• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Innodoktorantka bada zmiany w komórkach raka piersi

  25.02.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Opracowanie bardziej efektywnych schematów leczenia nowotworów piersi, dopasowanych indywidualnie do każdej chorej, jest możliwe dzięki lepszemu zrozumieniu procesu inwazji i przerzutowania. To z kolei wymaga opracowania metod, które pozwolą na poznanie zmian w komórkach nowotworu na różnych etapach jego rozsiewu. Nad takimi metodami pracuje Aleksandra Markiewicz z Katedry Biotechnologii Medycznej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. Słuchaczka Studiów Doktoranckich z Chemii i Biochemii jest jedną z tegorocznych laureatek projektu stypendialnego InnoDoktorant.

  "To właśnie zmiany molekularne pozwalają komórkom guza pierwotnego na nabycie fenotypu inwazyjnego, który warunkuje przejście komórek do naczyń i powstanie przerzutu w odległym miejscu organizmu" - tłumaczy doktorantka.

  Badaczka będzie analizować nie tylko komórki znajdujące się w guzie pierwotnym i przerzutach, ale także krążące w krwioobiegu komórki nowotworowe, które mogą inicjować tworzenie tychże przerzutów. Jako że liczba komórek nowotworowych krążących we krwi może być bardzo niewielka, musi w tym celu opracować czułe i specyficzne metody ich wykrywania i izolacji. "Obecnie stosowane techniki są w stanie wykryć jedynie pewną frakcję komórek krążących, w naszym zespole staramy się je udoskonalić" - dodaje.

  "Rak piersi jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów u kobiet, a zastosowane leczenie u dużej części chorych okazuje się nieskuteczne, terapia jest przerywana z powodu objawów niepożądanych. W konsekwencji dochodzi do powstania przerzutów, które są najczęstszą przyczyną śmierci" - przypomina Markiewicz.

  Jak tłumaczy, dzieje się tak, bo klasyczne czynniki rokownicze - na przykład wielkość guza czy obecność przerzutów w węzłach chłonnych - nie zawsze pozwalają na wybranie najlepszej opcji leczenia. Prowadzone badania mogą pozwolić na zidentyfikowanie nowych czynników rokowniczych.

  Jak wyjaśnia autorka doktoratu, mają one umożliwić indywidualizację leczenia chorych na raka piersi poprzez rozróżnienie przypadków o różnych rokowaniach, którym można przypisać odrębne schematy leczenia. To pozwoli na zwiększenie efektywności terapii, zredukowanie ich skutków ubocznych u części chorych, a także może obniżyć koszty leczenia tego nowotworu.

  Badania prowadzone pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Bigdy łączą ze sobą najnowsze odkrycia w biologii molekularnej nowotworów z praktyką kliniczną. Dlatego mogą mieć bezpośredni wpływ na opracowanie skuteczniejszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku piersi.

  Prace badawcze są częścią projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider "Analiza wybranych czynników molekularnych związanych z inwazją i przerzutowaniem u chorych na raka piersi".

  Więcej na ten temat w serwisie Nauka w Polsce tutaj.

  Innodoktorantka przyznaje, że stypendium pozwoli jej skupić się na prowadzonych badaniach naukowych oraz umożliwi promocję wyników w regionie pomorskim. Pieniądze zamierza przeznaczyć m.in. na dodatkowe szkolenia i konferencje. Obecnie jest na drugim roku studiów doktoranckich, ostatnio zajmowała się opracowywaniem i standaryzacją technik, które będą wykorzystywane w analizie próbek klinicznych.

  Jej zespół prowadzi już przygotowania do zgłoszeń patentowych, co jest wstępem do rozpoczęcia przyszłej współpracy z przemysłem. Zdaniem Markiewicz, opracowana metoda może znaleźć zastosowanie w szpitalach czy laboratoriach diagnostycznych i być wykorzystana do planowania bardziej skutecznych terapii chorych na nowotwór piersi.

  W 2010 roku 39 młodych naukowców z Pomorza otrzyma stypendia w wysokości 30 tys. zł w ramach projektu "InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów, III edycja". Samorząd Województwa Pomorskiego przyznał stypendia doktorantom, których prace mogą być wdrożone i mogą się przyczynić do rozwoju gospodarczego województwa. Wręczenie stypendiów odbyło się 26 stycznia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

  Projekt "InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów" jest realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach tego programu wsparcie otrzyma 203 młodych badaczy.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Implanty piersi – protezy stosowane w celu powiększenia rozmiarów kobiecych piersi z powodów kosmetycznych (tzw. augmentacja piersi, powiększenie piersi albo mammoplastyka z powiększeniem piersi) w celu odtworzenia brakującej usuniętej piersi (np. po mastektomii albo w wadach wrodzonych), a także w ramach zmiany płci. Według Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych, augmentacja piersi jest najczęściej wykonywanym kosmetycznym zabiegiem chirurgicznym w USA. W 2006 roku w tym kraju przeprowadzono 329000 takich zabiegów.

  Terapia fotodynamiczna (PDT) – forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne związki światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła, stają się toksyczne dla komórek nowotworowych i innych chorych komórek. PDT wykazuje również zdolność do zabijania komórek mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów i wirusów. PDT jest powszechnie stosowana w leczeniu trądziku. Jest ona stosowana klinicznie do leczenia wielu schorzeń, w tym związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej i nowotworów złośliwych. Jest uznanawana jako strategia leczenia, która jest zarówno mało inwazyjna jak i minimalnie toksyczna.

  Róża nowotworowa (łac. erysipelas carcinomatosum) - zaliczana do zespołów paraneoplastycznych. Jest to odczyn zapalny spowodowany szerzącymi się drogą naczyń chłonnych przerzutami nowotworowymi. Najczęściej dotyczy przerzutów wywodzących się z raka piersi.

  Róża nowotworowa (łac. erysipelas carcinomatosum) - zaliczana do zespołów paraneoplastycznych. Jest to odczyn zapalny spowodowany szerzącymi się drogą naczyń chłonnych przerzutami nowotworowymi. Najczęściej dotyczy przerzutów wywodzących się z raka piersi.

  Róża nowotworowa (łac. erysipelas carcinomatosum) - zaliczana do zespołów paraneoplastycznych. Jest to odczyn zapalny spowodowany szerzącymi się drogą naczyń chłonnych przerzutami nowotworowymi. Najczęściej dotyczy przerzutów wywodzących się z raka piersi.

  Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka.

  Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka.

  Dodano: 25.02.2011. 00:11  


  Najnowsze