimy trudności w przeprowadzeniu takich badań, to są one pilnie potrzebne z uwagi na ich implikacje dla zdrowia publicznego" - podkreśla profesor O'Donnell.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sól warzona (warzonka) – rodzaj soli kuchennej otrzymywany w warzelniach przez oczyszczenie soli kamiennej. Zawiera co najmniej 99,9% chlorku sodu. Sole mineralne – nieorganiczne związki chemiczne z grupy soli. Pojęcie to często odnosi się do soli spotykanych w naturze (w organizmach żywych, pożywieniu itp.). Sole mineralne są ważnym składnikiem diety człowieka, spełniają bowiem rolę budulcową oraz regulatorową. Stanowią około 4% organizmu człowieka (przy czym najważniejsze to chlorek sodu, a także sole wapnia i magnezu). Niedostateczna ilość soli mineralnych w diecie może prowadzić do poważnych zaburzeń w organizmie człowieka. Odporność roślin na zasolenie – zdolność roślin do przetrwania w środowisku o wysokim stężeniu soli, najczęściej chlorku sodu, albo wysokiej łącznej zawartości jonów w strefie korzeniowej. Stres związany z wysokim stężeniem jonów jest przede wszystkim efektem suszy fizjologicznej, ważnym czynnikiem stresogennym jest także podwyższone stężenie jonów Na w komórkach. Rośliny zdolne do ciągłego życia w warunkach zasolenia nazywane są halofitami lub słonoroślami. Halofity nie tylko tolerują wysokie stężenie soli w podłożu, lecz wręcz wymagają takich warunków – bez chlorków fotosynteza u tych roślin ulega zahamowaniu.

  Areometr Baumé - areometr, który podaje gęstość roztworu w stopniach Baumé (°Bé), które w przybliżeniu odpowiadają procentowej zawartości chlorku sodu w roztworze wodnym. Punkt zerowy w skali Baumé odpowiada gęstości wody, natomiast punkt 10°Bé - gęstości 10% roztworu NaCl. Areometr Baumé stosowany jest do pomiaru gęstości roztworów soli kuchennej (salinometr), syropów skrobiowych, kwasu siarkowego, wodorotlenku sodu, dawniej zawartości ekstraktu w piwie. Sól kuchenna – artykuł spożywczy, będący prawie czystym chlorkiem sodu (NaCl), stosowany jako przyprawa i konserwant. W handlu dostępna zwykle w formie nieoczyszczonej soli kamiennej oraz oczyszczonej soli warzonej. Często wzbogacona jest w niewielkie ilości (rzędu kilkudziesięciu ppm) związków jodu (zwykle w postaci jodku potasu lub jodanu potasu), dla zapewnienia spożywającym odpowiedniej ilości tego pierwiastka w pożywieniu. Może zawierać przeciwzbrylacze, np. żelazocyjanek potasu (E-536) w ilości ok. 10 ppm.

  Soda – nazwa zwyczajowa szeregu popularnych substancji chemicznych, których głównym składnikiem jest któryś z następujących związków chemicznych sodu: węglan sodu, wodorowęglan sodu lub wodorotlenek sodu. Sól drogowa – artykuł przemysłowy będący niemal czystym chlorkiem sodu (zawartość NaCl od 90% do 97%). Jest stosowana jako środek do rozmrażania i zwalczania śliskości zimowych na drogach, chodnikach i innych ciągach komunikacyjnych. W handlu dostępna zwykle w formie nieoczyszczonej soli kamiennej.

  Etanolan sodu (etoksylan sodu) – organiczny związek chemiczny o charakterze soli, należący do grupy alkoholanów, czyli produktów reakcji alkoholi z metalami. Sól wypadowa – zanieczyszczony chlorek sodu powstający jako produkt uboczny procesów wykorzystujących solankę głównie w procesach elektrolizy membranowej. Traktowana jest jako odpad technologiczny. Głównymi producentami soli wypadowej w Polsce są Anwil S.A. i Ciech.

  Jezioro słone – rodzaj jeziora, w którego wodach rozpuszczona jest znaczna (przyjmuje się, że ponad 20) ilość chlorku sodu, siarczanu magnezu, związków potasu i innych soli (zasolenie). Jeziora słone są charakterystyczne dla obszarów suchych i gorących, ponieważ nagromadzenie soli następuje w wyniku silnego parowania w połączeniu z brakiem odpływu wód do morza. Jeziora słone zawierają ponad 40% wód wszystkich jezior świata. Najwięcej, bo przeszło ¾ objętości niemorskiej słonej wody zawiera Morze Kaspijskie.

  Odsalanie – ogólne określenie procesów usuwania soli i innych minerałów z wody morskiej, w celu uzyskania słodkiej wody zdatnej do nawadniania lub spożycia.

  Palpitacja (z łac.: palpitare - szybko się ruszać) - przyspieszenie akcji serca, zwiększenie liczby uderzeń do 100-120 i więcej na minutę. Towarzyszy mu uczucie przyspieszonego lub mocnego bicia serca, tzw. kołatanie. Może być wywołane przykładowo przez nadmierne spożycie glutaminianu sodu, kofeiny, alkoholu, nikotyny, jak również w stanach chorobowych jak nadczynność tarczycy, częstoskurcz nadkomorowy, migotanie przedsionków i innych. Zdarza się przy wadach organicznych i chorobach czynnościowych. Bezpośrednim powodem bywa silne wzruszenie lub wysiłek fizyczny. Benzoesan sodu (E211), C6H5COONaorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu benzoesowego, stosowana jako konserwant żywności. Na skalę przemysłową uzyskuje się go syntetycznie. Ma właściwości bakteriostatyczne i fungistatyczne, hamuje rozwój drożdży, pleśni, bakterii masłowych, octowych oraz w mniejszym stopniu mlekowych. Obecność dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, soli kuchennej, cukru spożywczego, kwasu sorbinowego (lub jego soli) zwiększa jego aktywność.

  Dodano: 25.11.2011. 22:26  


  Najnowsze