• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Im bardziej wysportowani, tym bardziej inteligentni?

  08.12.2009. 18:37
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Nie od dziś wiadomo, że aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na pracę mózgu. Potwierdzili to szwedzcy naukowcy, którzy zauważyli, że nastoletni chłopcy, którzy nie unikają ćwiczeń, są bardziej inteligentni niż ich nieusportowieni rówieśnicy. O badaniach informuje pismo "Proceedings of the National Academy of Sciences".

  Zespół z Uniwersytetu w Goeteborgu pod kierownictwem dra Georga Kuhna badał zależność pomiędzy sprawnością krążeniowo-oddechową i siłą mięśni a sprawnością umysłową i przyszłym statusem socjoekonomicznym.
  Analizowaną grupą byli mężczyźni urodzeni w latach 1950 - 1976, którzy w wieku 18 lat rozpoczęli służbę wojskową. W sumie w badaniach wzięło udział 1,2 mln Szwedów.

  Ponadto naukowcy wzięli pod uwagę poziom edukacji, pochodzenie oraz historię genetyczną badanych. Porównali także wyniki braci, w tym bliźniąt.

  "Chłopcy, którzy w wieku 15-19 lat wykazywali lepszą sprawność krążeniowo-oddechową osiągali znacznie lepsze wyniki w testach inteligencji, niż ci, których sprawność aerobowa była obniżona. Mając do dyspozycji kilka tysięcy bliźniąt udało nam się wykazać, że bardziej wysportowany bliźniak lepiej radził sobie w testach inteligencji" - mówi dr Kuhn.

  Przeprowadzone przez badaczy testy nie wykazały zależności pomiędzy siłą mięśni a inteligencją badanych, jednak status socjoekonomiczny wysportowanych chłopców był wyraźnie lepszy.

  Czy podobnie dzieje się w przypadku dziewczynek? Choć nie brały one udziału w badaniach, naukowcy nie widzą przyczyny, dlaczego taka zależność nie miałaby u nich występować.

  "Czynniki ryzyka chorób serca u kobiet są w większości takie same jak u mężczyzn, więc podobne byłyby zapewne korzyści płynące z ćwiczeń aerobowych" - wyjaśnia dr Kuhn.

  Jednocześnie badacz podkreśla, że badania nie odpowiadają jednoznacznie na pytanie, czy bardziej wysportowani ludzie są mądrzejsi, lub na odwrót.

  "Nie możemy stwierdzić, że sprawność fizyczna sama w sobie zwiększa zdolności kognitywne. W związku z tym samo zapisanie się na siłownię czy gimnastykę nie sprawi, że będziemy mądrzejsi. Jednak dla osiągnięcia optymalnego rozwoju kognitywnego niezbędne są regularne ćwiczenia" - zaznacza.

  Szwedzi liczą, że wnioski te zostaną uwzględnione przez szkoły. Coraz więcej nastolatków woli grać w piłkę na ekranie zamiast wyjść na dwór. Autorzy badań zaznaczają, że położenie większego nacisku na zajęcia wychowania fizycznego w szkole może nie tylko pomóc odwrócić ten trend, ale też pozytywnie wpłynąć na wyniki uczniów w nauce. KOC

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sprawność specjalna- jest właściwością człowieka składającą się z umiejętności ruchowych warunkujących wykonanie konkretnego wysiłku fizycznego bardziej lub mniej efektywnie oraz określonego poziomu zdolności motorycznych. W praktyce treningu sportowego wyróżnia się trzy formy przejawiania się sprawności : sprawność ogólna (wszechstronna), sprawność ukierunkowana, sprawność specjalna. Sprawności w skautingu to jedno z dwóch podstawowych i najstarszych narzędzi motywujących członków ruchu do rozwoju. Zasady dotyczące sprawności zmieniały się z czasem i w zależności od organizacji, jednak idea pozostała niezmienna: sprawności potwierdzają posiadanie umiejętności i wiedzy w konkretnych dziedzinach. Natomiast stopnie odpowiadają ogólnemu poziomowi rozwoju. Sprawności to oznaki, które po przyznaniu umieszcza się w odpowiednim miejscu na mundurze; chociaż czasami (np. w ZHP) istnieje rozróżnienie pomiędzy sprawnością, czyli zdobytą i udowodnioną działaniem umiejętnością, a jej oznaczeniem na mundurze. Sprawność językowa – zdolność posługiwania się językiem w sposób odpowiedni do sytuacji i celu, pozwalający nadawcy na przekazanie zamierzonego komunikatu w sposób zrozumiały. Sprawność językową osiąga się poprzez dobór właściwych środków językowych. Dobór ten powinien uwzględniać takie czynniki jak:

  Wojskowa Odznaka Sprawności Fizycznej (WOSF, potocznie „Woska”) – odznaka nadawana żołnierzom ludowego Wojska Polskiego, a następnie Sił Zbrojnych RP, którzy ze sprawności fizycznej osiągnęli łącznie za wszystkie obowiązujące ich w czasie roku szkolnego sprawdziany ocenę „bardzo dobrze” lub „dobrze”. Sprawność fizyczna – umiejętność rozwiązywania przez człowieka zadań ruchowych lub zdolność do efektywnego i ekonomicznego wykonania pracy mięśniowej.

  Sprawności harcerskie – jest to harcerski instrument metodyczny. Sprawnością jest biegłość harcerza w pewnej dziedzinie, wykazana w praktyce. Zdobycie sprawności wskazuje, że dany harcerz wykonał określone zadania i posiadł niezbędne umiejętności. Sprawności są zdobywane indywidualnie. Trening mózgu: Trening mózgu to wszelkie formy aktywności, które pobudzają określone grupy komórek nerwowych. Pojęcie to można traktować analogicznie do treningu fizycznego, podczas którego pobudzamy mięśnie do pracy w celu zwiększania ich sprawności lub zapobiegania utraty sprawności.

  Sprawności zuchowe - odpowiednik sprawności harcerskich, zdobywany przez zuchy. Są wyrazem zdobytej wiedzy i umiejętności w danym zakresie. W przeciwieństwie do sprawności harcerskich, są zdobywane głównie w sposób zespołowy. The Bell Curve – kontrowersyjny bestseller z 1994 autorstwa profesora Harvardu Richarda J. Herrnsteina i Charlesa Murraya z American Enterprise Institute. Głównym twierdzeniem jest uznanie inteligencji mierzonej testami za lepszy wskaźnik zarobków, powodzenia w pracy, niechcianej ciąży i przestępczości niż status socjoekonomiczny rodziców czy ich wykształcenie. Stwierdzone jest w niej też, że ludzie z wysoką inteligencją stają się odseparowani od reszty populacji ludzi z inteligencją średnią lub poniżej średniej i że jest to niebezpieczny trend. Największe kontrowersje wywołały rozdziały 13 i 14, w których autorzy twierdzą, że zależność inteligencji od rasy jest genetyczna i omawiają tego następstwa.

  Sprawność ruchowa - umiejętność władania swoim aparatem ruchu, dzięki opanowaniu podstawowych nawyków ruchowych. Wzrost sprawności ruchowej uzależniony jest od nabytych umiejętności i doświadczeń osobistych.

  Trzy pióra – jedna ze sprawności harcerskich, należąca do grupy sprawności puszczańskich, a jednocześnie wyrabiających siłę ducha. Jest sprawnością mistrzowską w ZHP i trzygwiazdkową w ZHR, zdobywaną przez wędrowników, wyłącznie na obozie letnim.

  Sprawność roli – oznacza stan roli, gdzie warunki życia uprawianej rośliny są optymalne lub są bliskie warunków optymalnych. Rola wykazująca stan sprawności cechuje się wystarczającą ilością powietrza i wody oraz zawiera wszystkie składniki pokarmowe. Charakteryzuje się też umiarkowaną zwięzłością, lepkością i plastycznością co powoduje, że korzenie mogą się swobodnie rozrastać. W roli sprawnej intensywnie zachodzą procesy biologiczne. Stan sprawności nie jest stanem trwałym. Rolę do stanu sprawności można doprowadzić poprzez zabiegi agrotechniczne lub stan sprawności można uzyskać dzięki naturalnym procesom – takie zjawisko nazywa się wydobrzeniem roli. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne − zespół czynności obejmujący bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa przeżycie trzykrotnie, dlatego algorytm BLS został stworzony dla osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego, ale są świadkami zdarzenia i w sposób znaczący mogą wpłynąć na zminimalizowanie ryzyka zgonu osoby poszkodowanej. Istotą BLS jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

  IGCC (ang. integrated gasification combined cycle) - technologia bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa lub też kompleks zgazowania pozostałości rafineryjnych - jest to technologia umożliwiająca budowanie elektrowni, o znacznie większej sprawności - 45-55 %, w porównaniu do konwencjonalnych elektrowni węglowych, dla których sprawność wynosi 25-35 %. Dodatkowo, elektrownie IGCC są o wiele bardziej ekologiczne - zużycie wody ok. połowy w porównaniu do konwencjonalnych technologii, emisja NOX, dwutlenku siarki i dwutlenku węgla spełnia wszelkie normy EU, a stosunek związania węgla sięga nawet 99,7 %. Lewis Terman (ur. 1877, zm. 1956) – przez 20 lat dziekan katedry Psychologii na Uniwersytecie Stanforda. Zaadaptował test inteligencji Alfreda Bineta i Theophila Simona, by mierzyć i porównywać wyniki ludzi na całym świecie. Terman zainicjował też przedsięwzięcie badań podłużnych, dzięki któremu można było obalić wiele mitów dotyczących geniuszy. Dowiedziono, że to wysportowani, zdrowi i świetnie radzący sobie w życiu ludzie, a nie zagubione, samotne i nieszczęśliwe jednostki.

  Dodano: 08.12.2009. 18:37  


  Najnowsze