• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inauguracja kampanii edukacyjnej Męska Sprawa

  08.06.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Kampania ,,Męska Sprawa", zainicjowana we wtorek w Warszawie skierowana jest do mężczyzn chorujących oraz zagrożonych zachorowaniem na raka gruczołu krokowego, a także ich rodzin i najbliższych. Jej ideą jest zapewnienie osobom z grupy podwyższonego ryzyka dostępu do rzetelnych informacji, by mogli świadomie kontrolować stan zdrowia i przeciwdziałać skutkom choroby.


  Jak mówił dr Roman Sosnowski z Centrum Onkologii w Warszawie jednym z najważniejszych elementów kampanii jest podkreślenie roli lekarzy i pielęgniarek nie tylko w terapii, ale i budowaniu z pacjentem relacji opartej na zrozumieniu i zaufaniu. Mężczyzna chory lub zagrożony zachorowaniem potrzebuje wsparcia i opieki ze strony rodziny, partnerki życiowej oraz przyjaciół. Tym ważniejsze jest poznanie i zrozumienie medycznych oraz psychologicznych aspektów leczenia.

  W ośrodkach edukacyjnych pacjenci, w trakcie wizyt lekarskich będą mogli uzyskać szczegółowe informacje dotyczące raka gruczołu krokowego od lekarza--edukatora (specjalisty z zakresu urologii) oraz korzystać z konsultacji z pielęgniarkami. Będą się odbywały spotkania edukacyjne dla pacjentów, ich rodzin i przyjaciół. Czynna będzie infolinia z dyżurami seksuologów i psychoonkologów. Z informacji przekazanych ze stowarzyszenia "Gladiator" wynika, że duża część dzwoniących na telefon zaufania dla chorych na raka prostaty to bliskie im kobiety.

  Raka prostaty w Polsce diagnozuje się codziennie u 20 mężczyzn. Do czynników ryzyka zalicza się przede wszystkim wiek oraz czynniki genetyczne, ale także otyłość, siedzący tryb życia i dietę bogatą w tłuszcze, a ubogą w warzywa i owoce.

  Jak wyjaśnił prof. Tomasz Demkow, kierownik Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii w Warszawie, rak prostaty to nowotwór o skrytym przebiegu. Objawy, na przykład bóle kości pojawiają się dopiero wtedy, gdy doszło już do przerzutów.

  Rak prostaty jest rozpoznawany coraz częściej, co wynika między innymi z rozwoju metod diagnostycznych. Jednak najtańsze i najprostsze nadal jest badanie per rectum, czyli palcem wprowadzonym do odbytnicy pacjenta. Wyczuwa się wtedy raka jako twardy, niebolesny guzek. Niestety, metoda ta jest mało popularna - jako nieprzyjemna i krępująca zarówno dla lekarza, jak i pacjenta.

  Dzięki wprowadzeniu badania PSA (określanie poziomu antygenu swoistego dla prostaty), wykrywanie raka tego narządu jest znacznie łatwiejsze - udaje się to teraz o 5-6 lat wcześniej. To ważne zwłaszcza w przypadku osób z agresywną postacią raka, którym wczesne usuniecie narządu może uratować życie. Na szczęście w większości przypadków nowotwór ten rozwija się powoli, a nawet w przypadku przerzutów 30 procent chorych ma szanse przeżyć 5 lat (podczas gdy w przypadku raka płuca odsetek te wynosi 1,3 proc.). Duża część chorych na raka prostaty umiera w wiele lat po postawieniu rozpoznania, z całkiem innego powodu.

  Opieką merytoryczną objęło kampanię Polskie Towarzystwo Urologiczne, partnerem jest Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Prostaty, Nerek, Pęcherza i Jąder im. T. Koszarowskiego ,,Gladiator", a sponsorem - firma AstraZeneca Pharma Poland. Ambasadorem kampanii został Krzysztof Krauze, reżyser i scenarzysta filmowy, który na raka gruczołu krokowego choruje od 5 lat. Z własnego doświadczenia wie, jak ważne dla przeżycia są postawa i wola przeżycia chorego - ale też współpraca z lekarzem i szpitalne otoczenie.

  Spotkania edukacyjne dla mężczyzn chorych na raka prostaty oraz zagrożonych zachorowaniem, ich rodzin i najbliższych odbędą się na terenie całej Polski na przełomie czerwca i lipca br. Terminy spotkań oraz listę miast, w których się odbędą można znaleźć na stronie internetowej www.gladiator-prostata.pl/kampania. PMW

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wczesny antgen raka prostaty 2 (ang. – early prostate cancer antigen 2 – EPCA-2)- białko, które występuje u osób chorych na raka prostaty. Podwyższenie jego poziomu jest bardziej czułym i swoistym wskaźnikiem tego nowotworu, niż poziom PSA. Movember (zbitka angielskich słów moustache (wąsy) i November (listopad)) – coroczna, trwająca miesiąc akcja, uczestnictwo w której polega na zapuszczeniu wąsów w listopadzie. Jej celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat problemów zdrowotnych mężczyzn, przede wszystkim raka prostaty i innych rodzajów raka dotykająch mężczyzn („zmienić oblicze męskiego zdrowia”). Strona główna wydarzenia to Movember.com. Swoisty antygen sterczowy (PSA, z ang. prostate-specific antigen) – najlepiej poznana ludzka proteaza serynowa z rodziny kalikrein, kodowana w regionie 19q13.4. Jest glikoproteiną wytwarzaną w gruczole krokowym (sterczu), obecną we krwi w stężeniu podwyższonym m.in. w przypadku zapalenia gruczołu krokowego, łagodnego przerostu prostaty lub raka gruczołu krokowego.

  XMRV (ang. xenotropic murine leukemia virus-related virus) – gammaretrowirus, który może wpływać na rozwój rodzinnej postaci raka prostaty. Pierwszy poznany gammaretrowirus, który powoduje zakażenie u człowieka. Nazwa wirusa odnosi się do jego podobieństwa do mysiego wirusa MuLV, chociaż istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice. Uważa się, że wirus XMRV jest związany z rakiem prostaty poprzez rybonukleazę L, która jest częścią linii naturalnej obrony komórek przed wirusami. Antygen Ki-67 – białko, marker komórkowej proliferacji. W czasie interfazy można wykazać obecność antygenu Ki-67 w jądrze komórkowym, szczególnie w jąderkach. W czasie mitozy Ki-67 stwierdzany jest na powierzchni chromosomów, jest jednym z białek wchodzącym w skład warstwy perichromosomalnej. Ki-67 jest obecny w komórce podczas wszystkich faz czynnych cyklu komórkowego (G1, S, G2 i mitoza), i niewykrywalny w fazie G0. Ki-67 uważany jest za dobry wskaźnik indeksu mitotycznego komórek i frakcji dzielacych się komórek. Indeks Ki-67 często koreluje z przebiegiem choroby nowotworowej, zwłaszcza raka prostaty i raka sutka, i ma dużą wartość prognostyczną w tych chorobach.

  Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca. Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka.

  Spirogerman (spirogermanium, S 99 A, SPG, Spiro-32) – syntetyczny, organiczny związek germanu hamujący syntezę DNA, RNA i białek, mający więc potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Zakończone zostały badania kliniczne II fazy dotyczące zastosowania związku w chemioterapii nowotworów narządów płciowych kobiet, glejaków, zaawansowanego raka gruczołowego sutka, raka płuc innego niż drobnokomórkowy, przerzutów raka płuc, przerzutów czerniaka złośliwego, zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, przerzutowych nowotworów przewodu pokarmowego, chłoniaków i przerzutów albo wznowy raka żołądka. Jak dotąd, nie rozpoczęto żadnego badania klinicznego III fazy. Innymi możliwymi zastosowaniami spirogermanium są leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby Chagasa. Lek wywołuje odwracalne objawy neurotoksyczne i pneumotoksyczne i podawany jest dożylnie. Rak gruczołu krokowego (prostaty) – choroba nowotworowa gruczołu krokowego, występująca u 11% mężczyzn z rozpoznanym nowotworem i będąca przyczyną 9% zgonów z powodu chorób nowotworowych u mężczyzn.

  Dodano: 08.06.2011. 00:40  


  Najnowsze